No. 4 Lorong 11/8E, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.​
placeholder-grey

Menaikkan Had Umur Perkahwinan Langkah Positif tetapi Mempunyai Kelompongan

Kenyataan akhbar ini merupakan maklum balas mengenai kerajaan negeri Kedah yang telah menaikkan had umur berkahwin bagi perempuan daripada 16...

Sisters in Islam raises serious concern over the potential double jeopardy that Siti Nuramira Abdullah will face in response to...

27 Jun 2022 merupakan hari yang gelap bagi semua perempuan terutama sekali para ibu dan isteri Muslim di Malaysia kerana...

Let’s face it. Islamic religious political parties, authorities and figures in Malaysia have a problem with cultural traditions and practices,...

Rogol Dalam Perkahwinan Perlu Diiktiraf di bawah Undang-Undang sebagai Jenayah Dalam wacana ini, kami ingin mengetengahkan isu berdasarkan undang-undang, fakta,...

Marital Rape Should be Recognized under the Law as a Crime In this discourse, we would like to highlight the...

Marriage does not allow for violence and coercion The solemnisation in Islam only allows sexual intercourse which was initially forbidden....

Pernikahan tidak menghalalkan kekerasan & paksaan Akad nikah dalam Islam hanya menghalalkan hubungan seks yang pada awalnya haram.Selepas bernikah hubungan...

Telenisa, sebuah klinik bantuan guaman yang dikendalikan oleh Sisters in Islam (SIS) telah melancarkanbuku Telenisa: Statistik & Dapatan 2021 yang...

Telenisa, a legal aid clinic under Sisters in Islam (SIS) has launched the Telenisa: Statistics & Findings 2021booklet which reveals...

Sexual violence in marriages is a reality that happens to wives in  Malaysian society regardless of race or religion. It...

Keganasan seksual dalam rumahtangga adalah realiti yang berlaku kepada isteri-isteri dalam masyarakat di Malaysia tanpa mengira bangsa atau agama. Ianya...

Sisters in Islam (SIS), Legal Dignity dan Justice for Sisters (JFS) hari ini telah melancarkan sebuah laporan mengenai Enakmen Kanun...

Sisters in Islam (SIS), Legal Dignity, and Justice for Sisters (JFS) today launched a report on the Kelantan Syariah Criminal...

The concept of marriage that is proclaimed in our society needs to be corrected and seen based on the values...

Konsep pernikahan yang dicanang dalam masyarakat kita perlu diperbetulkan dan dilihat berdasarkan nilai-nilai dalam pernikahan yang dianjurkan oleh Islam. Pernikahan...

Pada 21 Februari 2022, Mahkamah Persekutuan, iaitu mahkamah tertinggi di Malaysia, membuat keputusan untuk membatalkan seksyen 66A, Enakmen Pentadibiran Agama...

by: Alima Joned** In my younger days, I did a fair amount of academic research and writing on the legal...