Klinik Bantuan Guaman Telenisa

5 cara untuk hubungi kami:

1. Hubungi kami di Facebook Telenisa
2. Telefon kami di talian 03 – 7960 8802 (Talian Bantuan Telenisa)
3. Nasihat undang-undang secara langsung (Anda disaran untuk membuat temujanji dahulu)
4. Tulis surat dan hantarkan ke alamat:
No 4, Lorong 11/8E, 46200, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
5. Email permasalahan anda ke [email protected]

Operasi Klinik Bantuan Guaman Telenisa:
Hari   : Selasa, Rabu dan Khamis
Masa : 10:00 pagi hingga 5:00 petang
(tutup pada cuti umum)

Mengenai Telenisa

About Telenisa

TELENISA merupakan khidmat nasihat guaman percuma mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu yang berkait dibawah Undang-undang Keluarga Islam Syariah seperti penceraian, poligami, nafkah isteri dan anak, harta sepencarian dan lain-lain lagi. Sejak ia ditubuhkan pada 2008, TELENISA telah membantu hampir 4,000 anak guam dalam memberikan nasihat guaman bagi membuat keputusan yang wajar berlandaskan undang-undang dan fakta.

Perkhidmatan Kami

Pemerhati Mahkamah

(Court Watch)

Program ini bermula pada November 2006 untuk mengawasi prosiding mahkamah bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh wanita di dalam sistem mahmakah. Ianya dibantu oleh pelatih dalam kamar yang akan menjadi pemerhati sewaktu proses Mahkamah dijalankan

Klinik Bantuan Guaman Bergerak

(Mobile Legal Clinic)

Pada Julai 2008, TELENISA telah melancarkan klinik bantuan guaman bergerak di Kuala Lumpur dan telah berganding bahu dengan pertubuhan wantia dan pusat bantuan guaman yang lain. Inisiatif ini telah diperluaskan ke negeri Selangor, Kedah, Kelantan dan Melaka.

Dana Bantuan Nik Noriani Nik Badlishah

(Nik Noriani Nik Badlishah Help Fund)

TELENISA juga menawarkan bantuan dana kewangan bagi pembayaran pemfailan bagi yang memerlukan. Dana bantuan ini adalah terbuka bagi sesiapa yang memerluka pertolongan dalam mefailkan kes-kes dibawah Mahkamah Syariah dan kes-kes tertentu di dalam Mahkamah Sivil.

TELENISA merupakan khidmat nasihat guaman percuma mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu yang berkait dibawah Undang-undang Keluarga Islam Syariah seperti penceraian, poligami, nafkah isteri dan anak, harta sepencarian dan lain-lain lagi. Sejak ia ditubuhkan pada 2008, TELENISA telah membantu hampir 4,000 anak guam dalam memberikan nasihat guaman bagi membuat keputusan yang wajar berlandaskan undang-undang dan fakta.

Soal Jawab Undang-Undang

HAK SUAMI DAN ISTERI DALAM HARTA SEPENCARIAN

Soalan :

 Keputusan cerai antara saya dan bekas isteri telah di sahkan oleh Mahkamah Syariah di sini. Salah seorang Pegawai Sulh telah menyarankan bahawa saya dan bekas isteri untuk menjalani kaedah Sulh dalam menyelesaikan tuntutan bersama yang dipohon oleh kami. Antara tuntutan yang dituntut ialah harta sepencarian, nafkah dan hak penjagaan anak-anak kami. Namun begitu, bekas isteri menyatakan saya tidak ada hak langsung dalam menuntut harta sepencarian. Adakah perkara ini benar? Dan bukan niat saya untuk lepas tanggugjawab terhadap bekas isteri dan anak-anak. Saya hanya perlukan kepastian. Semoga jawapan yang diberi dapat dikongsi bersama dengan pembaca yang lain terutamanya para suami. Tolong beri penjelasan kepada saya.


Zulkamal
Seksyen 13, Shah Alam

Jawapan :

Perkahwinan boleh dianggap sebagai satu usahasama antara suami dan isteri. Namun, ada rumahtangga yang dibina bermasalah dan tidak berpanjangan. Masalah ini boleh timbul daripada pelbagai punca sama ada disebabkan faktor keadaan atau kesesuaian dalam menyempurnakan tanggungjawab dan peranan masing-masing.

Walaupun perkahwinan tersebut putus di tengah jalan, Islam sebagai agama yang adil telah menetapkan hak-hak yang wajib dituntut atau diterima bagi mengimbangi kehidupan hamba-hambanya. Hak-hak yang dimaksudkan khususnya selepas sesuatu penceraian adalah seperti harta sepencarian, nafkah iddah isteri, mutaah, nafkah anak-anak, hak penjagaan anak dan lain-lain.

Isu mengenai harta isteri dan harta suami masih lagi tidak jelas kedudukannya lebih-lebih lagi dalam hal pembahagian harta sepencarian. Secara amnya, harta sepencarian pada asalnya diambil daripada adat resam Melayu yang telah diterimapakai oleh masyarakat setempat. Penerimaan adat resam ini menurut perspektif Islam menyatakan bahawa apabila sesuatu adat atau uruf diakui kebaikannya dan telah diberi pengiktirafan undang-undang, kedudukannya tidak lagi sebagai adat, tetapi telah menjadi suatu peraturan atau perundangan yang mesti diikuti dan dikuatkuasakan.

Harta sepencarian berdasarkan Hukum Syarak ditafsirkan sebagai pemerolehan harta sepanjang tempoh perkahwinan sama ada membabitkan harta alih atau tak alih dan pihak yang memberi sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Maka, pembahagian harta sepencarian menunjukkan pengiktirafan Syarak terhadap hak, habuan dan pemilikan pihak berusaha mendapatkan harta itu sepanjang perkahwinan. Pembahagian itu dibuat bersandarkan kemaslahatan pihak atas prinsip keadilan dan hak.

Tuntutan terhadap harta sepencarian bukanlah dihadkan kepada isteri saja, malah suami juga berhak menuntut harta sepencarian daripada isteri. Jika diteliti tafsiran ini, ia menunjukkan bahawa harta yang sama-sama diperolehi oleh suami isteri, bukannya harta yang diperolehi oleh isteri sahaja ataupun harta yang diperolehi oleh suami sahaja.

Manakala dari perspektif undang-undang, seksyen 122(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 memperuntukan bahawa mahkamah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama dibahagikan antara mereka atau supaya aset yang diperoleh pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagikan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan dibahagikan antara pihak-pihak itu. Manakala seksyen 122(2) merujuk kepada faktor-faktor yang diambilkira oleh mahkamah dalam permbahagian harta sepencarian tersebut. Antara perkara yang ambilkira oleh mahkamah adalah:
– Takat sumbangan yang dibuat tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset itu;
– Apa-apa yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
– Keperluan anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada.

Tertakluk kepada seksyen 122(2), mahkamah juga boleh memerintahkan supaya aset itu dijual dan hasil jualan dibahagikan sama rata antara kedua pihak sebagaimana dinyatakan dalam seksyen 122(3). Manakala seksyen 122(4), mahkamah dengan kuasa yang ada boleh membahagikan aset itu atau hasil jualan mengikut apa-apa kadar yang difikirkan munasabah, tetapi walau bagaimanapun, pihak yang memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

Oleh itu, walaupun harta itu atas nama isteri sahaja, tetapi jika saudara berjaya membuktikan kepada mahkamah bahawa saudara juga ada menyumbang terhadap harta tersebut, maka mahkamah akan memutuskan bahawa itu adalah harta sepencarian. Merujuk Kitab At-Turuq al-Hukmiyah karya Ibnu Qayyim al-Juziyyah mengatakan, dalam tuntutan suami isteri membabitkan harta sepencarian, tuntutan hendaklah berdasarkan keterangan pihak yang membuktikan tuntutan itu. Kenyataan mengenai hak terhadap harta sepencarian bukan hanya diambilkira berdasarkan nama harta itu didaftarkan semata-mata sedangkan pihak satu lagi mungkin menyumbang cuma namanya tiada dalam daftar hakmilik harta itu.

Namun begitu, Hukum Syarak menetapkan bahawa suami tidak ada hak ke atas harta mutlak isteri, contohnya harta isteri yang diperolehi melalui harta pusaka daripada keluarganya. Selain itu, harta-harta perseorangan yang dibeli sebelum perkahwinan dan harta-harta tersebut tidak diusahakan bersama sepanjang tempoh perkahwinan juga bukan harta sepencarian. Saudara juga perlu memastikan bahawa harta-harta itu adalah harta perolehan bersama dan bukan hadiah atau hibah yang dihadiahkan kepada bekas isteri. Oleh itu, saudara tidak boleh menuntut hadiah yang telah diberikannya kepada bekas isteri sebagai harta sepencarian.

Menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan al-Hakim yang bermaksud:

Tidak halal bagi seseorang menuntut balik sesuatu pemberian atau barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain kecuali dia adalah ayah yang mana ayah boleh menuntut balik ke atas pemberian yang diberikan kepada anaknya.

Diharap segala penjelasan dan informasi yang diberi dapat membantu saudara dalam memahami konsep hak dan pembahagian harta sepencarian. Perlu diberi perhatian bahawa Hukum Syarak dan undang-undang ini bertujuan untuk memelihara kedua-dua hak suami dan isteri. Selanjutnya, pihak kami mengalu-alukan sebarang pertanyaan atau kemusykilan mengenai perkara-perkara berkaitan.

HARTA SEPENCARIAN, LINDUNGI HARTANAH DENGAN KAVEAT

Soalan:


Saya dan suami telah bercerai melalui persetujuan bersama. Kami telah membeli sebidang tanah di Ulu Yam semasa masih berkahwin. Saya kini dalam proses memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Kemusykilan saya ialah mengenai pembahagian sebidang tanah tersebut. Tanah itu didaftarkan di atas nama bekas suami, tetapi saya yang membayar wang pendahuluan semasa kami membeli tanah tersebut. Saya mendengar ura-ura bahawa bekas suami ingin menjual tanah tersebut tapi dia memang tak ada beritahu saya. Saya takut dia akan jual tanpa memaklumkan pada saya. Saya ni ada hak jugakan? Adakah patut tanah itu dikira sebagai sebahagian harta sepencarian walaupun didaftarkan di atas nama bekas suami? Jika, tanah tersebut adalah harta sepencarian, bagaimanakah saya boleh melindungi hak saya ke atas tanah tersebut?

Pn. Kalsom Omar
Shah Alam

Jawapan:

Harta sepencarian adalah suatu harta sama ada harta alih atau harta tidak alih yang diperoleh bersama oleh suami isteri hasil daripada usaha dan sumbangan bersama ketika perkahwinan mereka masih berjalan dan berlangsung.

Harta itu juga termasuklah harta yang diperoleh sebelum mereka berkahwin tetapi telah dimajukan atau ditingkatkan nilai semasa perkahwinan hasil usaha bersama atau sumbangan bersama suami isteri. Tuntutan biasanya difailkan apabila membabitkan sumbangan salah satu pihak sama ada secara langsung atau tak langsung.

Dari segi undang-undang syariah berkenaan harta sepencarian, seksyen 122 (1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 memperuntukkan bahawa Mahkamah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak, atau apabila membuat suatu perintah perceraian, untuk memerintah supaya aset hasil usaha bersama dibahagikan antara suami isteri, atau aset itu dijual dan  hasilnya dibahagikan antara suami isteri.

Seksyen 122 (2) menyatakan bahawa mahkamah hendaklah mengambil perhatian mengenai:
a) Takat sumbangan yang dibuat setiap pihak dalam bentuk wang, harta,        atau kerja untuk memperoleh aset itu,
b)  Hutang oleh salah satu pihak yang telah diambil bagi manfaat          bersama,
c) Keperluan anak yang belum dewasa.

Puan ada menyatakan bahawa puan telah membayar wang pendahuluan semasa urusan jual beli tanah tersebut. Maka, tanah itu dianggap sebagai harta sepencarian dan Puan mempunyai hak ke atas hartanah tersebut walaupun didaftarkan di atas nama bekas suami.

Mengenai cara untuk melindungi hak puan ke atas hartanah tersebut; walaupun bekas suami merupakan pemilik berdaftar, namun puan masih boleh melindungi hak puan ke atas tanah dengan memasukkan kaveat ke geran tanah.

Permohonan memasukkan kaveat boleh dilakukan walaupun proses perceraian masih berjalan dan mahkamah syariah belum memberi perintah mengenai status tanah yang dituntut itu. Puan boleh memasukkan kaveat dengan alasan tanah tersebut dituntut melalui kes perceraian.

Sebaliknya, sekiranya proses perceraian telah selesai dan mahkamah memerintahkan bahawa hartanah tersebut hendaklah dipindah milik kepada puan, maka puan boleh memasukkan kaveat berdasarkan perintah mahkamah. Satu salinan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah harus dilampirkan.

Kaveat adalah pendaftaran hak, di mana hak tersebut akan tertera di atas geran tanah. Ia satu cara yang telah diperuntukkan bagi melindungi hak individu dan berperanan sebagai memberi amaran kepada sesiapa yang mahu memiliki hartanah tersebut, bahawa terdapat hak yang perlu diambil kira. Apabila satu kaveat telah didaftarkan, pemilik berdaftar hartanah tidak boleh membuat sebarang jual beli atau mengadai hartanah kepada sesiapa sehingga kaveat tersebut dimansuhkan.

Seksyen 322 Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa sesiapa yang mempunyai kepentingan yang boleh memasukkan suatu kaveat persendirian ke atas hartanah tersebut untuk melindungi kepentingan mereka.

Borang yang perlu diisi ialah Borang 19B dan borang tersebut harus dilampirkan bersama Akuan Bersumpah untuk didaftarkan di Pejabat Tanah yang berkenaan. Bagi memastikan puan ke Pejabat Tanah yang betul, sila rujuk geran tanah tersebut. Permohonan mesti disokong dengan alasan yang kukuh iaitu puan mesti membuktikan bahawa puan mempunyai kepentingan untuk memasukkan kaveat (caveatable interest).

Lazimnya, dalam sesuatu perjanjian jual beli hartanah, satu carian akan dilakukan oleh pembeli ke atas geran hartanah bagi memastikan kesahihan pemilikan hartanah, dilakukan di Pejabat Tanah. Urusan jual beli tidak akan berterusan sekiranya terdapat halangan bagi pemilik tanah untuk menjual tanah tersebut.
Oleh itu, bekas suami puan tidak akan dapat membuat apa-apa urusan jual beli sebelum penyelesaian kes harta sepencarian di Mahkamah. Setelah kaveat didaftarkan, sesiapa yang ingin membeli tanah tersebut akan dimaklumkan mengenai hak puan. Sesuatu jual beli atau apa-apa prosedur tidak boleh diteruskan sekiranya terdapat halangan menjual hartanah tersebut. Oleh itu, hak puan adalah terpelihara.

Perlu diambil perhatian bahawa kaveat yang didaftar hanya berkuatkuasa selama enam tahun dari tarikh pendaftaran. Setelah kaveat luput tempohnya, puan haruslah memohon kemasukan semula kaveat dengan membuat satu permohonan baru. Proses ini boleh dilakukan setiap enam tahun sekali tanpa had kecuali jika bekas suami puan sebagai pemilik berdaftar mengambil tindakan mahkamah untuk mengeluarkan kaveat. Oleh itu, selepas tempoh enam tahun sekiranya kaveat tersebut tidak dilanjutkan, maka kaveat tersebut akan luput secara automatik.

Manakala, mengenai tempoh masa untuk membuat tuntutan, mengikut hukum syarak, pada dasarnya tiada had waktu yang tertentu untuk seseorang membuat tuntutan kerana hak tetap hak dan ia tidak boleh dilupuskan oleh tempoh masa, tetapi seeloknya-eloknya tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh masa yang munasabah.

Bagi mendapatkan kepastian dan makluman lanjut mengenai prosedur pendaftaran, puan dinasihati agar menghubungi Pejabat Tanah berkaitan. Diharap informasi dan penjelasan yang diberikan dapat membantu puan.

ISTERI BERHAK TERHADAP HARTA SEPENCARIAN DAN FARAID

Soalan:

Baru-baru ini kami adik-beradik dipanggil berbincang tentang pembahagian harta jika sekiranya ayah kami meninggal dunia. Ayah menyatakan hasratnya untuk mewasiatkan harta peninggalannya kepada kami tiga beradik semua sama rata. Namun, abang-abang saya tidak bersetuju. Katanya, jika mengikut faraid dia seharusnya mendapat bahagian yang lebih daripada saya (anak perempuan). Tetapi ayah berkeras mahu meneruskan niatnya membahagikan harta sama rata dan memaksa abang-abang saya bersetuju. Saya ada terdengar yang wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju? Betulkah ini? (Adakah wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju?

Arissa Mubaraq,
Shah Alam.

Jawapan:
Kini, dokumen wasiat semakin diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif perancangan harta yang mampu menzahirkan hasrat pewasiat tentang agihan hartanya yang akan dilaksanakan selepas kematiannya.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah menyatakan betapa pentingnya wasiat ini. Ayat 180 yang bermaksud, “Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, supaya membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa."

Namun begitu masyarakat perlulah tahu apakah fungsi dan kesan sesuatu wasiat itu supaya dapat memenuhi tujuan sebenar orang yang berwasiat.

Perkataan wasiat berasal daripada “wassa" yang bermaksud menjanjikan, memerintahkan atau memberi hak milik selepas kematian. Para fuqaha' pula mentakrifkan wasiat sebagai satu pemberian oleh seseorang kepada pihak lain setelah kematian pewasiat.

Manakala Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 pula mendefinisikan wasiat sebagai iqrar seseorang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manafaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syara', selepas dia mati.

Menurut pendapat empat imam Sunni, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali waris-waris yang lain bersetuju. Malah, jumlah wasiat juga dihadkan kepada satu pertiga sahaja. Jika pewasiat mahu mewasiatkan lebih daripada jumlah yang ditetapkan, dia perlulah mendapatkan persetujuan daripada kesemua warisnya.

Oleh itu, sememangnya wasiat itu akan dianggap tidak sah jika abang-abang saudari tidak bersetuju terhadap pembahagiannya.

Namun begitu, wasiat bukanlah satu-satunya cara membahagikan harta pusaka. Satu lagi cara yang boleh saudari cadangkan kepada ahli keluarga ialah al-Wisoyah yang mana merupakan satu konsep amanah yang diperakui perundangan Islam.

Konsep amanah ini sama sahaja dengan konsep amanah (trust) undang-undang sivil. Apabila sesuatu harta atau kepentingan terhadap harta ini diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah, maka harta atau kepentingan terhadap harta ini bukan lagi dikira sebagai harta pusaka.

Sebaliknya, pemegang amanah itu berhak sepenuhnya melaksanakan terma-terma yang ditetapkan dalam suratcara amanah tersebut.

Lagi pula, tidak ada sesiapa yang boleh membantah kehendak pemberi amanah apabila dia ingin melaksanakannya. Bapa saudari, selaku pemilik harta, mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk membuat sebarang syarat bagi memastikan niatnya terlaksana. Kelebihannya pula, bapa saudari boleh mengubah syarat-syarat yang ditetapkan jika di aberubah fikiran kemudian hari.

Adalah elok sekiranya al-Wisoyah ini dibuat secara bertulis agar tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan di kemudian hari. Silalah rujuk kepada badan-badan professional yang menyediakan perkhidmatan ini.

Nota:
Di Negara Lubnan dan Mesir yang menerima pakai mazhab Hanafi, Maliki, Shafie dan Hanbali dalam hal ehwal pembahagian wasiat, kini menerima pakai pendapat mazhab Jaafari yang membenarkan waris-waris mendapat bahagian dalam peninggalan wasiat, walaupun ahli waris yang lain tidak bersetuju. Tetapi mazhab Jaafari masih menetapkan had harta pusaka yang boleh diwasiatkan ialah satu pertiga sahaja .

Panel Peguam Sisters In Islam.

HARTA SEPENCARIAN BETULKAH DITOLAK DAHULU SEBELUM FARAID?

Soalan:

Abang ipar saya telah meninggal dunia dan ada meninggalkan beberapa harta. Suami saya telah diamanahkan untuk menguruskan segala peninggalannya. Masalahnya, apabila suami saya ingin menguruskan secara faraid, isteri arwah (kakak ipar) menyatakan bahawa segala jumlah harta peninggalan haruslah ditolak dahulu harta sepencarian.

Pertanyaan saya:

1. Adakah betul harta tersebut harus dibahagi dua dahulu kemudian baru di faraidkan? Kakak ipar tidak bekerja dan rasanya tiada antara harta di atas yang boleh dikira sebagai harta sepencarian.

2. Insurans takaful – adakah menjadi milik penama sepenuhnya (atas nama kakak ipar) dan tidak menjadi harta pusaka?

3. Adakah wang simpanan dalam akaun anak-anak (akaun bersama) merupakan harta pusaka juga?

4. Bagaimanakah cara terbaik untuk menguruskan kesemua harta peninggalan di atas?

Daliyah Abu,
Subang, Selangor.

Jawapan:
Pengurusan harta pusaka bertujuan untuk memberikan kepada yang berhak dan untuk membantu waris yang ditinggalkan. Lebih-lebih lagi bagi membantu isteri arwah untuk membesarkan anak-anaknya seorang diri.

Syarak telah menetapkan apabila seseorang itu meninggal, hartanya akan dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176 dalam surah al-Nisaa' menggariskan panduan berkenaan waris-waris yang berhak dan juga bahagian-bahagian yang harus diperoleh setiap waris.

Sebahagian daripada surah al-Nisaa' ayat 12 yang bermaksud, “Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu."

Sebelum harta pusaka dibahagikan mengikut pembahagian faraid, kakak ipar puan berhak untuk menuntut harta sepencarian terlebih dahulu. Kitab Bughyatul Mustarsyidin oleh Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar, mukasurat 159, menyatakan bahawa:
“Telah bercampur harta suami isteri dan tidak diketahui harta siapa yang lebih banyak – tidak ada tanda-tanda yang dapat membezakan harta salah seorangnya – kemudian berlaku perpisahan antara kedua-duanya ataupun mati, maka tidak sah salah seorang daripada mereka (suami isteri) atau warisnya memerintah (mengguna) sesuatu daripada harta itu sebelum dapat dibezakan ataupun sebelum adanya persetujuan antara pihak-pihak (sulh), kecuali bersama-sama dengan pemiliknya oleh kerana tidak ada murajjih (tanda yang membezakan diantara harta-harta berkenaan)."

Oleh itu, walaupun tidak bekerja, setiap kerja rumah yang telah dicurahkan juga diambil kira sebagai sumbangan kepada harta sepencarian. Kakak ipar puan berhak ke atas harta sepencarian sebelum dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Malah dia juga masih berhak terhadap satu perlapan daripada harta pusaka arwah suaminya.

Berkenaan dengan insurans takaful, secara amnya, penama dalam polisi itu akan mendapat faedah daripadanya. Tetapi, jika ada antara waris yang sah mempertikaikan hak penama ke atas polisi tersebut, maka pembahagian secara faraid akan dilakukan. Penama polisi akan menjadi pentadbir pembahagian tersebut.

Wang simpanan dalam akaun anak-anak arwah merupakan akaun amanah. Kami percaya bahawa tujuan arwah membuka akaun untuk anak-anaknya adalah supaya masa depan mereka terjamin. Oleh itu, wang simpanan tersebut merupakan hak mutlak anak-anak arwah.

Kakak ipar puan boleh meminta supaya pihak bank menukar nama arwah kepada namanya supaya senang dia menguruskan akaun anak-anaknya kelak. Prosedur penukaran nama ini bergantung kepada bank yang berkenaan.

Cara yang terbaik untuk menguruskan harta pusaka peninggalan arwah tentulah dengan mencapai satu kata sepakat. Malah, untuk mengelakkan sebarang salah faham, dua orang boleh dilantik sebagai pentadbir harta pusaka arwah. Oleh itu, selain suami puan, kakak ipar juga sebenarnya lebih berhak untuk menjadi pentadbir harta pusaka arwah suaminya. Sekurang-kurangnya, harta peninggalan arwah dapat membantunya sedikit sebanyak untuk memulakan hidup baru yang lebih mencabar, dan juga demi anak-anaknya.

Panel Peguam Sisters In Islam.

BOLEHKAH SUAMI TUNTUT HARTA YANG ISTERI KUMPUL?

Soalan:

Saya seorang isteri yang bekerja. Oleh sebab saya mempunyai pendapatan sendiri, suami mengambil lewa dalam menanggung nafkah saya. Sayalah yang membeli rumah, kereta dan perabot, malah baju anak-anak pun saya yang beli. Dia hanya menanggung dirinya sendiri.

Saya juga ada melaburkan duit saya untuk masa depan saya dan anak-anak kerana saya rasa saya memang tidak boleh harapkan langsung suami saya. Namun, apa yang membimbangkan saya ialah baru-baru ini saya ada terbaca dalam suratk habar bahawa suami juga boleh membekukan harta isteri untuk tuntutan harta sepencarian apabila berlaku perceraian.

Kalau ini betul, apakah perlindungan yang saya ada? Sudahlah saya menanggung diri saya sendiri dan anak-anak kami, suami saya boleh pula menuntut harta yang saya kumpul selama ini. Apakah yang boleh saya buat untuk memastikan bahawa harta saya itu tidak akan jatuh ke tangan suami yang tidak bertanggungjawab itu?

Edwina Roslan,
Kuala Lumpur.

Jawapan:

Suami isteri bekerja adalah satu lumrah dalam masyarakat masa kini. Ini tentunya untuk memenuhi tuntutan keperluan hidup yang semakin hari semakin meningkat. Adalah satu kebiasaan seorang isteri yang bekerja akan menghulurkan bantuan dalam meringankan bebanan kewangan suami. Lagipun itulah tujuan seorang isteri keluar bekerja sekarang.

Namun begitu, seorang suami tidak seharusnya melepaskan tanggungjawabnya dalam memberi nafkah kepada keluarga. Nafkah kepada isteri dan anak-anak masih merupakan satu tanggungjawab wajib yang mesti disediakan oleh suami.
Persoalan harta isteri harta suami masih lagi tidak jelas kedudukannya lebih-lebih lagi dalam hal harta sepencarian.
Harta sepencarian pada asalnya diambil daripada adat Melayu yang telah diterima dan mendatangkan kebaikan kepada kaum wanita khususnya.

Dalam Islam, apabila sesuatu adat atau uruf diakui kebaikannya dan telah diberi pengiktirafan undang-undang, kedudukannya tidak lagi sebagai adat, tetapi telah menjadi suatu peraturan atau perundangan yang mesti diikuti dan dikuatkuasakan.
Maka, kita mendapati bahawa dalam perundangan kita kini ada peruntukan tentang harta sepencarian. Di sini, saya akan merujuk kepada akta asal Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 kerana Pindaan 2005 masih belum berkuat kuasa.

Seksyen 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 memberi maksud harta sepencarian sebagai harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.

Kemudian, seksyen 58 Akta pula menambah bahawa aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan dan telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi atau dengan usaha bersama.

Intipati seksyen 58 ini adalah sumbangan suami isteri. Oleh itu, pihak yang menuntut harta sepencarian ini haruslah membuktikan kepada mahkamah bahawa dia ada memberi sumbangan terhadap harta tersebut.

Tuntutan
Suami puan haruslah mempunyai bukti yang kukuh bahawa dia ada memberi sumbangan terhadap harta-harta yang dituntut sebagai harta sepencarian. Mengikut hukum syarak, suami tidak mempunyai hak ke atas harta isterinya. Harta isteri adalah hartanya sendiri, manakala isteri berhak mendapat saraan nafkah daripada suaminya.

Hak dan kewajipan yang berbeza mengenai harta dan nafkah ada kaitan dengan pembahagian pusaka yang memberi bahagian yang lebih kepada lelaki daripada perempuan. Bahagian harta pusaka yang lebih kepada lelaki sebenarnya berhubung kait dengan kewajipan kewangan yang dikenakan atas kaum lelaki. Ia juga boleh dikatakan berkaitan dengan soal harta sepencarian.

Sumbangan kewangan pihak suami bagi belanja harian tidaklah boleh dianggap sebagai sumbangan kewangan terhadap harta yang diperoleh isterinya, kerana memanglah kewajipan suami menyara nafkah isteri dan anak-anaknya. Tetapi sumbangan kewangan pihak isteri bagi belanja harian rumah tangga patutlah dianggap sebagai sumbangan kewangan terhadap harta yang diperoleh suaminya, kerana bukanlah kewajipan isteri untuk menyara nafkah suami dan anak-anaknya.

Kitab Tanah al-Talibin, jilid 4, muka surat 76, menyatakan yang maksudnya, Adapun perkara-perkara yang tidak khusus kepada isteri melakukannya seperti memasak makanan suami dan mencuci pakaian suami, maka tidaklah menjadi kewajipan ke atas isteri mahupun orang gaji bagi isteri, tetapi kewajipan tersebut menjadi tugas suami membayar upah dan sebagainya.

Hukum syarak
Walaupun hukum syarak menyatakan bahawa suami tidak boleh usik harta isteri kerana ia milik mutlak isteri tetapi ia adalah berbeza dari segi peruntukan undang-undang. Oleh itu, pihak kerajaan telah pun mengambil langkah tidak mewartakan Pindaan 2005.

Malah langkah susulan yang diambil ialah pihak Peguam Negara seterusnya menjalankan proses rundingan dengan pelbagai pihak termasuk NGO-NGO wanita dalam usaha mengkaji semula Pindaan 2005 ini. Setakat ini, sebanyak tiga rundingan telah dilakukan dan pandangan daripada pelbagai pihak telah pun dibincang dan dipertimbangkan.

Kesaksamaan dan keadilan dalam institusi keluarga dan budaya masyarakat memerlukan perseimbangan hak dan kewajipan kaum lelaki dan wanita dalam keluarga dan masyarakat supaya pelepasan sesuatu hak dan kewajipan tradisional satu pihak disertai dengan imbangan hak dan kewajipan yang sewajarnya.

Adalah tidak adil jika hak tradisional bagi lelaki Islam dikekalkan serta ditambah lagi hak baru, dan kewajipan tradisional dikurangkan. Tetapi sebaliknya pula bagi wanita Islam. Hak tradisional mereka dikurangkan, kewajipan tradisional dikekalkan serta ditambah lagi dengan kewajipan baru.

Jika undang-undang mahu mencerminkan keadaan masyarakat masa kini, maka perlulah melihat kepada keseluruhan undang-undang itu. Bukannya hanya meminda beberapa peruntukan atas justifikasi kesamarataan gender.

Panel Peguam Sisters In Islam.

JOINTLY-OWNED MATRIMONIAL PROPERTY DEDUCTED BEFORE ESTATE DIVIDED VIA FARAID?

Question:

My brother-in-law passed away and left behind some properties. My husband was named as administrator of his estate. A problem arose when my husband was going to have the properties divided via faraid: the deceased’s wife (my sister-in-law) claimed that an amount representing jointly-owned matrimonial property has to be deducted from the entire estate before it is distributed. My questions are as follows:

Is it true that the estate of my brother-in-law has to be halved before it is to be divided via faraid? My sister-in-law is unemployed and I do not think any of the properties my brother-in-law left behind can be deemed as jointly-owned matrimonial property.

With regard to Takaful Insurance, will this be distributed fully to the policy’s nominee (under my sister-in-laws name) and is not calculated as part of the deceased’s estate?

Are the savings within their children’s accounts (joint account) considered as part of the deceased’s estate?

What would be the best way in which to administer all of the above properties?

Daliyah Abu,
Subang, Selangor.

Answer:

The aim of administrating a deceased’s estate is to pass to those who are entitled to it and help the beneficiaries left behind, especially in order to relieve the burden of the deceased’s wife in raising her children all by herself.

According to Hukum Syarak, the estate of a deceased person is to be divided via faraid after the payment of debts and legacies. Verses 7, 11, 12 and 176 of Surah an-Nisaa' provide guidelines as to the persons who may be the beneficiaries to the deceased’s estate as well as the portion to which each of them are entitled.

Part of verse 12 of Surah An-Nisaa' which means, “In what ye leave, their (your widows) share is a fourth, if ye leave no child; but if ye leave a child, they (your widows) get an eighth; after payment of legacies and debts.”

Before the estate of a deceased can be divided via faraid, your sister-in-law is entitled to claim her share of jointly-owned matrimonial property. Kitab Bughyatul Mustarsyidin by Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar, at page 159, states that:

“The properties of the husband and wife have been mixed up and it is not known who owns the larger proportion, there is no method that can be used to determine which property belongs to who and then where occurs separation between the two or death, therefore it is not valid for either of them (spouse) or the beneficiary to administer (use) something of the estate before the property can be differentiated or before there has been an agreement between the parties (sulh), unless it is done together with its owner because there is no murajjih (signs to differentiate the ownership of the same)."

Therefore, even though your sister-in-law is unemployed, every bit of housework she had put in during the duration of the marriage is deemed to be her contribution towards joint-matrimonial property. Your sister-in-law is entitled to joint-matrimonial property before the estate is divided via faraid. Moreover, she is also entitled to one-eighth of the estate being her share under faraid after there has been division of the estate for joint-matrimonial property.

On the issue of Takaful Insurance, generally, the nominee of the policy will be the only beneficiary entitled to the insurance monies. However, if there are legitimate beneficiaries that contest the rights of the nominee named under the policy, then the insurance will be divided via faraid.

The saving in the accounts of the deceased’s children are considered to be part of a trust account. We believe that it was the deceased’s intention to open an account for his children in order to ensure they would not face financial difficulties in their future. Hence, those monies belong solely to the deceased’s children.

Your sister-in-law can require the bank to change her husband’s name on the account to hers on all the relevant documents to facilitate the management of her children’s accounts. The procedure to make the said change depends on the bank itself.

The best way to manage the deceased’s estate is of course to attain a collective agreement among all parties involved. In fact, in order to avoid misunderstandings and disagreements, two persons can be appointed as administrator of the estate. Therefore, aside from your husband, your sister-in-law is even more entitled to administer the estate of her late husband. At the very least, the property her husband left behind could be used to help her start a new life that is even more challenging, and for the sake of her children.

Panel lawyers, Sisters In Islam.

SUAMI MOHON BEKU AKAUN

Soalan:

Saya sedang dalam proses perceraian. Mula-mula kes itu difailkan di Shah Alam, tetapi atas permohonan suami, kes saya didengar di Johor Bahru pula. Boleh ke dia buat macam ni? Dia bukannya tinggal di Johor, cuma ibubapanya saja yang tinggal di sana. Kemudian, dia telah memohon perintah Mahkamah untuk membekukan akaun saya kerana katanya untuk tuntutan harta sepencarian. Tapi itu hadiah daripadanya, kenapa dia kata harta sepencarian pula? Lagi pun, akaun itu bukannya akaun bersama, akaun itu atas nama saya sahaja. Saya tidak bekerja, duit dari akaun itulah punca pendapatan saya dahulu dan hadiah perkahwinan daripadanya dan keluarga. Sanggup dia buat saya macam ni.

Zabedah Mustar,
Subang

Jawapan:

Untuk menentukan di mana sepatutnya sesuatu tindakan Mahkamah dimulakan, Mahkamah akan melihat kepada alamat tempat tinggal kedua-kedua pihak yang terlibat. Ini adalah kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah berdasarkan tempat puan tinggal. Di Malaysia setiap negeri mempunyai Mahkamah Syariah yang terhad bidang kuasanya menurut setiap negeri dan mempunyai undang-undang syariah tersendiri.

Ini juga dapat menyenangkan pihak-pihak terbabit kerana proses tindakan di Mahkamah memerlukan mereka turun-naik Mahkamah beberapa kali juga, bergantung kepada kerumitan satu-satu kes.

Suami puan mungkin menggunakan alasan bahawa beliau kini menetap di Johor Bahru bersama dengan ibu bapanya dan menggunakan alamat tersebut sebagai alamatnya. Oleh itu beliau kini adalah tertakluk di bawah undang-undang syariah dan Mahkamah Syariah negeri Johor.

Tetapi Mahkamah harus mengambil kira keadaan puan juga. Puan berhak untuk membantah perpindahan kes ini atas alasan bahawa adalah sukar untuk puan berulang-alik ke Johor Bahru. Puan boleh menggunakan alasan bahawa ia akan menelan belanja yang banyak, tambahan lagi puan tidak bekerja. Puan haruslah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa adalah lebih adil jika kes ini didengar di Shah Alam.

Malah puan juga mestilah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa suami puan sebenarnya tidak tinggal di Johor Bahru tetapi hanyalah menggunakan alamat ibu bapanya sahaja. Puan hendaklah mengemukakan kepada Mahkamah bukti yang menunjukkan suami masih menetap di alamat tempat tinggalnya. Puan boleh membawa saksi yang menyatakan bahawa suami tidak tinggal di Johor Bahru dan apa-apa dokumen yang dapat menyokong fakta ini.

Bagi bahagian kedua persoalan puan itu pula, berkenaan harta sepencarian, kita perlu melihat kepada tafsiran perundangan apa itu harta sepencarian. Menurut seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, “harta sepencarian'' ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.

Oleh itu, walaupun harta itu atas nama puan sahaja, tetapi jika suami berjaya membuktikan kepada Mahkamah bahawa dia ada menyumbang terhadap harta tersebut, maka Mahkamah akan memutuskan bahawa itu adalah harta sepencarian.
Tindakan suami puan yang mendakwa bahawa hadiah yang diberikannya kepada puan dahulu adalah harta sepencarian merupakan satu perkara yang sangat mengaibkan.

Dalam perbicaraan permohonan suami untuk membekukan akaun puan, puan hendaklah membawa bukti kepada Mahkamah bahawa harta tersebut bukanlah harta sepencarian dan ia adalah hadiah daripada suami.

Menurut hukum syarak, sesuatu hadiah atau hibah adalah lengkap apabila rukun-rukun hibah ini dipenuhi iaitu pihak-pihak yang melakukan aqad hibah iaitu pemberi hibah dan penerima hibah, aqad hibah melalui ijab dan qabul dan barang yang hendak dihibahkan itu.

Tindakan suami yang memasukkan wang ke dalam akaun atas nama puan boleh dilihat sebagai tindakannya menawarkan (ijab) hadiah kepada puan, dan juga tindakan puan menggunakan wang yang telah dimasukkan ke dalam akaun puan itu adalah tanda puan telah menerima (qabul) tawaran itu tadi.

Panel Peguam Sisters In Islam.

TUNTUT HARTA SEPENCARIAN

Soalan :

Assalammualaikum,

Saya telah bercerai dengan bekas suami lebih kurang 3 tahun. Sejak bercerai, suami langsung tidak pernah memberi nafkah anak termasuk nafkah edah saya. Bekas suami saya seorang yang panas baran dan sering memukul saya semasa kami masih menjadi suami isteri. Semasa perkahwinan, suami ada membeli sebuah rumah tetapi nama saya tidak dimasukkan sebagai pembeli bersama namun, saya ada mengeluarkan wang saya bagi pembelian rumah itu juga mengambil pinjaman peribadi bagi pengubahsuaian rumah tersebut dan masih menanggung hutang pinjaman peribadi itu. Bolehkah saya mendapatkan hak saya dan anak-anak dan menuntut rumah tersebut sebagai harta sepencarian? Harap pihak puan dapat memberikan jalan dan panduan yang saya boleh gunakan bagi mendapatkan semula hak saya dan anak-anak yang selama ini tidak terbela.

Najihah Nasir
Taman Seputeh 

Jawapan :

Calaran fizikal boleh diubati namun calaran emosi akibat keganasan rumahtangga memerlukan masa untuk pulih. Sesebuah bahtera perkahwinan tidak terlepas dari hayunan ombak dan badai. Walaubagaimanapun, di dalam apa jua keadaan, Islam tidak menghalalkan penganiayaan suami ke atas isteri. Bagi rumahtangga yang tidak boleh diselamatkan, penceraian adalah jalan terbaik. Puan telah mengambil jalan yang sewajarnya dengan melangkah keluar dari penderaan.

Segelintir kaum Adam beranggapan bahawa mereka bebas daripada tanggungjawab sebagai suami dan bapa selepas terlerai ikatan perkahwinan dengan isteri. Realitinya, tanggungjawab mereka tidak berakhir di saat talaq dilafazkan. Isteri yang diceraikan dan anak-anak masih mempunyai hak-hak yang perlu disempurnakan oleh seorang lelaki dalam kapasitinya sebagai bekas suami dan bapa.

Antara hak yang boleh dituntut seorang bekas isteri adalah nafkah iddah. Ini bersandarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud hanya nafkah dan tempat kediaman untuk perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya. Secara ringkasnya, hadis ini menggariskan bahawa seorang suami wajib membayar nafkah iddah dan menyediakan tempat tinggal ketika bekas isteri di dalam tempoh iddah. Dalam kata lain, hak-hak ini adalah tertakluk kepada had masa iddah mengikut ketetapan SyaraK.

Berdasarkan Surah Al-Baqarah, ayat 228 yang bermaksud wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru, had masa iddah yang ditetapkan oleh Islam adalah selama 3 Quru atau 3 kali suci daripada kitaran haid. Puan ada menyatakan bahawa Puan telah bercerai dengan bekas suami selama lebih kurang 3 tahun. Walaupun Puan tidak menuntut nafkah ketika dalam tempoh idah, hak ini tidak luput dan masih boleh dituntut lagi kerana ia dianggap sebagai hutang dan selagi ia tidak berbayar maka ia dianggap tertunggak dan terhutang. Ini juga menurut, seksyen 65(1) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) dengan jelasnya menyatakan Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh 'Iddah atau apabila isteri itu menjadi nusyuz.

Bekas suami Puan juga masih berkewajipan memberi nafkah kepada anak-anaknya. Putusnya ikatan perkahwinan tidak bermaksud putusnya pertalian seorang bapa dengan anak-anaknya. Surah Al-Baqarah, ayat 223 menyebut " . . dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada (ibu dan anaknya itu) menurut cara yang adil". 

Initipati ayat ini dimaktubkan di dalam S.72 yang mewajibkan bapa untuk memberi nafkah kepada anak-anak, tidak kira sama ada anak-anak itu di bawah jagaannya atau orang lain. Seksyen ini turut menetapkan bapa perlu menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran atau sebagai membayar kos kepada perkara-perkara tersebut.

Seksyen 59(1) mendefinisikan nafkah sebagai ˜. . . tempat tinggal, pakaian, makanan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya". 

Sebagai seorang yang berpendapatan tetap, mahkamah akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti gaji bekas suami serta jumlah kewangan yang diperlukan anak-anak setiap bulan. Di samping itu, seksyen 62 turut memperuntukkan Mahkamah kuasa untuk meminda Perintah nafkah dan jika dia tidak mampu atau tidak dapat dikesan, Mahkamah boleh memerintahkan keluarga bekas suami untuk memberi sumbangan nafkah di bawah seksyen 73(2).

Puan turut menyatakan bahawa Puan menghadapi kesulitan dalan isu harta sepencarian. Tuntutan harta sepencarian adalah suatu perkara yang lazim berlaku selepas penceraian. Harta sepencarian boleh diertikan sebagai harta alih atau tidak alih yang diperolehi secara bersama oleh suami dan isteri ketika di dalam ikatan perkahwinan berlandaskan hukum syaraK. Walaupun tiada dalil khusus yang memperihalkan harta sepencarian di dalam Islam, Surah An-Nisaa, ayat 32 menerangkan bahawa setiap lelaki dan wanita mempunyai bahagian dalam apa yang mereka usahakan (sebagai suami isteri dalam perkahwinan)

Rumah kelamin walaupun tanpa ada nama puan adalah merupakan harta sepencarian. Menerusi seksyen 58, mahkamah berkuasa memerintah aset-aset yang diperolehi oleh pihak-pihak dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu. Antara faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah adalah takat sumbangan pihak-pihak. Sumbangan ini boleh berbentuk wang seperti belanja pengubahsuaian, harta, atau kerja seperti menjaga rumah tersebut agar berterusan dalam keadaan baik. Seterusnya, mahkamah juga akan melihat pada hutang salah satu pihak yang telah diambil bagi manfaat bersama.

Untuk melihat perlaksanaan seksyen 58, kes Anita Abdullah lwn Zainuddin Ariffin (1982) 4 JH 73 boleh dirujuk. Hakim di dalam kes rayuan ini menetapkan di antara lain, bahawa jika ada bukti yang cukup siapa yang mengusahakan harta itu, maka harta tersebut akan diberi kepadanya. Sebaliknya, jika tiada bukti yang cukup mengenai takat usaha masing-masing, mereka dikehendaki bersumpah dan harta akan dibahagikan sama banyak. Jika semuanya enggan bersumpah ia dibahagikan sama banyak juga. Tetapi jika salah seorang enggan bersumpah, maka harta itu diberi kepada yang bersumpah.

Oleh itu, jelas bahawa harta sepencarian memerlukan pembuktian yang kukuh.  Adalah perlu bagi Puan mengemukakan bukti-bukti pembayaran yang dibuat ke atas rumah tersebut. Ini termasuklah bayaran hutang dan juga pembayaran bagi pengubahsuaian yang telah dengan jelasnya menaikkan taraf rumah tersebut. Pengemukaan bukti-bukti akan membantu dalam memperkasakan lagi tuntutan Puan.

Bekas suami Puan tidak boleh menafikan hak-hak Puan dan anak-anak. Diharapkan agar penjelasan yang diberikan dapat membantu Puan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kami menyarankan agar Puan menuntut hak-hak di mahkamah Syariah demi menjamin masa depan Puan dan anak-anak.

MADU MUNCUL TUNTUT HARTA

Soalan:

Selepas suami saya meninggal baru-baru ini saya mendapat tahu bahawa dia mempunyai isteri kedua. Bayangkanlah betapa hancurnya hati saya. Isteri keduanya datang untuk membuat tuntutan harta pusaka pula tu. Dia menyatakan bahawa menurut faraid, anak lelakinya akan mendapat bahagian yang besar. Mentang-mentanglah anak saya dua-dua perempuan. Tetapi suami saya ada meninggalkan wasiat. Dalam wasiatnya, tiada pun tertulis nama perempuan itu dan anaknya. Satu lagi masalah ialah perempuan itu menyatakan bahawa hanya nama dia diletakkan sebagai waris KWSP arwah. Bila saya tanya KWSP, memang diletakkan nama perempuan itu dan anak lelakinya sebagai waris. Jadi, macam mana dengan pembahagian harta pusaka ini?

Saripah Adawiyyah,
Kluang

Jawapan:

Suami yang menyembunyikan tentang perkahwinan kedua mereka sebenarnya hanya mengundang masalah. Walaupun mereka memberikan alasan tidak mahu melukakan hati isteri pertama, namun akhirnya kebenaran akan terbongkar.

Adalah menyedihkan bagi seorang isteri untuk mengetahui perkara sebenar dengan cara ini. Sudahlah sedih kehilangan suami belum hilang, terpaksa pula berhadapan dengan perebutan harta dengan madu yang tiba-tiba muncul.

Terdapat dua persoalan yang dikemukakan oleh puan di sini. Pertama tentang kedudukan wasiat arwah suami dan kedua tentang hak puan dan anak-anak kepada wang KWSP arwah.

Kedudukan wasiat dari hukum syarak boleh kita lihat dalam ayat 11 surah al-Nisaa yang bermaksud,

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah seperdua (separuh) dari harta itu.

Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibubapanya, maka bahagian ibunya ialah sepertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah seperenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya.''

Pada dasarnya perundangan di Malaysia mengguna pakai sepenuhnya hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka orang muslim. Oleh itu, menurut ayat di atas, syarak mengenal pasti wasiat sebagai salah satu cara pembahagian harta.

Walaupun dalam ayat al-Quran di atas dengan jelas tidak menghadkan jumlah wasiat yang harus diberikan oleh orang muslim, namun sistem perundangan Islam di Malaysia memperuntukkan had ke atas wasiat ini. Muslimin di Malaysia hanya dibenarkan mewasiatkan satu pertiga daripada hartanya untuk wasiat dan penerima wasiat itu juga hendaklah bukan daripada kalangan waris.

Ini adalah berdasarkan pendapat ulama Sunni yang mendasarkan kesimpulan mereka daripada hadith Rasulullah s.a.w (diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud) yang telah menghadkan wasiat kepada satu pertiga. Hadith ini mengenai sahabat Baginda yang hanya mempunyai seorang anak perempuan dan ingin mewasiatkan seluruh hartanya bagi tujuan khairat kebajikan am.

Rasulullah s.a.w kemudiannya telah bersabda bahawa bahagian yang boleh diwasiatkan itu adalah satu pertiga supaya anak perempuannya tidak dibiarkan tanpa harta.

Oleh itu, wasiat yang ditinggalkan oleh arwah suami puan boleh dicabar oleh waris-waris lain yang berhak. Malah mereka boleh menuntut supaya harta itu dibahagikan secara faraid.

Hukum faraid
Manakala bagi wang KWSP arwah, telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia bahawa penama yang tercatat dalam borang KWSP merupakan wasi atau pentadbir harta sahaja. Majlis Fatwa juga telah memutuskan bahawa adalah menjadi tanggungjawab penama untuk membahagikannya menurut hukum faraid.

Di KWSP, apabila satu kematian telah diadukan, maka atas permohonan penama yang bertindak sebagai pentadbir harta, wang tersebut akan dikeluarkan kepada penama. Adalah menjadi tanggungjawab penama kemudiannya untuk mengagih-agihkan harta tersebut mengikut hukum faraid.

Puan sebenarnya hanya boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap penama itu supaya mengagihkan harta tersebut mengikut hukum faraid. Puan tidak boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap KWSP untuk menghalangnya mengeluarkan wang tersebut kepada penama. Ini kerana KWSP tidak bertanggungjawab atas urusan pembahagian harta pusaka ahlinya.

Mengikut perundangan Malaysia, muslimin adalah tertakluk kepada hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka. Walaupun adanya wasiat ataupun penama, hukum faraid tetap diguna pakai.

Harus diingat juga bahawa harta sepencarian hendaklah ditolak terlebih dahulu daripada harta pusaka arwah suami. Puan dan isteri kedua masing-masing berhak ke atas harta sepencarian yang telah diusahakan bersama-sama sepanjang tempoh perkahwinan.

Bahagian lebih yang diperuntukkan mengikut hukum faraid diberikan kepada anak lelaki adalah sangat berkait rapat dengan tanggungjawab seorang lelaki terhadap keluarganya. Oleh itu, menjadi tanggungjawab anak lelaki arwah suami puan untuk menjaga kebajikan kedua-dua keluarga. Adalah menjadi syariat Islam bahawa harta yang diberikan hendaklah digunakan ke atas balu dan anak-anak arwah.

Tanggungjawab ini amat diambil berat dan jika anak lelaki itu enggan untuk bertanggungjawab, undang-undang memperuntukkan bahawa tindakan boleh diambil di Mahkamah bagi satu tuntutan nafkah. Kita boleh rujuk kepada seksyen 60 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Johor) 1990 yang memberi kuasa kepada Mahkamah mengeluarkan perintah membayar nafkah.

Dalam keadaan ini, lebih elok sekiranya puan sekeluarga dapat mencapai satu kata sepakat untuk membahagikan harta peninggalan arwah dengan cara yang baik. Ini sebenarnya untuk kebaikan semua pihak lebih-lebih lagi untuk masa depan anak-anak.

Panel Peguam Sisters In Islam.

KWSP - HARTA PUSAKA ATAU HIBAH?

Suami saya baru sahaja meninggal dunia. Arwah suami mempunyai simpanan di Kumpulan Wang
Simpanan Pekerja (KWSP) kerana arwah pernah memberitahu saya bahawa dia telah meletakkan
saya sebagai penama akaun tersebut. Bagaimana saya hendak mengeluarkan simpanan akaun
tersebut?

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ialah sebuah institusi keselamatan sosial yang
menyediakan faedah persaraan melalui pengurusan simpanan. KWSP hanya dianggotai oleh pekerja
sektor swasta dan pekerja tidak berpencen sektor awam.
Setiap individu mempunyai Akaun 1 dan Akaun 2 di KWSP.
Akaun 1 adalah untuk kegunaan selepas persaraan dan simpanan tidak boleh dikeluarkan sebelum
mencecah 55 tahun. Namun, sebahagian duit di dalam Akaun 1 juga boleh digunakan untuk melabur.
Simpanan Akaun 2 pula boleh dikeluarkan tetapi dengan beberapa syarat. Antara syaratnya ialah:
1. Mencapai umur 50 tahun
2. Pembayaran pendahuluan pembelian rumah pertama
3. Menyelesaikan baki pinjaman pembelian rumah pertama
4. Pembiayaan pendidikan peribadi
5. Menampung kos perubatan
6. Menunaikan Haji
Selain itu, akaun ini boleh diletakkan penama/ penerima. Maka, jika pemilik akaun meninggal dunia
atau hilang upaya, penama/ penerima boleh mengeluarkan duit simpanan di KWSP.
Namun, masalah sering timbul apabila berlaku kematian.
Bagi pemegang akaun KWSP yang beragama Islam, penama/ penerima hanyalah berfungsi sebagai
Wasi atau pentadbir harta si mati. Si penama/ penerima adalah orang yang mengeluarkan sama ada
sebahagian atau keseluruhan wang simpanan tersebut dan bertanggungjawab untuk mengagihkan
wang simpanan KWSP kepada waris- waris si mati yang layak mengikut wasiat ataupun Undang-
undang Keluarga Islam.
Jika penama/ penerima tidak menjalankan tanggungjawab dengan jujur dan/ atau gagal
menjalankan tanggungjawab, waris- waris si mati boleh mengambil tindakan undang- undang
terhadap si penama/ penerima.
Harus diingatkan, wang simpanan KWSP ini termasuk dalam harta pusaka seseorang yang telah
meninggal dunia.

HIBAH, WASIAT BOLEH BERI KEPADA WARIS

Soalan

Saya mempunyai persoalan tentang harta peninggalan wanita bujang. Saya ditinggalkan oleh ayah sejak kecil tanpa nafkah. Emak sayalah yang membesarkan saya. Saya merupakan anak tunggal. Mengikut hukum faraid, sekiranya saya meninggal, sebahagian besar harta peninggalan saya akan diwarisi oleh ayah dan adik-beradik tiri saya (berlainan emak). Saya merasakan ayah saya tidak berhak langsung mendapat harta saya kerana dia telah mengabaikan kami sekeluarga. Tidak adil rasanya jika dia yang selama ini tidak menghiraukan kami sekeluarga tiba-tiba mendapat bahagian daripada harta yang saya kumpulkan selama ini, tanpa bantuannya. Saya mahukan harta peninggalan saya digunakan untuk menjaga kebajikan ibu saya dan anak angkat saya. Bagaimana boleh saya tinggalkan harta saya kepada mereka setelah ketiadaan saya?

Jawapan:

Seperti yang saudari sedia maklum, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip pengagihan harta si mati, yang secara lazimnya dikenali sebagai hukum faraid. Prinsip-prinsip am hukum faraid terkandung dalam al-Quran, Surah al-Nisa, ayat 11-14.

Namun, faraid bukanlah satu-satunya cara pembahagian harta dalam Islam. Kami di Sisters In Islam memahami kehendak saudari yang ingin memastikan kebajikan dan kepentingan orang-orang tersayang dilindungi apabila saudari tiada nanti.

Surah al-Nisa ayat 11 telah menyatakan bahawa pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Seorang Islam boleh meninggalkan wasiat, tetapi wasiat tersebut mestilah mematuhi syarat-syarat berikut:

1.     tidak boleh mewasiatkan lebih daripada satu pertiga (1/3) daripada keseluruhan harta pemberi wasiat; 

2.     penerima wasiat mestilah seorang yang tidak disenaraikan sebagai waris dalam hukum faraid  syarat kedua ini adalah hukum mengikut mazhab Sunni.

 

Walaubagaimanapun, kebanyakan ulama Sunni juga berpendapat bahawa wasiat kepada salah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid (misalannya, dalam kes saudari ini, ibu saudari) masih sah sekiranya waris-waris lain setuju dengan isi kandungan wasiat selepas kematian pemberi wasiat. 

Namun demikian, masalah mungkin timbul apabila salah seorang waris yang sah tidak bersetuju dengan wasiat tersebut. Apabila ini berlaku, mahkamah akan merujuk kepada hukum faraid.

Dalam kes saudari, anak angkat bukanlah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Jadi, saudari bolehlah mewasiatkan kepadanya tidak melebihi satu pertiga (1/3) nilai jumlah keseluruhan harta saudari. Waris-waris yang sah tidak boleh mempertikaikan wasiat ini kerana cukup syarat-syaratnya.

Ibu saudari pula merupakan seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Sekiranya seseorang Islam itu meninggal dunia, maka ibu si mati hanya berhak menuntut hartabenda si mati mengikut perkiraan hukum faraid. Sekiranya si mati meninggalkan hanya ibu dan ayahnya dan tidak ada anak, maka, secara amnya, ibu akan berhak mendapat satu pertiga (1/3) and ayah akan berhak mendapat dua pertiga (2/3) daripada harta si mati.

Di negara kita ini, nisbah pembahagian harta pusaka menurut faraid secara lazimnya ditentukan oleh Mahkamah Syariah melalui suatu sijil faraid bagi setiap kes. Sekiranya si mati telah meninggalkan wasiat, maka pembahagian harta pusaka kepada ayah dan ibu akan dilakukan selepas wasiat disempurnakan.

Hukum faraid tidak akan terpakai sekiranya si mati, sebelum kematiannya, telah memindahkan harta kepada orang lain. Jadi, dalam keadaan sekarang ini, saudari bolehlah mempertimbangkan untuk memindahkan harta tertentu kepada ibu atau anak angkat semasa hayat saudari masih ada (sekiranya saudari tidak ingin memberi wasiat kepada anak angkat). Melalui proses ini, waris-waris yang lain tidak akan berhak kepada harta pusaka saudari kelak.

Konsep ini diberi nama hibah atau terjemahannya hadiah. Apa yang penting ialah saudari perlu memindahkan harta yang ingin diberi kepada ibu dan anak angkat semasa saudari masih hidup. Hibah itu juga mestilah diterima oleh penerima. Jika penerima tidak tahu bahawa ia telah dihibahkan sesuatu benda, maka hibah tersebut mungkin tidak sah.

Proses pemindahan harta ini bolehlah dilakukan dalam beberapa cara. Misalannya, jika saudari memiliki rumah atau tanah, saudari boleh memindahkan rumah atau tanah tersebut kepada nama ibu atau anak angkat menerusi prosedur pindahmilik di bawah Kanun Tanah Negara 1965.

ANAK TEGAH AYAH HADIAH RUMAH (VERSI ASAL)

Soalan:

Saya bernikah dengan seorang duda yang mempunyai sembilan orang anak. Sebelum bernikah, suami saya berjanji ingin menghadiahkan rumah yang kami diami sekarang kepada saya. Tetapi, malangnya, anak-anak suami saya semuanya tidak setuju. Bolehkah mereka membantah kehendak suami saya? (Adakah) Mereka ada hak kah? Saya bimbangkan masa tua saya nanti. Jika suami meninggal dunia nanti, ke mana saya yang tua dan uzur ini nak pergi?

Julianna Amran,
Selangor.

Jawapan:
Harta yang dikumpul bukanlah untuk direbut malah tujuannya supaya kita boleh mendapat manfaat daripadanya. Islam memberi kebebasan kepada pemilik harta bagaimana dia mahu menguruskan hartanya. Dalam kes puan ini, jika suami puan berniat untuk memberikan rumah tersebut sebagai hadiah, maka, dari segi undang-undangnya, ada cara untuk menjamin hak puan kelak.

Cara yang kami maksudkan ialah suami puan bolehlah berhibah, iaitu memberi sesuatu semasa hidupnya, kepada seseorang.

Islam menggalakkan umatnya berhibah kerana hibah ini sangat bersesuaian dengan konsep tolong-menolong sesama kaum keluarga yang lebih afdal kerana boleh mengeratkan tali silaturrahim, seperti firman Allah dalam surah al-Maidah, ayat 3 yang bermaksud, “Dan hendaklah kamu tolong menolong untuk membuat kebajikan dan bertaqwa."

Apabila sesuatu harta itu telah diisytiharkan sebagai hibah, secara otomatik harta tersebut akan terkeluar daripada harta pusakanya sekiranya pemberi meninggal dunia. Harta tersebut akan menjadi hak milik orang yang menerima hibah dan tidak lagi akan difaraidkan kepada waris-waris yang lain.

Di sini, jika suami telah menghibahkan rumah tersebut kepada puan, anak-anaknya tidak lagi boleh menuntut rumah tersebut sebagai harta pusaka. Puan lah merupakan pemilik sah rumah tersebut.

Melihat kepada konteks pengurusan harta pusaka hari ini, hibah akan menjadi lebih berkesan jika dibuat secara bertulis. Menyerahkan hibah melalui satu dokumen atau membuat pindahmilik harta di pejabat tanah akan memudahkan puan kemudian hari.

Suami puan dinasihati supaya memilih dua orang saksi bagi menandatangani dokumen hibah yang akan memudahkan proses penyaksian di mahkamah, jika keadaan memerlukan.

Dokumentasi dan penyaksian ini akan membantu puan sekiranya ada pertikaian antara waris-waris. Apabila mahkamah mengesahkan bahawa harta tersebut telah dihibahkan, maka waris-waris tidak boleh lagi menuntut bahagian daripada harta tersebut.

Soal pengurusan dan perancangan harta pusaka seharusnya dipandang serius oleh Muslim (orang Islam) keseluruhannya. Ini dapat mengelakkan kesulitan yang terpaksa dilalui oleh waris yang ditinggalkan. Oleh yang demikian, kami sarankan supaya orang-orang Muslim (Islam) mendapatkan khidmat nasihat daripada badan professional yang mempunyai kelayakan dalam bidang pengurusan harta pusaka.

Panel Peguam Sisters In Islam.

HIBAH PERLU DISEMPURNAKAN SEMASA HAYAT

Soalan:

Betulkah harta tak alih (sebuah rumah di Kuala Lumpur) yang dihibahkan hendaklah didaftarkan di atas nama penerima hibah (saya) semasa pemberi hibah (ibu saya) masih hidup?

Apa yang akan berlaku jika hibah tersebut tidak disempurnakan semasa hayatnya? Bagaimana jika hibah itu dibuat ke atas harta yang bercagar dan perlaksanaan tidak dapat dilakukan kerana ianya berkaveat?

Wan Faizul,
Kuala Lumpur.

Jawapan:

Terima kasih atas pertanyaan saudara. Terdapat pelbagai cara membahagi dan memindahmilik harta menurut hukum syarak. Antaranya ialah pembahagian melalui faraid, wasiat, sedekah, hadiah dan juga hibah.

Menurut kitab I'aanatul Taalibin, konsep hibah ditakrifkan seperti berikut:

Hibah bererti memberi milik sesuatu barang yang mana mengikut kebiasaannya barang itu sah untuk dijual atau diberi hutang kepada seseorang oleh ahli tabarru' (orang yang suka membuat kebajikan) dengan tidak ada barang tukaran."

Terdapat tiga rukun yang mesti dipenuhi untuk menjadikan perjanjian hibah itu sah menurut hukum syarak. Rukun-rukun tersebut adalah pihak-pihak di bawah perjanjian hibah yakni pemberi hibah (wahib) dan penerima hibah (mawhub lahu), akad nikah melalui ijab dan kabul, dan barang atau harta yang dihibahkan itu (mawhab).

Selain daripada rukun-rukun di atas, hibah juga mesti disempurnakan semasa tuan punya harta masih hidup. Dengan yang demikian, perjanjian hibah antara saudara dengan ibu saudara mesti dilaksanakan semasa hayatnya, barulah ianya berkesan.

Ibu saudara sebagai pemberi hibah juga mestilah bebas menguruskan harta tersebut tanpa sebarang sekatan. Pindah milik rumah melalui perjanjian hibah tidak boleh dilakukan sekiranya rumah terbabit dijadikan cagaran dan dikaveatkan melainkan cagaran itu ditamatkan dan kaveat ke atas rumah itu ditarik balik.

Proses pemindahan harta hibah dilakukan berdasarkan prosedur di bawah Seksyen 215 Kanun Tanah Negara 1965. Untuk menukarkan nama ibu saudara sebagai pemilik rumah yang dihibahkan kepada nama saudara, Borang 14A perlu dilengkapkan.

Borang ini boleh didapati di Pejabat Tanah dan Galian Kuala Lumpur yang terletak di Tingkat 0 – 4, Rumah Persekutuan, Jalan Sultan Hishamuddin, 50678, Kuala Lumpur. FI untuk memindah milik rumah yang dihibahkan oleh ibu saudara kepada saudara adalah RM100.00. Untuk maklumat lanjut mengenai proses pindah milik, saudara boleh menghubungi Pejabat tersebut di talian 03 26932003 atau faks ke 03 26933970.

Jika hibah telah dilaksanakan dengan sempurna, waris-waris ibu saudara yang lain tidak boleh menuntut harta yang telah dihibahkan kelak.

Isu yang paling penting di sini adalah ibu saudara mesti memindahkan rumah tersebut kepada saudara semasa hayatnya lagi. Sekiranya terdapat syarat bahawa rumah tersebut akan dipindahkan kepada saudara hanya selepas kematian ibu saudara sekalipun, ia dianggap tidak sah daripada segi hukum syariah. Akibatnya, rumah yang dihibahkan itu akan dibahagikan menurut hukum faraid.

Diharap jawapan yang kami berikan di sini sedikit sebanyak dapat membantu menyelesaikan masalah saudara.

Panel Peguam Sisters In Islam.

TANAH BERSYARAT – TIDAK BOLEH PINDAH MILIK

Soalan:

Ibu saudara saya ingin menghibahkan sekeping tanah miliknya kepada anak angkatnya sebagai tanda kasihnya kerana anak itulah yang telah menjaganya sejak 30 tahun lalu. Persoalannya sekarang ialah tanah itu bersyarat, “Tidak dibenarkan pindah milik atas Suratcara 14A KTN melainkan dengan izin Menteri Besar." Dikhuatiri kebenaran akan diperoleh selepas ibu saudara saya meninggal dan tidak sempat untuk menghibahkan tanah tersebut. Dia mempunyai seorang waris iaitu suaminya. Apa yang boleh dilakukannya agar dapat memberi tanah tersebut kepada anak angkatnya?

Malam Deman,
Selangor.

Jawapan:

Dalam Islam selain daripada pembahagian secara faraid, hukum syarak ada menyediakan cara-cara lain dalam tatacara pembahagian harta. Antaranya ialah pembahagian melalui wasiat, hibah, sedekah dan hadiah.

Masalah yang dirujuk oleh tuan adalah berkaitan dengan persoalan pembahagian harta secara hibah. Apakah yang dimaksudkan dengan hibah menurut hukum syarak?

Menurut kitab I'aanatul Taalibin, hibah ditakrifkan seperti berikut;

“Hibah bererti memberi milik sesuatu barang yang mana mengikut kebiasaannya barang itu sah untuk dijual atau diberi hutang kepada seseorang oleh ahli tabarru' (orang yang suka membuat kebajikan) dengan tidak ada barang tukaran."

Huraian seterusnya di dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh As-Syarbini ini disebut hibah disyaratkan adanya lafaz ijab daripada pemberi hibah dan qabul daripada penerima hibah.

Hibah disempurnakan semasa tuan punya harta masih hidup, berbeza dengan wasiat yang hanya sempurna apabila pemberi wasiat meninggal dunia.

Rukun hibah yang mesti dipenuhi oleh ibu saudara tuan untuk menjadikannya sah di bawah hukum syarak seprti yang disebut di dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh As-Syarbini iaitu;

“Rukun hibah itu ada tiga iaitu pihak-pihak yang melakukan akad hibah terdiri daripada pemberi hibah (wahib) dan penerima (mawhub lahu), akad nikah melalui ijab dan qabul dan adanya barang yang dihibahkan itu (mawhab)."

Dengan memenuhi rukun-rukun seperti yang dinyatakan di atas, hibah dapat dijalankan oleh ibu saudara tuan bagi memberikan tanah tersebut kepada anak angkatnya.

Syarat ke atas pemberi hibah juga mestilah dia bebas menguruskan harta tersebut yang mana ibu saudara tuan mempunyai kebebasan untuk menguruskan harta tersebut walaupun kebenaran daripada kerajaan negeri (menteri besar) perlu diperoleh dalam memindah milik tanah tersebut.

Oleh yang demikian hibah boleh dilakukan terhadap tanah tersebut walaupun kebenaran belum diperoleh daripada pihak kerajaan negeri oleh kerana kebenaran tersebut adalah bagi mengesahkan tanah tersebut boleh dipindah milik.

Disebabkan ibu saudara mempunyai niat ingin menghibahkan tanah tersebut dan juga anak angkatnya sudah mengetahui dan menerima hibah ini maka hibah dapati dijalankan.

Proses pemindahan harta benda ini boleh dilakukan dalam beberapa cara. Di sini ibu saudara tuan memiliki sekeping tanah, dia boleh memindahkan rumah tersebut kepada nama anak angkatnya menerusi prosedur di bawah Kanun Tanah Negara 1965.

Kebenaran daripada pihak kerajaan negeri adalah daripada segi formaliti yang mana ini diperlukan dalam melaksanakan Borang 14A KTN bagi proses pindah milik dan menukarkan nama kepada penerima tanah tersebut.

Dengan itu hibah boleh dijalankan semasa ibu saudara tuan masih hidup dan kebenaran tersebut hanya untuk proses pindah milik hartanah di Pejabat Tanah yang berkaitan.

Walaupun ibu saudara tuan mempunyai waris iaitu suaminya namun jika hibah telah dilakukan beliau tidak boleh mengambil tanah tersebut oleh kerana tanah itu telah dipindahkan semasa hayat ibu saudara tuan.

Apa yang boleh suami ibu saudara tuan peroleh adalah pembahagian harta dari segi faraid dan wasiat yang ditinggalkan oleh ibu saudara tuan (jika ada).

Melalui hibah ini, waris-waris ibu saudara yang lain tidak akan berhak langsung kepada harta bendanya kelak.

Isu paling penting di sini adalah ibu saudara tuan mesti memindahkan harta benda yang ingin dipindahkan semasa hayatnya lagi. Sekiranya terdapat syarat bahawa pemindahan harta benda akan berlaku hanya selepas kematian, maka ia tidak sah dari segi syariah dan hukum faraid akan menentukan pembahagian harta.

Panel Peguam Sisters In Islam.

ELAK HARTA PUSAKA JATUH KE TANGAN SALAH

Soalan:

Saya seorang wanita berkerjaya berumur 47 tahun. Saya tidak berkahwin dan tinggal bersama ibu dan seorang anak angkat perempuan berumur 8 tahun. Tiga bulan yang lepas, saya telah didiagnos dan telah disahkan mengidap penyakit kanser. Doktor memberi saya anggaran tempoh hayat selama enam bulan ke satu tahun. Persoalan saya adalah mengenai isu pembahagian harta selepas saya meninggal dunia kelak. Untuk pengetahuan Sisters, bapa saya masih hidup dan saya merupakan anak tunggal. Namun, kami tidak mempunyai perhubungan yang baik. Bapa telah meninggalkan ibu semasa saya masih kecil. Saya tidak mahu harta saya dibahagikan kepada bapa yang tidak bertanggungjawab atau adik-beradik tiri yang langsung tidak pernah mengambil peduli tentang saya atau ibu selama ini. Bagaimanakah saya boleh memastikan ibu dan anak angkat saya akan menerima harta peninggalan saya sepenuhnya.

Ummi Kalsom
Perlis Indra Kayangan

Jawapan:

Pembahagian harta pusaka bertujuan untuk memberikan kepada yang berhak dan untuk membantu waris yang ditinggalkan. Syarak telah menetapkan apabila seseorang itu meninggal, hartanya akan dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Pembahagian harta secara faraid adalah salah satu cara pembahagian harta di dalam Islam. Ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176 dalam surah al-Nisa menggariskan panduan berkenaan waris-waris yang berhak dan juga bahagian-bahagian yang harus diperoleh setiap waris.

Merujuk kepada kitab Mughil Muhtaj tulisan As-Sheikh Muhammad Al-Khatib As-Syarbini yang telah menyatakan bahawa antara perkara yang perlu diselesaikan ke atas harta si mati adalah zakat yang belum ditunaikan, barang-barang gadaian yang belum ditebus, hutang si mati ke atas harta yang ditinggalkan, harta sepencarian, wakaf, nazar, hibah yang telah sempurna rukunnya tetapi belum dipindah milik, perbelanjaan pengebumiannya, hutang dan wasiat.

Setelah diselesaikan perkara-perkara tersebut barulah baki harta itu dibahagikan menurut hukum faraid.
“Di dalam kitab tersebut wasiat telah ditafsirkan sebagai pemberian disandarkan atau dikaitkan sesudah mati iaitu pemberian tersebut diserahkan setelah pemberiannya sudah mati."

Pemberian wasiat orang Islam boleh diberikan dengan kadar tidak melebihi 1/3 bahagian sahaja. Wasiat yang melebihi kadar 1/3 adalah tidak berkuatkuasa kecuali mendapat persetujuan ahli waris yang lain atau kadar tersebut mesti dikurangkan sehingga sekadar 1/3 sahaja. Hukum Syarak juga telah menetapkan bahawa penerima harta pusaka melalui wasiat ini adalah seseorang yang tidak disenaraikan sebagai ahli waris.

Legaliti dan legitimasi wasiat adalah berpandukan firman Allah s.w.t dalam surah Al-Baqarah, ayat 180 yang bermaksud diwajibkan ke atas kamu, apabila seseorang di atas kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat lah untuk ibu dan bapa dan karib kerabatnya secara maaruf. Ini adalah kewajipan atas orang yang bertakwaa

Merujuk kepada soalan saudari iaitu mengenai pembahagian harta kepada anak angkat. Anak angkat saudari bukanlah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Oleh itu, saudari bolehlah mewasiatkan harta-harta saudari yang nilainya tidak melebihi satu pertiga (1/3) nilai jumlah keseluruhan kepada anak angkat tersebut.

Manakala, bahagian untuk  ibu saudari ditetapkan melalui pembahagian harta secara faraid.  Secara amnya, nisbah pembahagian harta pusaka menurut hukum faraid secara lazimnya ditentukan oleh Mahkamah Syariah melalui suatu sijil faraid dalam setiap kes.

Manakala kaedah kedua adalah melalui pemberian harta tersebut secara hibah. Hukum Syarak menetapkan tiga rukun yang mesti dipatuhi dalam pemberian harta secara hibah. Rukun-rukun tersebut adalah seperti berikut:-
1. pihak-pihak di bawah perjanjian hibah yakni pemberi hibah (wahib) dan penerima hibah (mawhub lahu),
2. lafaz terhadap hibah tersebut (merangkumi perjanjian atau pengakuan)
3. barang atau harta yang dihibahkan itu (mawhab).

Saudari boleh memperuntukan harta tersebut kepada ibu dan anak angkat saudari melalui kaedah hibah tersebut. Hibah boleh disempurnakan semasa saudari masih hidup, berbeza dengan wasiat di mana ia sempurna dari segi perlaksanaannya apabila pemberi wasiat meninggal dunia. Oleh itu, saudari bolehlah memindahkan harta-harta tersebut kepada ibu atau anak angkat semasa hayat saudari masih ada secara hibah seperti yang telah dinyatakan di atas.

Proses pindahmilik harta-harta tersebut ini boleh dilakukan dalam beberapa cara. Contohnya, jika saudari memiliki harta seperti tanah, saudari boleh memindahkan rumah tersebut kepada nama ibu menerusi prosedur di bawah Kanun Tanah Negara 1965. Melalui proses ini, waris-waris saudari yang lain tidak akan berhak langsung kepada harta benda saudari kelak.

Sebarang maklumat lanjut, saudari boleh menghubungi pihak kami. Sekiranya saudari masih tidak jelas berkenaan prosedur perceraian ini, dinasihatkan agar mendapatkan khidmat guaman sama ada Biro Bantuan Guaman atau Pusat Bantuan Guaman atau mana-mana peguam syarie bagi mendapatkan nasihat berhubung dengan prosedur tersebut.

ISTERI BOLEH TUNTUT HUTANG ATAS HARTA PUSAKA BEKAS SUAMI

Soalan:

Bekas suami saya meninggal dunia pada bulan lepas dan ada meninggalkan harta seperti tanah kebun, rumah sewa, duit simpanan dan lain-lain. Tetapi arwah telah berkahwin lain dan mempunyai dua orang anak perempuan. Manakala bersama saya, kami dikurniakan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Arwah ada berhutang dengan saya semasa dia masih hidup. Dia juga ada membuat pinjaman peribadi dan saya adalah penjaminnya. Saya tidak mahu dipertanggungjawabkan atas hutangnya, tambahan pula saya tidak berkemampuan untuk membayar pinjaman tersebut. Bolehkah saya menuntut harta pusakanya untuk membayar hutang-hutangnya? Selain itu, arwah bekas suami saya masih berhutang duit mas kahwin. Masih bolehkah saya tuntut mas kahwin tersebut?

 

Marina Marjan
Perak. 

Jawapan:

Pihak kami mengucapkan takziah kepada puan sekeluarga. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah S.W.T.Secara lazimnya apabila ada ahli keluarga yang meninggal dunia, sudah tentu kita dihadapi dengan persoalan pembahagian harta pusaka. Daripada segi perundangan Islam, Malaysia secara amnya mengambil pendapat Mazhab Shafii.Menurut Mazhab Shafie harta peninggalan si mati ialah segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, sama ada berupa harta benda, hak kepunyaan. Begitu juga dengan apa yang dikerjakannya semasa hidup tetapi hasilnya diperolehi setelah ia mati. Pembahagian harta pusaka melalui sistem faraid merupakan cara biasa yang dipakai oleh umat Islam di Malaysia. Tetapi, sebelum harta si mati difaraidkan, ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Pertamanya, harta pusaka itu akan diguna untuk perbelanjaan urusan jenazah dan pengkebumian arwah. Kemudian, harta pusaka digunakan untuk melangsaikan segala hutang-piutang yang masih belum dibayar oleh arwah. Contohnya, jika masih ada hutang di bank, hutang sesama manusia, perlulah dibayar. Hutang arwah dengan puan dan pinjaman peribadinya wajib dilangsaikan. Puan haruslah menunjukkan dokumen-dokumen yang berkenaan supaya boleh dilampirkan dalam permohonan pembahagian harta nanti. Begitu juga dengan mas kahwin yang masih belum dijelaskan. Setelah itu, waris-waris arwah haruslah memastikan jika ada wasiat yang ditinggalkan. Wasiat ini perlulah dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta pusakanya dibahagikan mengikut faraid. Akhir sekali, harta pusaka yang masih tinggal akan dibahagikan mengikut faraid.Pembahagian harta pusaka secara faraid adalah pembahagian di mana waris-waris yang berhak akan mendapat bahagian yang tertentu. Ini berdasarkan ayat 7 Surah An-Nisa yang bermaksud: “Bagi lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya”.

 Anak-anak hasil daripada perkahwinan puan dan arwah merupakan waris yang sah. Bahagian mereka ialah pada kadar dua bahagian untuk anak lelaki dan satu bahagian anak perempuan. Permohonan mengenai harta pusaka adalah di bawah dua bidang kuasa perundangan iaitu di Mahkamah Syariah bagi memperolehi Sijil Faraid dan kemudiannya mendapatkan perintah pembahagian dari Mahkamah Tinggi atau Pejabat Pembahagian Pusaka Kecil. Untuk maklumat lanjut, puan boleh merujuk kepada:-

Biro Bantuan Guaman,
Tingkat 4, Blok A,
Bangunan Persekutuan  Ipoh,
Jalan Dato Ahmad Sahid,
(Greentown)
30450 Ipoh,
PerakTel: 05-2544027/2552240
Faks: 05-2556007

Kesimpulannya, keluarga arwah haruslah mengambil kira akan hutang-hutang si mati sebelum membahagikan harta pusakanya. Sesungguhnya memberikan kepada yang hak adalah perlakuan seorang yang mukmin.

AL-WISOYAH

Soalan:


Saya mempunyai persoalan tentang harta pusaka. Saya baru memeluk Islam lima bulan lalu tetapi keluarga saya masih menganut agama asal mereka. Hubungan saya dengan keluarga masih baik dan sebagai seorang yang suka merancang masa hadapan, saya ingin tahu tentang pembahagian harta pusaka bagi seorang Muslim kepada saudaranya yang bukan Islam. Bolehkah saya meninggalkan harta kepada ibubapa saya walaupun berlainan agama?

Sean Murad Abdullah
Klang

Jawapan:

Walaupun berbeda agama, talian darah tetap utuh. Tiada ada yang dapat memisahkan hubungan kekeluargaan saudara dan ibubapa.

Sememangnya jika mengikut sistem pembahagian faraid, saudara mara yang berlainan agama tidak tersenarai sebagai waris yang sah. Namun, harus diingat bahawa pembahagian secara faraid bukanlah satu-satunya cara pembahagian harta pusaka dalam Islam.

Melihat kepada persoalan saudara, kami ingin mencadangkan saudara merujuk kepada wasiat dan juga penyediaan suratcara amanah.

Surah al-Nisa ayat 11 menyatakan pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Maka, jika ada wasiat, haruslah ditunaikan dahulu sebelum harta pusaka difaraidkan. Dalam isu pemberian wasiat, menurut pandangan ulama-ulama Sunni, dua syarat yang perlu diikuti ialah:

(i) harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah harta si mati; dan

(ii) tidak boleh diwariskan kepada waris yang tersenarai mengikut faraid. 

Oleh itu, saudara boleh meninggalkan wasiat kepada ibubapa saudara sebanyak 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta.

Manakala jika saudara mahu meninggalkan jumlah harta yang melebihi 1/3 kepada ibubapa, ataupun saudara mahu mencari alternatif lain, penyediaan al-Wisoyah atau surat cara ikatan amanah merupakan jalan penyelesaiannya.

Konsep amanah ini sama dengan konsep amanah (trust) undang-undang sivil. Apabila harta atau kepentingan terhadap harta ini diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah, maka harta atau kepentingan terhadap harta ini bukan lagi dikira sebagai harta pusaka. Pemegang amanah berhak melaksanakan sepenuhnya terma-terma yang ditetapkan dalam suratcara amanah tersebut.

Tidak ada sesiapa yang boleh membantah kehendak pemberi amanah apabila dia ingin melaksanakannya. Selaku pemilik harta dan pemberi amanah, saudara mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk membuat sebarang syarat bagi memastikan niat saudara terlaksana. Contohnya, jika saudara ingin meletakkan sebuah rumah sebagai amanah atas nama ibubapa saudara. Saudara boleh melantik seseorang atau pun satu institusi pemegang amanah seperti bank sebagai pemegang amanah. Saudara boleh juga menetapkan bahawa selama saudara masih hidup, saudara masih lagi boleh mendapat faedah daripada rumah tersebut. Faedah daripada rumah tersebut akan hanya dinikmati oleh ibubapa setelah saudara meninggal.

Jika ada perubahan yang berlaku di masa hadapan, syarat-syarat dalam al-Wisoyah boleh saudara ubah.

Adalah penting wasiat dan al-Wisoyah dibuat secara bertulis untuk menangkis kesulitan dan keraguan. Saudara bolehlah merujuk kepada badan-badan professional dalam menyediakan dokumen-dokumen ini.

ISTERI BERHAK TERHADAP HARTA SEPENCARIAN DAN FARAID

Soalan:

Baru-baru ini kami adik-beradik dipanggil berbincang tentang pembahagian harta jika sekiranya ayah kami meninggal dunia. Ayah menyatakan hasratnya untuk mewasiatkan harta peninggalannya kepada kami tiga beradik semua sama rata. Namun, abang-abang saya tidak bersetuju. Katanya, jika mengikut faraid dia seharusnya mendapat bahagian yang lebih daripada saya (anak perempuan). Tetapi ayah berkeras mahu meneruskan niatnya membahagikan harta sama rata dan memaksa abang-abang saya bersetuju. Saya ada terdengar yang wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju? Betulkah ini? (Adakah wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju?

Arissa Mubaraq,
Shah Alam.

Jawapan:
Kini, dokumen wasiat semakin diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif perancangan harta yang mampu menzahirkan hasrat pewasiat tentang agihan hartanya yang akan dilaksanakan selepas kematiannya.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah menyatakan betapa pentingnya wasiat ini. Ayat 180 yang bermaksud, “Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, supaya membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa."

Namun begitu masyarakat perlulah tahu apakah fungsi dan kesan sesuatu wasiat itu supaya dapat memenuhi tujuan sebenar orang yang berwasiat.

Perkataan wasiat berasal daripada “wassa" yang bermaksud menjanjikan, memerintahkan atau memberi hak milik selepas kematian. Para fuqaha' pula mentakrifkan wasiat sebagai satu pemberian oleh seseorang kepada pihak lain setelah kematian pewasiat.

Manakala Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 pula mendefinisikan wasiat sebagai iqrar seseorang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manafaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syara', selepas dia mati.

Menurut pendapat empat imam Sunni, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali waris-waris yang lain bersetuju. Malah, jumlah wasiat juga dihadkan kepada satu pertiga sahaja. Jika pewasiat mahu mewasiatkan lebih daripada jumlah yang ditetapkan, dia perlulah mendapatkan persetujuan daripada kesemua warisnya.

Oleh itu, sememangnya wasiat itu akan dianggap tidak sah jika abang-abang saudari tidak bersetuju terhadap pembahagiannya.

Namun begitu, wasiat bukanlah satu-satunya cara membahagikan harta pusaka. Satu lagi cara yang boleh saudari cadangkan kepada ahli keluarga ialah al-Wisoyah yang mana merupakan satu konsep amanah yang diperakui perundangan Islam.

Konsep amanah ini sama sahaja dengan konsep amanah (trust) undang-undang sivil. Apabila sesuatu harta atau kepentingan terhadap harta ini diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah, maka harta atau kepentingan terhadap harta ini bukan lagi dikira sebagai harta pusaka.

Sebaliknya, pemegang amanah itu berhak sepenuhnya melaksanakan terma-terma yang ditetapkan dalam suratcara amanah tersebut.

Lagi pula, tidak ada sesiapa yang boleh membantah kehendak pemberi amanah apabila dia ingin melaksanakannya. Bapa saudari, selaku pemilik harta, mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk membuat sebarang syarat bagi memastikan niatnya terlaksana. Kelebihannya pula, bapa saudari boleh mengubah syarat-syarat yang ditetapkan jika di aberubah fikiran kemudian hari.

Adalah elok sekiranya al-Wisoyah ini dibuat secara bertulis agar tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan di kemudian hari. Silalah rujuk kepada badan-badan professional yang menyediakan perkhidmatan ini.

Nota:
Di Negara Lubnan dan Mesir yang menerima pakai mazhab Hanafi, Maliki, Shafie dan Hanbali dalam hal ehwal pembahagian wasiat, kini menerima pakai pendapat mazhab Jaafari yang membenarkan waris-waris mendapat bahagian dalam peninggalan wasiat, walaupun ahli waris yang lain tidak bersetuju. Tetapi mazhab Jaafari masih menetapkan had harta pusaka yang boleh diwasiatkan ialah satu pertiga sahaja .

Panel Peguam Sisters In Islam.

HARTA PUSAKA SUAMI DIBAHAGI IKUT FARAID

Soalan:

Suami saya telah meninggal dunia dua bulan lepas dan dia ada meninggalkan harta pusaka. Adakah ibu mertua saya mempunyai hak ke atas harta pusaka tersebut? Berapa pula bahagian yang tinggal untuk saya dan dua orang anak perempuan saya?

Selain itu, suami saya masih berhutang duit mas kahwin. Masih bolehkah saya tuntut mas kahwin tersebut?

Emma Syafawati Wahab,
Ipoh, Perak.

Jawapan:
Kami di Sisters In Islam mengucapkan takziah kepada puan sekeluarga. Semoga roh suami puan dicucuri rahmat Allah S.W.T.

Apabila ada ahli keluarga yang meninggal dunia, sudah tentu kita dihadapi dengan persoalan pembahagian harta pusaka. Seperti yang kita ketahui, Malaysia secara amnya mengambil pendapat Mazhab Shafii dalam hal perundangan Islam.

Maka, menurut Mazhab Shafii, terdapat beberapa peringkat dalam menguruskan pembahagian harta pusaka, sebelum boleh dibahagikan mengikut sistem faraid, kepada ahli-ahli waris.

Peringkat pertama, hendaklah diselesaikan hutang yang masih ada ke atas harta peninggalannya. Contohnya, jika arwah suami puan ada meninggalkan rumah, atau tanah, atau pun kereta, manakala pinjaman bank terhadap harta-harta tersebut masih belum selesai, hutang ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

Peringkat keduanya pula, harta pusaka tersebut akan diguna untuk perbelanjaan pengurusan jenazah dan pengkebumian arwah suami.

Bagi peringkat ketiga, segala hutang piutang arwah hendaklah diselesaikan. Jika masih ada hutang di bank, hutang sesama manusia, perlulah dibayar.

Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa harta sepencarian merupakan antara hutang piutang yang perlu dilunaskan kepada isteri arwah, sebelum harta pusakanya dibahagikan mengikut sistem faraid. Bahagian yang puan akan dapat bergantung kepada sumbangan kewangan atau tenagausaha yang puan telah berikan dalam memperolehi harta tersebut.

Jika puan ada mengeluarkan wang untuk mendapatkan harta tersebut, maka, puan berhak mendapat separuh daripada harta sepencarian itu. Namun, jika puan tiada memberi sumbangan kewangan, tetapi mengeluarkan tenagausaha dalam menjaga dan memelihara harta tersebut, sebagai contoh, puan mengurus dan mengusahakan sebidang tanah sehingga nilai tanah itu meningkat berbanding nilai asalnya, maka puan berhak mendapat 1/3 nilai tanah tersebut, sebagai harta sepencarian.

Mas kahwin yang masih terhutang merupakan hutang juga. Puan boleh menuntut nilai mas kahwin yang masih belum dibayar daripada harta pusakanya untuk melangsaikan hutangnya terhadap puan. Bukan setakat itu sahaja, puan juga boleh menuntut pembayaran balik apa-apa hutang lain yang arwah suami masih belum bayar kepada puan, sebagai contohnya, jika arwah suami tidak membayar nafkah kepada puan, jika dia meminjam wang puan untuk membeli harta dan sebagainya.

Pada peringkat keempatnya, harta peninggalan arwah suami puan akan dibahagikan menurut wasiatnya jika ada. Tetapi jumlah harta yang boleh diwasiatkan hanya sebanyak 1/3 daripada harta peninggalannya.

Akhir sekali, harta pusaka yang masih berbaki akan dibahagikan mengikut sistem faraid.

Pembahagian harta pusaka secara faraid adalah pembahagian harta pusaka di mana waris-waris arwah suami puan yang berhak akan mendapat bahagian tertentu. Ini berdasarkan ayat 7 Surah An-Nisa yang bermaksud: “Bagi lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya"

Berhubung dengan soalan puan, ibu arwah suami puan ada hak terhadap sebahagian harta peninggalannya yang akan difaraidkan. Ini berlandaskan ayat 11 Surah An-Nisa yang bermaksud: ”…dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: seperenam daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati." Berdasarkan ayat ini, ibu mertua puan mempunyai hak sebanyak 1/6 daripada harta pusaka suami puan.

Sementara itu, bahagian yang berhak diwarisi oleh puan pula digariskan di dalam ayat 12 Surah An-Nisa yang bermaksud: “Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian kamu ialah seperlapan dari harta yang ditinggalkan".

Memandangkan puan mempunyai anak, bahagian yang akan difaraidkan kepada puan adalah 1/8. Tentang bahagian harta pusaka yang bakal diwarisi anak-anak perempuan puan pula, mereka akan dapat sebanyak 1/2 kerana puan tiada anak lelaki.

Sebagai kesimpulannya, puan berhak mendapat tiga bahagian daripada pembahagian harta pusaka arwah suami, yakni sebahagian daripada harta sepencarian, hutang mas kahwin dan bahagian yang puan berhak dapat di bawah sistem faraid.

Panel Peguam Sisters In Islam.

AMANAH AYAH TENTANG HARTA PUSAKA

Soalan:

Saya merupakan anak bongsu daripada lapan beradik. Ayah saya telah meninggal dunia baru-baru ini. Sebelum meninggal dunia, dia telah memindahkan pemilikan semua harta atas nama saya.

Harta tersebut adalah lapan ekar tanah ladang getah (Felda), satu perempat ekar tapak rumah termasuk rumah dan dua ekar tanah ladang kelapa sawit (Felda).

Bagaimanapun, dia telah berpesan kepada saya, selagi dia dan ibu masih hidup, hasil ladang tidak akan diagihkan kepada sesiapa pun dan sekiranya dia meninggal dunia terlebih dahulu, hasil ladang tersebut diberikan kepada ibu sepenuhnya. Tidak ada sesiapa yang berhak mempertikaikan amanah ayah ini kerana, menurutnya, sayalah orang yang bertanggungjawab melaksanakannya.

Sekiranya ibu pula meninggal dunia, saya sebagai anak yang telah diamanahkan haruslah membahagikan harta seperti berikut:

1. Hasil tanah ladang getah (lapan ekar) hendaklah dibahagi sama rata kepada tujuh orang adik beradik (nisbah satu ekar seorang) setelah ditolak perbelanjaan bagi pengurusan ladang, upah pekerja dan lain-lain.

2. Hasil untuk satu ekar yang lebih pula hendaklah dibuat sedekah atau amal jariah yang lain bagi pihak arwah ayah dan ibu.

3. Tanah tersebut tidak dibenarkan dijual kepada sesiapa pun kecuali atas arahan pihak Felda.

Persoalan saya ialah:

1. Perlukah ibu saya membahagikan hasil ladang kepada anak-anak buat masa ini?

2. Adakah pembahagian secara faraid perlu dijalankan dalam masalah ini dan adakah saya perlu memanggil adik-beradik bagi menerangkan perkara sebenar dan amanah yang telah ditinggalkan oleh arwah ayah?

3. Adakah harta tersebut menjadi harta pusaka?

Siti Muslimah,
Pahang.

Jawapan:
Pembahagian harta pusaka dalam keluarga bertujuan untuk memastikan supaya kebajikan mereka terjaga, lebih-lebih lagi jika yang meninggal itu ketua keluarga. Kami berpendapat bahawa ayah saudari mengamanahkan hartanya kepada saudari kerana dia percaya bahawa saudari seorang yang jujur dan ikhlas. Kami juga percaya bahawa niat ayah saudari adalah demi kepentingan dan kebajikan keluarganya.

Menurut undang-undang tanah negara, begitu juga dengan undang-undang Islam tentang harta pewarisan, harta yang menjadi pusaka adalah harta yang masih dimiliki oleh si mati pada masa dia meninggal dunia. Memandangkan harta-harta yang menjadi persoalan sudah pun dipindah milik kepada saudari semasa arwah masih hidup, ia bukanlah harta peninggalan. Oleh itu, harta tersebut tidak tertakluk kepada faraid. Namun, seiring dengan pindah milik itu ada amanah yang perlu dilaksanakan oleh saudari.

Amanah, menurut istilah undang-undang merupakan satu instrument yang memindahkan hak milik hartanya kepada individu atau institusi tertentu dengan arahan spesifik bagaimana harta itu perlu diuruskan dan berapa lama ia harus diuruskan sebegitu.

Melihat kepada kes saudari ini, walaupun tiada dokumen bertulis berkenaan dengan pengamanahan itu, saudari bolehlah memanggil semua adik-beradik untuk berbincang tentang amanah yang ditinggalkan dan saudari telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakannya.

Melihat kepada amanah itu, saudari bertanggungjawab memastikan hasil ladang daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah ayah diberikan kepada ibu.

Berbincanglah dengan adik-beradik dan nyatakan tujuan sebenar arwah ayah meninggalkan amanah sebegini adalah untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ibu. Malah, amanah yang ditinggalkan juga supaya ibu mempunyai tempat bergantung hidup tanpa mengharapkan bantuan daripada anak-anak dan orang lain.

Panel Peguam Sisters In Islam.

HARTA SEPENCARIAN BETULKAH DITOLAK DAHULU SEBELUM FARAID?

Soalan:

Abang ipar saya telah meninggal dunia dan ada meninggalkan beberapa harta. Suami saya telah diamanahkan untuk menguruskan segala peninggalannya. Masalahnya, apabila suami saya ingin menguruskan secara faraid, isteri arwah (kakak ipar) menyatakan bahawa segala jumlah harta peninggalan haruslah ditolak dahulu harta sepencarian.

Pertanyaan saya:

1. Adakah betul harta tersebut harus dibahagi dua dahulu kemudian baru di faraidkan? Kakak ipar tidak bekerja dan rasanya tiada antara harta di atas yang boleh dikira sebagai harta sepencarian.

2. Insurans takaful – adakah menjadi milik penama sepenuhnya (atas nama kakak ipar) dan tidak menjadi harta pusaka?

3. Adakah wang simpanan dalam akaun anak-anak (akaun bersama) merupakan harta pusaka juga?

4. Bagaimanakah cara terbaik untuk menguruskan kesemua harta peninggalan di atas?

Daliyah Abu,
Subang, Selangor.

Jawapan:
Pengurusan harta pusaka bertujuan untuk memberikan kepada yang berhak dan untuk membantu waris yang ditinggalkan. Lebih-lebih lagi bagi membantu isteri arwah untuk membesarkan anak-anaknya seorang diri.

Syarak telah menetapkan apabila seseorang itu meninggal, hartanya akan dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176 dalam surah al-Nisaa' menggariskan panduan berkenaan waris-waris yang berhak dan juga bahagian-bahagian yang harus diperoleh setiap waris.

Sebahagian daripada surah al-Nisaa' ayat 12 yang bermaksud, “Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu."

Sebelum harta pusaka dibahagikan mengikut pembahagian faraid, kakak ipar puan berhak untuk menuntut harta sepencarian terlebih dahulu. Kitab Bughyatul Mustarsyidin oleh Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar, mukasurat 159, menyatakan bahawa:
“Telah bercampur harta suami isteri dan tidak diketahui harta siapa yang lebih banyak – tidak ada tanda-tanda yang dapat membezakan harta salah seorangnya – kemudian berlaku perpisahan antara kedua-duanya ataupun mati, maka tidak sah salah seorang daripada mereka (suami isteri) atau warisnya memerintah (mengguna) sesuatu daripada harta itu sebelum dapat dibezakan ataupun sebelum adanya persetujuan antara pihak-pihak (sulh), kecuali bersama-sama dengan pemiliknya oleh kerana tidak ada murajjih (tanda yang membezakan diantara harta-harta berkenaan)."

Oleh itu, walaupun tidak bekerja, setiap kerja rumah yang telah dicurahkan juga diambil kira sebagai sumbangan kepada harta sepencarian. Kakak ipar puan berhak ke atas harta sepencarian sebelum dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Malah dia juga masih berhak terhadap satu perlapan daripada harta pusaka arwah suaminya.

Berkenaan dengan insurans takaful, secara amnya, penama dalam polisi itu akan mendapat faedah daripadanya. Tetapi, jika ada antara waris yang sah mempertikaikan hak penama ke atas polisi tersebut, maka pembahagian secara faraid akan dilakukan. Penama polisi akan menjadi pentadbir pembahagian tersebut.

Wang simpanan dalam akaun anak-anak arwah merupakan akaun amanah. Kami percaya bahawa tujuan arwah membuka akaun untuk anak-anaknya adalah supaya masa depan mereka terjamin. Oleh itu, wang simpanan tersebut merupakan hak mutlak anak-anak arwah.

Kakak ipar puan boleh meminta supaya pihak bank menukar nama arwah kepada namanya supaya senang dia menguruskan akaun anak-anaknya kelak. Prosedur penukaran nama ini bergantung kepada bank yang berkenaan.

Cara yang terbaik untuk menguruskan harta pusaka peninggalan arwah tentulah dengan mencapai satu kata sepakat. Malah, untuk mengelakkan sebarang salah faham, dua orang boleh dilantik sebagai pentadbir harta pusaka arwah. Oleh itu, selain suami puan, kakak ipar juga sebenarnya lebih berhak untuk menjadi pentadbir harta pusaka arwah suaminya. Sekurang-kurangnya, harta peninggalan arwah dapat membantunya sedikit sebanyak untuk memulakan hidup baru yang lebih mencabar, dan juga demi anak-anaknya.

Panel Peguam Sisters In Islam.

BOLEHKAH KAEDAH MUAFAKAT DIGUNAKAN?

Soalan:

Arwah nenek saya mempunyai harta peninggalan iaitu dua bidang tanah RM54,000 setelah dinilai oleh Pejabat Tanah Rembau baru-baru ini. Semasa perbicaraan, Pegawai Pembahagi Harta Pusaka Kecil telah menyerahkan kepada keluarga untuk berunding sama ada hendak membahagikan harta mengikut sistem faraid (waris terdiri daripada tiga lelaki dan empat perempuan) atau cara pembahagian lain yang dipersetujui oleh semua waris.

Kami sekeluarga telah bersetuju untuk meletakkan satu nama pewaris kerana penama itu telah bersetuju untuk membeli tanah tersebut dan wang itu akan dibahagikan kepada keluarga yang lain. Soalan saya bagaimana cara yang betul pembahagian wang akan dibayar oleh penama tadi pada ahli keluarga yang lain. Adakah perlu menggunakan kaedah hukum syarak sedangkan pada fahaman saya, semua ahli keluarga telah menggunakan kaedah muafakat dengan persetujuan bersama ahli keluarga membenarkan satu penama. Mohon penjelasan daripada SIS. Terima kasih.

Arman Saad,
Negeri Sembilan.

Jawapan:

Ayat-ayat perwarisan yang diturunkan dan terdapat dalam surah al-Nisa dijadikan pedoman oleh umat Islam pada masa kini dalam pembahagian harta pusaka. Intipati ayat-ayat 11, 12 dan 176 ini merupakan asas ilmu faraid, iaitu sistem pembahagian harta pusaka. Ayat-ayat ini berisi aturan dan tatacara berkenaan dengan hak dan pembahagian warisan.

Namun begitu, ini hanyalah panduan. Jika terdapat persetujuan antara semua waris tentang pembahagian harta, eloklah dilaksanakan mengikut persetujuan itu.

Oleh itu, adalah tepat apabila Pentadbir Tanah Bahagian Harta Pusaka Kecil itu menasihatkan keluarga saudara sama ada untuk membuat pembahagian harta pusaka mengikut pembahagian sistem faraid ataupun membahagikannya sama rata, tertakluk kepada persetujuan semua waris yang terlibat. Ini kerana Islam amat menggalakkan muafakat antara umatnya.

Malah, berdasarkan iman mereka, orang Muslim sentiasa digalakkan memberi lebih daripada apa yang telah ditentukan oleh hukum syarak sebagai satu hak secara sukarela. Dalam surah al-Baqarah ayat 237, firman Allah yang bermaksud, “Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan (halal-menghalalkan) itu lebih hampir kepada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri: Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan."

Persetujuan saudara dan keluarga untuk melantik seorang sebagai penama ini diistilahkan dalam perundangan sebagai melantik seorang pentadbir harta pusaka. Ini bermakna pentadbir ini diberi kuasa untuk membahagikan kesemua harta pusaka yang ditinggalkan oleh nenek saudara kepada waris yang berhak, sama ada hendak mengikut sistem pembahagian faraid, ataupun mana-mana cara yang telah dipersetujui oleh semua waris.

Nampaknya saudara sekeluarga telah pun mencapai kata sepakat bagaimana mahu membahagikan harta pusaka tersebut. Berbincang secara baik dan mencapai satu kata putus adalah sebaik-baiknya untuk mengelakkan pertelingkahan sesama saudara. Tidak ada masalah jika harta pusaka tersebut dibahagikan menurut persetujuan yang telah dicapai.

Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab pentadbir yang telah dilantik itu untuk membahagikan harta mengikut apa yang telah dipersetujui. Sama ada ingin membahagikan tanah mengikut bahagian-bahagian yang dipersetujui ataupun membahagikan wang mengikut nilai bahagian yang telah dipersetujui.

Jika ingin membahagikan tanah mengikut bahagian-bahagian yang telah dipersetujui, maka tanah tersebut hendaklah ditukarkan hak miliknya kepada nama-nama yang berhak. Geran tanah hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Tanah Rembau untuk proses pendaftaran.

Jika ingin membahagikan wang mengikut nilai bahagian tanah yang telah dipersetujui, dan bersetuju menjualkan tanah tersebut kepada pentadbir harta, maka hak milik tanah itu dipunyai oleh pentadbir itu seorang sahaja. Waris-waris lain, setelah harga bahagian tanah itu dibayar, tidak mempunyai hak ke atas tanah tersebut.

Memandangkan saudara menetap di Negeri Sembilan, Akta Harta Pesaka Kecil (Pembahagian) 1955 memperuntukkan satu bahagian khas bagi Negeri Sembilan, iaitu Bahagian Tiga, yang menekankan tentang undang-undang adat. Akta ini menerima pakai pembahagian harta pusaka mengikut adat pepatih.

Maka bukan sahaja saudara sekeluarga boleh mengikut pembahagian menurut sistem faraid ataupun apa yang telah dipersetujui, malah saudara boleh juga mengikut adat pepatih. Adalah lebih baik jika persetujuan ini direkodkan di hadapan Pentadbir Tanah Bahagian Harta Pusaka Kecil agar tiada masalah timbul kelak.

Panel Peguam Sisters In Islam.

JOINTLY-OWNED MATRIMONIAL PROPERTY DEDUCTED BEFORE ESTATE DIVIDED VIA FARAID?

Question:

My brother-in-law passed away and left behind some properties. My husband was named as administrator of his estate. A problem arose when my husband was going to have the properties divided via faraid: the deceased’s wife (my sister-in-law) claimed that an amount representing jointly-owned matrimonial property has to be deducted from the entire estate before it is distributed. My questions are as follows:

Is it true that the estate of my brother-in-law has to be halved before it is to be divided via faraid? My sister-in-law is unemployed and I do not think any of the properties my brother-in-law left behind can be deemed as jointly-owned matrimonial property.

With regard to Takaful Insurance, will this be distributed fully to the policy’s nominee (under my sister-in-laws name) and is not calculated as part of the deceased’s estate?

Are the savings within their children’s accounts (joint account) considered as part of the deceased’s estate?

What would be the best way in which to administer all of the above properties?

Daliyah Abu,
Subang, Selangor.

Answer:

The aim of administrating a deceased’s estate is to pass to those who are entitled to it and help the beneficiaries left behind, especially in order to relieve the burden of the deceased’s wife in raising her children all by herself.

According to Hukum Syarak, the estate of a deceased person is to be divided via faraid after the payment of debts and legacies. Verses 7, 11, 12 and 176 of Surah an-Nisaa' provide guidelines as to the persons who may be the beneficiaries to the deceased’s estate as well as the portion to which each of them are entitled.

Part of verse 12 of Surah An-Nisaa' which means, “In what ye leave, their (your widows) share is a fourth, if ye leave no child; but if ye leave a child, they (your widows) get an eighth; after payment of legacies and debts.”

Before the estate of a deceased can be divided via faraid, your sister-in-law is entitled to claim her share of jointly-owned matrimonial property. Kitab Bughyatul Mustarsyidin by Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar, at page 159, states that:

“The properties of the husband and wife have been mixed up and it is not known who owns the larger proportion, there is no method that can be used to determine which property belongs to who and then where occurs separation between the two or death, therefore it is not valid for either of them (spouse) or the beneficiary to administer (use) something of the estate before the property can be differentiated or before there has been an agreement between the parties (sulh), unless it is done together with its owner because there is no murajjih (signs to differentiate the ownership of the same)."

Therefore, even though your sister-in-law is unemployed, every bit of housework she had put in during the duration of the marriage is deemed to be her contribution towards joint-matrimonial property. Your sister-in-law is entitled to joint-matrimonial property before the estate is divided via faraid. Moreover, she is also entitled to one-eighth of the estate being her share under faraid after there has been division of the estate for joint-matrimonial property.

On the issue of Takaful Insurance, generally, the nominee of the policy will be the only beneficiary entitled to the insurance monies. However, if there are legitimate beneficiaries that contest the rights of the nominee named under the policy, then the insurance will be divided via faraid.

The saving in the accounts of the deceased’s children are considered to be part of a trust account. We believe that it was the deceased’s intention to open an account for his children in order to ensure they would not face financial difficulties in their future. Hence, those monies belong solely to the deceased’s children.

Your sister-in-law can require the bank to change her husband’s name on the account to hers on all the relevant documents to facilitate the management of her children’s accounts. The procedure to make the said change depends on the bank itself.

The best way to manage the deceased’s estate is of course to attain a collective agreement among all parties involved. In fact, in order to avoid misunderstandings and disagreements, two persons can be appointed as administrator of the estate. Therefore, aside from your husband, your sister-in-law is even more entitled to administer the estate of her late husband. At the very least, the property her husband left behind could be used to help her start a new life that is even more challenging, and for the sake of her children.

Panel lawyers, Sisters In Islam.

MADU MUNCUL TUNTUT HARTA

Soalan:

Selepas suami saya meninggal baru-baru ini saya mendapat tahu bahawa dia mempunyai isteri kedua. Bayangkanlah betapa hancurnya hati saya. Isteri keduanya datang untuk membuat tuntutan harta pusaka pula tu. Dia menyatakan bahawa menurut faraid, anak lelakinya akan mendapat bahagian yang besar. Mentang-mentanglah anak saya dua-dua perempuan. Tetapi suami saya ada meninggalkan wasiat. Dalam wasiatnya, tiada pun tertulis nama perempuan itu dan anaknya. Satu lagi masalah ialah perempuan itu menyatakan bahawa hanya nama dia diletakkan sebagai waris KWSP arwah. Bila saya tanya KWSP, memang diletakkan nama perempuan itu dan anak lelakinya sebagai waris. Jadi, macam mana dengan pembahagian harta pusaka ini?

Saripah Adawiyyah,
Kluang

Jawapan:

Suami yang menyembunyikan tentang perkahwinan kedua mereka sebenarnya hanya mengundang masalah. Walaupun mereka memberikan alasan tidak mahu melukakan hati isteri pertama, namun akhirnya kebenaran akan terbongkar.

Adalah menyedihkan bagi seorang isteri untuk mengetahui perkara sebenar dengan cara ini. Sudahlah sedih kehilangan suami belum hilang, terpaksa pula berhadapan dengan perebutan harta dengan madu yang tiba-tiba muncul.

Terdapat dua persoalan yang dikemukakan oleh puan di sini. Pertama tentang kedudukan wasiat arwah suami dan kedua tentang hak puan dan anak-anak kepada wang KWSP arwah.

Kedudukan wasiat dari hukum syarak boleh kita lihat dalam ayat 11 surah al-Nisaa yang bermaksud,

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah seperdua (separuh) dari harta itu.

Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibubapanya, maka bahagian ibunya ialah sepertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah seperenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya.''

Pada dasarnya perundangan di Malaysia mengguna pakai sepenuhnya hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka orang muslim. Oleh itu, menurut ayat di atas, syarak mengenal pasti wasiat sebagai salah satu cara pembahagian harta.

Walaupun dalam ayat al-Quran di atas dengan jelas tidak menghadkan jumlah wasiat yang harus diberikan oleh orang muslim, namun sistem perundangan Islam di Malaysia memperuntukkan had ke atas wasiat ini. Muslimin di Malaysia hanya dibenarkan mewasiatkan satu pertiga daripada hartanya untuk wasiat dan penerima wasiat itu juga hendaklah bukan daripada kalangan waris.

Ini adalah berdasarkan pendapat ulama Sunni yang mendasarkan kesimpulan mereka daripada hadith Rasulullah s.a.w (diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud) yang telah menghadkan wasiat kepada satu pertiga. Hadith ini mengenai sahabat Baginda yang hanya mempunyai seorang anak perempuan dan ingin mewasiatkan seluruh hartanya bagi tujuan khairat kebajikan am.

Rasulullah s.a.w kemudiannya telah bersabda bahawa bahagian yang boleh diwasiatkan itu adalah satu pertiga supaya anak perempuannya tidak dibiarkan tanpa harta.

Oleh itu, wasiat yang ditinggalkan oleh arwah suami puan boleh dicabar oleh waris-waris lain yang berhak. Malah mereka boleh menuntut supaya harta itu dibahagikan secara faraid.

Hukum faraid
Manakala bagi wang KWSP arwah, telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia bahawa penama yang tercatat dalam borang KWSP merupakan wasi atau pentadbir harta sahaja. Majlis Fatwa juga telah memutuskan bahawa adalah menjadi tanggungjawab penama untuk membahagikannya menurut hukum faraid.

Di KWSP, apabila satu kematian telah diadukan, maka atas permohonan penama yang bertindak sebagai pentadbir harta, wang tersebut akan dikeluarkan kepada penama. Adalah menjadi tanggungjawab penama kemudiannya untuk mengagih-agihkan harta tersebut mengikut hukum faraid.

Puan sebenarnya hanya boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap penama itu supaya mengagihkan harta tersebut mengikut hukum faraid. Puan tidak boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap KWSP untuk menghalangnya mengeluarkan wang tersebut kepada penama. Ini kerana KWSP tidak bertanggungjawab atas urusan pembahagian harta pusaka ahlinya.

Mengikut perundangan Malaysia, muslimin adalah tertakluk kepada hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka. Walaupun adanya wasiat ataupun penama, hukum faraid tetap diguna pakai.

Harus diingat juga bahawa harta sepencarian hendaklah ditolak terlebih dahulu daripada harta pusaka arwah suami. Puan dan isteri kedua masing-masing berhak ke atas harta sepencarian yang telah diusahakan bersama-sama sepanjang tempoh perkahwinan.

Bahagian lebih yang diperuntukkan mengikut hukum faraid diberikan kepada anak lelaki adalah sangat berkait rapat dengan tanggungjawab seorang lelaki terhadap keluarganya. Oleh itu, menjadi tanggungjawab anak lelaki arwah suami puan untuk menjaga kebajikan kedua-dua keluarga. Adalah menjadi syariat Islam bahawa harta yang diberikan hendaklah digunakan ke atas balu dan anak-anak arwah.

Tanggungjawab ini amat diambil berat dan jika anak lelaki itu enggan untuk bertanggungjawab, undang-undang memperuntukkan bahawa tindakan boleh diambil di Mahkamah bagi satu tuntutan nafkah. Kita boleh rujuk kepada seksyen 60 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Johor) 1990 yang memberi kuasa kepada Mahkamah mengeluarkan perintah membayar nafkah.

Dalam keadaan ini, lebih elok sekiranya puan sekeluarga dapat mencapai satu kata sepakat untuk membahagikan harta peninggalan arwah dengan cara yang baik. Ini sebenarnya untuk kebaikan semua pihak lebih-lebih lagi untuk masa depan anak-anak.

Panel Peguam Sisters In Islam.

TUNTUT HARTA – WAJARKAH AMBIL TINDAKAN?

Soalan:

Pada 1/5/05, ibu kandung saya telah meninggal dunia, meninggalkan duda berusia 78 tahun, 2 anak lelaki dan 4 anak perempuan termasuk saya.

Arwah ibu telah membeli apartment atas namanya seorang, secara tunai tetapi hanya membayar RM500 (deposit) sebelum ditimpa sakit jantung. Baki tersebut telah dijelaskan dan didahulukan oleh saya dan anak saya bagi mengelakkan arwah ibu daripada dibebankan dengan bayaran faedah yang tinggi.

Wang ini bukan hadiah tetapi hutang kepada ibu. Malangnya anak-anak yang lain, walaupun tahu akan pendahuluan wang pembelian tersebut, sekarang mahu menuntutnya sebagai harta pusaka melalui faraid. Soalannya:

(1) Bolehkah bapa saya menuntut sebahagian daripada harta? Adakah akan memberi kesan kepada tuntutan faraid?

(2) Bagaimana dengan hutang ke atas pembelian rumah oleh arwah? Segala bukti pembelian dan perbelanjaan ke atas harta berkenaan memang di tangan saya termasuk dokumen perjanjian jual-beli. Wajarkah saya berbuat demikian?

(3) Bolehkah anak lelaki masing-masing menerima 2/3 sedangkan mereka tidak memikul tanggungjawab membela bapa atas alasan bapa tidak waras? Bapa mengidap epilepsi dan darah tinggi tetapi doktor mengesahkan bapa saya masih waras dan sihat.

(4) Bolehkah saya mengambil tindakan undang-undang terhadap adik beradik saya yang lain kerana menafikan hak saya dan bapa sebagai waris yang sah?

Sofea Amirul,
Setiawangsa, Kuala Lumpur

Jawapan:
Pembahagian harta secara faraid adalah salah satu cara pembahagian harta di dalam Islam. Namun, ramai yang kurang faham bahawa pembahagian secara faraid ini hanya boleh dilakukan setelah selesai segala hutang piutang dan wasiat.

Begitu juga dengan hutang piutang yang ditinggalkan oleh si mati. Ia mestilah dilangsaikan terlebih dahulu sebelum harta pusaka boleh dibahagikan mengikut hukum faraid.

Maka, tidak salah untuk puan menuntut supaya hutang rumah arwah terhadap puan dilunaskan terlebih dahulu.

Oleh itu, wang yang didahulukan oleh puan dan anak puan dalam pembelian apartment arwah boleh dikira sebagai hutang. Dengan bukti-bukti yang ada, sudah tentu akan menguatkan kes puan.

Bapa puan boleh mengenal pasti harta-harta yang dianggap harta sepencarian dan membuat permohonan tuntutan harta sepencarian di mahkamah syariah.

Apa yang bapa puan perlu buktikan di sini adalah, bapa puan ada membuat sumbangan terhadap perolehan harta tersebut dan sebanyak mana sumbangan bapa puan ke atas harta itu.

Jika bapa puan ada membuat apa-apa bayaran terhadap harta sepencarian tersebut, maka bukti-bukti seperti resit-resit pembayaran, arahan potongan gaji, perjanjian pinjaman perlulah disertakan untuk menyokong kes bapa puan. Selain itu, sumbangan selain daripada wang ringgit seperti tenaga juga akan diambil kira oleh mahkamah untuk menentukan kadar sumbangan. Adalah lebih elok jika bapa puan dapat membawa saksi untuk menyokong kes bapa puan ini.

Prosedur yang betul, apabila satu permohonan pembahagian harta pusaka kecil dimajukan, Pentadbir Tanah akan memastikan sama ada waris ingin membuat tuntutan harta sepencarian. Kemudian kes ini akan dimajukan pula ke mahkamah syariah untuk diputuskan tentang harta sepencarian. Oleh itu, tuntutan harta sepencarian dilakukan di mahkamah syariah manakala selepas keputusan diperoleh, perintah dari mahkamah syariah itu perlulah diajukan kepada Bahagian Pembahagian Harta Pusaka Kecil supaya harta yang berkaitan sahaja dibahagikan mengikut faraid.
Puan sebenarnya tidak perlu untuk memfailkan satu petisyen yang berbeza untuk pembahagian harta pusaka ini.

Menurut seksyen 29 Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955, puan berhak untuk membuat rayuan ke mahkamah tinggi atas keputusan yang telah diberikan oleh Pentadbir Tanah. Puan boleh menyatakan bahawa keputusan pembahagian harta pusaka yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah berdasarkan maklumat yang tidak tepat kerana puan sebagai waris yang berhak tidak disenaraikan sebagai salah seorang waris. Tambahan pula, pembahagian harta pusaka telah dilakukan tanpa mengambil kira tuntutan harta sepencarian yang sedang berjalan di mahkamah syariah dan juga tidak ditolak segala hutang yang berkaitan ke atas harta pusaka tersebut.

Puan boleh memohon kepada mahkamah tinggi supaya membatalkan perintah Pentadbir Tanah dan memohon supaya kes itu dibicarakan semula di bahagian Pembahagian Harta Pusaka Kecil, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Menurut seksyen 16(1) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955, apabila menerima notis rayuan di bawah seksyen 29, hendaklah menunggu sehingga rayuan itu diputuskan.

Puan haruslah bertindak segera sebelum pindah milik harta tersebut sempurna. Ini akan menyulitkan lagi keadaan kerana kemungkinan harta tersebut akan berpindah tangan pula apabila pindah milik telah sempurna.

Selain itu, menurut seksyen 30 Akta Kesalahan Jenayah Shariah (Wilayah Persekutuan) 1997, adalah menjadi satu kesalahan apabila memberi keterangan, maklumat atau pernyataan palsu dalam apa-apa peringkat dalam sesuatu prosiding kehakiman di Mahkamah.

Oleh itu puan bolehlah membuat pengaduan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan tentang perkara ini supaya Jabatan Perundangan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM3000 atau dipenjarakan selama tidak lebih dari dua tahun atau kedua-duanya sekali.

Panel Peguam Sisters In Islam.

HAK HARTA – UNTUK ORANG BUKAN ISLAM

Soalan:

Saya mempunyai dua orang anak daripada perkahwinan dahulu yang tinggal bersama bekas isteri saya dan mereka bukan penganut agama Islam. Namun hubungan kami masih baik. Saya masih mengambil berat tentang kebajikan anak-anak dan memberi nafkah kepada mereka kerana tanggungjawab. Saya kini telah berkahwin dengan seorang wanita muslim. Masalah timbul apabila saya berbincang dengan isteri saya sekarang untuk meninggalkan harta pusaka kepada anak-anak saya.

Isteri tidak bersetuju dan menyatakan bahawa orang bukan Islam tidak berhak ke atas harta orang Islam. Malah dia juga mengungkit tentang nafkah bulanan yang saya beri kepada anak-anak saya. Adakah betul anak-anak saya tidak berhak ke atas harta pusaka saya? Apa yang boleh saya lakukan supaya saya dapat melindungi masa depan mereka? Bukankah sebagai bapa saya berkewajipan terhadap kebajikan anak-anak saya?

Ahmad Shah,
Klang

Jawapan:

Isu pembahagian harta pusaka seringkali menjadi perbahasan di kalangan umat Islam lebih-lebih lagi jika waris yang terbabit ialah orang bukan Islam. Persoalan ini timbul kerana di Malaysia terdapat penganut agama Islam yang masih mempunyai ahli keluarga yang menganut agama lain. Kebanyakan daripada mualaf ini masih berhubung baik dengan ahli keluarga mereka dan atas dasar kasih sayang dan tanggungjawab terhadap keluarga, mereka ingin memberi sebahagian harta pusaka kepada anak-anak atau ibu bapa.

Pembahagian harta pusaka dalam Islam adalah berdasarkan kepada surah al-Nisaa' ayat 7, 11, 12 dan 176 yang memberi garis panduan tentang waris-waris yang berhak dan juga kadar pembahagian harta.

Dalam ayat 7, Allah berfirman, “Orang-orang lelaki ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)."

Ayat 11, “(pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh simati, dan sesudah dibayarkan hutangnya" dan 12, “sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya" telah dinyatakan bahawa pembahagian harta ini hendaklah dilakukan selepas wasiat dan hutang si mati telah diselesaikan. Ini menunjukkan bahawa tanggungjawab si mati yang belum selesai hendaklah disempurnakan terlebih dahulu agar tidak membebankan waris-waris kelak”.

Pemberian
Wasiat mengikut hukum syarak seperti yang ditakrifkan dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh Muhammad al-Khatib al-Syarbini ialah “pemberian disandarkan atau dikaitkan sesudah mati iaitu pemberian tersebut diserahkan setelah pemberinya sudah mati."

Kitab ini seterusnya menerangkan tentang rukun wasiat iaitu pertama, orang yang berwasiat, kedua, orang yang diwasiatkan, ketiga, barang yang diwasiatkan dan keempat, ijab dan qabul.

Yang penting di sini ialah harta atau barang yang diwasiatkan itu diberikan kepada penerima wasiat setelah orang yang berwasiat itu meninggal.

Walaupun sudah jelas bahawa seorang Islam boleh meninggalkan wasiat, namun persoalan masih timbul tentang berapa banyakkah daripada harta itu boleh diwasiatkan dan kepada siapa wasiat boleh diberikan.

Dalam ayat 11 yang menyebut, “sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati" dan ayat 12, “sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan'' tidak menyatakan berapa banyakkah jumlah yang boleh diwasiatkan daripada harta pusaka si mati dan juga tidak menghadkan jumlah harta yang boleh diwasiatkan. Namun ulama' Sunni berpendapat bahawa harta wasiat yang hanya boleh diberikan adalah satu pertiga daripada harta peninggalan si mati.

Pendapat ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w (diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dan kebanyakan kumpulan hadith yang lain) di mana seorang sahabat Baginda ingin mewasiatkan seluruh harta bagi tujuan khairat kebajikan am. Ini akan menyebabkan warisnya (seorang anak perempuan) dibiarkan tanpa harta. Jadi demi menjaga kepentingan warisnya, Rasulullah s.a.w memerintahkan tidak lebih daripada satu pertiga boleh diwasiatkan untuk tujuan khairat tersebut.

Ulama' Sunni juga bersependapat bahawa orang Islam boleh meninggalkan wasiat kepada orang bukan Islam. Pendapat ini adalah berdasarkan kepada surah al-Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud, “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil."

Kenyataan bahawa orang bukan Islam tidak berhak ke atas harta orang Islam adalah tidak berasas sama sekali. Lebih-lebih lagi jika mereka itu adalah daripada darah daging sendiri. Islam mengajar umatnya untuk bertanggungjawab dan menjaga kepentingan keluarga. Surah al-Nisaa' ayat 233 menjelaskan bahawa, “dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada (ibu dan anaknya itu) menurut cara yang adil''

Oleh itu adalah wajar bagi saudara untuk meninggalkan sebahagian harta kepada anak-anak bagi menjaga kepentingan mereka. Perkara ini juga dapat memastikan bahawa kehidupan mereka tidak akan terbiar apabila saudara tiada kelak dan tidak membebankan waris-waris yang kini akan mengambil alih tanggungjawab saudara.

Sistem perundangan di Malaysia juga tidak menyekat seorang muslim daripada memberi wasiat kepada orang bukan Islam. Dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999, seksyen 7 menyatakan syarat benefisiari adalah:

Seseorang benefisiari wasiat itu hendaklah seseorang yang –

(a) diketahui;

(b) mempunyai kelayakan untuk memiliki harta yang diwasiatkan; dan

(c) jika ditentukan, dia hendaklah wujud ketika wasiat dibuat dan jika tidak ditentukan, benefisiari tidak disyaratkan wujud sama ada ketika wasiat itu dibuat atau ketika pewasiat itu mati.

Tetapi Mahkamah Syariah amat menitikberatkan tentang bahagian yang boleh diwasiatkan itu. Ia tidak boleh melebihi satu pertiga daripada harta si mati.

Di Malaysia, wasiat ke atas hadiah yang melebihi satu pertiga adalah tidak sah walaupun waris yang lain bersetuju. Pembahagian wasiat hanya akan diberikan sebanyak satu pertiga sahaja dan jika waris lain ingin menyempurnakan juga wasiat ini, dia hendaklah melepaskan bahagiannya sendiri. Ini bermakna, waris yang bersetuju tadi akan menghibahkan harta yang diwarisinya kepada penerima wasiat, sekadar untuk memenuhi wasiat yang ditinggalkan oleh si mati.

Mungkin kekeliruan mengenai orang bukan Islam tidak dapat mewarisi daripada orang Islam ialah kerana waris bukan Islam tidak diberi secara automatik bahagian harta pusaka di bawah sistem faraid. Sistem faraid dan pemberian harta secara wasiat adalah dua perkara yang berasingan. Oleh kerana anak bukan Islam tidak diberi bahagian di bawah sistem faraid maka perlulah wasiat dibuat untuk memberikan mereka harta pusaka melalui wasiat.

Oleh itu saudara bolehlah mewasiatkan sebahagian dari harta saudara kepada anak-anak dan dengan berpandukan penerimaan undang-undang Malaysia, bahagian tersebut haruslah tidak lebih dari satu pertiga dari jumlah harta.

Selain dari meninggalkan harta secara wasiat kepada anak-anak, saudara juga boleh memindahkan harta saudara semasa masih hidup melalui hadiah, hibah atau wakaf.

Panel Peguam Sisters In Islam.

HUKUM FARAID ANAK PEREMPUAN BELUM BALIGH

Soalan:

Saya ingin bertanya berkenaan hukum faraid bagi harta arwah yang meninggalkan isteri dan tiga orang anak-anak perempuan yang belum baligh (8, 6 dan 8 bulan). Kedua-dua ibu bapa arwah tiada lagi (telah meninggal dunia). Mempunyai saudara kandung lelaki lima orang dan perempuan lima orang juga.

Bagaimana cara pengiraan (nisbah) mengikut faraid bagi kesemua yang berhak menurut hukum faraid tersebut.
Apakah hikmah di sebalik Allah menurunkan hukum ini di mana adanya hak adik-beradik kandung arwah yang mendapat bahagian dari harta peninggalan adik mereka?
Apakah juga hak-hak anak-anak perempuan yang masih kecil terhadap bapa saudara mereka (adik-beradik kandung arwah ayah mereka) menurut hukum syarak?

Terima kasih di atas kesudian SIS menjawab persoalan saya.

Seri Pagi,
Puchong

Jawapan:

Harta pusaka akan dibahagikan kepada orang-orang yang berhak dalam hukum syarak, seperti yang telah disebut dalam al-Quran. Ia hanya boleh dibahagikan apabila semua urusan dan hutang si mati selesai atau dilangsaikan. Perlu diterangkan di sini bahawa antara perkara yang perlu diselesaikan sebelum pembahagian harta pusaka dilaksanakan ialah harta sepencarian. Ia adalah harta yang telah dikumpul bersama oleh suami isteri sepanjang perkahwinan.

Harta sepencarian perlulah dikenal pasti terlebih dahulu dan bahagiannya perlu diberikan kepada balu arwah.

Pembahagian harta secara faraid adalah salah satu cara pembahagian harta dalam Islam. Allah telah menurunkan panduan kaedah-kaedah pembahagian ini dalam surah al-Nisaa, ayat 11,12 dan 176. Dalam ayat 11 Allah telah berfirman yang bermaksud:

“Dan jika anak itu semuanya perempuan dua atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga daripada harta yang ditinggalkan."

Kemudian, dalam ayat 12, Allah mensyariatkan bahawa, Para isteri memperoleh seperlapan daripada harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.
Dalam kes saudari, antara waris yang sah adalah balu, tiga orang anak perempuannya, lima orang bapa saudara dan lima orang emak saudara.

Pembahagian harta pusaka arwah adalah seperti berikut:
Bahagian isteri adalah 1/8 bahagian atau bersamaan dengan 3/24 daripada harta pusaka.

Bahagian kepada anak-anak perempuan adalah 2/3 dari harta pusaka bapa (atau bersamaan dengan 16/24). Ini bermakna bahawa setiap seorang anak perempuan berhak mendapat sebanyak 2/9 (setelah 16/24 dibahagikan kepada tiga orang).

Manakala bagi bapa dan emak saudara, menurut ayat 176 surah Al-Nisa, Allah telah berfirman, Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri daripada) saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.

Bahagian kepada adik-beradik kandung arwah (lima lelaki dan lima perempuan) adalah 5/24 sahaja daripada baki harta. Pembahagian harta pusaka kepada adik-beradik adalah dua bahagian kepada adik-beradik lelaki dan satu bahagian kepada adik-beradik perempuan. Bahagian kepada adik-beradik kandung akan dibahagikan selepas bahagian kepada ahli waris yang telah ditentukan jumlah bahagiannya iaitu seperti dalam kes ini, isteri dan tiga anak perempuannya telah selesai pembahagiannya.

Banyak riwayat yang mengisahkan sebab turunnya ayat 11 surah al-Nisa yang disebut di atas. Antaranya yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika isteri Saad bin ar-Rabi datang kepada Rasulullah s.a.w. dengan membawa kedua-dua orang puterinya. Dia berkata, Wahai Rasullullah, kedua-dua puteri ini adalah anak Saad bin ar-Rabi yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. Tetapi pak cik kedua-dua puteri Saad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Saad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi kedua-duanya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda, Semoga Allah segera memutuskan perkara ini. Maka turunlah ayat 11 surah al-Nisa itu.

Rasulullah s.a.w kemudian mengutus seseorang kepada pak cik kedua-dua puteri Saad dan memerintahkannya memberikan dua pertiga harta peninggalan Saad kepada kedua-dua puterinya, manakala balu Saad mendapat satu perlapan dan bakinya menjadi bahagian saudara kandung Saad.

Tujuan pemberian harta pusaka kepada bapa saudara adalah kerana mereka kini bertanggungjawab ke atas keadaan dan nafkah keluarga si mati. Pemberian harta ini adalah terikat dengan tanggungjawab kerana Syariah memperuntukkan supaya sentiasa adanya seorang lelaki yang dipertanggungjawabkan daripada segi undang-undang untuk memelihara wanita, tidak kira sama ada lelaki itu bapanya, abang atau adik lelakinya, suaminya atau anak lelakinya. Ini dapat dilihat dalam surah al-Nisa ayat 34 yang bermaksud, Kaum lelaki adalah bertanggungjawab terhadap kaum perempuan dengan kelebihan yang Allah telah beri kepada mereka dan dengan sebahagian harta mereka yang mereka telah membelanjakan (memberi nafkah).

Oleh sebab itu, bahagian ke atas bapa saudara melebihi bahagian emak saudara. Ia adalah berkaitan dengan tanggungjawab tersebut dan bapa saudara tidak boleh tidak mempedulikan keluarga arwah. Sekiranya dia mahu menolak tanggungjawab itu maka dia boleh juga menolak bahagiannya. Islam mengkehendaki harta yang diberikan, dibelanjakan untuk menjaga kebajikan balu dan anak-anak arwah.

Berikutan dengan tanggungjawab ini, maka timbul pula isu pemberian nafkah anak-anak terhadap waris-waris mereka. Waris yang menerima harta adalah wajib untuk memberi nafkah kepada anak-anak dan balu arwah lebih lagi dalam kes saudari, bapa saudara berkewajipan mengeluarkan nafkah kepada anak-anak yatim yang di bawah umur, terutamanya perempuan. Sekiranya mereka enggan maka suatu permohonan boleh dibuat kepada Mahkamah Syariah untuk suatu perintah nafkah seperti yang telah diperuntukkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Seksyen 61.

Panel Peguam Sisters In Islam.

AL-WISOYAH

Soalan:


Saya mempunyai persoalan tentang harta pusaka. Saya baru memeluk Islam lima bulan lalu tetapi keluarga saya masih menganut agama asal mereka. Hubungan saya dengan keluarga masih baik dan sebagai seorang yang suka merancang masa hadapan, saya ingin tahu tentang pembahagian harta pusaka bagi seorang Muslim kepada saudaranya yang bukan Islam. Bolehkah saya meninggalkan harta kepada ibubapa saya walaupun berlainan agama?

Sean Murad Abdullah
Klang

Jawapan:

Walaupun berbeda agama, talian darah tetap utuh. Tiada ada yang dapat memisahkan hubungan kekeluargaan saudara dan ibubapa.

Sememangnya jika mengikut sistem pembahagian faraid, saudara mara yang berlainan agama tidak tersenarai sebagai waris yang sah. Namun, harus diingat bahawa pembahagian secara faraid bukanlah satu-satunya cara pembahagian harta pusaka dalam Islam.

Melihat kepada persoalan saudara, kami ingin mencadangkan saudara merujuk kepada wasiat dan juga penyediaan suratcara amanah.

Surah al-Nisa ayat 11 menyatakan pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Maka, jika ada wasiat, haruslah ditunaikan dahulu sebelum harta pusaka difaraidkan. Dalam isu pemberian wasiat, menurut pandangan ulama-ulama Sunni, dua syarat yang perlu diikuti ialah:

(i) harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah harta si mati; dan

(ii) tidak boleh diwariskan kepada waris yang tersenarai mengikut faraid. 

Oleh itu, saudara boleh meninggalkan wasiat kepada ibubapa saudara sebanyak 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta.

Manakala jika saudara mahu meninggalkan jumlah harta yang melebihi 1/3 kepada ibubapa, ataupun saudara mahu mencari alternatif lain, penyediaan al-Wisoyah atau surat cara ikatan amanah merupakan jalan penyelesaiannya.

Konsep amanah ini sama dengan konsep amanah (trust) undang-undang sivil. Apabila harta atau kepentingan terhadap harta ini diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah, maka harta atau kepentingan terhadap harta ini bukan lagi dikira sebagai harta pusaka. Pemegang amanah berhak melaksanakan sepenuhnya terma-terma yang ditetapkan dalam suratcara amanah tersebut.

Tidak ada sesiapa yang boleh membantah kehendak pemberi amanah apabila dia ingin melaksanakannya. Selaku pemilik harta dan pemberi amanah, saudara mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk membuat sebarang syarat bagi memastikan niat saudara terlaksana. Contohnya, jika saudara ingin meletakkan sebuah rumah sebagai amanah atas nama ibubapa saudara. Saudara boleh melantik seseorang atau pun satu institusi pemegang amanah seperti bank sebagai pemegang amanah. Saudara boleh juga menetapkan bahawa selama saudara masih hidup, saudara masih lagi boleh mendapat faedah daripada rumah tersebut. Faedah daripada rumah tersebut akan hanya dinikmati oleh ibubapa setelah saudara meninggal.

Jika ada perubahan yang berlaku di masa hadapan, syarat-syarat dalam al-Wisoyah boleh saudara ubah.

Adalah penting wasiat dan al-Wisoyah dibuat secara bertulis untuk menangkis kesulitan dan keraguan. Saudara bolehlah merujuk kepada badan-badan professional dalam menyediakan dokumen-dokumen ini.

AMANAH AYAH TENTANG HARTA PUSAKA

Soalan:

Saya merupakan anak bongsu daripada lapan beradik. Ayah saya telah meninggal dunia baru-baru ini. Sebelum meninggal dunia, dia telah memindahkan pemilikan semua harta atas nama saya.

Harta tersebut adalah lapan ekar tanah ladang getah (Felda), satu perempat ekar tapak rumah termasuk rumah dan dua ekar tanah ladang kelapa sawit (Felda).

Bagaimanapun, dia telah berpesan kepada saya, selagi dia dan ibu masih hidup, hasil ladang tidak akan diagihkan kepada sesiapa pun dan sekiranya dia meninggal dunia terlebih dahulu, hasil ladang tersebut diberikan kepada ibu sepenuhnya. Tidak ada sesiapa yang berhak mempertikaikan amanah ayah ini kerana, menurutnya, sayalah orang yang bertanggungjawab melaksanakannya.

Sekiranya ibu pula meninggal dunia, saya sebagai anak yang telah diamanahkan haruslah membahagikan harta seperti berikut:

1. Hasil tanah ladang getah (lapan ekar) hendaklah dibahagi sama rata kepada tujuh orang adik beradik (nisbah satu ekar seorang) setelah ditolak perbelanjaan bagi pengurusan ladang, upah pekerja dan lain-lain.

2. Hasil untuk satu ekar yang lebih pula hendaklah dibuat sedekah atau amal jariah yang lain bagi pihak arwah ayah dan ibu.

3. Tanah tersebut tidak dibenarkan dijual kepada sesiapa pun kecuali atas arahan pihak Felda.

Persoalan saya ialah:

1. Perlukah ibu saya membahagikan hasil ladang kepada anak-anak buat masa ini?

2. Adakah pembahagian secara faraid perlu dijalankan dalam masalah ini dan adakah saya perlu memanggil adik-beradik bagi menerangkan perkara sebenar dan amanah yang telah ditinggalkan oleh arwah ayah?

3. Adakah harta tersebut menjadi harta pusaka?

Siti Muslimah,
Pahang.

Jawapan:
Pembahagian harta pusaka dalam keluarga bertujuan untuk memastikan supaya kebajikan mereka terjaga, lebih-lebih lagi jika yang meninggal itu ketua keluarga. Kami berpendapat bahawa ayah saudari mengamanahkan hartanya kepada saudari kerana dia percaya bahawa saudari seorang yang jujur dan ikhlas. Kami juga percaya bahawa niat ayah saudari adalah demi kepentingan dan kebajikan keluarganya.

Menurut undang-undang tanah negara, begitu juga dengan undang-undang Islam tentang harta pewarisan, harta yang menjadi pusaka adalah harta yang masih dimiliki oleh si mati pada masa dia meninggal dunia. Memandangkan harta-harta yang menjadi persoalan sudah pun dipindah milik kepada saudari semasa arwah masih hidup, ia bukanlah harta peninggalan. Oleh itu, harta tersebut tidak tertakluk kepada faraid. Namun, seiring dengan pindah milik itu ada amanah yang perlu dilaksanakan oleh saudari.

Amanah, menurut istilah undang-undang merupakan satu instrument yang memindahkan hak milik hartanya kepada individu atau institusi tertentu dengan arahan spesifik bagaimana harta itu perlu diuruskan dan berapa lama ia harus diuruskan sebegitu.

Melihat kepada kes saudari ini, walaupun tiada dokumen bertulis berkenaan dengan pengamanahan itu, saudari bolehlah memanggil semua adik-beradik untuk berbincang tentang amanah yang ditinggalkan dan saudari telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakannya.

Melihat kepada amanah itu, saudari bertanggungjawab memastikan hasil ladang daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah ayah diberikan kepada ibu.

Berbincanglah dengan adik-beradik dan nyatakan tujuan sebenar arwah ayah meninggalkan amanah sebegini adalah untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ibu. Malah, amanah yang ditinggalkan juga supaya ibu mempunyai tempat bergantung hidup tanpa mengharapkan bantuan daripada anak-anak dan orang lain.

Panel Peguam Sisters In Islam.

HAK HARTA – UNTUK ORANG BUKAN ISLAM

Soalan:

Saya mempunyai dua orang anak daripada perkahwinan dahulu yang tinggal bersama bekas isteri saya dan mereka bukan penganut agama Islam. Namun hubungan kami masih baik. Saya masih mengambil berat tentang kebajikan anak-anak dan memberi nafkah kepada mereka kerana tanggungjawab. Saya kini telah berkahwin dengan seorang wanita muslim. Masalah timbul apabila saya berbincang dengan isteri saya sekarang untuk meninggalkan harta pusaka kepada anak-anak saya.

Isteri tidak bersetuju dan menyatakan bahawa orang bukan Islam tidak berhak ke atas harta orang Islam. Malah dia juga mengungkit tentang nafkah bulanan yang saya beri kepada anak-anak saya. Adakah betul anak-anak saya tidak berhak ke atas harta pusaka saya? Apa yang boleh saya lakukan supaya saya dapat melindungi masa depan mereka? Bukankah sebagai bapa saya berkewajipan terhadap kebajikan anak-anak saya?

Ahmad Shah,
Klang

Jawapan:

Isu pembahagian harta pusaka seringkali menjadi perbahasan di kalangan umat Islam lebih-lebih lagi jika waris yang terbabit ialah orang bukan Islam. Persoalan ini timbul kerana di Malaysia terdapat penganut agama Islam yang masih mempunyai ahli keluarga yang menganut agama lain. Kebanyakan daripada mualaf ini masih berhubung baik dengan ahli keluarga mereka dan atas dasar kasih sayang dan tanggungjawab terhadap keluarga, mereka ingin memberi sebahagian harta pusaka kepada anak-anak atau ibu bapa.

Pembahagian harta pusaka dalam Islam adalah berdasarkan kepada surah al-Nisaa' ayat 7, 11, 12 dan 176 yang memberi garis panduan tentang waris-waris yang berhak dan juga kadar pembahagian harta.

Dalam ayat 7, Allah berfirman, “Orang-orang lelaki ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)."

Ayat 11, “(pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh simati, dan sesudah dibayarkan hutangnya" dan 12, “sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya" telah dinyatakan bahawa pembahagian harta ini hendaklah dilakukan selepas wasiat dan hutang si mati telah diselesaikan. Ini menunjukkan bahawa tanggungjawab si mati yang belum selesai hendaklah disempurnakan terlebih dahulu agar tidak membebankan waris-waris kelak”.

Pemberian
Wasiat mengikut hukum syarak seperti yang ditakrifkan dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh Muhammad al-Khatib al-Syarbini ialah “pemberian disandarkan atau dikaitkan sesudah mati iaitu pemberian tersebut diserahkan setelah pemberinya sudah mati."

Kitab ini seterusnya menerangkan tentang rukun wasiat iaitu pertama, orang yang berwasiat, kedua, orang yang diwasiatkan, ketiga, barang yang diwasiatkan dan keempat, ijab dan qabul.

Yang penting di sini ialah harta atau barang yang diwasiatkan itu diberikan kepada penerima wasiat setelah orang yang berwasiat itu meninggal.

Walaupun sudah jelas bahawa seorang Islam boleh meninggalkan wasiat, namun persoalan masih timbul tentang berapa banyakkah daripada harta itu boleh diwasiatkan dan kepada siapa wasiat boleh diberikan.

Dalam ayat 11 yang menyebut, “sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati" dan ayat 12, “sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan'' tidak menyatakan berapa banyakkah jumlah yang boleh diwasiatkan daripada harta pusaka si mati dan juga tidak menghadkan jumlah harta yang boleh diwasiatkan. Namun ulama' Sunni berpendapat bahawa harta wasiat yang hanya boleh diberikan adalah satu pertiga daripada harta peninggalan si mati.

Pendapat ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w (diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dan kebanyakan kumpulan hadith yang lain) di mana seorang sahabat Baginda ingin mewasiatkan seluruh harta bagi tujuan khairat kebajikan am. Ini akan menyebabkan warisnya (seorang anak perempuan) dibiarkan tanpa harta. Jadi demi menjaga kepentingan warisnya, Rasulullah s.a.w memerintahkan tidak lebih daripada satu pertiga boleh diwasiatkan untuk tujuan khairat tersebut.

Ulama' Sunni juga bersependapat bahawa orang Islam boleh meninggalkan wasiat kepada orang bukan Islam. Pendapat ini adalah berdasarkan kepada surah al-Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud, “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil."

Kenyataan bahawa orang bukan Islam tidak berhak ke atas harta orang Islam adalah tidak berasas sama sekali. Lebih-lebih lagi jika mereka itu adalah daripada darah daging sendiri. Islam mengajar umatnya untuk bertanggungjawab dan menjaga kepentingan keluarga. Surah al-Nisaa' ayat 233 menjelaskan bahawa, “dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada (ibu dan anaknya itu) menurut cara yang adil''

Oleh itu adalah wajar bagi saudara untuk meninggalkan sebahagian harta kepada anak-anak bagi menjaga kepentingan mereka. Perkara ini juga dapat memastikan bahawa kehidupan mereka tidak akan terbiar apabila saudara tiada kelak dan tidak membebankan waris-waris yang kini akan mengambil alih tanggungjawab saudara.

Sistem perundangan di Malaysia juga tidak menyekat seorang muslim daripada memberi wasiat kepada orang bukan Islam. Dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999, seksyen 7 menyatakan syarat benefisiari adalah:

Seseorang benefisiari wasiat itu hendaklah seseorang yang –

(a) diketahui;

(b) mempunyai kelayakan untuk memiliki harta yang diwasiatkan; dan

(c) jika ditentukan, dia hendaklah wujud ketika wasiat dibuat dan jika tidak ditentukan, benefisiari tidak disyaratkan wujud sama ada ketika wasiat itu dibuat atau ketika pewasiat itu mati.

Tetapi Mahkamah Syariah amat menitikberatkan tentang bahagian yang boleh diwasiatkan itu. Ia tidak boleh melebihi satu pertiga daripada harta si mati.

Di Malaysia, wasiat ke atas hadiah yang melebihi satu pertiga adalah tidak sah walaupun waris yang lain bersetuju. Pembahagian wasiat hanya akan diberikan sebanyak satu pertiga sahaja dan jika waris lain ingin menyempurnakan juga wasiat ini, dia hendaklah melepaskan bahagiannya sendiri. Ini bermakna, waris yang bersetuju tadi akan menghibahkan harta yang diwarisinya kepada penerima wasiat, sekadar untuk memenuhi wasiat yang ditinggalkan oleh si mati.

Mungkin kekeliruan mengenai orang bukan Islam tidak dapat mewarisi daripada orang Islam ialah kerana waris bukan Islam tidak diberi secara automatik bahagian harta pusaka di bawah sistem faraid. Sistem faraid dan pemberian harta secara wasiat adalah dua perkara yang berasingan. Oleh kerana anak bukan Islam tidak diberi bahagian di bawah sistem faraid maka perlulah wasiat dibuat untuk memberikan mereka harta pusaka melalui wasiat.

Oleh itu saudara bolehlah mewasiatkan sebahagian dari harta saudara kepada anak-anak dan dengan berpandukan penerimaan undang-undang Malaysia, bahagian tersebut haruslah tidak lebih dari satu pertiga dari jumlah harta.

Selain dari meninggalkan harta secara wasiat kepada anak-anak, saudara juga boleh memindahkan harta saudara semasa masih hidup melalui hadiah, hibah atau wakaf.

Panel Peguam Sisters In Islam.

HIBAH, WASIAT BOLEH BERI KEPADA WARIS

Soalan

Saya mempunyai persoalan tentang harta peninggalan wanita bujang. Saya ditinggalkan oleh ayah sejak kecil tanpa nafkah. Emak sayalah yang membesarkan saya. Saya merupakan anak tunggal. Mengikut hukum faraid, sekiranya saya meninggal, sebahagian besar harta peninggalan saya akan diwarisi oleh ayah dan adik-beradik tiri saya (berlainan emak). Saya merasakan ayah saya tidak berhak langsung mendapat harta saya kerana dia telah mengabaikan kami sekeluarga. Tidak adil rasanya jika dia yang selama ini tidak menghiraukan kami sekeluarga tiba-tiba mendapat bahagian daripada harta yang saya kumpulkan selama ini, tanpa bantuannya. Saya mahukan harta peninggalan saya digunakan untuk menjaga kebajikan ibu saya dan anak angkat saya. Bagaimana boleh saya tinggalkan harta saya kepada mereka setelah ketiadaan saya?

Jawapan:

Seperti yang saudari sedia maklum, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip pengagihan harta si mati, yang secara lazimnya dikenali sebagai hukum faraid. Prinsip-prinsip am hukum faraid terkandung dalam al-Quran, Surah al-Nisa, ayat 11-14.

Namun, faraid bukanlah satu-satunya cara pembahagian harta dalam Islam. Kami di Sisters In Islam memahami kehendak saudari yang ingin memastikan kebajikan dan kepentingan orang-orang tersayang dilindungi apabila saudari tiada nanti.

Surah al-Nisa ayat 11 telah menyatakan bahawa pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Seorang Islam boleh meninggalkan wasiat, tetapi wasiat tersebut mestilah mematuhi syarat-syarat berikut:

1.     tidak boleh mewasiatkan lebih daripada satu pertiga (1/3) daripada keseluruhan harta pemberi wasiat; 

2.     penerima wasiat mestilah seorang yang tidak disenaraikan sebagai waris dalam hukum faraid  syarat kedua ini adalah hukum mengikut mazhab Sunni.

 

Walaubagaimanapun, kebanyakan ulama Sunni juga berpendapat bahawa wasiat kepada salah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid (misalannya, dalam kes saudari ini, ibu saudari) masih sah sekiranya waris-waris lain setuju dengan isi kandungan wasiat selepas kematian pemberi wasiat. 

Namun demikian, masalah mungkin timbul apabila salah seorang waris yang sah tidak bersetuju dengan wasiat tersebut. Apabila ini berlaku, mahkamah akan merujuk kepada hukum faraid.

Dalam kes saudari, anak angkat bukanlah seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Jadi, saudari bolehlah mewasiatkan kepadanya tidak melebihi satu pertiga (1/3) nilai jumlah keseluruhan harta saudari. Waris-waris yang sah tidak boleh mempertikaikan wasiat ini kerana cukup syarat-syaratnya.

Ibu saudari pula merupakan seorang waris yang tersenarai dalam hukum faraid. Sekiranya seseorang Islam itu meninggal dunia, maka ibu si mati hanya berhak menuntut hartabenda si mati mengikut perkiraan hukum faraid. Sekiranya si mati meninggalkan hanya ibu dan ayahnya dan tidak ada anak, maka, secara amnya, ibu akan berhak mendapat satu pertiga (1/3) and ayah akan berhak mendapat dua pertiga (2/3) daripada harta si mati.

Di negara kita ini, nisbah pembahagian harta pusaka menurut faraid secara lazimnya ditentukan oleh Mahkamah Syariah melalui suatu sijil faraid bagi setiap kes. Sekiranya si mati telah meninggalkan wasiat, maka pembahagian harta pusaka kepada ayah dan ibu akan dilakukan selepas wasiat disempurnakan.

Hukum faraid tidak akan terpakai sekiranya si mati, sebelum kematiannya, telah memindahkan harta kepada orang lain. Jadi, dalam keadaan sekarang ini, saudari bolehlah mempertimbangkan untuk memindahkan harta tertentu kepada ibu atau anak angkat semasa hayat saudari masih ada (sekiranya saudari tidak ingin memberi wasiat kepada anak angkat). Melalui proses ini, waris-waris yang lain tidak akan berhak kepada harta pusaka saudari kelak.

Konsep ini diberi nama hibah atau terjemahannya hadiah. Apa yang penting ialah saudari perlu memindahkan harta yang ingin diberi kepada ibu dan anak angkat semasa saudari masih hidup. Hibah itu juga mestilah diterima oleh penerima. Jika penerima tidak tahu bahawa ia telah dihibahkan sesuatu benda, maka hibah tersebut mungkin tidak sah.

Proses pemindahan harta ini bolehlah dilakukan dalam beberapa cara. Misalannya, jika saudari memiliki rumah atau tanah, saudari boleh memindahkan rumah atau tanah tersebut kepada nama ibu atau anak angkat menerusi prosedur pindahmilik di bawah Kanun Tanah Negara 1965.

WASIAT ELAK PEREBUTAN HARTA

Soalan:

Saya terbaca Ruangan Keluarga & Undang-Undang bertarikh 1.6.2007 dan juga 30.11.2007. Kedua-dua artikel ini menyebut tentang pembahagian harta pusaka bagi orang Islam.

Apa yang menarik minat saya adalah bahagian berkenaan harta pusaka yang dibahagikan menurut wasiat. Di sini saya ingin mendapatkan penerangan tentang cara dan di mana saya boleh menulis surat wasiat.

Ahmad Mursyidi Yusof,
Kuala Lumpur.

Jawapan:

Wasiat sememangnya boleh disediakan oleh orang Islam yang mahu meninggalkan hartanya kepada orang tertentu selepas kematiannya. Dengan menulis wasiat, harta pusaka boleh diagihkan kepada pewaris mengikut keinginan arwah dan melalui cara yang betul. Arwah juga dapat menamakan pihak yang boleh dipercayai untuk menjaga kebajikan warisnya dalam wasiat tersebut.

Menurut kitab Mughnil Muhtaj tulisan As-Sheikh Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, wasiat bermaksud pemberian disandarkan atau dikaitkan sesudah mati iaitu pemberian tersebut diserahkan setelah pemberinya sudah mati.

Empat rukun wasiat turut digariskan di dalam kitab berkenaan. Rukun-rukun tersebut adalah:

* Orang yang berwasiat;

* Orang yang diwasiatkan;

* Barang yang diwasiatkan; dan

* Sighah iaitu ijab dan kabul.

Menurut pandangan ulama-ulama Sunni, terdapat dua syarat yang perlu diikuti dalam menulis wasiat. Syarat pertama, harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi satu pertiga daripada jumlah keseluruhan harta arwah.

Mewasiatkan harta melebihi satu pertiga daripada jumlah keseluruhan harta pusaka hanya boleh dibuat jika waris-waris lain menyetujui kandungan wasiat tersebut.

Syarat kedua yang perlu dipenuhi dalam menulis wasiat pula adalah waris yang telah tersenarai sebagai penerima harta di bawah pembahagian faraid tidak boleh dinamakan sebagai penerima harta dalam wasiat.

Ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tarmidzi yang berbunyi: Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada masing-masing orang yang berhak menerimanya, oleh sebab itu tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Berkenaan cara membuat wasiat, saudara boleh mendapatkan khidmat nasihat Peguam Syarie yang boleh menulis wasiat untuk saudara berdasarkan terma-terma yang ditetapkan. Saudara juga boleh menamakan Peguam Syarie itu sebagai Pelaksana Wasiat untuk memastikan terma-terma wasiat saudara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, saudara juga boleh ke Amanah Raya Berhad (ARB). Mereka ada menyediakan perkhidmatan nasihat serta bantuan untuk menulis wasiat berdasarkan prinsip syariah. Pihak ARB juga boleh dilantik sebagai Pelaksana Wasiat.

Perkhidmatan yang sama juga ada disediakan oleh Bank Muamalat dengan kerjasama ARB. Anda boleh ke Jabatan Pembangunan Konsumer, Tingkat 26, Menara Bumiputra, Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur atau telefon kepada 03-26157096 untuk maklumat lanjut berkenaan perkhidmatan yang mereka sediakan untuk membuat wasiat.

Semoga panduan dan maklumat yang diberikan di atas dapat membantu saudara dan juga pembaca sekalian dalam hal berkenaan penulisan wasiat.

NOTA: Negara Mesir menerima pandangan Mazhab Jaafari yang membenarkan ahli waris menerima wasiat lebih daripada satu pertiga apabila semua waris bersetuju. Persetujuan ini tidak boleh ditarik balik, berbeza dengan pandangan mazhab Shafie, yang membenarkan persetujuan ini ditarik balik apabila pemberi wasiat meninggal dunia.

Panel Peguam Sisters In Islam.

AMANAH AYAH TENTANG HARTA PUSAKA

Soalan:

Saya merupakan anak bongsu daripada lapan beradik. Ayah saya telah meninggal dunia baru-baru ini. Sebelum meninggal dunia, dia telah memindahkan pemilikan semua harta atas nama saya.

Harta tersebut adalah lapan ekar tanah ladang getah (Felda), satu perempat ekar tapak rumah termasuk rumah dan dua ekar tanah ladang kelapa sawit (Felda).

Bagaimanapun, dia telah berpesan kepada saya, selagi dia dan ibu masih hidup, hasil ladang tidak akan diagihkan kepada sesiapa pun dan sekiranya dia meninggal dunia terlebih dahulu, hasil ladang tersebut diberikan kepada ibu sepenuhnya. Tidak ada sesiapa yang berhak mempertikaikan amanah ayah ini kerana, menurutnya, sayalah orang yang bertanggungjawab melaksanakannya.

Sekiranya ibu pula meninggal dunia, saya sebagai anak yang telah diamanahkan haruslah membahagikan harta seperti berikut:

1. Hasil tanah ladang getah (lapan ekar) hendaklah dibahagi sama rata kepada tujuh orang adik beradik (nisbah satu ekar seorang) setelah ditolak perbelanjaan bagi pengurusan ladang, upah pekerja dan lain-lain.

2. Hasil untuk satu ekar yang lebih pula hendaklah dibuat sedekah atau amal jariah yang lain bagi pihak arwah ayah dan ibu.

3. Tanah tersebut tidak dibenarkan dijual kepada sesiapa pun kecuali atas arahan pihak Felda.

Persoalan saya ialah:

1. Perlukah ibu saya membahagikan hasil ladang kepada anak-anak buat masa ini?

2. Adakah pembahagian secara faraid perlu dijalankan dalam masalah ini dan adakah saya perlu memanggil adik-beradik bagi menerangkan perkara sebenar dan amanah yang telah ditinggalkan oleh arwah ayah?

3. Adakah harta tersebut menjadi harta pusaka?

Siti Muslimah,
Pahang.

Jawapan:
Pembahagian harta pusaka dalam keluarga bertujuan untuk memastikan supaya kebajikan mereka terjaga, lebih-lebih lagi jika yang meninggal itu ketua keluarga. Kami berpendapat bahawa ayah saudari mengamanahkan hartanya kepada saudari kerana dia percaya bahawa saudari seorang yang jujur dan ikhlas. Kami juga percaya bahawa niat ayah saudari adalah demi kepentingan dan kebajikan keluarganya.

Menurut undang-undang tanah negara, begitu juga dengan undang-undang Islam tentang harta pewarisan, harta yang menjadi pusaka adalah harta yang masih dimiliki oleh si mati pada masa dia meninggal dunia. Memandangkan harta-harta yang menjadi persoalan sudah pun dipindah milik kepada saudari semasa arwah masih hidup, ia bukanlah harta peninggalan. Oleh itu, harta tersebut tidak tertakluk kepada faraid. Namun, seiring dengan pindah milik itu ada amanah yang perlu dilaksanakan oleh saudari.

Amanah, menurut istilah undang-undang merupakan satu instrument yang memindahkan hak milik hartanya kepada individu atau institusi tertentu dengan arahan spesifik bagaimana harta itu perlu diuruskan dan berapa lama ia harus diuruskan sebegitu.

Melihat kepada kes saudari ini, walaupun tiada dokumen bertulis berkenaan dengan pengamanahan itu, saudari bolehlah memanggil semua adik-beradik untuk berbincang tentang amanah yang ditinggalkan dan saudari telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakannya.

Melihat kepada amanah itu, saudari bertanggungjawab memastikan hasil ladang daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah ayah diberikan kepada ibu.

Berbincanglah dengan adik-beradik dan nyatakan tujuan sebenar arwah ayah meninggalkan amanah sebegini adalah untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ibu. Malah, amanah yang ditinggalkan juga supaya ibu mempunyai tempat bergantung hidup tanpa mengharapkan bantuan daripada anak-anak dan orang lain.

Panel Peguam Sisters In Islam.

WASIAT IBU MENJADI MASALAH

Soalan:

Ibu saya meninggal dunia dua bulan lalu. Sebelum meninggal dia sakit terlantar dan sayalah yang menjaganya sehingga dia meninggal. Tetapi sebelum dia meninggal dia membisikkan kepada saya bahawa dia ingin mewasiatkan rumah yang dia tinggal sekarang kepada saya kerana penat lelah saya menjaganya.

Tetapi apabila saya menceritakan kepada dua orang abang saya, mereka tidak percaya dan berkeras bahawa semua harta arwah ibu perlu dibahagikan mengikut faraid. Abang-abang mahu menjual rumah itu. Macam mana dengan wasiat yang arwah ibu perlu dibahagikan mengikut faraid. Macam mana dengan wasiat yang arwah ibu tinggalkan? Tidakkah saya berhak ke atas rumah itu?

Juli,
Kuala Lumpur

Jawapan:

Surah An-Nisa boleh dirujuk mengenai cara pembahagian harta pusaka si mati. Ayat 4:11 telah menyatakan bahawa pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya…'

Ternyata di sini bahawa dua perkara perlu diselesaikan dahulu sebelum harta pusaka si mati dibahagikan di antara waris-warisnya iaitu pembahagian wasiat dan penyelesaian hutang.

Kita boleh merujuk kepada kitab Mughil Muhtaj tulisan As-Sheikh Muhammad Al-Khatib As-Syarbini yang telah menyatakan bahawa antara perkara yang perlu diselesaikan ke atas harta si mati adalah zakat yang belum ditunaikan, barang-barang gadaian yang belum ditebus, hutang si mati ke atas harta yang ditinggalkan, harta sepencarian, wakaf, nazar, hibah yang telah sempurna rukunnya tetapi belum dipindah milik, perbelanjaan pengebumiannya, hutang dan wasiat.
Setelah diselesaikan perkara-perkara tersebut barulah baki harta itu dibahagikan menurut hukum faraid.

“Di dalam kitab tersebut wasiat telah ditafsirkan sebagai pemberian disandarkan atau dikaitkan sesudah mati iaitu pemberian tersebut diserahkan setelah pemberiannya sudah mati."

Ia telah menggariskan empat rukun wasiat iaitu al-musi (orang yang berwasiat), al-muso lahu (orang diwasiatkan), al-muso bihi (barang yang diwasiatkan) dan sighah iaitu ijab dan qabul.

Tidak ada perkataan yang khusus untuk membuat satu-satu wasiat. Maka sebarang kenyataan yang berniat untuk memberi harta tanpa apa-apa balasan selepas kematian orang yang berwasiat adalah sah.

Di dalam isu pemberian wasiat, menurut pandangan ulama-ulama Sunni, terdapat dua syarat yang perlu diikuti iaitu harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah harta si mati dan ia tidak boleh diwariskan kepada waris yang telah tersenarai di dalam hukum faraid.Puan adalah termasuk dalam senarai waris sedia ada iaitu sebagai anak perempuan.

Undang-undang di Malaysia adalah cenderung mengikut pendapat ulama Sunni, namun pandangan lain mengenai wasiat mungkin patut diharuskan untuk membuat penyesuaian supaya pembahagian harta lebih adil mengikut keadaan waris-waris dalam suatu keluarga perlu dipertimbangkan.

Ini terutama sekali sekiranya tidak terdapat bantahan daripada waris lain mengenai pembahagian harta.

Kita boleh melihat daripada Hadis Rasulullah s.a.w (diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud) yang telah mengehadkan wasiat kepada satu pertiga. Ia adalah mengenai sahabat Baginda yang hanya mempunyai seorang anak pe-rempuan dan ingin mewasiatkan seluruh hartanya bagi tujuan khairat kebajikan am.

Rasulullah s.a.w kemudiannya telah memperuntukkan bahagian yang boleh diwasiatkan itu kepada satu pertiga supaya anak perempuannya tidak dibiarkan tanpa harta. Ternyata perintah Rasulullah s.a.w adalah untuk keadilan kepada anak perempuan tersebut.

Terdapat kemungkinan bahawa puan tidak dapat memperoleh harta tersebut sekiranya ia adalah termasuk di dalam harta pusaka apalagi apabila abang puan enggan memberikan persetujuan mereka dalam hal ini.

Namun dalam kes puan, penelitian juga harus dilakukan kepada lafaz ibu. Sama ada ibu menyatakan bahawa rumah tersebut sebagai wasiat atau sebagai hadiah yang efektif sebelum kematiannya. Sekiranya ibu melafazkan pemberian tersebut sebagai wasiat, maka puan akan terikat kepada garis panduan yang ternyata di atas.

Sekiranya pemberian tersebut adalah sebagai hadiah yang patut ambil sebelum kematian ibu, maka harta tersebut adalah tidak terikat kepad garis panduan yang dinyatakan dan puan adalah berhak ke atas harta ini. Ini adalah kerana harta tersebut bukanlah harta pusaka dan pemberian telah sempurna semasa hayat ibu.

Oleh kerana ibu puan akan mempertikaikan perkara ini maka puan perlu merujuk kepada mahkamah syariah. Sijil Faraid hanya akan dikeluarkan mahkamah syariah apabila segala tuntutan ke atas harta selesai dibahagikan dan ini membolehkan puan membuat tuntutan ke atas harta tersebut.

Panel Peguam Sisters In Islam.

HAK HARTA – UNTUK ORANG BUKAN ISLAM

Soalan:

Saya mempunyai dua orang anak daripada perkahwinan dahulu yang tinggal bersama bekas isteri saya dan mereka bukan penganut agama Islam. Namun hubungan kami masih baik. Saya masih mengambil berat tentang kebajikan anak-anak dan memberi nafkah kepada mereka kerana tanggungjawab. Saya kini telah berkahwin dengan seorang wanita muslim. Masalah timbul apabila saya berbincang dengan isteri saya sekarang untuk meninggalkan harta pusaka kepada anak-anak saya.

Isteri tidak bersetuju dan menyatakan bahawa orang bukan Islam tidak berhak ke atas harta orang Islam. Malah dia juga mengungkit tentang nafkah bulanan yang saya beri kepada anak-anak saya. Adakah betul anak-anak saya tidak berhak ke atas harta pusaka saya? Apa yang boleh saya lakukan supaya saya dapat melindungi masa depan mereka? Bukankah sebagai bapa saya berkewajipan terhadap kebajikan anak-anak saya?

Ahmad Shah,
Klang

Jawapan:

Isu pembahagian harta pusaka seringkali menjadi perbahasan di kalangan umat Islam lebih-lebih lagi jika waris yang terbabit ialah orang bukan Islam. Persoalan ini timbul kerana di Malaysia terdapat penganut agama Islam yang masih mempunyai ahli keluarga yang menganut agama lain. Kebanyakan daripada mualaf ini masih berhubung baik dengan ahli keluarga mereka dan atas dasar kasih sayang dan tanggungjawab terhadap keluarga, mereka ingin memberi sebahagian harta pusaka kepada anak-anak atau ibu bapa.

Pembahagian harta pusaka dalam Islam adalah berdasarkan kepada surah al-Nisaa' ayat 7, 11, 12 dan 176 yang memberi garis panduan tentang waris-waris yang berhak dan juga kadar pembahagian harta.

Dalam ayat 7, Allah berfirman, “Orang-orang lelaki ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)."

Ayat 11, “(pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh simati, dan sesudah dibayarkan hutangnya" dan 12, “sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya" telah dinyatakan bahawa pembahagian harta ini hendaklah dilakukan selepas wasiat dan hutang si mati telah diselesaikan. Ini menunjukkan bahawa tanggungjawab si mati yang belum selesai hendaklah disempurnakan terlebih dahulu agar tidak membebankan waris-waris kelak”.

Pemberian
Wasiat mengikut hukum syarak seperti yang ditakrifkan dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh Muhammad al-Khatib al-Syarbini ialah “pemberian disandarkan atau dikaitkan sesudah mati iaitu pemberian tersebut diserahkan setelah pemberinya sudah mati."

Kitab ini seterusnya menerangkan tentang rukun wasiat iaitu pertama, orang yang berwasiat, kedua, orang yang diwasiatkan, ketiga, barang yang diwasiatkan dan keempat, ijab dan qabul.

Yang penting di sini ialah harta atau barang yang diwasiatkan itu diberikan kepada penerima wasiat setelah orang yang berwasiat itu meninggal.

Walaupun sudah jelas bahawa seorang Islam boleh meninggalkan wasiat, namun persoalan masih timbul tentang berapa banyakkah daripada harta itu boleh diwasiatkan dan kepada siapa wasiat boleh diberikan.

Dalam ayat 11 yang menyebut, “sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati" dan ayat 12, “sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan'' tidak menyatakan berapa banyakkah jumlah yang boleh diwasiatkan daripada harta pusaka si mati dan juga tidak menghadkan jumlah harta yang boleh diwasiatkan. Namun ulama' Sunni berpendapat bahawa harta wasiat yang hanya boleh diberikan adalah satu pertiga daripada harta peninggalan si mati.

Pendapat ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w (diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dan kebanyakan kumpulan hadith yang lain) di mana seorang sahabat Baginda ingin mewasiatkan seluruh harta bagi tujuan khairat kebajikan am. Ini akan menyebabkan warisnya (seorang anak perempuan) dibiarkan tanpa harta. Jadi demi menjaga kepentingan warisnya, Rasulullah s.a.w memerintahkan tidak lebih daripada satu pertiga boleh diwasiatkan untuk tujuan khairat tersebut.

Ulama' Sunni juga bersependapat bahawa orang Islam boleh meninggalkan wasiat kepada orang bukan Islam. Pendapat ini adalah berdasarkan kepada surah al-Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud, “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil."

Kenyataan bahawa orang bukan Islam tidak berhak ke atas harta orang Islam adalah tidak berasas sama sekali. Lebih-lebih lagi jika mereka itu adalah daripada darah daging sendiri. Islam mengajar umatnya untuk bertanggungjawab dan menjaga kepentingan keluarga. Surah al-Nisaa' ayat 233 menjelaskan bahawa, “dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada (ibu dan anaknya itu) menurut cara yang adil''

Oleh itu adalah wajar bagi saudara untuk meninggalkan sebahagian harta kepada anak-anak bagi menjaga kepentingan mereka. Perkara ini juga dapat memastikan bahawa kehidupan mereka tidak akan terbiar apabila saudara tiada kelak dan tidak membebankan waris-waris yang kini akan mengambil alih tanggungjawab saudara.

Sistem perundangan di Malaysia juga tidak menyekat seorang muslim daripada memberi wasiat kepada orang bukan Islam. Dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999, seksyen 7 menyatakan syarat benefisiari adalah:

Seseorang benefisiari wasiat itu hendaklah seseorang yang –

(a) diketahui;

(b) mempunyai kelayakan untuk memiliki harta yang diwasiatkan; dan

(c) jika ditentukan, dia hendaklah wujud ketika wasiat dibuat dan jika tidak ditentukan, benefisiari tidak disyaratkan wujud sama ada ketika wasiat itu dibuat atau ketika pewasiat itu mati.

Tetapi Mahkamah Syariah amat menitikberatkan tentang bahagian yang boleh diwasiatkan itu. Ia tidak boleh melebihi satu pertiga daripada harta si mati.

Di Malaysia, wasiat ke atas hadiah yang melebihi satu pertiga adalah tidak sah walaupun waris yang lain bersetuju. Pembahagian wasiat hanya akan diberikan sebanyak satu pertiga sahaja dan jika waris lain ingin menyempurnakan juga wasiat ini, dia hendaklah melepaskan bahagiannya sendiri. Ini bermakna, waris yang bersetuju tadi akan menghibahkan harta yang diwarisinya kepada penerima wasiat, sekadar untuk memenuhi wasiat yang ditinggalkan oleh si mati.

Mungkin kekeliruan mengenai orang bukan Islam tidak dapat mewarisi daripada orang Islam ialah kerana waris bukan Islam tidak diberi secara automatik bahagian harta pusaka di bawah sistem faraid. Sistem faraid dan pemberian harta secara wasiat adalah dua perkara yang berasingan. Oleh kerana anak bukan Islam tidak diberi bahagian di bawah sistem faraid maka perlulah wasiat dibuat untuk memberikan mereka harta pusaka melalui wasiat.

Oleh itu saudara bolehlah mewasiatkan sebahagian dari harta saudara kepada anak-anak dan dengan berpandukan penerimaan undang-undang Malaysia, bahagian tersebut haruslah tidak lebih dari satu pertiga dari jumlah harta.

Selain dari meninggalkan harta secara wasiat kepada anak-anak, saudara juga boleh memindahkan harta saudara semasa masih hidup melalui hadiah, hibah atau wakaf.

Panel Peguam Sisters In Islam.

NAFKAH TANGGUNGJAWAB SUAMI

Soalan :

Assalamualaikum SIS,

Sudah 4 bulan saya dan suami melayari bahtera perkahwinan setelah lama bercinta. Sebelum berkahwin, dia mempunyai bisnes kecil-kecilan yang diusahakan bersama adik beradiknya tetapi ianya kini telah terhenti. Kini, dia seorang penganggur dan tiada pendapatan. Sejak hari pertama berkahwin sehingga sekarang sayalah yang menguruskan segala perbelanjaan rumahtangga. Kadang-kadang saya merasakan bahawa dia sengaja tidak mahu berkerja. Kami sering bergaduh kerana kelalaiannya menjalankan tangggungjawab sebagai suami dan dia sering pulang ke rumah ibunya. Apabila saya beritahu mengenai ketidakpuasan hati saya, dia sering berkata jika sudah berkahwin jangan berkira dengan suami dan tidak mencium bau syurga. Dia juga mengugut tidak mahu mengampunkan dosa saya. Saya berasa sangat tertekan dengan perkahwinan ini. Apa yang patut saya lakukan ini?

Nurani,
Pantai Dalam, Kuala Lumpur 

Jawapan :

Perkahwinan merupakan ikatan yang suci antara pasangan Adam dan Hawa. Puan, jika kita mengimbas kembali kejadian manusia yang bernama Hawa adalah diciptakan untuk menjadi pasangan kepada Adam. Ianya bertujuan supaya manusia berkasih-sayang antara satu sama lain berdasarkan syariat Islam. Oleh sebab itulah wujud ikatan perkahwinan antara lelaki dan wanita. Perkahwinan adalah satu kontrak perkongsian hidup antara lelaki dan wanita dengan berdasarkan syarat-syarat yang dipersetujui oleh mereka.

Dan apabila wujudnya ikatan perkahwinan maka wujudlah amanah dan tanggungjawab antara suami dan isteri. Isteri merupakan satu tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah saw. Dia berhak mendapat perlindungan serta keperluan hidup dan nafkah yang mencukupi daripada suaminya. Ini dapat dilihat dengan jelas melalui hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ashaba Al-Sunan yang bermaksud:

Hindun, isteri Abu Sufian telah mengadu kepada Rasulullah bahawa suaminya tidak memberi nafkah yang cukup kepadanya dan anak-anaknya. Lalu Rasulullah memerintahkan Hindun mengambil dari harta Abu Sufian bahagian untuk nafkahnya dan anak-anaknya dengan sebaiknya.â

Berdasarkan hadis ini jelaslah bahawa suami wajib menyediakan nafkah terhadap isteri dan jika suami enggan dengan sengaja, cuai ataupun nafkah yang diberi tidak mencukupi maka seorang isteri berhak mengambil harta suaminya sebagai nafkah buat isteri dan anak-anaknya.

Kini kebanyakan wanita mempunyai kerjaya atau mempunyai gaji yang lebih tinggi daripada suami. Walaubagaimanapun ini tidak bermakna seorang suami itu akan hilang tanggungjawabnya. Seperti yang kami jelaskan di atas nafkah merupakan pemberian wajib daripada suami kepada isterinya. Keperluan nafkah merangkumi makanan, pakaian, pelajaran, ibadat, tempat tinggal, kesihatan dan sebagainya. Sebagai seorang suami, dia wajib mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada tanggungannya.

Apabila seorang isteri membantu di dalam perbelanjaan seharian ia tidak bermakna seorang suami boleh bersikap lepas tangan apabila perbelanjaan harian dibantu oleh isterinya. Selain dari itu ingin kami jelaskan bahawa, kebanyakkan orang berpendapat bahawa nafkah hanya boleh dituntut apabila berlakunya perceraian antara suami dan isteri. Pendapat ini ternyata sekali tidak benar. Suami wajib menyediakan nafkah yang sewajarnya untuk isteri dan jika suami tersebut telah dengan sengaja dan cuai dalam menyediakan nafkah yang secukupnya maka seorang isteri itu boleh membuat tuntutan di Mahkamah syariah.

Ianya selaras dengan Seksyen 59 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk memerintahkan seorang suami membayar nafkah kepada isterinya menurut apa yang ditentukan oleh Hukum Syarak.

Seperti yang dinyatakan di atas, sekiranya suami puan masih lagi mengabaikan tanggungjawabnya di dalam menyediakan nafkah terhadap puan, puan boleh memfailkan tuntutan tersebut di Mahkamah Rendah Syariah atau puan juga boleh mendapatkan khidmat guaman untuk melaksanakan prosiding tuntutan tersebut di mana-mana firma guaman serta Biro Bantuan Guaman yang terdekat atau menghubungi kami.

PROSEDUR TUNTUT NAFKAH

Soalan :

SIS, setelah gagal mencapai persetujuan di antara saya dan bekas suami mengenai nafkah dalam proses sulh, saya bertekad untuk memfailkan tuntutan nafkah iddah, harta sepencarian dan mutaah. Bagaimanakah prosedur untuk saya memfailkan tuntutan-tuntutan tersebut kerana saya tidak mampu untuk melantik peguam untuk mewakili saya dan juga tidak layak untuk mendapatkan khidmat peguam di Biro Bantuan Guaman. Bolehkah saya membuat tuntutan ini tanpa diwakili peguam? Di harap pihak SIS dapat membantu.

Siti Sarah
Kuantan, Pahang

Jawapan :

Sememangnya terdapat ramai wanita yang walaupun tidak mampu untuk membayar peguam tetapi tidak pula layak untuk mendapat bantuan guaman kerana terperangkap dengan ujian kelayakan kewangan. Ujian yang dilakukan oleh Biro Bantuan Guaman ini perlu diteliti semula kerana tahap kelayakan kini adalah amat rendah dan tidak mencerminkan realiti keadaan semasa.

Oleh kerana tiada persepakatan semasa menjalani proses sulh, antara puan dan bekas suami maka, tiada larangan bagi puan untuk memulakan permohonan tuntutan nafkah di Mahkamah Syariah sekiranya Puan tidak diwakili oleh peguam syarie. Berikut adalah cara-cara untuk memfailkan tuntutan nafkah di Mahkamah Syariah menurut ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (Negeri Pahang) 2002.
Menurut Seksyen 7, tiap-tiap prosiding mal di Mahkamah hendaklah dimulakan melalui saman. Setiap saman hendaklah seperti ditunjukkan dalam Borang MS 2; dan hendaklah disertakan dengan suatu pernyataan tuntutan yang hendaklah mematuhi kehendak seksyen 63.

Menurut Seksyen 63, Tiap-tiap pernyataan tuntutan hendaklah ditandatangani oleh plaintif atau Peguam Syarienya dan hendaklah mengandungi:-

(a) suatu pernyataan yang ringkas lagi padat, dalam perenggan-perenggan yang bernombor, tentang fakta-fakta yang dijadikan sandaran oleh plaintif dan menunjukkan kausa tindakannya, termasuk butir-butir mengenai apa-apa sifat khas yang atasnya plaintif mendakwa, jika ada;

(b) butir-butir tuntutan yang mencukupi;

(c) suatu pernyataan tentang relief yang dituntut; dan

(d) butir-butir mengenai apa-apa permohonan lain.

(2) Jika lebih daripada satu kausa tindakan dijadikan sandaran, alasan bagi setiap satu tindakan dan relief yang dituntut berdasarkan kausa itu hendaklah dinyatakan secara berasingan.

Tiap-tiap saman terhadap seorang defendan hendaklah dikemukakan untuk difailkan dalam tiga salinan dan satu salinan tambahan hendaklah dikemukakan bagi tiap-tiap defendan tambahan.

Seterusnya, Pendaftar hendaklah memeriksa saman dan:-
(a)  jika saman itu didapati sempurna bentuknya; dan
(b)  jika plaintif telah membayar fi yang ditetapkan, termasuk fi bagi penyampaian jika penyampaian oleh Mahkamah diperlukan,

Pendaftar hendaklah memberikan suatu nombor bersiri padanya, memeteraikan, menandatangani dan mengeluarkannya.

(2) Jika Pendaftar berpendapat bahawa saman itu tidak sempurna bentuknya, dia boleh menolaknya atau mengarahkan supaya saman itu dipinda.
Masa penyampaian adalah sah selama dua belas bulan bermula dari tarikh pengeluarannya.

Cara penyampaian sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah disampaikan ke diri, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakannya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

Bukti penyampaian haruslah dibuktikan melalui afidavit orang yang melaksanakan penyampaian itu dan, jika penyampaian itu adalah ke diri dan orang yang kepadanya saman atau dokumen lain itu hendak disampaikan tidak dikenalinya sendiri, melalui afidavit orang yang mengecamkan orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

Orang yang kepadanya saman atau dokumen itu disampaikan hendaklah menandatangani suatu pengakuterimaan penyampaian, tetapi keengganan atau ketakupayaannya menandatangani sedemikian tidaklah akan menjejaskan keesahan penyampaian itu.

Keterangan melalui afidavit
Mahkamah boleh, pada masa atau sebelum perbicaraan apa-apa prosiding, memerintahkan supaya afidavit mana-mana saksi dibacakan pada perbicaraan itu jika dalam hal keadaan kes itu adalah difikirkannya munasabah untuk memerintahkan demikian.

Membuat afidavit
Sesuatu afidavit yang hendak digunakan dalam mana-mana prosiding di Mahkamah hendaklah dibuat dengan sumpah:-
(a) di Negeri Pahang, di hadapan mana-mana Hakim Syarie atau Pendaftar;

(b) di Negeri lain di Malaysia, di hadapan Hakim Syarie atau Pendaftar mengikut kehendak kes;

(c) di mana-mana tempat di luar Malaysia, di hadapan mana-mana pegawai Islam Kedutaan Malaysia atau Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Malaysia atau Konsulat atau Misi Tetap di tempat itu yang di beri kuasa untuk mengendalikan sumpah.

Bentuk affidavit.

(1) Sesuatu afidavit hendaklah dalam Borang MS 26.
Seterusnya, salinan dokumen hendaklah dilampirkan pada affidavit itu sebagai ekshibit. Sesuatu ekshibit bagi sesuatu afidavit hendaklah dikenal pasti melalui perakuan orang yang di hadapannya afidavit itu diangkat sumpah, dan perakuan itu hendaklah mengikut bentuk dalam Borang MS 27.

Peringkat seterusnya adalah Pendengaran di dalam Mahkamah
Semua prosiding yang dimulakan dengan saman hendaklah didengar dan diputuskan di dalam Mahkamah terbuka dan semua prosiding yang dimulakan dengan permohonan hendaklah didengar dan diputuskan di dalam Kamar.

Seksyen 130. Penghakiman / Keputusan Mahkamah
Tiap-tiap Hakim perbicaraan hendaklah menyampaikan penghakiman bertulis Kecuali dalam hal prosiding di dalam Kamar, Hakim perbicaraan hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (3), mengumumkan penghakimannya di Mahkamah terbuka.
Apabila seseorang Hakim yang telah membicarakan mana-mana prosiding tidak dapat kerana apa-apa sebab mengumumkan penghakiman, penghakiman yang ditulis olehnya bolehlah dibacakan di Mahkamah terbuka oleh mana-mana Hakim lain atau oleh Pendaftar.

Semua penghakiman yang diumumkan di bawah seksyen ini hendaklah menjadi sebahagian daripada rekod kes.

TUNTUT HARTA SEPENCARIAN

Soalan :

Assalammualaikum,

Saya telah bercerai dengan bekas suami lebih kurang 3 tahun. Sejak bercerai, suami langsung tidak pernah memberi nafkah anak termasuk nafkah edah saya. Bekas suami saya seorang yang panas baran dan sering memukul saya semasa kami masih menjadi suami isteri. Semasa perkahwinan, suami ada membeli sebuah rumah tetapi nama saya tidak dimasukkan sebagai pembeli bersama namun, saya ada mengeluarkan wang saya bagi pembelian rumah itu juga mengambil pinjaman peribadi bagi pengubahsuaian rumah tersebut dan masih menanggung hutang pinjaman peribadi itu. Bolehkah saya mendapatkan hak saya dan anak-anak dan menuntut rumah tersebut sebagai harta sepencarian? Harap pihak puan dapat memberikan jalan dan panduan yang saya boleh gunakan bagi mendapatkan semula hak saya dan anak-anak yang selama ini tidak terbela.

Najihah Nasir
Taman Seputeh 

Jawapan :

Calaran fizikal boleh diubati namun calaran emosi akibat keganasan rumahtangga memerlukan masa untuk pulih. Sesebuah bahtera perkahwinan tidak terlepas dari hayunan ombak dan badai. Walaubagaimanapun, di dalam apa jua keadaan, Islam tidak menghalalkan penganiayaan suami ke atas isteri. Bagi rumahtangga yang tidak boleh diselamatkan, penceraian adalah jalan terbaik. Puan telah mengambil jalan yang sewajarnya dengan melangkah keluar dari penderaan.

Segelintir kaum Adam beranggapan bahawa mereka bebas daripada tanggungjawab sebagai suami dan bapa selepas terlerai ikatan perkahwinan dengan isteri. Realitinya, tanggungjawab mereka tidak berakhir di saat talaq dilafazkan. Isteri yang diceraikan dan anak-anak masih mempunyai hak-hak yang perlu disempurnakan oleh seorang lelaki dalam kapasitinya sebagai bekas suami dan bapa.

Antara hak yang boleh dituntut seorang bekas isteri adalah nafkah iddah. Ini bersandarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud hanya nafkah dan tempat kediaman untuk perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya. Secara ringkasnya, hadis ini menggariskan bahawa seorang suami wajib membayar nafkah iddah dan menyediakan tempat tinggal ketika bekas isteri di dalam tempoh iddah. Dalam kata lain, hak-hak ini adalah tertakluk kepada had masa iddah mengikut ketetapan SyaraK.

Berdasarkan Surah Al-Baqarah, ayat 228 yang bermaksud wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru, had masa iddah yang ditetapkan oleh Islam adalah selama 3 Quru atau 3 kali suci daripada kitaran haid. Puan ada menyatakan bahawa Puan telah bercerai dengan bekas suami selama lebih kurang 3 tahun. Walaupun Puan tidak menuntut nafkah ketika dalam tempoh idah, hak ini tidak luput dan masih boleh dituntut lagi kerana ia dianggap sebagai hutang dan selagi ia tidak berbayar maka ia dianggap tertunggak dan terhutang. Ini juga menurut, seksyen 65(1) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) dengan jelasnya menyatakan Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh 'Iddah atau apabila isteri itu menjadi nusyuz.

Bekas suami Puan juga masih berkewajipan memberi nafkah kepada anak-anaknya. Putusnya ikatan perkahwinan tidak bermaksud putusnya pertalian seorang bapa dengan anak-anaknya. Surah Al-Baqarah, ayat 223 menyebut " . . dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada (ibu dan anaknya itu) menurut cara yang adil". 

Initipati ayat ini dimaktubkan di dalam S.72 yang mewajibkan bapa untuk memberi nafkah kepada anak-anak, tidak kira sama ada anak-anak itu di bawah jagaannya atau orang lain. Seksyen ini turut menetapkan bapa perlu menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran atau sebagai membayar kos kepada perkara-perkara tersebut.

Seksyen 59(1) mendefinisikan nafkah sebagai ˜. . . tempat tinggal, pakaian, makanan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya". 

Sebagai seorang yang berpendapatan tetap, mahkamah akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti gaji bekas suami serta jumlah kewangan yang diperlukan anak-anak setiap bulan. Di samping itu, seksyen 62 turut memperuntukkan Mahkamah kuasa untuk meminda Perintah nafkah dan jika dia tidak mampu atau tidak dapat dikesan, Mahkamah boleh memerintahkan keluarga bekas suami untuk memberi sumbangan nafkah di bawah seksyen 73(2).

Puan turut menyatakan bahawa Puan menghadapi kesulitan dalan isu harta sepencarian. Tuntutan harta sepencarian adalah suatu perkara yang lazim berlaku selepas penceraian. Harta sepencarian boleh diertikan sebagai harta alih atau tidak alih yang diperolehi secara bersama oleh suami dan isteri ketika di dalam ikatan perkahwinan berlandaskan hukum syaraK. Walaupun tiada dalil khusus yang memperihalkan harta sepencarian di dalam Islam, Surah An-Nisaa, ayat 32 menerangkan bahawa setiap lelaki dan wanita mempunyai bahagian dalam apa yang mereka usahakan (sebagai suami isteri dalam perkahwinan)

Rumah kelamin walaupun tanpa ada nama puan adalah merupakan harta sepencarian. Menerusi seksyen 58, mahkamah berkuasa memerintah aset-aset yang diperolehi oleh pihak-pihak dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu. Antara faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah adalah takat sumbangan pihak-pihak. Sumbangan ini boleh berbentuk wang seperti belanja pengubahsuaian, harta, atau kerja seperti menjaga rumah tersebut agar berterusan dalam keadaan baik. Seterusnya, mahkamah juga akan melihat pada hutang salah satu pihak yang telah diambil bagi manfaat bersama.

Untuk melihat perlaksanaan seksyen 58, kes Anita Abdullah lwn Zainuddin Ariffin (1982) 4 JH 73 boleh dirujuk. Hakim di dalam kes rayuan ini menetapkan di antara lain, bahawa jika ada bukti yang cukup siapa yang mengusahakan harta itu, maka harta tersebut akan diberi kepadanya. Sebaliknya, jika tiada bukti yang cukup mengenai takat usaha masing-masing, mereka dikehendaki bersumpah dan harta akan dibahagikan sama banyak. Jika semuanya enggan bersumpah ia dibahagikan sama banyak juga. Tetapi jika salah seorang enggan bersumpah, maka harta itu diberi kepada yang bersumpah.

Oleh itu, jelas bahawa harta sepencarian memerlukan pembuktian yang kukuh.  Adalah perlu bagi Puan mengemukakan bukti-bukti pembayaran yang dibuat ke atas rumah tersebut. Ini termasuklah bayaran hutang dan juga pembayaran bagi pengubahsuaian yang telah dengan jelasnya menaikkan taraf rumah tersebut. Pengemukaan bukti-bukti akan membantu dalam memperkasakan lagi tuntutan Puan.

Bekas suami Puan tidak boleh menafikan hak-hak Puan dan anak-anak. Diharapkan agar penjelasan yang diberikan dapat membantu Puan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kami menyarankan agar Puan menuntut hak-hak di mahkamah Syariah demi menjamin masa depan Puan dan anak-anak.

ISTERI BERHAK TERHADAP HARTA SEPENCARIAN DAN FARAID

Soalan:

Baru-baru ini kami adik-beradik dipanggil berbincang tentang pembahagian harta jika sekiranya ayah kami meninggal dunia. Ayah menyatakan hasratnya untuk mewasiatkan harta peninggalannya kepada kami tiga beradik semua sama rata. Namun, abang-abang saya tidak bersetuju. Katanya, jika mengikut faraid dia seharusnya mendapat bahagian yang lebih daripada saya (anak perempuan). Tetapi ayah berkeras mahu meneruskan niatnya membahagikan harta sama rata dan memaksa abang-abang saya bersetuju. Saya ada terdengar yang wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju? Betulkah ini? (Adakah wasiat seperti ini tidak sah jika waris-waris tidak setuju?

Arissa Mubaraq,
Shah Alam.

Jawapan:
Kini, dokumen wasiat semakin diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif perancangan harta yang mampu menzahirkan hasrat pewasiat tentang agihan hartanya yang akan dilaksanakan selepas kematiannya.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah menyatakan betapa pentingnya wasiat ini. Ayat 180 yang bermaksud, “Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, supaya membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa."

Namun begitu masyarakat perlulah tahu apakah fungsi dan kesan sesuatu wasiat itu supaya dapat memenuhi tujuan sebenar orang yang berwasiat.

Perkataan wasiat berasal daripada “wassa" yang bermaksud menjanjikan, memerintahkan atau memberi hak milik selepas kematian. Para fuqaha' pula mentakrifkan wasiat sebagai satu pemberian oleh seseorang kepada pihak lain setelah kematian pewasiat.

Manakala Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 pula mendefinisikan wasiat sebagai iqrar seseorang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manafaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syara', selepas dia mati.

Menurut pendapat empat imam Sunni, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali waris-waris yang lain bersetuju. Malah, jumlah wasiat juga dihadkan kepada satu pertiga sahaja. Jika pewasiat mahu mewasiatkan lebih daripada jumlah yang ditetapkan, dia perlulah mendapatkan persetujuan daripada kesemua warisnya.

Oleh itu, sememangnya wasiat itu akan dianggap tidak sah jika abang-abang saudari tidak bersetuju terhadap pembahagiannya.

Namun begitu, wasiat bukanlah satu-satunya cara membahagikan harta pusaka. Satu lagi cara yang boleh saudari cadangkan kepada ahli keluarga ialah al-Wisoyah yang mana merupakan satu konsep amanah yang diperakui perundangan Islam.

Konsep amanah ini sama sahaja dengan konsep amanah (trust) undang-undang sivil. Apabila sesuatu harta atau kepentingan terhadap harta ini diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah, maka harta atau kepentingan terhadap harta ini bukan lagi dikira sebagai harta pusaka.

Sebaliknya, pemegang amanah itu berhak sepenuhnya melaksanakan terma-terma yang ditetapkan dalam suratcara amanah tersebut.

Lagi pula, tidak ada sesiapa yang boleh membantah kehendak pemberi amanah apabila dia ingin melaksanakannya. Bapa saudari, selaku pemilik harta, mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk membuat sebarang syarat bagi memastikan niatnya terlaksana. Kelebihannya pula, bapa saudari boleh mengubah syarat-syarat yang ditetapkan jika di aberubah fikiran kemudian hari.

Adalah elok sekiranya al-Wisoyah ini dibuat secara bertulis agar tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan di kemudian hari. Silalah rujuk kepada badan-badan professional yang menyediakan perkhidmatan ini.

Nota:
Di Negara Lubnan dan Mesir yang menerima pakai mazhab Hanafi, Maliki, Shafie dan Hanbali dalam hal ehwal pembahagian wasiat, kini menerima pakai pendapat mazhab Jaafari yang membenarkan waris-waris mendapat bahagian dalam peninggalan wasiat, walaupun ahli waris yang lain tidak bersetuju. Tetapi mazhab Jaafari masih menetapkan had harta pusaka yang boleh diwasiatkan ialah satu pertiga sahaja .

Panel Peguam Sisters In Islam.

SUAMI MOHON BEKU AKAUN

Soalan:

Saya sedang dalam proses perceraian. Mula-mula kes itu difailkan di Shah Alam, tetapi atas permohonan suami, kes saya didengar di Johor Bahru pula. Boleh ke dia buat macam ni? Dia bukannya tinggal di Johor, cuma ibubapanya saja yang tinggal di sana. Kemudian, dia telah memohon perintah Mahkamah untuk membekukan akaun saya kerana katanya untuk tuntutan harta sepencarian. Tapi itu hadiah daripadanya, kenapa dia kata harta sepencarian pula? Lagi pun, akaun itu bukannya akaun bersama, akaun itu atas nama saya sahaja. Saya tidak bekerja, duit dari akaun itulah punca pendapatan saya dahulu dan hadiah perkahwinan daripadanya dan keluarga. Sanggup dia buat saya macam ni.

Zabedah Mustar,
Subang

Jawapan:

Untuk menentukan di mana sepatutnya sesuatu tindakan Mahkamah dimulakan, Mahkamah akan melihat kepada alamat tempat tinggal kedua-kedua pihak yang terlibat. Ini adalah kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah berdasarkan tempat puan tinggal. Di Malaysia setiap negeri mempunyai Mahkamah Syariah yang terhad bidang kuasanya menurut setiap negeri dan mempunyai undang-undang syariah tersendiri.

Ini juga dapat menyenangkan pihak-pihak terbabit kerana proses tindakan di Mahkamah memerlukan mereka turun-naik Mahkamah beberapa kali juga, bergantung kepada kerumitan satu-satu kes.

Suami puan mungkin menggunakan alasan bahawa beliau kini menetap di Johor Bahru bersama dengan ibu bapanya dan menggunakan alamat tersebut sebagai alamatnya. Oleh itu beliau kini adalah tertakluk di bawah undang-undang syariah dan Mahkamah Syariah negeri Johor.

Tetapi Mahkamah harus mengambil kira keadaan puan juga. Puan berhak untuk membantah perpindahan kes ini atas alasan bahawa adalah sukar untuk puan berulang-alik ke Johor Bahru. Puan boleh menggunakan alasan bahawa ia akan menelan belanja yang banyak, tambahan lagi puan tidak bekerja. Puan haruslah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa adalah lebih adil jika kes ini didengar di Shah Alam.

Malah puan juga mestilah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa suami puan sebenarnya tidak tinggal di Johor Bahru tetapi hanyalah menggunakan alamat ibu bapanya sahaja. Puan hendaklah mengemukakan kepada Mahkamah bukti yang menunjukkan suami masih menetap di alamat tempat tinggalnya. Puan boleh membawa saksi yang menyatakan bahawa suami tidak tinggal di Johor Bahru dan apa-apa dokumen yang dapat menyokong fakta ini.

Bagi bahagian kedua persoalan puan itu pula, berkenaan harta sepencarian, kita perlu melihat kepada tafsiran perundangan apa itu harta sepencarian. Menurut seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, “harta sepencarian'' ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.

Oleh itu, walaupun harta itu atas nama puan sahaja, tetapi jika suami berjaya membuktikan kepada Mahkamah bahawa dia ada menyumbang terhadap harta tersebut, maka Mahkamah akan memutuskan bahawa itu adalah harta sepencarian.
Tindakan suami puan yang mendakwa bahawa hadiah yang diberikannya kepada puan dahulu adalah harta sepencarian merupakan satu perkara yang sangat mengaibkan.

Dalam perbicaraan permohonan suami untuk membekukan akaun puan, puan hendaklah membawa bukti kepada Mahkamah bahawa harta tersebut bukanlah harta sepencarian dan ia adalah hadiah daripada suami.

Menurut hukum syarak, sesuatu hadiah atau hibah adalah lengkap apabila rukun-rukun hibah ini dipenuhi iaitu pihak-pihak yang melakukan aqad hibah iaitu pemberi hibah dan penerima hibah, aqad hibah melalui ijab dan qabul dan barang yang hendak dihibahkan itu.

Tindakan suami yang memasukkan wang ke dalam akaun atas nama puan boleh dilihat sebagai tindakannya menawarkan (ijab) hadiah kepada puan, dan juga tindakan puan menggunakan wang yang telah dimasukkan ke dalam akaun puan itu adalah tanda puan telah menerima (qabul) tawaran itu tadi.

Panel Peguam Sisters In Islam.

JANGAN PANDAN REMEH TERHADAP TUNTUTAN MUTAAH ISTERI

Soalan :

Salam SIS, saya adalah seorang ibu kepada tiga orang anak hasil perkahwinan saya dengan bekas suami. Saya bekerja sebagai pembantu am di sebuah pejabat di ibu kota. Keputusan penceraian saya telahpun disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya. Namun, apa yang membuntukan adalah mengenai tuntutan mutaah kepada bekas suami. Bekas suami seolah-olah melambat-lambatkan persetujuan tuntutan mutaah dengan alasan tidak mampu. Untuk pengetahuan SIS, tuntutan yang dipohon oleh saya adalah amat wajar dan tidak keterlaluan. Jumlah yang dituntut berdasarkan kemampuan bekas suami. Bantulah saya untuk menghilangkan kebuntuan ini. Terima kasih SIS.

Isteri menuntut hak dan keadilan,
Petaling Jaya, Selangor

Jawapan :

Mutaah berasal daripada bahasa Arab al-mata'a iaitu benda, ia merujuk kepada suatu yang boleh dimanfaatkan dan digunakan seperti makanan serta perkakas rumah. Manakala dari segi istilah, mutaah bermaksud pemberian daripada bekas suami kepada isteri yang diceraikan sama ada berupa wang, pakaian atau nafkah untuk menghilangkan perasaan sedih bekas isteri serta menyenangkan hatinya.

Pendalilan hukum mutaah ialah firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 bermaksud:
Dan isteri-isteri yang dicertaikan berhak mendapat mutaah dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib bagi orang-orang bertakwa.

Pendalilan seterusnya termaktub dalam Surah al-Baqarah ayat 236 yang bermaksud: Walaupun demikian hendaklah kamu memberi mutaah (pemberian sagu hati) kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang (hendaklah memberi sagu hati itu) menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang (yang mahu) berbuat kebaikan.

Manakala, pendapat Mazhab Shafie pula mentakrifkan mutaah sebagai harta wajib ke atas suami membayar isteri yang diceraikan pada masa hidup, sama ada perceraian itu berlaku sebelum bersatu dengan suami atau selepasnya.

Menurut perspektif undang-undang, seksyen 2 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 menyatakan, mutaah sebagai bayaran sagu hati yang diberi dari segi hukum syarak kepada isteri yang diceraikan. Mankala, seksyen 58 Enakmen tersebut memperuntukkan, pemberian mutaah yang boleh dituntut oleh pihak isteri diceraikan iaitu “selain daripada haknya untuk memohon nafkah seseorang perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mutaah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah.

Merujuk kes Noor Bee lwn Ahmad Sanusi (1978) 1 JH (2) 63, penghakiman oleh hakim Harussani Zakaria memutuskan bahawa pemberian mutaah bukan sahaja wajib kerana kehilangan kasih, tetapi bertujuan menutup rasa malu dialami isteri, menghindarkan fitnah dan sebagai asas memulakan hidup bersendirian. Seorang isteri yang telah diceraikan akan berasa malu dan mungkin menerima prasangka buruk masyarakat sekeliling. Untuk menghilangkan prasangka buruk bahawa seorang itu diceraikan bukanlah kerana keaiban yang ada pada dirinya, maka mutaah diwajibkan ke atas suami. Manakala mengenai kadar jumlah mutaah, Hakim tersebut menyatakan bahawa keredaan kedua belah pihak memberi dan menerima jumlah mutaah. Jika tiada persetujuan, ia akan ditentukan Hakim mengikut hukum syarak berdasarkan status suami sama ada kaya atau miskin melihat kepada pekerjaan dan pendapatannya.

Oleh yang demikian, segala pengorbanan seperti menjaga anak hingga rumah tangga teratur, mendidik anak-anak sehingga berjaya dan kesan tindakan suami menceraikan puan adalah faktor-faktor yang akan diambilkira oleh mahkamah dalam menentukan jumlah mutaah. Selain itu, kemampuan kewangan bekas suami juga penting bagi pihak mahkamah memutuskan jumlah mutaah yang bersesuaian.

Kesimpulannya, bekas suami wajib memberi nafkah mutaah kepada bekas isterinya berdasarkan dalil dan peruntukan undang-undang yang dinyatakan di atas. Walaubagaimanapun, mahkamah boleh menentukan kadar mutaah berdasarkan kesesuaian kedudukan atau taraf suami isteri jika terdapat pertikaian dalam menentukan kadar jumlah bayaran mutaah. Puan juga disarankan agar mendapat khidmat peguam syarie bagi perjalanan proses mahkamah yang lancar.

Diharap segala penjelasan dan informasi yang diberikan dapat membantu puan dalam menuntut hak dan keadilan. Pemberian atau pembayaran mutaah kepada bekas isteri tidak boleh dipandang remeh oleh bekas suami.

Pihak kami amat mengalu-alukan sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara-perkara berkaitan. Semoga kemusykilan yang telah dihuraikan dapat memberi manfaat kepada semua.

ISTERI MAHU TUNTUT MUTAAH

Soalan :

Perceraian saya dan bekas suami (A) telah disahkan di mahkamah. Perkahwinan kami telah bertahan selama 15 tahun dan ada 3 orang cahayamata. Saya kini sedang dalam proses untuk menuntut mutaah. A telah memberitahu saya bahawa dia hanya akan membayar RM500 sebagai mutaah. Menurutnya mutaah ini hanya adat melayu, bukan menurut hukum Syarak. Di negara Islam lain, tiada bekas isteri yang dapat mutaah dan ia hanya ada di Malaysia. Dia juga berkata bahawa bayaran RM500 lebih dari cukup. Saya kini menjadi ragu-ragu, adakah apa yang A katakan itu benar? Bolehkah saya menuntut mutaah?

Azizah Harun,
Pantai Dalam 

Jawapan :

Selain daripada hak menuntut nafkah, seorang isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mutaah atau pemberian saguhati. Hak itu bersandar kepada surah al-Baqarah, ayat 241 yang bermaksud, “Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mutaah dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib bagi orang-orang yang bertaqwa".

Juga dalam ayat 236 yang bermaksud, “Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mutaah (pemberian saguhati) kepada mereka (yang diceraikan itu)".

Daripada dua ayat ini, jelas menunjukkan mutaah yang menjadi hak isteri adalah bersandarkan kepada hukum Syarak.

Seksyen 56 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan bahawa seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mutaah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah. Selepas mendengar keterangan daripada kedua pihak dan berpuas hati bahawa isteri diceraikan tanpa sebab yang patut, Mahkamah boleh memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum Syarak.

Dalam kes di Pulau Pinang, Noor Bee lwn Ahmad Shanusi (1978) 1 JH (2) 63, Mahkamah berpendapat bahawa mutaah bertujuan menutup rasa malu yang dialami oleh isteri, menghindarkan fitnah dan sebagai asas untuk memulakan hidup baru tanpa suami.

Selanjutnya, ayat 236 menerangkan bahawa kadar mutaah yang berpatutan hendaklah ditentukan menurut kemampuan suami.

Tentang kemampuan suami ini, kita boleh merujuk kepada kes Tengku Anun Zaharah lwn Dato Dr Hussein (1980) 3 JH 125 yang mana peguam pihak isteri telah merujuk kepada Kitab al-Ehwal Shaksiah fi Ahkam zaujat watalaq yang ada menerangkan bahawa apabila Sayidinna Hassan bin Abi Talib menceraikan isterinya, beliau telah menghantar 10,000 dinar kepada bekas isterinya sebagai bayaran mutaah. Jika pada zaman itu jumlah sedemikian boleh dibayar sebagai mutaah, maka jumlah $25,200 yang diminta sekarang tidaklah begitu tinggi memandangkan kemampuan dan keupayaan pihak suami. Dalam kes ini, Mahkamah Kadi Besar Selangor telah membenarkan tuntutan itu.

Dalam kes Noor Bee di atas, Mahkamah juga telah mengambil kira pengorbanan oleh isteri sepanjang perkahwinannya selain daripada kemampuan suami dalam memutuskan kadar mutaah yang patut diberikan kepada isteri.

Dalam permohonan mutaah kepada Mahkamah, puan boleh mengambil kira perkara-perkara seperti jumlah pendapatan, taraf hidup, umur, kesihatan dan hal ehwal kewangan puan dan bekas suami, tempoh perkahwinan dan keadaan perceraian tersebut berlaku untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menentukan jumlah yang wajar dan patut diberikan kepada puan. 

Memandangkan mutaah ini bersandarkan kepada hukum Syarak, maka peruntukan tentang mutaah bukan sahaja terdapat di Malaysia. Terdapat juga negara-negara Islam lain yang memberi hak mutaah kepada isteri yang diceraikan. Di Indonesia misalnya, ada diperuntukkan tentang mutaah wajib dan mutaah sunat. Juga di negara Timur Tengah, undang-undang di Jordan, Syiria dan Mesir bersependapat bahawa pihak isteri berhak untuk mendapat bayaran pampasan iaitu mutaah apabila diceraikan oleh suami tanpa sebab yang patut atau munasabah.

LAFAZ CERAI PERLU BERHEMAH

 Soalan:

Saya sudah berkahwin selama 10 tahun dan kami mempunyai seorang cahaya mata. Perkahwinan kami yang berjalan dengan lancar tiba-tiba diganggu dengan kehadiran pihak ketiga. Saya telah merujuk masalah ini kepada pihak atasan suami di pejabatnya. Selepas pergaduhan besar, suami saya telah berkata: “Kau janji tak akan mengadu. Kalau pergi juga tak adalah kita lagi.” Suami telah lama tidak pulang atau memberi nafkah. Saya tidak bekerja. Apakah saya kini telah tertalak?

Dora Manja,
Kuala Lumpur


Jawapan:

Ikatan perkahwinan adalah sejenis kontrak suci di antara seorang suami dan isteri. Ia adalah kontrak yang dipenuhi oleh unsur-unsur agama, moral dan rohani. Masyarakat kita juga lebih mengenalinya sebagai ijab kabul. Ini juga termasuklah syarat-syarat kepada perkahwinan tersebut atau lebih dikenali sebagai taklik.


Syarat kepada perkahwinan atau sebarang tambahan syarat seharusnya dilakukan dengan persetujuan kedua-dua belah pihak. Perlu dimaklumkan bahawa tujuan utama syarat perkahwinan adalah untuk kesejahteraan rumah tangga.
 

Seksyen 22 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, menyatakan bahawa apabila selesai akad nikah, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir dan taklik yang ditetapkan atau taklik lain di dalam Daftar Perkahwinan. 

Menurut seksyen 22(2), catatan tersebut hendaklah di ‘akusaksi'kan oleh pasangan perkahwinan, wali dan juga dua orang saksi yang hadir semasa perkahwinan itu diakadnikahkan. Catatan tersebut kemudiannya hendaklah ditandatangan oleh Pendaftar. 

Merujuk kepada masalah puan, adalah nyata bahawa suami tidak memasukkan taklik yang disebutnya ke dalam Daftar Perkahwinan dengan menurut peruntukan seksyen 22. 

Suami juga telah menambahkan syarat kepada perkahwinan tanpa persetujuan puan. Puan tidak diberi peluang untuk berunding dan menyatakan keinginan puan dalam penambahan syarat perkahwinan tersebut. Persetujuan pihak-pihak di dalam penambahan syarat kontrak adalah penting. 

Ini tidak bermakna bahawa puan mempertikaikan kemampuan suami untuk talak. Sememangnya talak adalah kemampuan suami. 

Kenyataan suami puan juga boleh dianggap sebagai satu penganiayaan kerana beliau cuba menghalang puan daripada memohon bantuan sedangkan dia sendiri telah gagal untuk memberi nafkah atau pulang ke rumah. 

Puan perlu merujuk ke Mahkamah Syariah untuk membuat laporan bagi memperjelaskan status puan. Puan tidak perlu menunggu suami melaporkan masalah ini. Mahkamah Syariah akan menyaman suami untuk hadir semasa perbicaraan. 

Perbicaraan di Mahkamah Syariah kelak adalah untuk mengesahkan status perkahwinan. Mahkamah akan memastikan sama ada talak telah jatuh ke atas puan. Dari segi undang-undang puan dianggap masih berkahwin sehinggalah mahkamah mengesahkan perceraian tersebut. 

Semasa perbicaraan, puan boleh membentangkan kepada mahkamah mengenai perkara yang telah dirujuk tadi. Mahkamah juga akan menentukan niat sebenar dan kesahihan lafaz suami. Berdasarkan bukti dan keterangan yang telah dikemukakan, mahkamah kemudiannya akan membuat keputusan mengenai status perkahwinan tersebut Adalah diharapkan agar puan segera merujuk ke Mahkamah Syariah.


Panel Peguam Sisters In Islam.

MAHKAMAH SYARIAH – SAHKAN PERCERAIAN MELALUI SMS

Soalan:

Suami saya telah menghantar pesanan melalui telefon (SMS) kepada saya yang menyatakan dia menceraikan saya dengan talak tiga. Perkara ini berlaku disebabkan pertelingkahan kecil di antara kami dan suami sedang berada dalam keadaan amat marah sehingga tidak sedar apa yang ditulisnya.

Apakah talak tiga telah jatuh? Sehingga kini saya masih belum membuat apa-apa pengaduan. Adakah saya perlu melaporkannya ke Mahkamah Syariah?

Minah,
Johor Bahru

Jawapan:
Ikatan perkahwinan merupakan rahmat Allah kepada hambanya. Ia telah digambarkan melalui surah Al-Baqarah: 187, Isteri kamu pakaian kamu, kamu pula pakaian mereka.

Perkara utama yang harus ditentukan di sini ialah sama ada talak telah jatuh melalui pesanan SMS. Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa menentukan kesahihan sesuatu lafaz cerai. Ini adalah berdasarkan Seksyen 45 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.

Terdapat dua jenis perceraian iaitu di dalam (dengan izin) dan di luar (tanpa izin) mahkamah. Puan harus memohon pengesahan perceraian tersebut di bawah Seksyen 55A. Seksyen tersebut memperuntukkan kepada mahkamah kuasa untuk mengesahkan dan mendaftarkan perceraian yang berlaku di luar mahkamah.

Pihak mahkamah dalam membuat pengesahan perceraian terlebih dulu mengadakan siasatan bagi memastikan lafaz talak itu sah mengikut hukum syarak. Sekiranya mahkamah berpuas hati mengenai lafaz cerai tersebut, maka ia adalah tertakluk di bawah Seksyen 124 untuk membuat perintah membenarkan perceraian, merekodkan dan memberitahu kepada pendaftar.

Berbalik kepada persoalan bagaimana hendak menentukan sah atau tidaknya sesuatu perceraian di luar mahkamah. Mahkamah akan melihat kepada rukun-rukun perceraian atau talak.

Apabila sempurna kesemua rukun talak maka sabitlah perceraian. Di dalam kitab Banatu ak-Talibin telah dinyatakan mengenai lima rukun talak iaitu, suami, lafaz yang digunakan, diqasadkan (diniatkan) kepada siapa talak itu, isteri dan talak itu dijatuhkan dengan kekuasaan suami.

Asas mensabitkan berlaku atau tidak perceraian melalui pesanan SMS memerlukan kepada keyakinan daripada suami bahawa sememangnya beliau yang menulis pesanan SMS tersebut secara sengaja tanpa paksaan dan ditujukan khas kepada isteri.

Ini bertepatan dengan kaedah Fekah, iaitu tulisan itu adalah diiktibarkan syarak sama seperti perkataan yang dilafazkan di dalam perceraian. Menjadi suatu kewajipan untuk menghilangkan sebarang perasaan was-was atau ketidakpastian dalam menjatuhkan talak.

Jika wujud ketidakpastian dalam salah satu daripada kelima-lima syarat talak maka perceraian tersebut tidak jatuh. Kebiasaannya mahkamah akan meminta suami melakukan sumpah syarie terhadap pesanan SMS yang dimaksudkan.
Jika telah sabit kepastian melalui lafaz sumpahnya maka jatuhlah talak tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab puan dan suami untuk berlaku jujur di dalam perkara ini demi menghilangkan perkara subahat yang melingkari ikatan pernikahan puan.

Mengenai perceraian dalam keadaan marah, timbul perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai sama ada gugur atau tidak talak itu.

Mengikut sebahagian ulama, jatuh talak yang dilafazkan dalam keadaan marah kerana perasaan tersebut masih boleh dikawal oleh seseorang. Antara lain, orang yang dalam keadaan marah tidak termasuk dalam golongan orang yang terkeluar daripada beban taklif.

Manakala mengikut pendapat Ibnu Qayyim, beliau telah membahagikan marah ini kepada tiga keadaan yang berbeza dan turut berbeza hukum talak pada ketika itu.

Keadaan pertama, marah yang dapat dikawal perasaan dan fikiran sepenuhnya. Talak yang dilafazkan pada ketika ini dihukumkan jatuh.

Kedua, keadaan marah yang sampai ke tahap seolah-olah hilang akal, iaitu tidak sedar mengenai apa yang diperkatakan. Jumhur Ulama sepakat berpendapat talak yang dilafazkan tidak gugur kerana disamakan dengan orang gila yang hilang akal dan tidak lagi memikul beban taklif.

Ketiga ialah marah yang berada antara tahap pertama dan kedua. Marah pada tahap ini diperselisihkan ulama pada hukumnya dan perlu juga dilihat kepada aspek dalil, selain mempertimbangkan suasana perceraian ini berlaku serta maslahah dan kepentingan anak-anak.

Justeru, sebagai langkah menentukan sama ada jatuh atau tidak lafaz perceraian dalam keadaan marah, hendaklah dimaklumkan kepada Mahkamah Syariah memandangkan ia mempunyai bidang kuasa menentukan kesahihan perceraian yang dilafazkan di dalam keadaan marah.

Panel Peguam Sisters In Islam.

SUAMI ENGGAN LAFAZ TALAK

 Soalan:

Saya dan suami sering bertelingkah dan dia selalu memukul saya sehingga lebam-lebam. Saya tidak tahan lagi dan mahu bercerai dengannya, tetapi dia tidak mahu melafazkan talaq ke atas saya. Tiadakah jalan lain untuk saya bercerai selain dijatuhkan talaq?

Sri Shahrizat,
Putrajaya

Jawapan:
Ramai yang mengatakan bahawa pergaduhan antara suami isteri adalah asam garam berumahtangga. Bak kata pepatah, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri.

Namun, ada pula halnya di mana pertelingkahan ini tidak dapat diselesaikan sehingga menjadi masalah yang berlarutan, malah membawa kepada pukul-memukul. Ini jauh sekali daripada gaya hidup berumahtangga yang digalakkan dalam ajaran Islam. 

Bagi pasangan suami isteri yang tidak boleh berdamai semula, perceraian merupakan jalan penyelesaian terbaik selagi ia dilakukan dengan cara yang berhemah. Jika puan sudah berkeputusan untuk bercerai, terdapat tiga jalan yang puan boleh ambil menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. 

Cerai ta’liq (seksyen 50) 

Ta’liq adalah perjanjian yang ditandatangani semasa pernikahan. Ia membenarkan puan memohon perceraian sekiranya suami puan melanggar mana-mana syarat yang terdapat dalam ta’liq tersebut, misalnya, jika dia tidak membayar nafkah. Dalan situasi puan, alasan yang terpakai untuk memohon cerai adalah suami menyebabkan kemudaratan ke atas puan dengan mencederakan puan. 

Dengan yang demikian, bolehlah puan membuat permohonan ke mahkamah syariah bahawa perceraian telah berlaku. Mahkamah akan membuat siasatan akan kesahihan kenyataan puan dan, sekiranya berpuashati bahawa suami puan telah melanggar syarat ta’liq, mahkamah akan mengesahkan dan merekodkan perceraian tersebut. 

Cerai fasakh (seksyen 52) 

Cerai fasakh adalah cara membubarkan perkahwinan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Menurut seksyen 52 (1), terdapat 12 sebab puan boleh membuat permohonan fasakh. 

Sebab-sebab itu adalah: tempat suami berada tidak diketahui selama lebih daripada satu tahun; suami tidak mengadakan peruntukan bagi nafkah selama tiga bulan; suami dihukum penjara selama tiga tahun atau lebih; dan suami tidak menunaikan kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) tanpa sebab yang munasabah selama tempoh satu tahun. 

Sebab-sebab lain yang membolehkan puan meminta fasakh termasuklah: suami mati pucuk masa berkahwin hingga sekarang dan ini tidak diketahui puan; suami telah gila selama dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta, vitiligo atau penyakit kelamin yang boleh berjangkit; dan jika puan dikahwinkan oleh wali mujbir puan sebelum puan baligh, puan masih belum disetubuhi suami puan dan masih belum mencapai umur 18 tahun, kini menolak perkahwinan itu. 

Puan juga boleh memohon fasakh sekiranya suami puan menganiayai puan. Menganiaya di sini membawa maksud: suami lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan puan menderita; atau suami berkawan dengan perempuan jahat atau berperangai keji; atau memaksa puan hidup secara lucah; atau melupuskan harta puan atau melarang puan dari menggunakan hak puan terhadap harta itu; atau menghalang puan dari menjalankan kewajipan agama; atau jika suami puan berpoligami, dia tidak melayani puan secara adil. 

Beberapa lagi sebab puan boleh memohon fasakh adalah: suami sengaja belum menyetubuhi puan selepas empat bulan berlalu; puan tidak memberi izin sebelum berkahwin atau izin itu tidak sah; pada masa berkahwin itu puan adalah seorang yang sakit otak dari jenis yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin; dan apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi fasakh di bawah Hukum Syara'. 

Melihat kepada alasan-alasan yang disenaraikan di atas, jelaslah bahawa alasan yang terpakai dalam situasi puan adalah suami puan lazim menyakiti dan menjadikan kehidupan puan menderita. 

Kesimpulannya, puan boleh memohon cerai ta’liq atau fasakh memandangkan suami puan tidak mahu melafazkan talaq. Namun begitu, ada kalanya permohonan cerai atas alasan dipukul suami tidak dibenarkan oleh mahkamah jika mahkamah mendapati bahawa kesahihan alasan tersebut tidak terbukti. 

Dalam keadaan ini, puan masih ada satu jalan terakhir iaitu cerai khul’ atau dikenali sebagai cerai tebus talaq (seksyen 49). 

Cerai tebus talaq dilakukan dengan puan membayar sejumlah wang kepada suami puan. Jika jumlah yang perlu dibayar oleh puan dipersetujui antara puan dan suami, mahkamah syariah akan memerintahkan suami puan melafazkan talaq ke atas puan. Sebaliknya, jika persetujuan tentang jumlah wang yang perlu puan bayar tidak dapat dicapai, mahkamah syariah akan menetapkan nilainya berdasarkan hukum syara’ dan dengan mengambilkira status dan kemampuan puan sebelum suami puan diperintahkan untuk melafazkan talaq. 

Talaq yang dilafazkan oleh suami puan dalam situasi ini dianggap sebagai talaq ba-in sughra yakni tidak boleh diruju’ semula. 

Panel Peguam Sisters In Islam.

CERAI TAKLIK – PROSEDUR PERLU DIPATUHI

Soalan:

Suami saya tidak balik ke rumah dari tahun 1990 dan sudah berkahwin lagi. Sudah 10 tahun saya tidak berjumpa dengannya dan saya telah membuat tuntutan taklik pada 1994 dan tuntutan fasakh pada 1997. Fail kedua-dua tuntutan tersebut telah ditutup mahkamah dengan alasan saya telah menerima nafkah dari suami (hasil daripada fail 1994), oleh itu tidak boleh menuntut cerai.

Suami telah berkata bahawa dia tidak akan menceraikan saya. Saya tidak boleh berterusan digantung tak bertali. Saya mahu meneruskan kehidupan seperti orang lain. Apakah yang patut saya lakukan sekarang?

– Faezah Moin

Jawapan:
Perkahwinan adalah sebahagian daripada sunah Rasulullah s.a.w yang dituntut ke atas setiap orang muslim yang berkemampuan untuk menunaikannya.

Setelah seseorang itu berkahwin maka dituntut ke atas mereka untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab dan kewajipan hidup sebagai suami isteri. Sesungguhnya asas dan corak pembinaan sebuah keluarga amat penting bagi kelangsungan sesebuah perkahwinan.

Islam sendiri menggariskan sifat-sifat yang harus diberi keutamaan dalam memilih calon.
Perkahwinan sebenarnya adalah satu ikatan sah kasih sayang yang mengiktiraf sifat tabie manusia yang dianugerahkan akal dan nafsu. Atas sifat ini manusia mempunyai ikhtiar, perasaan dan naluri untuk mencintai dan dicintai serta mencapai kebahagiaan.

Namun, ada rumah tangga yang dibina bermasalah dan tidak berpanjangan. Masalah ini boleh timbul daripada pelbagai punca sama ada disebabkan faktor keadaan atau kecuaian dalam menyempurnakan tanggungjawab masing-masing.

Kebiasaannya banyak masalah boleh diselesaikan, namun ada juga yang tidak berminat mengusahakannya atas sebab tiada lagi kasih sayang dan perasaan saling menghormati di antara pasangan.

Oleh kerana perkahwinan itu sendiri adalah satu ikhtiar maka Islam membenarkan perceraian. Dalam keadaan sesebuah perkahwinan itu tidak lagi membawa kebahagiaan setelah langkah perdamaian diusahakan, maka perceraian itu akan menjadi satu kewajaran.

Kaedah berumahtangga ada dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 321 yang bermaksud; Layanilah (isteri kamu) mereka itu secara baik atau pisahlah (isteri kamu) mereka itu secara baik. Rasulullah s.a.w sendiri banyak memberi pengajaran dan teladan bagaimana cara bermuamalah dengan isteri dengan cara yang baik.

Ini adalah sebahagian daripada prinsip sosial Islam yang tidak membenarkan para suami untuk menganiaya pasangan mereka seperti gantung tidak bertali.

Fakta kes yang dibentangkan di sini agak umum dan sukar dijawab secara terperinci. Bagaimanapun, ada kemungkinan mahkamah tidak membenarkan permohonan perceraian itu kerana ada kelemahan daripada segi tahap pembuktian dan kesilapan prosuder.

Harus disedari bahawa mahkamah terikat dengan sistem pembuktian yang bergantung kepada tuduhan atau tuntutan yang dibicarakan.

Kata-kata suami puan tidak menghalang mahkamah untuk memfasakhkan perkahwinan puan, apa yang dihakimi ialah perlakuan cuai atau tidak bertanggungjawab suami dan lafaznya yang boleh membubarkan sesebuah perkahwinan.
Berhubung dengan kes taklik, syaratnya adalah bergantung kepada lafaz taklik. Taklik boleh dibuat dalam berbagai keadaan dan bentuk. Sesuatu lafaz yang mengaitkan perceraian jika berlakunya sesuatu sama ada perbuatan, percakapan dan keadaan boleh membubarkan perkahwinan apabila berlakunya apa yang dikaitkan dengan perceraian.

Taklik sebegini tidak mudah untuk dibuktikan jika si suami tidak mengakuinya, apatah lagi lafaznya itu tidak dibuat secara bertulis dan bersaksi. Taklik juga tertakluk kepada syarat-syarat sahnya.

Jika taklik seperti dalam surat perakuan taklik yang diamalkan sekarang maka permohonan itu mungkin ditolak kerana tidak ada bukti yang menyokong dakwaan bahawa suami puan tidak balik rumah melebihi empat bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah zahir dan batin.

Pengakuan bahawa puan ada menerima nafkah dalam tempoh di atas telah dengan sendirinya mengagalkan permohonan tersebut. Perceraian secara taklik hendaklah mengikut prosuder yang ditetapkan. Sebagai contoh 50 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) memperuntukan bagaimana perceraian bawah taklik boleh disahkan oleh Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan.

Bagi permohonan perceraian secara fasakh, keadaan yang membolehkan perceraian atas kaedah sedemikian mestilah dibuktikan. Kemungkinan tiada keterangan bebas atau bukti yang ada tidak memuaskan hati mahkamah.
Keadaan yang dimaksudkan bolehlah dirujuk kepada Enakmen atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam yang berkuat kuasa dan terpakai atas kes puan.

– Wan Ahmad Fauzi Husain dari Tetuan WA Fauzi & Co.

APAKAH ITU LI'AN?

Soalan
Saya dan suami telah berkahwin selama 1 tahun dan kami tidak mempunyai seorang anak. Saya
sering pulang lewat kerana bekerja sebagai seorang auditor akaun di sebuah firma audit yang
terkenal di tanah air.
Sejak beberapa bulan yang lalu, mak mertua kami tinggal bersama kami kerana keadaan kesihatan
mak mertua yang tidak baik. Mak mertua saya selalu mempersoalkan kenapa saya selalu pulang
lewat ke rumah dan saya telah menjelaskan kepada beliau tentang kerjaya saya. Sejak akhir-akhir ini
suami saya selalu bertindak dingin terhadap saya dan menuduh saya mempunyai hubungan dengan
orang lain dan menduakan dia, walhal saya setia terhadap hubungan kami.
Saya merasa sedih kerana ini semua berlaku selepas kehadiran mak mertua saya di rumah. Saya
dapat rasakan seperti ada orang ketiga yang menggongcang pohon rumah tangga kami yang
menyebabkan buah-buah kebahagian kami gugur pramatang. Suami saya mengugut untuk
menceraikan saya melalui li’an. Bolehkah saya tahu lebih lanjut tentang apakah cerai li’an ini? Dan
boleh kah suami saya menceraikan saya melalui cerai li’an?
Julia, Kuala Lumpur.

Jawapan:
Assalamualaikum Puan,
Terima kasih kerana menghubungi Telenisa.
Pertama sekali pihak kami amat bersimpati keatas apa yang sedang berlaku terhadap Puan dan kami
mendoakan semoga Puan diberikan penyelesaian terhadap masalah Puan.
Untuk pengetahuan Puan, terdapat beberapa jenis penceraian di dalam Islam dan salah satu
daripada jenis penceraian tersebut ialah cerai li’an.
Perkataan li’an asalnya daripada perkataan “لاعن” iaitu mengutuk. Dan diambil daripada perkataan
“اللعن” iaitu kutukan dan dari segi bahasa ia bermaksud menghalau dan menjauhkan. Dari sudut
istilah ia bermaksud beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh pasangan yang
terpaksa menuduh pasangannya yang lain mencemarkan tempat tidurnya dan memberi malu
kepadanya sebagai berzina.
Dari sudut fikah pula ia adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya telah melakukan
zina bersama lelaki lain. Sumpah tersebut perlu diucapkan sebanyak empat kali yang menyatakan
tuduhan itu benar dan pada sumpah kelima ia meminta kutukan daripada Allah S.W.T sekiranya ia
berdusta.
Firman Allah taala’ :

Ertinya: … dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi
(yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (sah pada syarak) bagi
seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa
sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar;

Ertinya : … dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata): bahawa laknat Allah akan menimpa
dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta. (Surah An-Nur: ayat 7)
Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk sah penceraian melalui li’an didalam situasi
suami menuduh isterinya berzina iaitu;
1. Li’an suami mendahului lian isteri.
2. Kedua-dua suami isteri mesti menyebut perkataan-perkataan li’an. Jika salah seorang
menukar lafaz penyaksian dengan lafaz lain seperti aku bersumpah atau dia menukarkan
perkataan laknat dengan perkataan murka atau sebaliknya, li’an tersebut tidak sah. Ini
kerana lafaz li’an diterangkan dengan jelas dalam Al-Qur’an Al-Karim dan mesti digunakan
semasa melakukan lian.
3. Kelima-lima penyaksian (lafaz li’an yang disebut sebanyak lima kali) hendaklah dilakukan
secara mualat dan berturut-turut. Oleh itu ia tidak boleh dipisahkan oleh sebarang perkara
yang dianggap uruf sebagai pemisah.
4. Hakim wajib memberikan nasihat dan mengingatkan kedua-dua pasangan supaya tidak
berbohong. Contohnya berkata: perhitungan sebenar kamu terserah kepada Allah. Salah
seorang daripada kamu adalah pembohong. Adakah sesiapa yang ingin bertaubat?
5. Apabila pihak-pihak telah mengangkat sumpah dengan cara li’an mengikut hukum syara di
hadapan hakim syarie, maka mereka akan difaraqkan dan kesan daripada cerai li’an adalah
kedua-dua pihak tidak boleh rujuk kembali atau berkahwin semula sehingga bila- bila.
Cerai melalui li’an boleh berlaku juga apabila suami menafikan anak yang dilahirkan oleh isterinya
atau anak di dalam kandungan isterinya sebagai anaknya, atau menuduh isterinya berzina dengan
lelaki lain tetapi tidak dapat membuktikan melalui penyaksian empat orang saksi.
Di harap penjelasan kami dapat membantu Puan. Jika terdapat sebarang kemusykilan/ pertanyaan,
sila hubungi kami semula di talian TELENISA 03-7960 8802 pada setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis
dari jam 10.00 pagi – 5.00 petang.

Ikhlas,
Klinik Telenisa
SIS Forum (Malaysia) – Sisters in Islam

ADAKAH KAMI SUDAH RUJUK SEMULA?

Soalan:

Suami menceraikan saya di luar mahkamah dengan talaq satu. Perceraian kami telah didaftarkan dan kami kini menunggu hari perbicaraan untuk pengesahan cerai. Dua minggu setelah melafazkan talaq, suami datang ke rumah dan mengadakan hubungan kelamin dengan kerelaan saya. Adakah kami dianggap sudah ruju' semula? Bagaimana cara yang betul sekiranya suami mahu meruju' semula dengan saya?

Anunziata Abdool Raheem,
Kuala Lumpur.

Jawapan:
Terima kasih kerana mengemukakan kemusykilan puan kepada kami.

Ruju' merupakan keadaan di mana suami yang telah melafazkan talaq ke atas isterinya kembali semula kepadanya semasa dalam tempoh ‘iddah. Tempoh ‘iddah bagi seorang wanita adalah tiga kali suci daripada haid. 

Suami hanya boleh meruju' kembali bekas isterinya sekiranya isteri dicerai dengan talaq satu atau talaq dua (talaq rajie). Ini berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 229: “Talaq (yang boleh diruju' kembali itu hanya) dua kali, sesudah itu bolehlah ia ruju' memegang terus (isterinya) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya dengan cara yang baik”. 

Berdasarkan Seksyen 51 (8) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, terdapat beberapa perkara yang perlu dipenuhi oleh pasangan yang ingin meruju'. 

Pertamanya, suami hendaklah melafazkan niat untuk meruju' bekas isterinya. Kedua, bekas isteri perlu memberikan persetujuannya ke atas ruju' tersebut. Kemudiannya, suami perlu membuat permohonan ke mahkamah syariah untuk mendaftarkan ruju'. 

Akhir sekali, mahkamah akan mengeluarkan perintah supaya pasangan yang telah bercerai tadi hidup semula sebagai suami isteri. 

Setelah proses ruju' itu lengkap barulah suami boleh kembali kepada bekas isterinya. 

Dari peruntukan undang-undang ini. Jelasnya terdapat dua perkara yang amat penting dalam proses ruju': lafaz niat ruju' oleh suami dan persetujuan daripada isteri. 

Seorang suami tidak boleh menganggap bahawa ruju' akan terjadi secara automatik kerana itu kemahuannya. Isteri haruslah bersetuju ke atas ruju' tersebut. Sekiranya isteri tidak bersetuju maka tiada ruju' bagi pasangan tersebut. 

Suami juga tidak boleh memaksa bekas isterinya ruju' semula dengannya. 

Apabila pasangan yang bercerai ruju' semula, mereka harus melaporkannya ke mahkamah syariah. Ini bagi memastikan bahawa rekod mengenai perceraian dan ruju' adalah betul dan tidak timbul apa-apa syak wasangka akan status perkahwinan seseorang. 

Menurut jumhur ulama' yang empat, iaitu pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'e dan juga Imam Ibn Hanbal, ruju' hanyalah berkesan jika niat ruju' dilafazkan secara terang dan jelas. Tetapi, terdapat perbezaan pendapat antara keempat-empat mazhab tentang sama ada ruju' boleh berlaku berikutan hubungan kelamin. 

Menurut Mazhab Syafi'e yang diterimapakai di Malaysia, hubungan kelamin tidak dianggap sebagai memenuhi syarat untuk ruju', walaupun suami mengadakan hubungan kelamin dengan niat untuk ruju' semula dengan puan. Ini kerana, bagi Mazhab Syafi'e, niat ruju' mestilah dilafazkan atau dibuat secara bertulis. 

Apa yang puan dan suami patut lakukan sekarang adalah pergi ke mahkamah syariah yang mendengar kes perceraian puan untuk memastikan sama ada ruju' sudah terjadi, dan jika adanya ruju', maka daftarkanlah ruju' tersebut. 

Diharap jawapan yang kami berikan di sini sedikit sebanyak dapat membantu menyelesaikan masalah puan. 

Panel Peguam Sisters In Islam.

NIKAH PAKSA – SUAMI ENGGAN CERAI

Soalan:

Teman saya, seorang janda telah dipaksa untuk berkahwin dengan lelaki pilihan bapanya. Dia telah dibawa ke England dengan alasan untuk pergi bercuti. Tanpa pengetahuannya, bapa telah merancang satu perkahwinan dengan salah seorang anak kenalan. Apabila di sana teman saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba dia dibawa ke satu rumah dan dipersiapkan sebagai pengantin. Untuk menjaga air muka keluarga kawan saya menurut sahaja. Setelah majlis perkahwinan selesai, bapanya pulang ke tanah air dan meninggalkan teman saya bersama suami. Teman saya ini telah meminta suami menceraikannya tetapi suami enggan. Malah dokumen perjalanan dan surat nikah teman saya ini disimpan oleh suami. Bagaimanakah caranya teman saya boleh mendapatkan dokumen perjalanan dan surat nikahnya, dan seterusnya meminta cerai.

Kamarulsani,
Subang, Selangor.

Jawapan:
“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tertarik kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" surah al-Rum 30:21

Perkahwinan merupakan satu akad iaitu satu kontrak yang diangkat atau dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak suami dan isteri. Ia tidak mempunyai unsur paksaan malah merupakan salah satu unsur bagi menjalinkan kasih-sayang. Tidak terdapat paksaan dalam Islam. 

Persetujuan seorang perempuan merupakan satu keperluan dalam perkahwinan. Ini bukan sahaja dituntut oleh syarak tetapi bertujuan untuk menjamin kesejahteraan satu perkahwinan. Namun di Malaysia, tidak semua perundangan berkaitan dengan keluarga Islam mewajibkan persetujuan seorang perempuan dalam perkahwinannya. Di Kelantan misalnya, dalam Enakmen Keluarga Islam Kelantan 1983, Jadual Keempat menyatakan bahawa keizinan daripada seorang anak dara tidak diperlukan sekiranya walinya ialah mujbir. 

Sahih Bukhari telah meriwayatkan dua hadis mengenai perkara ini, bahawa wali tidak boleh mengahwinkan seorang anak dara atau perempuan yang pernah berkahwin tanpa persetujuannya dan juga Rasulullah s.a.w pernah membubarkan suatu perkahwinan yang telah dilangsungkan tanpa persetujuan perempuan tersebut. 
Terdapat perbezaan pendapat sama ada seorang perempuan boleh melangsungkan perkahwinannya sendiri.
Secara umumnya terdapat persetujuan di kalangan para ulama bahawa seorang perempuan tidak boleh melangsungkan perkahwinannya sendiri walaupun dari segi undang-undang, dia mampu berbuat sedemikian.

Perbezaan 
Terdapat juga perbezaan dalam isu persetujuan seorang perempuan yang telah berkahwin dan belum pernah berkahwin, hak seorang wali dan jenis persetujuan yang diperlukan.

Sebagai contoh, Imam Malik dan Shafii berpendapat bahawa kebenaran seorang wali adalah perlu di dalam akad, tetapi Imam Hanafi pula berpendapat bahawa seorang perempuan yang telah dewasa sama ada belum atau pernah berkahwin boleh melangsungkan perkahwinan tanpa perlu adanya wali. 

Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aishah r.a yang menyatakan bahawa:"Seorang gadis telah datang kepadanya dan berkata bahawa bapanya telah melangsungkan perkahwinannya dengan anak saudara bapanya untuk meringankan kemiskinan pemuda tersebut. Apabila Rasulullah s.a.w mendengar aduan itu, Baginda telah memanggil bapanya dan di hadapan bapanya membenarkan gadis itu berkahwin mengikut pilihan gadis tersebut. Lalu gadis menjawab; Wahai Rasulullah! Saya menerima pilihan bapa saya. Saya hanya mahu kaum perempuan sedar yang mereka mempunyai hak penuh ke atas diri mereka dalam hal ini.'' 

Dalam persoalan teman saudara, kita boleh merujuk kepada surah al-Baqarah, ayat 232 yang bermaksud; 
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis idahnya maka janganlah kamu (para wali) menghalang mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya. Apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang maaruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian…''
Ayat ini telah turun apabila saudara perempuan Maqil bin Yasir yang telah bercerai mahu kembali kepada bekas suaminya dan hasrat ini ditentang oleh Maqil. Rasulullah s.a.w telah membenarkan perkahwinan ini walaupun tanpa kebenaran wali (Maqil).

Kita boleh merujuk kepada dua hadis yang telah dibukukan oleh Abu Daud r.a. yang memberi sokongan bahawa janda boleh berkahwin tanpa perlunya kebenaran wali. Hadis-hadis ini antara lain bermaksud seorang balu atau janda mempunyai lebih hak mengenai perkahwinannya daripada walinya dan wali tidak mempunyai hak ke atas seorang janda atau balu. 

Dari segi perundangan syariah, di negeri Selangor, rujukan harus dilakukan terhadap seksyen 13 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003. Ia menyatakan bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah enakmen tersebut, melainkan kedua-dua belah pihak kepada perkahwinan tersebut bersetuju dan sama ada: 

a. Wali pihak perempuan bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut hukum syarak; atau 
b. Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan bermastautin atau seorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie telah memberi persetujuan terhadap perkahwinan itu melalui wali raja mengikut hukum syarak, berasaskan kepada sebab-sebab tertentu yang dibolehkan.

Melihat kepada hadis-hadis dan ayat al-Quran di atas, adalah jelas bahawa Islam sebenarnya memberi kebebasan sepenuhnya kepada perempuan untuk memilih calon suaminya. Kahwin paksa dalam keadaan masyarakat yang moden sekarang sudah tidak relevan dan sesungguhnya lari daripada syariat Islam itu sendiri. 

Menurut undang-undang di Malaysia, setiap perkahwinan yang dilangsungkan di luar negara perlu didaftarkan di pejabat Kedutaan atau Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara tersebut. 

Sekiranya perkahwinan teman saudara telah didaftarkan di Suruhanjaya Malaysia, London maka salinan sijil perkahwinan boleh didapati di suruhanjaya berkenaan. Sekiranya tidak, beliau perlu memberi butir-butir perkahwinan tersebut kepada pihak suruhanjaya dan seterusnya memohon bagi pendaftaran perkahwinan di Malaysia. Ini adalah kerana sehingga perkahwinan tersebut didaftarkan, ia tidak diakui oleh undang-undang dan Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidangkuasa terhadap perkahwinan tersebut. 

Berkenaan dengan dokumen perjalanan yang dipegang oleh suaminya, adalah menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang untuk menyimpan dokumen perjalanan atau dokumen pengenalan orang lain. 

Teman saudara dinasihatkan untuk membuat aduan kepada Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London, yang beralamat di 46 – 46, Belgrave Square, London, SWIX 8QT. Teman saudara hendaklah menceritakan perkara sebenar kerana dalam keadaan yang memerlukan, Su-ruhanjaya boleh membantu dengan mengeluarkan Sijil Perakuan Cemas. Sijil ini membolehkan teman saudara pulang ke tanah air tanpa memerlukan sebarang dokumen perjalanan. Selain daripada alamat di atas, teman saudara boleh menghubungi Suruhanjaya melalui telefon di nombor 442072358033 atau faks 442072355161 atau e-mail kepada [email protected]

Tentang permohonan perceraian, teman saudara hanya boleh memulakan tindakan di mahkamah Syariah. Maka amatlah penting untuk mendaftarkan perkahwinan tersebut supaya Mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk menanganinya.

Panel Peguam Sisters In Islam.

BAGAIMANA MENDAPATKAN KHUL'?

SOALAN
Saya dan suami telah berkahwin selama 8 tahun. Suami saya selalu balik kerja lambat. Saya cuba faham
kerja dia. Tapi saya perasan yang dia selalu main phone dan senyum sorang-sorang. Cara dia layan saya
pun dah lain. Kami selalu bergaduh dan dia ada memukul saya.
Saya check handphone dia dan dapat tahu yang dia ada perempuan lain. Yang paling menyakitkan bila
perempuan tu ialah adik saya sendiri. Baru-baru ini, dia bagitahu yang dia kena perlu pergi outstation
dekat Penang atas urusan kerja. Tapi sebenarnya dia pergi ke Penang dengan adik saya. Saya minta
untuk dilepaskan tapi dia enggan untuk melepaskan saya. Katanya, dia masih sayangkan saya tapi saya
dah tak sanggup untuk berkongsi hidup dengan dia. Apa yang boleh saya lakukan kerana tuntutan fasakh
mengambil masa yang terlalu lama?
Aida, Melaka

JAWAPAN
Assalamualaikum Puan,
Terima kasih kerana menghubungi Telenisa.
Pertama sekali pihak kami amat bersimpati keatas apa yang sedang berlaku terhadap Puan dan kami
mendoakan semoga Puan diberikan penyelesaian terhadap masalah Puan.
Puan boleh menuntut cerai secara khul’. Perceraian secara khul’ atau cerai tebus talaq boleh berlaku
dengan penawaran oleh pihak isteri untuk bercerai dengan suaminya dengan menawarkan sejumlah
wang atau harta sebagai tebusan.
Perceraian itu dilakukan dengan lafaz talaq di Mahkamah. Ia tidak boleh dirujuk dan oleh sebab itu ia
dikategorikan sebagai talaq ba’in sughra yang mana telah diperuntukkan di dalam Seksyen 49 Akta
Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.
Dalam keadaan di mana jumlah bayaran tebus talaq tidak dipersetujui oleh kedua-dua pihak suami
isteri, Mahkamah boleh mentaksirkan jumlah itu mengikut Hukum Syarak dengan memberi
pertimbangan kepada taraf dan sumber kewangan pihak suami dan isteri.
Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229 ada disebut:
“Dan tidak halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka
(isteri-isteri yang diceraikan itu) kecuali jika kedua-dua suami isteri takut tidak dapat menegakkan
aturan-aturan hukum Allah, maka tidak lah mereka berdosa mengenai bayaran (tebus talaq) yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Itulah
aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-
aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”
Khul' juga diasaskan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi;

Sesungguhnya isteri Thabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah SAW
sesungguhnya saya tidak mengaibkan akhlak dan agama (suami saya Qais) tetapi sesungguhnya saya
tidak menyukainya dan tidak mahu hidup bersamanya. Menyebabkan saya melakukan maksiat (atau
kerana kebencian yang bersangatan akan mendorongnya menzahirkan kekufuran supaya terfasakh
perkahwinan)."
“Mahukah kamu kembalikan kepadanya kebun (yang dijadikan maharmu)?" Jawab isteri Qais, “Ya".
Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Qais): “Terimalah kembali kebun itu, dan ceraikan dia satu
talak."

Di harap penjelasan kami dapat membantu Puan. Jika terdapat sebarang kemusykilan/ pertanyaan, sila
hubungi kami semula di talian TELENISA 03-7960 8802 pada setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis dari jam
10.00 pagi – 5.00 petang.

Ikhlas,
Klinik Telenisa
SIS Forum (Malaysia) – Sisters in Islam

MENUNTUT CERAI MELALUI FASAKH

 Soalan dipetik daripada MyMetro:


Saya sudah berkahwin selama 15 tahun dan bergelar isteri kedua. Saya ingin menuntut fasakh kerana perangai suami yang sering memukul saya setiap kali berlaku pertengkaran.

Saya juga menanggung nafkah zahir selama perkahwinan ini termasuk kos bersalin empat anak, yuran sekolah malah persiapan hari raya. Suami cuma lepas tangan dalam tanggungjawab ini.
Meskipun dia mempunyai tiga anak dengan isteri pertama, ia bukan lesen kepada dia untuk menafikan hak anak saya. 

Masalahnya perkahwinan ini dilakukan di Thailand dan tidak didaftarkan di Malaysia. Apakah proses untuk saya membatalkan perkahwinan ini?

Bagi saya, perkahwinan ini adalah seksaan fizikal dan mental sedangkan suami seharusnya melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Saya perlu menyelesaikan masalah ini mengikut undang-undang supaya kepentingan anak pada masa depan terpelihara.

Lina
Kuala Lumpur

Jawapan: 

Assalamualaikum Puan Lina,

Merujuk kepada persoalan Puan, sebelum Puan boleh memfailkan perceraian di Mahkamah, terlebih dahulu Puan perlu mengesahkan dan mendaftarkan perkahwinan tersebut supaya diiktiraf sebagai pasangan yang telah berkahwin di bawah undang-undang Syariah di Malaysia. Ini juga bermaksud agar Puan boleh menuntut hak-hak Puan sebagai isteri, dan juga anak-anak yang lahir daripada perkahwinan tersebut.

Perkahwinan Tidak Berdaftar

Memang benar ada kalanya perkahwinan yang dilakukan di Thailand atau sempadannya, boleh jadi tidak sah oleh kerana sindiket, atas alasan ia tidak mematuhi rukun-rukun perkahwinan seperti yang dituntut oleh Hukum Syarak. Untuk mengetahui sama ada akad nikah tersebut saha atau sebaliknya, hanya Mahkamah Syariah yang mempunyai bidangkuasa tersebut. Oleh itu kami nasihatkan agar Puan ke Mahkamah Syariah berhampiran tempat tinggal Puan dan membuat permohonan pengesahan pernikahan. Mahkamah Syariah akan membuat siasatan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa sama ada perkahwinan tersebut adalah sah menurut Hukum Syarak. Apabila Mahkamah menentukan bahawa ianya sah, maka seterusnya Puan boleh terus memfailkan fasakh di Mahkamah Syariah.

Perceraian Secara Fasakh

Fasakh merupakan salah satu hak seorang wanita untuk menuntut perceraian melalui permohonan kepada Mahkamah untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Ini bukan sahaja termaktub di dalam Hukum Syarak, bahkan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. 

Fasakh nikah disyariatkan untuk membendung mudarat yang menimpa ke atas isteri. Dalam situasi Puan, Puan mendakwa bahawa Puan seringkali dikasari, bahkan nafkah yang sewajarnya jadi tanggungjawab bapa/suami diabaikan, mengakibatkan mudarat kepada Puan dan juga anak-anak.  

Bagi mereka yang bermastautin di Wilayah Persekutuan, Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 adalah dirujuk, dan fasakh diperuntukkan di bawah seksyen 52(1). Di bawah seksyen tersebut, terdapat pelbagai alasan-alasan yang boleh dijadikan asbab kepada permohonan perceraian fasakh itu. Berdasarkan kepada situasi Puan, antara alasan-alasan yang bersangkut-paut adalah:

(b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
(h) bahawa suami menganiayainya, iaitu, antara lain—
(i) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya;
(vi) jika dia mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak Hukum Syarak;

Maka, daripada alasan-alasan tersebut, Puan layak mengemukakannya dengan memberi bukti yang sesuai bagi menguatkan dakwaan di Mahkamah. Seandainya Mahkamah yakin dan mendapati bahawa tuntutan Puan adalah benar, maka Mahkamah akan membubarkan perkahwinan tersebut tanpa persetujuan suami atau kehadirannya di Mahkamah.

Apabila Puan memfailkan perceraian fasakh di Mahkamah kelak, kami mencadangkan agar Puan turut menuntut beberapa perkara termasuklah nafkah iddah, nafkah isteri, nafkah isteri tertunggak, nafkah anak-anak, hak penjagaan, harta sepencarian dan sebagainya.

Perbuatan Memukul Isteri

Sesungguhnya Islam amat melarang perbuatan menzalimi wanita sebagaimana firman Allah SWT di dalam sebahagian surah al-Baqarah ayat 231 yang bermaksud:

“….dan janganlah kalian pegang mereka (isteri) dengan maksud memberi mudarat kerana kami hendak melakukan kezaliman terhadap mereka….”

Sebagaimana yang Puan nyatakan, untuk makluman, sebarang perbuatan memukul atau mendera isteri sama ada secara fizikal, mental, psikologi, kewangan, dan sosial adalah satu kesalahan di bawah Akta Keganasan Rumahtangga 1994 yang mana suami boleh dijatuhkan hukuman penjara jika didapati telah mencederakan isteri. 

Jika Puan ada membuat laporan polis dan juga mendapatkan laporan di hospital, ia bukan sahaja boleh menjadi bukti bagi kes fasakh Puan, malah Puan boleh menggunakannya untuk mendapatkan IPO (Perintah Perlindungan Sementara). Perintah tersebut akan menghalang suami daripada terus mendekati dan mengasari Puan, sehingga siasatan jenayah terhadapnya selesai dijalankan. 

Perbuatan Suami yang Tidak Bertanggungjawab

Berpoligami bukanlah satu alasan yang boleh dipergunakan untuk mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga bapa. Seseorang suami yang telah gagal memenuhi tanggungjawabnya terhadap isteri menurut Hukum Syarak adalah berbuat dosa dan nusyuz. Jika isterinya tidak redha maka isteri berhak untuk memohon cerai. 

Isteri dan anak-anak merupakan satu tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah SWT. Dia berhak mendapat perlindungan serta keperluan hidup dan nafkah yang mencukupi daripada suaminya. Ini dapat dilihat dengan jelas melalui hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ashaba Al-Sunan yang bermaksud:

Hindun, isteri Abu Sufian telah mengadu kepada Rasulullah bahawa suaminya tidak memberi nafkah yang cukup kepadanya dan anak-anaknya. Lalu Rasulullah memerintahkan Hindun mengambil dari harta Abu Sufian bahagian untuk nafkahnya dan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hadis ini jelaslah bahawa suami wajib menyediakan nafkah terhadap isteri dan jika suami enggan dengan sengaja, cuai ataupun nafkah yang diberi tidak mencukupi maka seorang isteri berhak mengambil harta suaminya sebagai nafkah buat isteri dan anak-anaknya.

Diharap penjelasan kami dapat membantu Puan. Sekiranya puan mempunyai sebarang kemusykilan atau pertanyaan, puan boleh menghubungi kami semula di talian Telenisa 03-7690 8802 pada setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis dari jam 10.00 pagi – 5.00 petang. Sekian.

Ikhlas,
Klinik Telenisa
Sisters In Islam

SUAMI PENAGIH ISTERI TUNTUT CERAI

Soalan:

Saya ingin berpisah daripada suami kerana sudah tidak tahan dengan (kelakuannya)suami saya yang sering keluar masuk penjara. Tetapi kerana egonya, dia tak mahu (me)lepaskan saya. Dia selalu kena tangkap kerana kes dadah dan mencuri. Semenjak empat tahun berkahwin, setiap tahun pasti dia akan masuk penjara dengan macam-macam kes. Tempoh tahanan selalunya antara lapan bulan hingga ke setahun. Lepas itu, dia keluar, selang dua bulan kemudian, dia masuk penjara semula. Kami ada seorang anak dan saya mempunyai (ber)pendapatan tetap. Tak ada bezanya dia ada atau tak ada. Sayalah yang menguruskan rumahtangga selama ini. Saya rasa tak ada gunanya kami bersama jika begini keadaannya. Tetapi, apakah caranya untuk saya melepaskan diri jika dia memang berkeras tak mahu ceraikan saya?

Farah Damina,
Kuala Lumpur

Jawapan:
Pelbagai cara dianjurkan oleh Islam bagi membubarkan perkahwinan, antaranya ialah fasakh. Di dalam kitab I'annah al-Talibin, juzuk 4, halaman 162 menyatakan yang bermaksud:

“Fasakh disyariatkan untuk membendung mudarat yang menimpa atas diri isteri."

Walaupun suami enggan melepaskan puan dalam kes ini, namun ada cara lain untuk mendapatkan keadilan.

Fasakh bolehlah ditakrifkan sebagai pembubaran atau pembatalan perkahwinan oleh perintah kehakiman.

Seksyen 2(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan bahawa fasakh bermaksud pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh hukum syara' mengikut seksyen 52.

Melihat kepada seksyen 52 Akta, puan mempunyai beberapa alasan untuk memfailkan perceraian fasakh ini terhadap suami puan.

Antaranya, puan boleh memfailkan fasakh atas alasan bahawa suami tidak memberi nafkah kepada isteri selama tempoh tiga bulan.

Puan juga boleh memberi alasan suami menganiaya puan, iaitu dengan lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan nya menderita disebabkan oleh kelakuan(nya) aniaya.

Makna lazim menyakiti tidak semestinya merujuk kepada penderaan secara fizikal sahaja. Kes Hairun bt Mohd Shariff lawan Omar bin Mohd Nor menerangkan bahawa “lazim menyakiti" boleh membawa maksud penganiayaan berbentuk mental seperti menyakiti hati dan perasaan. Penganiayaan ini haruslah dibuktikan berlaku acap kali.

Merujuk kepada kes puan ini, keadaan suami puan yang sering keluar masuk penjara dan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami boleh dijadikan alasan fasakh.

Semasa perbicaraan fasakh, puan haruslah membawa bukti-bukti tentang keadaan suami puan yang sering keluar masuk penjara. Dokumen-dokumen yang berkaitan boleh puan dapati di Jabatan Penjara yang berkenaan. Malah, puan juga boleh memanggil pegawai-pegawai di Jabatan Penjara berkenaan untuk menjadi saksi puan bahawa suami sememangnya keluar masuk penjara.

Mempertahankan sesuatu perkahwinan yang menzalimi isteri dan anak bukanlah perkara yang diseru oleh Allah. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah, ayat 231 yang bermaksud, “Janganlah kamu pegang mereka dengan maksud memberi mudharat kerana kamu hendak melakukan kezaliman".

Panel Peguam Sisters In Islam.

SUAMI ENGGAN LAFAZ TALAK

 Soalan:

Saya dan suami sering bertelingkah dan dia selalu memukul saya sehingga lebam-lebam. Saya tidak tahan lagi dan mahu bercerai dengannya, tetapi dia tidak mahu melafazkan talaq ke atas saya. Tiadakah jalan lain untuk saya bercerai selain dijatuhkan talaq?

Sri Shahrizat,
Putrajaya

Jawapan:
Ramai yang mengatakan bahawa pergaduhan antara suami isteri adalah asam garam berumahtangga. Bak kata pepatah, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri.

Namun, ada pula halnya di mana pertelingkahan ini tidak dapat diselesaikan sehingga menjadi masalah yang berlarutan, malah membawa kepada pukul-memukul. Ini jauh sekali daripada gaya hidup berumahtangga yang digalakkan dalam ajaran Islam. 

Bagi pasangan suami isteri yang tidak boleh berdamai semula, perceraian merupakan jalan penyelesaian terbaik selagi ia dilakukan dengan cara yang berhemah. Jika puan sudah berkeputusan untuk bercerai, terdapat tiga jalan yang puan boleh ambil menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. 

Cerai ta’liq (seksyen 50) 

Ta’liq adalah perjanjian yang ditandatangani semasa pernikahan. Ia membenarkan puan memohon perceraian sekiranya suami puan melanggar mana-mana syarat yang terdapat dalam ta’liq tersebut, misalnya, jika dia tidak membayar nafkah. Dalan situasi puan, alasan yang terpakai untuk memohon cerai adalah suami menyebabkan kemudaratan ke atas puan dengan mencederakan puan. 

Dengan yang demikian, bolehlah puan membuat permohonan ke mahkamah syariah bahawa perceraian telah berlaku. Mahkamah akan membuat siasatan akan kesahihan kenyataan puan dan, sekiranya berpuashati bahawa suami puan telah melanggar syarat ta’liq, mahkamah akan mengesahkan dan merekodkan perceraian tersebut. 

Cerai fasakh (seksyen 52) 

Cerai fasakh adalah cara membubarkan perkahwinan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Menurut seksyen 52 (1), terdapat 12 sebab puan boleh membuat permohonan fasakh. 

Sebab-sebab itu adalah: tempat suami berada tidak diketahui selama lebih daripada satu tahun; suami tidak mengadakan peruntukan bagi nafkah selama tiga bulan; suami dihukum penjara selama tiga tahun atau lebih; dan suami tidak menunaikan kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) tanpa sebab yang munasabah selama tempoh satu tahun. 

Sebab-sebab lain yang membolehkan puan meminta fasakh termasuklah: suami mati pucuk masa berkahwin hingga sekarang dan ini tidak diketahui puan; suami telah gila selama dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta, vitiligo atau penyakit kelamin yang boleh berjangkit; dan jika puan dikahwinkan oleh wali mujbir puan sebelum puan baligh, puan masih belum disetubuhi suami puan dan masih belum mencapai umur 18 tahun, kini menolak perkahwinan itu. 

Puan juga boleh memohon fasakh sekiranya suami puan menganiayai puan. Menganiaya di sini membawa maksud: suami lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan puan menderita; atau suami berkawan dengan perempuan jahat atau berperangai keji; atau memaksa puan hidup secara lucah; atau melupuskan harta puan atau melarang puan dari menggunakan hak puan terhadap harta itu; atau menghalang puan dari menjalankan kewajipan agama; atau jika suami puan berpoligami, dia tidak melayani puan secara adil. 

Beberapa lagi sebab puan boleh memohon fasakh adalah: suami sengaja belum menyetubuhi puan selepas empat bulan berlalu; puan tidak memberi izin sebelum berkahwin atau izin itu tidak sah; pada masa berkahwin itu puan adalah seorang yang sakit otak dari jenis yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin; dan apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi fasakh di bawah Hukum Syara'. 

Melihat kepada alasan-alasan yang disenaraikan di atas, jelaslah bahawa alasan yang terpakai dalam situasi puan adalah suami puan lazim menyakiti dan menjadikan kehidupan puan menderita. 

Kesimpulannya, puan boleh memohon cerai ta’liq atau fasakh memandangkan suami puan tidak mahu melafazkan talaq. Namun begitu, ada kalanya permohonan cerai atas alasan dipukul suami tidak dibenarkan oleh mahkamah jika mahkamah mendapati bahawa kesahihan alasan tersebut tidak terbukti. 

Dalam keadaan ini, puan masih ada satu jalan terakhir iaitu cerai khul’ atau dikenali sebagai cerai tebus talaq (seksyen 49). 

Cerai tebus talaq dilakukan dengan puan membayar sejumlah wang kepada suami puan. Jika jumlah yang perlu dibayar oleh puan dipersetujui antara puan dan suami, mahkamah syariah akan memerintahkan suami puan melafazkan talaq ke atas puan. Sebaliknya, jika persetujuan tentang jumlah wang yang perlu puan bayar tidak dapat dicapai, mahkamah syariah akan menetapkan nilainya berdasarkan hukum syara’ dan dengan mengambilkira status dan kemampuan puan sebelum suami puan diperintahkan untuk melafazkan talaq. 

Talaq yang dilafazkan oleh suami puan dalam situasi ini dianggap sebagai talaq ba-in sughra yakni tidak boleh diruju’ semula. 

Panel Peguam Sisters In Islam.

HILANG MELEBIHI EMPAT TAHUN BOLEH DIISYTIHAR MATI

Soalan:

Saya berkahwin dengan suami atas dasar suka sama suka. Dia bukanlah lelaki yang berada atau berjawatan tinggi tetapi saya tidak kisah kerana dia sayangkan saya. Selepas beberapa tahun berkahwin, saya mendapat tahu tabiat buruknya.

Rupa-rupanya, selama ini dia suka menghisap ganja. Saya ada menasihatinya agar berhenti menghisap dadah tetapi dia tidak memperdulikan kata-kata saya. Dia tetap melayan saya dengan baik, oleh itu saya diamkan diri dan bersabar sahaja.

Suatu hari pada tahun 2000, dia tidak pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Mula-mula saya ingatkan dia keluar bermalam bersama rakan-rakannya, tetapi dia langsung tidak balik selama seminggu. Apabila saya menghubungi teman-temannya, tidak seorang pun tahu ke mana dia pergi. Polis juga tidak dapat mengesannya. Pendek kata, dia hilang begitu sahaja.

Walaupun saya sudah lama tidak mendengar khabarnya, saya tetap menunggu dia dengan setia. Tetapi, sejak tahun lalu, saya mula putus asa. Ada kemungkinan yang dia sudah meninggal dunia. Kebetulan pula, saya telah berkenalan dengan seorang lelaki yang ingin mengahwini saya.

Bolehkah saya berkahwin lain? Adakah saya perlu bercerai dengan suami saya? Bagaimana boleh saya bercerai sedangkan suami saya tidak dapat ditemui?

Syarifah Nur Atiqah,
Kuala Lumpur.

Jawapan:
Menurut seksyen 14(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, seorang perempuan yang sudah berkahwin tidak boleh berkahwin dengan lelaki lain selagi mana perkahwinan itu masih berterusan.

Maka, puan hanya boleh berkahwin lain sekiranya puan sudah bercerai dengan suami atau suami puan telah meninggal dunia. 

Dalam situasi ini, puan bolehlah membuat permohonan untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh di Mahkamah Syariah yang berhampiran dengan tempat tinggal puan. 

Menurut seksyen 52(1) Akta yang sama, terdapat 12 sebab puan boleh membuat permohonan fasakh. 

Antara sebab yang disenaraikan di bawah seksyen berkenaan, puan boleh menggunakan alasan menurut seksyen 52(1)(a) akta yang sama, iaitu suami puan telah menghilangkan diri tanpa sebarang berita selama lebih daripada satu tahun. 

Suami puan telah pun menghilangkan diri hampir tujuh tahun lamanya. Puan mempunyai sebab yang kukuh untuk memohon fasakh. 

Permohonan puan boleh didengar tanpa kehadiran suami memandangkan dia langsung tidak meninggalkan jejak dan tidak dapat dikesan biarpun oleh pihak polis. 

Selain itu, seksyen 53(1) akta yang sama mengatakan bahawa suami seorang wanita dianggap telah mati jika dia menghilangkan diri selama empat tahun atau lebih. Menurut seksyen ini, mahkamah boleh mengeluarkan perintah bahawa suami yang menghilangkan diri bagi tempoh empat tahun atau lebih dianggap telah meninggal dunia. 

Perintah ini dikenali sebagai perintah anggapan kematian. 

Jika puan ingin mendapatkan perintah ini, puan perlu membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Dalam mendengar permohonan puan, pihak mahkamah akan membuat siasatan yang wajar untuk memastikan bahawa kedudukan suami puan sememangnya langsung tidak diketahui. Selepas mendapat kepastian, barulah mahkamah akan mengeluarkan perintah tersebut. 

Apabila perintah ini dikeluarkan, suami puan akan dianggap sebagai sudah meninggal dunia di bawah hukum syarak. 

Perintah anggapan kematian yang diperoleh boleh juga digunakan dalam membuat permohonan fasakh sejajar dengan seksyen 52 akta yang sama. 

Menurut seksyen 53(2) pula, perintah ini dianggap sebagai sijil mati suami puan jika puan mahu berkahwin lagi dan puan akan dianggap berstatus balu bercerai mati. 

Terima kasih atas kesudian puan mengemukakan soalan kepada kami. Diharap penjelasan ini bukan sahaja membantu puan, malah membantu wanita lain yang juga ragu tentang status perkahwinan mereka. 

Panel Peguam Sisters In Islam.

PROSES SULH – BOLEHKAH DITEMANI PEGUAM

Soalan:
Saya sedang dalam proses perceraian dan baru mendapat surat dari Mahkamah Syariah untuk proses sulh. Bolehkah SIS memberitahu saya apakah proses sulh tersebut? Bolehkah saya ditemani oleh keluarga atau peguam saya.

Farhana Daud,
Shah Alam

Jawapan:
Surah an-Nisaa' ayat 128 bermaksud: `Dan jika seorang wanita khuatir akan nusyuz (atau sikap tidak acuh) dari suamimu, maka tidak mengapa bagi kedua-duanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benar dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isteri secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz) maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.''

Jelas di sini bahawa perdamaian adalah salah satu cara yang dianjurkan bagi menyelesaikan masalah. Satu satu cara bagaimana perdamaian ini boleh dilakukan adalah dengan proses sulh. Sulh dalam bahasa Arab bererti “Putus pertengkaran.'' Ia juga bermakna komproni atau dalam pengertian syarak, suatu perjanjian yang dimeterai bagi menyelesaikan perselisihan atau pertikaian. Dalam amalan perundangan sivil ia dikenali sebagai mediasi. 
Pelaksanaan prosiding sulh bermula apabila Mahkamah Syariah menerima permohonan di bawah bidang kuasa malnya. Ini adalah termasuk permohonan cerai atau sesuatu tuntutan akibat perceraian iaitu nafkah isteri (idah, mutaah atau harta sepencarian) dan nafkah dan hak jagaan anak.

Surat dari Mahkamah Syariah akan memberitahu puan tarikh yang patut puan dan suami hadir bagi suatu sulh. Proses ini juga dikenali sebagai Majlis Sulh. Ia akan dipengerusikan oleh hanya seorang Pendaftar. Puan dan suami tidak boleh diwakili oleh Peguam Syarie atau mana-mana orang tanpa kebenaran Pendaftar. Perkara ini telah dijelaskan dalam Kaedah 5, Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (Sulh) Selangor 2001. Ia supaya setiap pihak dapat cuba mencari perdamaian tanpa dipengaruhi orang lain atau peguam. Proses ini juga lebih mudah daripada perjalanan proses Mahkamah yang mempunyai pelbagai protokol. 

Oleh itu puan tidak perlu melantik peguam bagi mewakili puan dalam proses Sulh. Ia juga salah satu cara bagi menjimatkan kos dan pihak terbabit hanya perlu melantik peguam (sekiranya mahu) sekiranya proses Sulh gagal mencapai apa-apa keputusan. 

Menasihati 
Walaupun begitu, puan boleh meminta nasihat dari peguam, persatuan wanita atau sesiapa bagi menasihati puan mengenai hak-hak yang boleh puan tuntut sebelum menghadiri Majlis Sulh. Perkara ini dapat meningkatkan pengetahuan puan bagi mempersiapkan diri semasa proses sulh.

Jika puan dan suami gagal hadir pada tarikh yang ditetapkan, puan perlu memaklumkan pihak Mahkamah dengan berlandaskan alasan yang wajar. Sekiranya puan atau suami gagal hadir tanpa sebarang alasan, perbuatan ini adalah salah kerana menghina Mahkamah. Perkara ini telah dinyatakan dalam Kaedah 4. 

Sebelum Majlis Sulh bermula, Pendaftar akan menerangkan prosedur sulh kepada puan dan suami. Puan dan suami kemudiannya dikehendaki membentangkan tuntutan dan cadangan penyelesaian terhadap perkara yang dipertikaikan. Walaupun proses ini tidak dilangsungkan dalam Mahkamah, setiap pasangan suami isteri harus masih beradap dan memberi peluang bagi pasangannya untuk membuat tuntutan atau membela diri. Bercakap dengan sopan dan tidak perlu menyerang keperibadian pasangan. Pendaftar juga akan memainkan peranan bagi memastikan kelancaran proses sulh. 

Jika puan dan suami dapat mencapai persetujuan dalam perkara yang dituntut maka Pendaftar akan menyediakan satu draf perjanjian. Draf ini akan dikemukakan kepada puan dan suami untuk ditandatangani. Ia kemudiannya akan disahkan oleh Mahkamah Syariah dan berfungsi sebagai satu perintah. 

Jika tiada langsung persetujuan atau hanya ada beberapa perkara yang tiada persetujuan dalam proses Sulh maka perkara-perkara tersebut akan dirujuk kepada Mahkamah Syariah untuk perbicaraan. 

Panel Peguam Sisters In Islam.

BAPA TANGGUNG PENDIDIKAN ANAK

Soalan:

Saya mendapat hak penjagaan atas anak perempuan saya semasa bercerai dahulu. Mahkamah juga memerintahkan bekas suami membayar nafkah sebanyak RM250 sebulan. Ketika itu anak saya berumur 12 tahun. Anak saya kini ditawarkan belajar ke universiti. Saya tidak mampu membiayai yuran pembelajarannya. Saya sudah cuba berbincang dengan bapanya, tetapi dia mengatakan bahawa dia hanya perlu membayar nafkah sehingga anak saya berumur 18 tahun. Selepas itu dia tidak perlu membayar lagi. Adakah ini benar dan apakah yang boleh saya lakukan? Saya tidak mahu anak saya terlepas peluang keemasan ini.

Ami Ahmad
Kuala Lumpur

Jawapan:

Kehidupan seorang anak merupakan haknya yang tidak boleh diganggu atau disekat. Hak ini ditanggung di bahu ibubapa. Sudah menjadi kewajipan ibubapanya untuk memelihara, menjaga dan membekalkan ilmu kepada anaknya sehingga dia boleh berdikari.

Dalam surah al-Baqarah, ayat 233 (2:233), Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya dan (jangan juga menjadikan) seorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan tersebut.

Sebuah hadith yang dihuraikan oleh Aisyah r.a. menyatakan bahawa Rasulullah telah bersabda: Hindun pernah bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufian (suami Hindun) seorang yang sangat bakhil. Dia tidak pernah memberi belanja kepadaku yang mencukupi diriku dan anakku kecuali apa yang aku ambil dari hartanya itu dan dia tidak mengetahuinya. Jawab Rasullah saw, Ambillah apa yang sekiranya boleh mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang makruf, Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahawa bapa bertanggungjawab memberi nafkah kepada anaknya.

Menurut seksyen 72 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, menyatakan adalah menjadi kewajipan bapa untuk menanggung nafkah anaknya. Kewajipan ini masih sama jika anak tersebut berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain.

Nafkah yang dimaksudkan adalah tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan, pelajaran dan sebagainya.

Untuk mengupas persoalan jangkamasa pemberian nafkah, seksyen 79 Akta menyatakan tempoh masa perintah bagi nafkah anak.

Seksyen tersebut manyatakan bahawa perintah nafkah adalah tamat apabila anak telah mencapai umur 18 tahun.

Walaubagaimanapun jika perintah dibuat bagi anak perempuan yang belum berkahwin, atau bagi anak yang tidak berupaya menanggung dirinya disebabkan oleh kecacatan otak atau jasmani, maka perintah itu tidak terhenti walaupun anak itu mencapai umur 18 tahun.

Perintah melanjutkan pemberian nafkah juga boleh dilakukan untuk membolehkan anak itu mengikuti pelajaran atau latihan yang lebih tinggi. Oleh itu, walaupun anak itu sudah mencapai 18 tahun, tetapi, seperti dalam kes puan ini, demi melanjutkan pelajaran, bapanya haruslah menanggung perbelanjaan pembelajarannya sehinggalah dia tamat belajar.

Malah, puan juga boleh memohon kepada mahkamah untuk menaikkan jumlah nafkah memandangkan keperluan sudah bertambah.

Menurut seksyen 75 Akta, Mahkamah boleh mengubah perintah nafkah anak jika berpuas hati bahawa sesuatu perubahan penting telah berlaku. Dalam kes puan ini, perubahan penting tentunya keperluan anak yang memasuki universiti lebih banyak berbanding dengan keperluannya semasa di sekolah menengah. 

Ibubapa seharusnya bertanggungjawab memberi pendidikan yang sempurna kepada anak. Apa yang menjadi perkara pokok di sini adalah kepentingan dan kebajikan anak itu. Ingatlah, mendapat pendidikan yang sempurna adalah hak anak. 

Panel peguam

Sisters in Islam

BAPA WAJAR TANGGUNG NAFKAH ANAK SEHINGGA KE PERINGKAT UNIVERSITI

Soalan:

Saya telah bercerai dengan isteri pada bulan Jun yang lalu. Saya mempunyai tiga orang anak; yang sulung adalah perempuan berumur 18 tahun, bakal melanjutkan pelajaran di Universiti, yang kedua adalah lelaki berumur 15 tahun, belajar dan anak yang bongsu adalah perempuan berumur 4 tahun. Hak penjagaan anak-anak saya diberikan kepada bekas isteri dengan perintah mahkamah. Saya tahu menjadi kewajipan saya sebagai bapa mereka untuk memberi nafkah anak walaupun saya telah bercerai dengan isteri saya. Soalan saya ialah, sampai bila saya perlu memberi nafkah kepada anak-anak saya? Adakah saya perlu memberi nafkah kepada anak sulung walaupun dia sudah baligh? Bagaimana Mahkamah menentukan jumlah nafkah terhadap anak-anak?

Abah Abooya
Melaka

Jawapan:

Hukum Syarak mewajibkan nafkah anak disediakan oleh bapa. Kewajipan membayar nafkah anak berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah, ayat 233 yang menyatakan dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya.

Untuk makluman saudara, undang-undang keluarga termaktub di bawah undang-undang negeri. Oleh itu, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 terpakai memandangkan saudara menetap di Melaka.

Seksyen 73 Enakmen tersebut memperuntukkan bahawa bapa berkewajipan untuk menanggung nafkah anak dalam apa jua keadaan walaupun hak penjagaan diberikan kepada bekas isteri. Nafkah yang dimaksudkan adalah merangkumi tempat tinggal, pakaian, makanan, dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

Merujuk kepada soalan yang diajukan iaitu mengenai tempoh pemberian nafkah kepada anak-anak saudara. Jumhur Fuqaha berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadith sependapat menyatakan bahawa seorang bapa wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat:

1. Bahawa anak itu belum boleh berdikari. Bagi anak perempuan sehingga ia berkahwin atau sehingga ia ada pekerjaan.
2. Bahawa anak itu miskin tidak mempunyai harta sendiri untuk menafkahkannya.
3. Bapa itu mampu memberi nafkah.

Berdasarkan pendapat Fuqaha dan proviso tersebut, maka bapa wajib memberi nafkah untuk keperluan perbelanjaan seharian dan pembelajaran dan lain-lain keperluan mereka.

Manakala seksyen 80 Enakmen tersebut memperuntukkan bahawa hak anak-anak terhadap nafkah akan terhenti apabila anak itu mencapai umur 18 tahun. Tetapi seksyen ini juga membenarkan Mahkamah, atas permohonan anak, atau seseorang lain, untuk melanjutkan tempoh perintah nafkah tersebut bagi membolehkan anak menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau untuk mengikuti latihan lanjut.

Seperti yang dinyatakan di atas, bapa sememangnya berkewajipan dalam memberi nafkah terhadap anak-anaknya sehingga anak tersebut belum berkahwin bagi anak perempuan. Bagi nafkah anak sulung saudara, adalah wajar bagi saudara memberi hak nafkah terhadapnya walaupun telah baligh. Ini adalah selari dengan keperluannya dan keadaannya yang masih lagi belajar di Universiti.

Merujuk kepada kadar nafkah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah, dapat dinyatakan di sini bahawa sesuatu kadar nafkah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah tidaklah kekal dan boleh diubah. Perubahan kadar nafkah tersebut adalah berdasarkan kepada kemampuan bapa, keperluan anak-anak tersebut dan taraf ekononomi semasa. Perkara ini terdapat di bawah peruntukan seksyen 67 Enakmen tersebut. Contoh kes yang berkaitan dengan perubahan nafkah ini, kes Fatimah v Shaikh Mohamed (1977) 1 JH(1) 39,  Mahkamah telah mempertimbangan taraf hidup di Kuala Lumpur dan berpendapat bahawa kadar lama sebanyak RM90 tidak mencukupi untuk menampung kehidupan anak itu dan telah menaikkan kadar nafkah kepada RM110 sebulan.

Permohonan untuk mengubah perintah ini boleh dibuat oleh orang yang memberi nafkah, orang yang menerima nafkah, dan bagi anak yang belum baligh, penjaganya.

Sebarang maklumat lanjut, saudara boleh menghubungi pihak kami. Sekiranya saudara masih tidak jelas berkenaan prosedur perceraian ini, dinasihatkan agar mendapatkan khidmat guaman sama ada daripada Biro Bantuan Guaman atau Pusat Bantuan Guaman atau mana-mana peguam syarie bagi mendapatkan nasihat berhubung dengan prosedur tersebut.

Panel Peguam

Sisters in Islam

EX-HUSBAND NEGLECTED TO PAY CHILD MAINTENANCE FOR FIVE YEARS

Question:

I divorced five years ago. After a year, I filed a claim for maintenance in the Syariah Court. My husband promised me RM250 a month for our two children and that he would pay a weekly visit to the children. In the beginning, he complied with the Court Order. After a while, he neither saw nor paid child maintenance. It has been five years since he last paid child maintenance.

It has been very difficult for me to raise the children, especially since I no longer work. My children are still in school; one is in standard one while the other is still in kindergarten. My mother and older brother are currently supporting my children and I.

I have gone to Pulau Pinang's Legal Aid Bureau for help and have been instructed to institute a new proceeding against my ex-husband. How long am I supposed to wait and do I have to initiate a new proceeding against him every time he does not pay up? I have reported this matter to the Bureau since a year ago but the response has always been that they are in the midst of sending letters. What am I supposed to do now?

Maznah Laili,
Pulau Pinang.

Answer:

Your husband's action of not paying for child maintenance even though there is a Court Order is against the law. It is a serious offence under the Malaysian Syariah law as well as that of Hukum Syara'.

Pursuant to Malaysian Islamic laws, it is clear that it is the responsibility of the father to support the children. Section 72 (1) of the Pulau Pinang Family Law Enactment 1985 states that Unless there has been an agreement or if there is an Order of Court that provides otherwise, then it is the responsibility of a man to provide for his children's maintenance whether the children are in his care or under the care of someone else, by providing for them shelter, clothing, food, medicine, and education as is reasonable depending on his abilities and standard of living or by providing for the expenses of shelter, clothing, food, medicine and education.

Based on this, the Court has given the Order for payment of your children's maintenance. However, your husband's act of disobeying the said Court Order means he has committed contempt of Court. Section 132 of the same Enactment provides that if a person who was given an Order of Court deliberately neglects to comply with the Court Order, the Court that made the Order can have him fined or imprisoned. For this purpose, you have to file an application in the same Court that had made the Order for maintenance.

Aside from that, you can also apply from the Court for an Order to enforce the Order for payment of maintenance. This Enforcement Order is to ensure that the Maintenance Order that was made by the Court is complied with by your husband.

In order to obtain this Enforcement Order, we can refer to the Pulau Pinang Syariah Civil Procedure Enactment 1999. Pursuant to Order 159 of the said Enactment, it is stated that judicial enforcement and the types of enforcement can be made via one or more of the following methods:-

1. Seizure and Sale Order
Whereby the Court can order for the movable properties of the judgment debtor (your husband) to be seized and sold and the proceeds to be passed to your children as maintenance.

2. Garnishment proceeding
Whereby the Court will hold the movable properties of the judgment debtor (your husband) which is under the ownership or control of a third party, or any debt owed by any third party to the judgment debtor (your husband), and the proceeds from the sale of the movable properties or the payment of said debts to be given to your children as maintenance.

3. Committal Order
Whereby the Court will seize and pass to the judgment creditor (you) any property of the judgment debtor (your husband) as ordered by said Court to be used as maintenance for your children.

4. Order to withhold payment of salary
Whereby the Court may order the employer of the judgment debtor (your husband) to withhold the payment of his salary until an amount is deducted therefrom to pay for your children's maintenance.

Therefore, you have several choices in applying for a Court Order that best suits you and is most effective against your husband. The types of enforcement as listed above are some of the actions that the Court can take in order to ensure compliance on the part of your husband of the Maintenance Order.

For your information, pursuant to Order 147 of the Pulau Pinang Syariah Civil Procedure Enactment 1999, it is compulsory for your ex-husband to comply with any judgments made by the Court.

The above proceedings can help you and is very effective if you know his salary, financial situation as well as properties owned by your husband. You should discuss with the lawyer from the Legal Aid Bureau appointed to represent you in this case. Ask the said lawyer for the latest development in your case. If the lawyer informs you that he or she has already sent letters, ask him or her for the details of the letter; to whom the letter was addressed; the contents of the letter; when was the letter delivered, and what were the follow-up actions your lawyer had taken in regards to the said letter.

It is very important for you to obtain the above information so that you can decide on what to do next. Always communicate with your lawyer as he or she is the one responsible to ensure that your rights and interests are taken care of.

Panel Lawyers,

Sisters in Islam

LIMA TAHUN SUAMI ABAI NAFKAH ANAK

Soalan:

Saya sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Selepas satu tahun saya membuat tuntutan nafkah di Mahkamah Syariah. Suami berjanji untuk memberikan RM250 untuk dua orang anak dan dia akan menziarahi anak seminggu sekali. Mula-mula, dia ikutlah perintah Mahkamah, tapi lama kelamaan, anak-anak pun tak pernah dia jenguk apatah lagi memberi nafkah. Sekarang dah masuk lima tahun dia tak beri nafkah anak-anak.

Amat sukar untuk saya membesarkan anak-anak, lebih-lebih lagi saya tidak bekerja sekarang. Anak-anak dah bersekolah, seorang darjah satu dan seorang tadika. Ibu dan abang sayalah yang menanggung perbelanjaan kami anak beranak.

Saya telah ke Biro Bantuan Pulau Pinang untuk mendapatkan bantuan. Biro tersebut menyuruh saya membuka kes baru. Masalahnya, berapa lama perlu saya tunggu dan adakah setiap kali bekas suami membuat masalah, saya perlu buka kes baru? Sudah setahun saya melaporkan hal ini kepada Biro tetapi balasan yang saya terima adalah mereka sedang menghantar surat. Apa yang perlu saya lakukan sekarang?

Maznah Laili, Pulau Pinang.

Jawapan:

Tindakan bekas suami puan yang sengaja tidak membayar nafkah anak-anak walaupun ada perintah dari Mahkamah merupakan satu tindakan yang menyalahi undang-undang dan merupakan satu kesalahan yang serius dari segi perundangan Islam di Malaysia dan juga dari segi hukum syarak.

Menurut perundangan Islam di Malaysia, telah dinyatakan dengan jelas dan terang bahawa adalah merupakan kewajipan bapa untuk menanggung anak-anak. Seksyen 72(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pulau Pinang)1985 mengatakan bahawa Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan, dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

Atas dasar inilah Mahkamah telah mengeluarkan perintah pembayaran nafkah kepada anak-anak puan. Namun, jika bekas suami mengingkari perintah tersebut, tindakannya merupakan satu penghinaan kepada Mahkamah. Seksyen 132 Enakmen memperuntukkan jika seseorang yang telah diberikan perintah oleh Mahkamah kemudian dengan sengaja cuai mematuhi perintah, Mahkamah yang membuat perintah itu boleh, mengarahkan supaya orang itu dikenakan denda atau boleh menjatuhkan hukuman penjara kepadanya. Tetapi puan hendaklah membuat permohonan kepada Mahkamah Syariah yang mengeluarkan perintah nafkah tersebut bagi tujuan ini.

Selain daripada itu, puan juga boleh membuat permohonan kepada Mahkamah untuk satu pelaksanaan perintah bagi mendapatkan hak anak-anak puan. Perintah pelaksanaan ini adalah untuk memastikan bahawa perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebelum ini dilaksanakan oleh bekas suami puan yang akan dikuatkuasakan oleh Mahkamah.

Bagi mendapatkan perintah ini, seharusnya Enakmen Tatacara Mal Pulau Pinang 1999 dirujuk. Di bawah Aturan 159 Enakmen Tatacara Mal Pulau Pinang 1999 tersebut dinyatakan bahawa tindakan penguatkuasaan penghakiman dan jenis perlaksanaan boleh dibuat melalui satu atau lebih daripada cara-cara berikut:-

1. Perintah penyitaan dan penjualan
Di mana Mahkamah boleh merampas dan menjual harta alih penghutang penghakiman (suami) itu, dan memberikan hasil jualan harta tersebut kepada anak-anak puan sebagai bayaran nafkah.

2. Prosiding garnismen
Di mana Mahkamah akan menahan harta alih kepunyaan penghutang penghakiman (suami) yang berada dalam pemilikan atau kawalan pihak ketiga, atau hutang yang perlu dibayar oleh pihak ketiga tersebut kepada penghutang penghakiman (suami); dan hasilnya akan diberikan sebagai bayaran nafkah anak-anak.

3. Perintah pengkomitan
Di mana Mahkamah akan merampas dan menyerah kepada pemiutang penghakiman (isteri) mana-mana barang yang diperintahkan supaya diserahkan oleh penghutang penghakiman (suami) kepada pemiutang penghakiman (isteri) sebagai bayaran nafkah anak-anak.

4. Perintah penahanan pendapatan
Di mana Mahkamah akan menahan pendapatan penghutang penghakiman (suami). Ini membolehkan anak-anak puan mendapat nafkah terus dari pemotongan gaji bekas suami puan.

Oleh yang demikian, puan mempunyai pilihan untuk membuat permohonan yang difikirkan sesuai dan efektif terhadap suami puan. Jenis-jenis perlaksanaan ini adalah antara tindakan yang akan diambil oleh Mahkamah agar perintah dipatuhi oleh bekas suami.

Untuk makluman puan, di bawah Aturan 147 Enakmen Tatacara Mal Pulau Pinang 1999 ini, bekas suami puan wajib untuk mematuhi mana-mana penghakiman yang telah dikeluarkan.

Prosiding-prosiding di atas boleh membantu puan dan sangat efektif sekiranya puan mengetahui kedudukan harta yang dimiliki oleh bekas suami atau jumlah pendapatannya.

Puan hendaklah duduk berbincang dengan peguam daripada Biro Bantuan Guaman yang telah dilantik untuk mengendalikan kes puan ini. Minta daripada peguam tersebut maklumat terkini tentang kes puan. Jika peguam memberitahu bahawa beliau telah pun menghantar surat, tanya kepada peguam itu butir-butir lanjut tentang surat itu seperti, surat itu ditujukan kepada siapa, isi kandungan surat itu, bilakah surat itu dihantar dan apakah tindakan susulan yang telah diambil oleh peguam puan.

Sangatlah penting bagi puan mendapatkan maklumat-maklumat ini agar puan dapat membuat keputusan tentang langkah-langkah yang boleh diambil seterusnya. Sentiasalah berkomunikasi dengan peguam puan kerana dia bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan puan dalam kes ini.

Panel Peguam

Sisters in Islam

NAFKAH ANAK TANGGUNGJAWAB BAPA (2)

Soalan:

SIS, ibu bapa saya telah berpisah sejak setahun lalu. Sejak berpisah bapa tidak pernah mempedulikan tentang anak-anaknya. Ibu terpaksa bekerja untuk menampung perbelanjaan rumah dan persekolahan kami adik beradik. Setahu saya walaupun ibu dan ayah telah bercerai tetapi tanggungjawab ayah untuk memberi nafkah kepada kami adik beradik tidak terhenti. Bolehkah SIS jelaskan dengan lebih lanjut?

Anak terbiar
Kg. Baru KL

Jawapan:

Pertalian darah antara anak dan bapa tidak terputus meskipun sesuatu perkahwinan itu telah berakhir. Bapa tetap perlu menjalankan tanggungjawabnya untuk memberi nafkah kepada anak-anak sehingga tamat pengajian peringkat tertinggi dan mampu berdikari.

Sesungguhnya kewajipan bapa untuk memberi nafkah kepada anak-anak merupakan perkara yang jelas dan dinyatakan dalam perundangan Islam di Malaysia dan juga hukum syarak.

Kita boleh lihat kewajipan bapa memberi nafkah dengan merujuk kepada surah al-Baqarah ayat 223 yang bermaksud, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada (ibu dan anaknya itu) menurut cara yang adil.

Berdasarkan ayat inilah maka Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 memperuntukkan seksyen 72 yang menyatakan bahawa adalah kewajipan bapa untuk memberi nafkah kepada anak-anak, tidak kira sama ada anak-anak itu di bawah jagaannya atau orang lain. Seksyen ini juga menyatakan bapa perlu menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran atau sebagai gantinya, kos kepada perkara-perkara tersebut.

Manakala Seksyen 59(1) mentafsirkan nafkah sebagai tempat tinggal, pakaian, makanan, dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya. Dalam menentukan kemampuan bapa pula, antara faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah ialah pendapatan dan tanggungan lain bapa dan sebagainya.

Kita boleh merujuk kepada kes Mohamed v Selamah (1980) 2 JH 95, di mana ibu telah memohon nafkah anak-anak yang berusia 13 dan 9 tahun sebanyak RM90 sebulan bagi kedua-dua anaknya. Bapa menyatakan bahawa pendapatan beliau ialah RM120 sebulan. Mahkamah juga telah mendapati bahawa bapa tidak mempunyai tanggungan lain dan tinggal bersama ibubapanya yang menjaga makan minum bapa ini. Mahkamah telah memutuskan bahawa bapa membayar RM70 sebulan sebagai nafkah anak-anaknya. Ini merupakan 58% daripada pendapatan bulanan bapa.

Alasan bahawa bapa tidak bekerja tidak boleh digunakan bagi mengelak pembayaran nafkah. Nafkah merupakan hak seorang anak dan ia mestilah ditunaikan. Anak tidak boleh dihukum dengan mengurangkan nafkahnya apabila terjadi perceraian. Ini tidak adil bagi anak tersebut. Bapa haruslah berusaha untuk memberi yang terbaik kepada anaknya termasuklah jumlah nafkah yang adil.

Sesuatu kadar nafkah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah tidaklah kekal dan boleh diubah. Ia boleh diubah mengikut kemampuan bapa dan anak-anak. Nafkah anak yang masih kecil tentunya tidak sama jika anak tersebut telah bersekolah. Justeru itu Seksyen 62 Enakmen menyatakan bahawa Mahkamah berkuasa untuk mengubah sesuatu perintah pembayaran nafkah jika sesuatu perubahan telah berlaku.

Oleh itu jelaslah di sini bahawa bapa wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya walaupun telah berlaku perceraian.

Panel Peguam

Sisters in Islam

SUAMI WAJIB BERTANGGUNGJAWAB

Soalan:

Suami saya sudah hampir setengah tahun tidak bekerja. Kami mempunyai empat orang anak, masing-masing berumur lima, empat, dua tahun dan yang bongsu baru berumur enam bulan.

Saya hantar anak-anak ke rumah ibubapa saya di Kedah kerana kami menghadapi masalah. Saya dan suami dalam proses kaunseling di Pejabat Agama kini. Minggu depan adalah sessi kedua.

Masalah kami; sejak berkahwin, suami tidak pernah beri nafkah secara tetap. Malah, seringkali dia tidak beri nafkah. Suami saya juga banyak berhutang dan sayalah yang terpaksa menanggung hutang piutangnya. Untuk mengelak daripada pengutip hutang, dia pernah melarikan diri selama dua minggu tanpa memberitahu apa-apa pun kepada saya.

Saya mahukan perceraian sebab tak tahan dengan sikapnya yang tidak mengambil berat soal anak-anak. Jika suami tidak pernah memberi nafkah, bolehkah saya meminta cerai?

Setiakaseh
Kuala Lumpur

Jawapan:
Perkahwinan merupakan satu tanggungjawab, bukan sahaja dari segi agama, malah merupakan tanggungjawab sosial juga. Menjaga kebajikan keluarga dan melindungi mereka daripada perkara-perkara buruk adalah antara tanggungjawab yang perlu dipenuhi.

Kewajipan memberi nafkah terletak di bahu suami. Seksyen 59 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 memberi kuasa kepada mahkamah untuk mengeluarkan perintah pembayaran nafkah terhadap seseorang lelaki kepada isterinya, atau pun kepada bekas isterinya.

Seksyen 72 Akta juga mewajibkan seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Tambahan lagi, seksyen ini memberi kuasa kepada mahkamah untuk memerintahkan bukan sahaja seorang ayah membayar nafkah kepada anak-anaknya, malah kepada saudara-mara lelaki kepada anak-anak itu untuk memberi nafkah. Contohnya, datuk sebelah bapa anak-anak itu, ayah saudara sebelah bapa anak-anak itu.

Sebab mengapa saudara-mara lelaki sebelah bapa anak-anak itu dipertanggungjawabkan menjaga kebajikan mereka adalah kerana penetapan oleh hukum syara'. Ini juga sebab mengapa pembahagian harta pusaka melalui faraid memberi bahagian yang lebih kepada lelaki berbanding perempuan, iaitu 2:1. Kelebihan bahagian yang diberikan bermaksud tanggungjawab yang dipikul juga lebih. 

Oleh itu, kesan kedua-dua seksyen ini ialah, walaupun belum bercerai, puan boleh membawa tuntutan nafkah ini ke mahkamah dan mahkamah boleh memerintahkan suatu pembayaran nafkah.

Menjawab persoalan perceraian, menurut Akta, jika suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan, maka isteri boleh menuntut perceraian melalui fasakh. Malah, ta'liq juga menyatakan bahawa jika suami mengabaikan isteri dan gagal memberi nafkah kepadanya selama empat bulan berturut-turut, maka, isteri berhak menuntut cerai.

Puan haruslah bersedia dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang boleh mengukuhkan dakwaan puan tentang suami tidak memberi nafkah dalam perbicaraan perceraian nanti.

Kami juga nasihatkan agar puan juga membuat tuntutan hak penjagaan anak-anak. Jika tiada perintah tentang hak penjagaan dibuat, maka isu ini tidak selesai dan mungkin akan menimbulkan kerumitan di kemudian hari. 

Berkenaan hutang suami, seeloknya puan membuat laporan polis tentang perkara ini. Ini untuk mengelakkan puan dan anak-anak di apa-apakan oleh pengutip hutang apabila suami menghilangkan diri sekali lagi.

Panel peguam

Sisters in Islam

SUAMI TIDAK MAMPU BAYAR NAFKAH ANAK

Soalan:

Suami saya mempunyai dua orang anak dengan bekas isterinya, masing-masing berusia 10 tahun (perempuan) dan empat tahun (lelaki). Bekas isterinya mendapat hak penjagaan kedua-dua anak tersebut.

Nafkah anak ditetapkan oleh hakim sebanyak RM300 sebulan. Suami saya membayar setiap bulan, tetapi dengan memberikan wang tunai melalui bekas bapa mertuanya. Bekas isterinya telah mengambil satu tindakan mahkamah menuntut tunggakan nafkah anak.

Semasa perbicaraan, dua kali suami saya gagal hadir atas sebab-sebab yang tertentu. Mahkamah kemudiannya memerintahkan suami saya membayar tunggakan nafkah sebanyak RM400 sebulan. Mana suami saya ada duit dengan gaji kecilnya. Apa yang boleh kami buat untuk mengurangkan jumlah bayaran nafkah ini kerana dia masih ada satu lagi keluarga untuk ditanggung. Suami saya juga ingin mengambil anak perempuannya yang kini sudah berusia 10 tahun kerana dia sering mengatakan mahu tinggal bersama suami saya. Bantulah kami.

Hamidah Salim,
Negeri Sembilan

Jawapan:

Berkenaan dengan masalah bayaran nafkah anak, puan dan suami boleh membuat permohonan kepada mahkamah untuk mengubah perintah nafkah yang telah diberi sebelumnya. Suami puan hendaklah menunjukkan kepada mahkamah bahawa permohonan itu adalah berasas dan terdapat perubahan yang amat penting selepas perintah diberi.

Suami puan hendaklah menunjukkan bukti-bukti bahawa dia ada memberi nafkah kepada bekas isteri dan anak-anak serta surat dari majikan yang menyatakan pendapatan bulanan yang sebenar kepada mahkamah. Lazimnya, mahkamah yang akan menentukan jumlah apa-apa nafkah yang hendak dibayar berdasarkan kemampuan dan pendapatan suami, dan juga diseimbangkan dengan keperluan anak-anak.

Mahkamah mempunyai kuasa untuk memutuskan kes berdasarkan bukti-bukti yang telah dibentangkan kepadanya. Oleh sebab suami puan gagal untuk menunjukkan bahawa dia ada membayar nafkah seperti yang telah diperintahkan, maka mahkamah telah memutuskan supaya suami puan membayar tunggakan nafkah anak-anak seperti yang telah dipohon oleh bekas isterinya.

Bagi tuntutan hak penjagaan, menurut seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003, ibu adalah yang paling berhak berbanding segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.
Seksyen 84 enakmen tersebut juga menggariskan situasi di mana hak seorang ibu terhadap hak penjagaan anaknya atau hadhanah boleh hilang sekiranya;

(a) Jika ibu itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu. Jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan;

(b) Jika ibu itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;

(c) Jika ibu itu menukar pemastautinnya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu daripada menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;

(d) Jika ibu murtad;

(e) Jika ibu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.

Sekiranya puan dan suami ingin menggunakan mana-mana alasan yang telah dinyatakan, puan dan suami perlu mempunyai bukti yang kukuh untuk dibawa ke mahkamah.

Dalam menentukan hak penjagaan dan kehilangan hak yang telah diberikan, mahkamah akan mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan anak tersebut. Ini adalah alasan utama di dalam penghakiman yang menyatakan bahawa keutamaan akan diberikan kepada kesejahteraan anak tersebut.

Umur anak juga penting kerana menurut seksyen 85(1) Enakmen, hak penjagaan ibu terhadap anak itu akan tamat apabila anak itu mencapai umur tujuh tahun (bagi anak lelaki) dan sembilan tahun (bagi anak perempuan). Namun, mahkamah masih boleh membenarkan hak penjagaan itu diberikan kepada ibunya sehingga anak itu mencapai umur sembilan tahun (bagi anak lelaki) dan 11 tahun (bagi anak perempuan).

Seksyen 85(2) Enakmen menyatakan bahawa setelah hak penjagaan ibu tamat, maka hak tersebut akan jatuh kepada bapa. Jika anak itu telah mencapai umur mumaiyiz (umur kecerdikan), maka anak itu berhak untuk memilih sama ada mahu tinggal dengan ibu atau bapanya.

Oleh sebab anak perempuan suami puan menyatakan kemahuannya untuk tinggal bersama suami puan, mahkamah terlebih dahulu akan menimbangkan kebajikan kanak-kanak tersebut selain melihat kepada kemahuan anak itu. Jika berpuas hati, mahkamah akan memerintahkan supaya suami mendapat hak penjagaan.

Panel Peguam

Sisters in Islam

SUAMI TANGGUNG NAFKAH ANAK TIRI

Soalan:

Saya telah bercerai dan berkahwin lain. Mahkamah ada mengeluarkan perintah mengarahkan bekas suami saya membayar nafkah untuk anak-anak, tetapi dia langsung tidak pernah bayar. Sebaliknya, suami baru saya yang membiayai semua keperluan anak-anak daripada perkahwinan pertama saya. Perlukah dia memberi nafkah kepada anak-anak saya sedangkan bapa kandung mereka masih hidup? Bagaimana boleh saya tuntut nafkah daripada bekas suami saya?

Noor Sinar Suria,
Kuala Lumpur.

Jawapan:

Nafkah anak-anak merupakan hak mereka yang diperuntukkan di bawah ajaran Islam dan juga undang-undang syariah. Adalah amat aib bagi seorang bapa yang mampu memberi nafkah untuk anak-anak kandungnya, tetapi dengan sengaja tidak berbuat demikian.

Meskipun puan sudah bercerai dengan bekas suami dan berkahwin lain, tidak bermakna dia boleh lari daripada tanggungjawabnya terhadap anak-anak di bawah jagaan puan. Tanggungjawab bapa membayar nafkah anak tidak terhapus hanya kerana ada orang lain yang boleh menyara anak-anaknya.

Kepentingan nafkah bukan sekadar untuk memastikan anak-anak hidup dalam keadaan cukup serba-serbi. Nafkah turut berfungsi sebagai pengerat hubungan antara bapa dengan anak-anak kerana ia menunjukkan bahawa dia masih sayang dan mengambil berat akan kebajikan anak-anaknya, walaupun hubungan suami-isteri telah putus.

Kewajipan bapa membayar nafkah anak termaktub di bawah Seksyen 72 (1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Seksyen ini menyatakan bahawa, melainkan terdapatnya perjanjian antara ibu bapa atau ada perintah mahkamah yang memperuntukkan sebaliknya, bapa wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya sama ada mereka berada dalam jagaannya atau orang lain.

Untuk makluman puan, puan boleh memohon perintah pelaksanaan di mahkamah supaya bekas suami puan membayar nafkah anak-anak demi mengatasi masalah yang puan hadapi. Perintah ini bertujuan memastikan perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah sebelum ini dipatuhi oleh bekas suami puan.

Merujuk kepada Seksyen 159 Akta Tatacara Mal (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998, terdapat beberapa cara pelaksanaan perintah yang boleh dibuat:

(a) Perintah penyitaan dan penjualan di mana mahkamah boleh merampas dan menjual harta alih bekas suami puan, dan menyerahkan hasilnya kepada puan sebagai bayaran nafkah;

(b) Prosiding garnismen di mana mahkamah akan menahan dan menjual harta alih kepunyaan bekas suami puan yang berada dalam milikan atau kawalan pihak ketiga, atau menahan hutang yang perlu dibayar oleh pihak ketiga kepada bekas suami puan, dan hasilnya akan diberikan sebagai bayaran nafkah anak-anak;

(c) Perintah pengkomitan di mana mahkamah akan merampas mana-mana barang yang diperintahkan untuk diserahkan oleh bekas suami puan kepada puan dan menyerahkan barang tersebut sebagai bayaran nafkah anak-anak; dan

(d) Perintah penahanan pendapatan di mana mahkamah akan menahan dan memotong sebahagian daripada wang pendapatan bekas suami puan untuk diberikan kepada anak-anak puan sebagai nafkah.

Jenis pelaksanaan yang disenaraikan di atas adalah tindakan-tindakan yang akan diambil oleh mahkamah agar perintah bayaran nafkah dipatuhi oleh bekas suami puan. Puan boleh memilih kaedah pelaksanaan perintah yang difikirkan sesuai dan efektif terhadap bekas suami puan.

Seperkara lagi, menurut Seksyen 147 Akta yang sama, bekas suami puan sebenarnya wajib mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah.

Perbuatan mengingkari perintah mahkamah merupakan satu penghinaan kepada mahkamah. Seksyen 132 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 memperuntukkan bahawa seseorang yang telah diberikan perintah oleh mahkamah, tetapi dengan sengaja cuai mematuhi perintah tersebut, mahkamah yang membuat perintah itu boleh mengarahkan orang itu didenda atau dipenjarakan.

Memandangkan bekas suami puan telah mengingkari perintah mahkamah dengan tidak membayar nafkah, dia boleh dihukum menurut Seksyen 132 seperti yang disebut di atas. Tetapi, puan perlu membuat aduan ke mahkamah yang mengeluarkan perintah nafkah tersebut bagi tujuan ini.

Untuk pengetahuan puan juga, seksyen 78 (3) Akta yang sama membenarkan suami baru puan menuntut sejumlah wang yang telah dia gunakan untuk menyara anak-anak puan daripada bekas suami puan.

Panel peguam

Sisters in Islam

PROSEDUR MOHON NAFKAH ANAK

Soalan:

Saya dan bekas suami bercerai 3 tahun yang lepas. Kedua-dua orang anak kami yang berumur 2 dan 3 tahun ditinggalkan di bawah penjagaan saya. Oleh kerana suami sering abai membayar nafkah anak-anak, saya membuat tuntutan di Mahkamah Syariah. Mahkamah keluarkan perintah supaya dia membayar RM500 seorang setiap bulan untuk anak-anak kami. Pada mulanya dia ikutlah perintah mahkamah tapi lama kelamaan, anak-anak pun tak pernah dia jenguk apatah lagi memberi nafkah. Sekarang sudah hampir 2 tahun dia tak beri nafkah kepada anak-anak. Apa lagi yang saya boleh lakukan sekarang?

Salmah Hassan
Melaka.

Jawapan:

Melalui pengalaman kami di Sisters in Islam, masalah yang dihadapi oleh puan ini merupakan salah satu cabaran utama yang sentiasa dihadapi oleh ibu tunggal di Malaysia dalam membesarkan anak-anak selepas perceraian.

Tindakan bekas suami puan yang sengaja tidak membayar nafkah anak-anak walaupun ada perintah dari Mahkamah bukan sahaja satu tindakan yang tidak bermoral, ia juga menyalahi undang-undang dan merupakan satu kesalahan yang serius dari segi undang-undang dan juga hukum syarak. 

Di dalam surah al-Baqarah ayat 223, Allah saw berfirman bahawa dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada (ibu dan anaknya itu) menurut cara yang adil.

Menurut perundangan Islam di Malaysia, telah dinyatakan dengan jelas dan terang bahawa adalah merupakan kewajipan bapa untuk menanggung anak-anak. Seksyen 73(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2004 memperuntukkan bahawa kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan, dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

Atas dasar inilah Mahkamah telah mengeluarkan perintah pembayaran nafkah kepada anak-anak puan. Namun, jika bekas suami mengingkari perintah tersebut, tindakannya merupakan satu penghinaan kepada Mahkamah. Seksyen 133 memperuntukkan jika seseorang yang telah dengan sengaja cuai mematuhi perintah,  Mahkamah boleh, mengarahkan supaya dia dikenakan denda atau boleh dipenjara. Tetapi puan hendaklah membuat permohonan kepada Mahkamah Syariah yang mengeluarkan perintah nafkah tersebut bagi tujuan ini.

Selain daripada itu, puan juga boleh membuat permohonan kepada Mahkamah untuk satu pelaksanaan perintah bagi mendapatkan hak anak-anak puan. Perintah pelaksanaan ini adalah untuk memastikan bahawa perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebelum ini dilaksanakan oleh bekas suami puan yang akan dikuatkuasakan oleh Mahkamah.

Bagi mendapatkan perintah ini, Enakmen Tatacara Mal Negeri Melaka 2002 perlulah dirujuk. Di bawah Aturan 159 Enakmen Tatacara Mal Negeri Melaka 2002 tersebut dinyatakan bahawa tindakan penguatkuasaan penghakiman dan jenis perlaksanaan boleh dibuat melalui satu atau lebih daripada cara-cara berikut:-

1. Perintah penyitaan dan penjualan
Di mana Mahkamah boleh memerintahkan harta-harta alih milik suami disita dan dijual secara lelong. Hasil jualan harta tersebut diberi kepada anak-anak puan sebagai bayaran nafkah.

2. Prosiding garnismen
Di mana Mahkamah memerintahkan supaya harta alih kepunyaan suami yang dimiliki atau dikawal oleh pihak ketiga ditahan dan dijual. Sekiranya tiada harta, maka apa-apa hutang yang perlu dibayar oleh pihak ketiga kepada suami. Hasil jualan atau hutang akan diberikan sebagai bayaran nafkah anak-anak.

3. Perintah pengkomitan
Di mana Mahkamah akan merampas dan menyerah kepada isteri mana-mana barang yang telah diperintahkan untuk diserah kepada isteri. Barang-barang ini boleh dijual oleh isteri bagi mendapatkan bayaran nafkah anak-anak.

4. Perintah penahanan pendapatan
Dimana Mahkamah akan menahan pendapatan suami. Ini membolehkan anak-anak puan mendapat nafkah terus dari pemotongan gaji bekas suami puan.

Oleh yang demikian, puan mempunyai pilihan untuk membuat permohonan yang difikirkan paling sesuai dan efektif terhadap suami puan. Jenis-jenis perlaksanaan ini adalah antara tindakan yang boleh diambil oleh Mahkamah agar perintah dipatuhi oleh bekas suami.

Bekas suami puan wajib untuk mematuhi mana-mana penghakiman yang telah dikeluarkan. 

Prosiding-prosiding di atas boleh membantu puan dan sekiranya puan mengetahui kedudukan harta yang dimiliki oleh bekas suami atau jumlah pendapatannya.

Panel Peguam

Sisters in Islam

POTONG GAJI BAYAR NAFKAH ANAK

Soalan:

Saya dan suami bercerai secara baik pada 2002 yang lalu. Semasa perintah perceraian dikeluarkan, bekas suami bersetuju untuk membayar nafkah dua orang anak sebanyak RM200 sebulan. Tetapi dia tidak pernah membayar dengan tetap.Jika saya minta baru dia beri, jika tidak, senyap saja. Tetapi kini perbelanjaan anak-anak semakin meningkat kerana keperluan persekolahan mereka. Apabila saya berbincang dengan bekas suami, dia bersetuju dan berjanji akan memberi RM1,000 sebulan untuk nafkah anak. Tetapi, macam biasa, hanya cakap-cakap kosong. Bagaimanakah caranya saya nak pastikan anak-anak saya mendapat hak mereka?

MAHIMA MOKHTAR,
Shah Alam, Selangor.

Jawapan:

Kami di Sisters in Islam sentiasa menekankan bahawa nafkah anak merupakan hak anak-anak. Ibu bapa seharusnya peka terhadap kepentingan dan kebajikan anak-anak. Walaupun telah bercerai, tanggungjawab terhadap anak-anak berterusan.

Semakin membesar anak itu, semakin meningkat dan bertambah keperluan mereka. Mengambil kira kepentingan dan kebajikan anak-anak, undang-undang menyediakan peruntukan yang membolehkan ibu atau bapa mengubah perintah jumlah nafkah yang telah diberikan oleh mahkamah.

Apa yang penting dibuktikan di sini ialah keperluan anak-anak itu. Puan haruslah menunjukkan kepada mahkamah perbelanjaan keperluan anak-anak. Tujuannya supaya mahkamah mendapat gambaran sebenar tentang keperluan hidup anak-anak puan kini. Jika dulu anak-anak tidak bersekolah, perbelanjaannya kurang berbanding dengan anak-anak yang bersekolah.

Contohnya, puan bolehlah menunjukkan kepada mahkamah pembelian buku-buku sekolah, bayaran pengangkutan ke sekolah, yuran-yuran berkaitan dengan persekolahan anak-anak, wang saku harian, dan sebagainya.

Tetapi, mahkamah juga akan melihat kepada kemampuan bekas suami. Puan juga harus bersedia menunjukkan kepada mahkamah bahawa bekas suami mampu untuk memberi nafkah sebanyak RM1,000 sebulan kepada anak-anak. Jika mahkamah mendapati bahawa bekas suami bergaji kecil, maka, mahkamah akan memutuskan satu jumlah yang mahkamah rasa adil bagi bekas suami dan juga anak-anak puan.

Bagi menjamin anak-anak mendapat nafkah daripada bekas suami secara tetap, undang-undang membolehkan puan memohon perintah potongan gaji. Puan boleh membuat permohonan ini serentak dengan permohonan ubah perintah kepada nafkah anak-anak.

Bagi perintah seperti ini, mahkamah akan mengeluarkan perintah tersebut kepada majikan bekas suami puan. Apabila perintah tersebut dikeluarkan, puan haruslah menghantar salinan perintah tersebut kepada majikan bekas suami. Dengan cara ini, pihak majikan bekas suami akan membayar nafkah anak-anak puan sebelum mengeluarkan gaji kepada bekas suami.

Majikan wajib mematuhi perintah mahkamah tersebut. Jika mereka ingkar, tindakan menghina mahkamah boleh diambil terhadap majikan itu.

Panel peguam

Sisters in Islam

NAFKAH - SUAMI WAJIB BAYAR

Soalan:

Saya telah bercerai dengan suami saya lapan tahun lalu di Shah Alam. Kami mempunyai dua anak lelaki berusia 15 dan 10 tahun serta seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Hak penjagaan anak telah diberi kepada saya, dan suami sepatutnya membayar nafkah anak. Tetapi sehingga kini dia tidak pernah membayar sebarang wang nafkah kepada saya.

Bolehkan saya menuntut nafkah yang telah tertunggak dan apa-apa perintah bagi memastikan bayaran nafkah dihantar kepada saya setiap bulan? Suami sering mengugut untuk mengambil hak penjagaan anak setiap bulan?

Suami juga sering mengugut untuk mengambil hak penjagaan anak sekiranya saya berkahwin lagi. Bolehkan dia berbuat demikian?

Sheila Dali

Jawapan:

Berhubung permasalahan ini, rujukan akan dibuat berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan.

Sekiranya puan telah mendapat perintah Mahkamah Syariah bagi hak penjagaan dan nafkah anak, di mana bekas suami telah dan masih gagal mematuhi perintah tersebut, maka puan boleh membuat permohonan penguatkuasaan dan perlaksanaan atas kegagalan mematuhi perintah yang diperoleh sebelum ini.

Permohonan seperti ini hanya boleh dipohon selepas terdapat perintah sebelumnya dan pihak terbabit gagal mematuhi perintah tersebut. Permohonan hendaklah dibuat di mahkamah sama yang mengeluarkan perintah sebelumnya.

Permohonan puan itu berkisar mengenai perintah yang telah diperoleh dan pembuktian terhadap kegagalan bekas suami mematuhi perintah membayar nafkah anak.

Puan boleh memohon perintah perlaksanaan, iaitu tindakan yang boleh dibuat ke atas tunggakan nafkah anak tersebut. Jika tunggakan nafkah itu diperintahkan agar dibayar secara ansuran bulanan, puan boleh memohon agar ia dibuat secara perintah tahanan pendapatan tenaga.

Ini bermaksud Mahkamah Syariah boleh mengeluarkan perintah kepada majikan bekas suami puan agar memotong gaji setiap bulan dan diberikan terus kepada puan.

Selain itu, puan juga boleh memohon perintah penyitaan dan penjualan, iaitu Mahkamah Syariah memerintahkan harta-harta milik suami disita dan dijual secara lelong.

Hasil wang lelong tersebut, setelah ditolak kos, akan diberi kepada puan untuk membayar tunggakkan nafkah anak.

Jika bekas suami puan tidak mampu membayar penghakiman hutang tunggakan itu, dan tiada harta yang boleh disita atau dilelong, serta dalam masa yang sama puan tahu dan boleh membuktikan ada orang ketiga berhutang dengan bekas suami, puan boleh memohon perintah agar orang ketiga tersebut membayar terus hutangnya kepada puan di bawah prosiding hiwalah.

Puan juga boleh memohon perintah pengkomitan yang mengakibatkan bekas suami puan dipenjara atas kegagalannya dengan sengaja mematuhi perintah mahkamah.

Bagi memastikan bekas suami membayar nafkah pada waktu seterusnya, puan boleh memohon agar Mahkamah Syariah memerintahkan bekas suami mencagarkan hartanya kepada pemegang amanah supaya membayar nafkah tersebut.

Seterusnya ialah isu hak penjagaan anak atau hadhanah. Hak penjagaan anak lelaki akan tamat ketika anak itu mencapai umur tujuh tahun dan boleh dilanjutkan dengan kebenaran Mahkamah Syariah sehingga sembilan tahun.

Jika anak lelaki itu mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz) maka anak puan itu berhak memilih untuk tinggal sama ada dengan ibu atau bapanya.

Pihak mahkamah akan menentukan umur mumaiyiz bagi kanak-kanak tersebut dan berbeza dari seorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain.

Oleh itu, bagi kedua-dua anak lelaki puan, keputusan untuk mereka tinggal dengan siapa adalah di tangan mereka kerana mereka telah mencapai umur mumaiyiz.

Manakala hak penjagaan bagi anak perempuan akan tamat ketika anak perempuan itu berumur sembilan tahun dan boleh dilanjutkan dengan kebenaran Mahkamah Syariah sehingga 11 tahun. Setelah umurnya mencapai umur mumaiyiz, dia juga berhak memilih untuk tinggal sama ada dengan ibu atau bapanya.

Oleh itu bekas suami puan boleh memohon kepada Mahkamah Syariah untuk mengubah perintah hadhanah kepadanya jika puan berkahwin dengan orang tiada pertalian dengan anak puan dalam tempoh anak perempuan puan belum mencapai umur mumaiyiz.

Akan tetapi jika Mahkamah Syariah mendapati anak perempuan puan telah mencapai umur mumaiyiz, walaupun usianya baru lapan tahun, maka dia boleh menggunakan haknya memilih untuk tinggal sama ada dengan puan atau bekas suami puan.

Tambahan pula jika puan boleh membuktikan kepada Mahkmah Syariah bahawa perkahwinan puan itu tidak akan menjejaskan kebajikan anak perempuan tersebut, malah sebaliknya akan berlaku jika dia bersama bekas suami puan. Maka hak hadhanah akan tetap diberi kepada puan.

Bagaimanapun, hak hadhanah anak perempuan akan hanya terlucut jika terdapat perintah merubahnya oleh Mahkamah Syariah.

Ini bermakna selagi bekas suami puan tidak membuat permohonan untuk mengubah perintah sedia ada, dan selagi perbicaraan mengenainya belum tamat dengan perintah yang baru dikeluarkan, puan masih berhak terhadap hadhanah anak perempuan puan.

Panel Peguam

Sisters in Islam

NAFKAH HAK ASASI ANAK

Soalan:

Saya dan suami telah mengambil keputusan untuk berpisah. Atas sebab-sebab tertentu, kami sudah tidak dapat hidup bersama. Perceraian kami ini akan dibuat secara baik iaitu suami akan melafazkan talaq ke atas saya di mahkamah syariah.

Kami kini sedang berbincang berkenaan hal pembayaran nafkah untuk dua orang anak saya, anak perempuan berumur 10 tahun dan anak lelaki 7 tahun. Suami saya telah bersetuju untuk membayar nafkah buat mereka tetapi kami tidak pasti berapa lama nafkah ini perlu dibayar menurut hukum syara' dan juga undang-undang. Kami ingin mendapat sedikit penjelasan tentang hal ini.

Mahsuri Kencana & Hamzah Fansuri,
Pahang Darul Makmur

Jawapan:

Perkahwinan merupakan mahligai indah bagi pasangan suami isteri. Namun, ada keadaan yang memerlukan mereka berpisah demi kebaikan semua pihak.

Selaras dengan ajaran Islam, pasangan yang mahu bercerai seeloknya memutuskan ikatan perkahwinan dengan cara yang baik. Ini dapat kita lihat melalui ayat 229 surah al-Baqarah yang bermaksud, “…Berbaiklah dengan cara yang maaruf atau bercerailah dengan cara yang baik."

Kami di Sisters in Islam memuji keputusan anda berdua untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang berhemah. Tambah membanggakan lagi apabila suami puan menyedari tanggungjawabnya dan bersetuju memberi nafkah kepada anak-anak walaupun selepas bercerai nanti.

Baik dari segi ajaran mahupun undang-undang Islam ada memperuntukkan bagi pembayaran nafkah oleh bapa untuk anak-anaknya walaupun selepas puan dan suami bercerai.

Selaras dengan seksyen 73(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005, adalah wajib bagi bapa menyediakan nafkah yang merangkumi tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan dan pelajaran buat anak-anaknya.

Berkenaan jangkamasa pembayaran nafkah anak, ia bergantung kepada sama ada wujudnya persetujuan antara anda berdua. Jika puan dan suami bersetuju agar nafkah anak-anak dibayar bagi sesuatu tempoh masa, ini tidaklah melanggar apa-apa undang-undang. Begitu juga halnya menurut ajaran Islam yang menggalakkan muafakat.

Namun begitu, mahkamah boleh menetapkan jangkamasa tertentu untuk bayaran nafkah anak. Menurut Seksyen 80 Enakmen yang sama, tempoh jangkamasa untuk membayar nafkah anak yang boleh diperintahkan oleh mahkamah secara umumnya adalah sehingga anak itu mencapai usia 18 tahun. Namun begitu, jika anak itu masih belajar, bapanya masih wajib memberi nafkah demi menampung pembelajarannya di peringkat tinggi.

Seksyen tersebut juga memperuntukkan bahawa anak perempuan boleh mendapat nafkah daripada ayahnya sehinggalah dia berkahwin.

Tiada satu kaedah pengiraan yang tetap dalam menentukan nilai nafkah. Jumlah nafkah yang harus dibayar oleh suami puan akan ditentukan oleh mahkamah syariah selaras dengan seksyen 73(1) Enakmen yang sama. Seksyen ini menyatakan bahawa mahkamah syariah akan membuat pentaksirannya berasaskan nilai yang munasabah menurut kemampuan dan taraf hidup suami puan tetapi dengan mengambilkira keperluan anak-anak puan .

Puan dan suami bolehlah berbincang tentang tempoh masa pembayaran nafkah anak dan juga jumlah yang difikirkan patut. Nafkah anak merupakan hak asasinya. Oleh itu, kebajikan dan kepentingan anak haruslah diutamakan.

Suka kami nasihatkan agar persetujuan ini dapat dibuat secara bertulis dan boleh diajukan ke mahkamah semasa permohonan perintah persetujuan ini dibuat kelak. Perjanjian bertulis ini penting untuk mengelakkan kekeliruan dan kesulitan yang mungkin timbul kelak.

Diharap penjelasan di atas sedikit sebanyak membantu puan dan suami akan undang-undang berkenaan pembayaran nafkah anak.

Panel Peguam

Sisters in Islam

NAFKAH ANAK - TERHENTI SETELAH SUAMI BERPINDAH

Soalan:

Saya telah bercerai pada tahun 1999. Saya mempunyai tiga orang anak. Mahkamah telah memberi saya hak penjagaan dan memerintahkan suami membayar nafkah secara potongan gaji. Pada tahun 2001, bekas suami telah berkahwin dan berpindah ke Sabah. Sejak dari itu nafkah anak telah terhenti.

1. Dan kini saya ingin membuat tuntutan nafkah tetapi malangnya saya tidak tahu siapa majikan sekarang.

2. Saya telah bertanya dengan saudara-mara bekas suami, malangnya mereka tidak tahu atau mungkin enggan bekerjasama.

* Saya pernah mengajukan soalan ini kepada bekas suami, tetapi dia berkata dia tidak ada duit dan tolong faham situasi dia sekarang.

3. Saya ada membuat aduan kepada Mahkamah syariah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana tiada alamat.

4. Malah saya telah dapat perintah Mahkamah untuk mendapatkan alamat majikan bekas suami melalui Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), sekali lagi saya kecewa kerana pegawai berkenaan mengatakan mereka tertakluk kepada etika kerja dan segala maklumat adalah rahsia rasmi.

5. Dan kini saya akan membuka kes ini di Biro Bantuan Guaman tetapi peguam di sana mengatakan susah untuk berurusan sebab tiada alamat.

6. Oleh itu saya perlukan pandangan dan nasihat dari pihak tuan/puan mengenai masalah ini dan kepada siapa lagi perkara ini boleh dirujuk. Dan sekiranya bekas suami tidak bekerja, hidup atas ehsan isteri sekarang adakah dia terlepas dari tanggungjawab ini. Yang musykilnya, saya tengok dia sihat dan sesekali pulang ke Semenanjung dengan kapal terbang, kenapa dia kata dia tidak bekerja.

Maria Suffian,
Kuala Lumpur

Jawapan:

Nafkah seorang anak adalah merupakan hak anak tersebut. Adalah amat aib apabila seorang bapa yang mampu memberi nafkah, dengan sengaja tidak memberi nafkah. Walaupun anak kini di bawah jagaan ibu, tidak bermakna bapa boleh lari dari tanggungjawabnya. Nafkah tersebut adalah bagi anak dan sememangnya ia amat diperlukan. Malah ia juga boleh dianggap sebagai pengerat hubungan bapak-anak kerana ia menunjukkan bahawa bapa masih bertanggungjawab ke atas anak walaupun hubungan suami-isteri telah terputus.

Puan telah memberi kami Perintah Mahkamah yang puan terima, tetapi dokumen tersebut bukanlah suatu perintah yang perlu dipatuhi oleh KWSP. Dokumen tersebut hanyalah satu surat permohonan daripada Mahkamah meminta maklumat majikan bekas suami puan yang terkini. Oleh itu, seperti yang telah dinyatakan oleh pegawai KWSP kepada puan, pihak KWSP tidak perlu untuk mematuhi permohonan dan memberi maklumat yang dipinta.

Apa yang boleh puan lakukan sekarang (dengan anggapan bahawa bekas suami bekerja) ialah puan boleh memohon ke Mahkamah suatu Perintah terhadap KWSP untuk memberi alamat majikan yang terkini bekas suami puan. Ini adalah satu permohonan yang baru dan tidak berkaitan dengan perintah nafkah yang puan telah terima. Perintah ini boleh dipohon dengan merujuk kepada Aturan Aturan 244, Akta tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998, yang mana memperuntukkan bahawa Mahkamah mempunyai kuasa sedia ada untuk membuat apa-apa perintah bagi menegakkan keadilan.

Apabila perintah tersebut diperoleh, langkah berikutnya, puan perlu memohon kepada Mahkamah untuk mengubah perintah yang terdahulu supaya potongan gaji boleh dikuatkuasakan ke atas majikan terkini bekas suami puan. Ini adalah kerana jika puan merujuk kepada perintah yang telah puan peroleh, ia adalah kepada majikan dahulu. Oleh itu nama dan alamat majikan haruslah diubah. Permohonan ini boleh dilakukan di bawah seksyen 75 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 yang memberi Mahkamah kuasa untuk mengubah perintah nafkah anak-anak puan.

Sekiranya suami puan tidak bekerja (Seperti yang telah beliau maklumkan kepada puan) atau pun puan tidak dapat menghubunginya tidak bermakna tiada waris lain yang boleh membantu. Seksyen 73(2) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 boleh digunakan. Seksyen ini memberi Mahkamah kuasa untuk memerintahkan seseorang yang bertanggungjawab di bawah Hukum Syarak, membayar nafkah anak-anak puan.

Mereka adalah bapa saudara atau datuk dari keluarga bapa. Ini adalah kerana menurut Hukum Syarak, sememangnya terdapat seorang yang bertanggungjawab ke atas nafkah anak-anak. Ini juga adalah berkaitan dengan pemberian bahagian yang lebih besar kepada kaum lelaki dalam pembahagian harta. Oleh itu puan boleh memohon dengan alasan bahawa bapa kini tidak mampu untuk menyara anak dan oleh itu waris adalah bertanggungjawab.

Permohonan ini tidak bermakna bahawa puan tidak mampu untuk menjaga anak puan. Perkara ini adalah merupakan satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh bapa dan jika dia enggan, waris harus menjalankan tanggungjawab tersebut. Sememangnya melecehkan dan mungkin mengambil masa untuk menuntut hak bagi pihak anak tetapi jika ia tidak dituntut anak hak anak tidak akan terlaksana.

Demi memastikan hak anak-anak puan terpelihara, dinasihatkan supaya puan membuat permohonan ini di Mahkamah dengan segera.

Panel Peguam

Sisters in Islam

BEKAS SUAMI LEPAS TANGAN

Soalan:

Saya telah bercerai pada tahun 2000 melalui cerai taklik setelah bekas suami tidak pernah hadir ke mahkamah sepanjang perbicaraan. Kemudian, beliau telah berpindah ke Australia sebelum selesai proses perceraian lagi.

Mahkamah telah memutuskan bahawa beliau perlu membayar nafkah anak sebanyak RM200 sebulan, mut'ah RM500 dan nafkah edah RM900. Namun, sehinggalah sekarang ini, saya tak pernah menerima apa jua pemberian daripada beliau. Saya pernah membuat pertanyaan tentang hal ini kepada Mahkamah Syariah melalui e-mel namun jawapan yang diberikan ialah kes sebegini di luar bidang kuasa Mahkamah kerana Mahkamah kita tiada perundangan untuk menuntut nafkah dari pihak yang berada di luar Negara. Jadi, dengan ini, bekas suami saya bebas sepenuhnya daripada tanggungan.

Terus-terang saya katakan memang saya tak perlukan bantuan dia, namun saya cuma mahu dia bertanggungjawab ke atas anak kami. Malah, perintah telah pun dikeluarkan oleh Mahkamah. Takkanlah dia senang-senang terlepas begitu sahaja?

Nur Atiqah,
Kuala Lumpur

Jawapan:

Undang-undang sememangnya telah memperuntukkan bahawa seorang bapa itu bertanggungjawab untuk menyara anaknya. Perintah Mahkamah yang dikeluarkan terhadap suami puan adalah bukti bahawa tanggungjawab ini tidak boleh dipandang ringan.

Tindakan suami puan yang melarikan diri ke luar negara menunjukkan bahawa dia tidak mahu bertanggungjawab sebagai seorang bapa dan juga dia memandang rendah dengan perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.

Tidak ada peruntukan dalam Akta Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 bagi melaksanakan perintah pembayaran nafkah edah dan nafkah anak bagi bekas suami yang berada di luar negara. Ini bermakna, Mahkamah Syariah sememangnya tidak mempunyai bidang kuasa terhadap bekas suami puan yang kini berada di Australia.

Namun begitu, ini tidak bermakna perintah pembayaran nafkah edah dan nafkah anak tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap suami puan di Australia mengikut prosedur guaman sivil.

Perintah pembayaran tersebut boleh dilaksanakan mengikut Akta Perintah Nafkah (Kemudahan bagi Penguatkuasaan) 1949 dibaca bersama dengan Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak (Menguatkuasakan Nafkah) 1968.

Seksyen 4 Akta Perintah Nafkah (Kemudahan bagi Penguatkuasaan) 1949 memperuntukkan bahawa: “Bila mana Mahkamah tempatan telah memutuskan perintah nafkah terhadap seseorang, dan ianya dibuktikan bahawa dianya tinggal di negara-negara salingan, Mahkamah akan menghantar satu perintah tersebut yang disahkan kepada Menteri yang bertanggungjawab terhadap hal-ehwal luar negeri untuk dihantar kepada pihak berkuasa berkenaan di negara-negara salingan.''

Mengikut Akta tersebut, Australia adalah salah satu Negara salingan. Namun, Akta tersebut mendefinisikan Mahkamah tempatan sebagai Mahkamah Sesyen atau Mahkamah Majistret yang mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan guaman berkenaan nafkah isteri atau anak. Dalam kes puan, Mahkamah yang memutuskan perintah nafkah tersebut adalah Mahkamah Syariah dan bukannya Mahkamah Sesyen atau Mahkamah Majistret.

Oleh itu, puan haruslah terlebih dahulu mendapatkan perintah daripada Mahkamah Majistret sebelum membuat permohonan bagi penguatkuasaan perintah nafkah di Australia.

Puan bolehlah memohon kepada Mahkamah Majistret untuk mendapatkan perintah-perintah yang diperuntukkan di dalam Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak (Menguatkuasakan Nafkah) 1968.

Panel Peguam

Sisters in Islam

KELIRU NAFKAH ANAK ANGKAT

Soalan:

Saya memelihara seorang anak lelaki yang kini berumur tiga tahun sejak dia masih bayi. Dia adalah anak sepupu saya yang tidak dapat menjaga bayi tersebut sebab masalah tertentu. Anak itu telah menjadi sebahagian daripada keluarga saya walaupun saya masih belum mengambilnya sebagai anak angkat yang sah. Siapa yang bertanggungjawab ke atas nafkah anak ini? Memanglah selama ini saya yang menanggungnya tetapi saya cuma ingin pastikan tanggungjawab bapa sebenar anak ini. 

Bahari Barto
Kuala Lumpur

Jawapan:

Seorang anak itu lahir ke dunia dengan hak dan tanggungjawab. Salah satu hak penting yang diperuntukkan adalah hak untuk menerima nafkah.

Menurut hukum syarak tanggungjawab memberi nafkah kepada anak ini terbeban ke atas ayah. Sekiranya tiada ayah, maka adalah menjadi tanggungjawab waris memberi nafkah anak ini.

Ini jelas dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 223: Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya dan (jangan juga) menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan tersebut.

Seksyen 72(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 memperuntukkan kewajipan menanggung nafkah anaknya. Manakala seksyen 72(2) mempertanggungjawabkan mereka yang bertanggungan di bawah hukum syarak menanggung nafkah anak yang kematian ayah atau ayah menghilangkan diri.

Walaupun begitu terdapat beberapa kes yang mana beban menanggung nafkah dipertanggungjawabkan kepada orang lain, selain daripada ayahnya atau saudara-maranya.

Seksyen 78(1) Akta menyatakan:
jika seseorang lelaki telah menerima seseorang kanak-kanak yang bukan anaknya sebagai seorang ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajipannya menanggung nafkah kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak, setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat demikian.

Oleh yang demikian, jelas di sini bahawa saudara, sebagai penjaga, yang telahpun menganggap anak itu sebagai sebahagian ahli keluarga adalah bertanggungjawab atas nafkahnya.

Namu begitu, saudara tidak lagi bertanggungjawab memberi nafkah sekiranya anak itu di bawa pergi oleh ayah atau ibu kandungnya.

Perlu diingatkan bahawa tanggungjawab seorang ayah tidak lupus hanya kerana ada orang lain yang dipertanggungjawabkan ke atas nafkah anaknya.

Seksyen 78(3) memberi hak kepada saudara untuk menuntut kembali jumlah wang yang dibelanjakan untuk nafkah anak tersebut. Nafkah tersebut boleh dianggap sebagai hutang dan saudara boleh menuntutnya kemudian hari.

Panel peguam

Sisters in Islam

ANAK PEREMPUAN BERHAK MEWARISI KESEMUA HARTA

Soalan:

Salam SIS, saya dan suami ada kemusykilan mengenai waris kepada harta-harta kami. Kami dianugerahkan tiga orang anak perempuan dan tidak mempunyai anak lelaki. Persoalannya, bolehkah kami mewariskan atau mewasiatkan kesemua harta kami kepada anak-anak perempuan kami tanpa mewariskan kepada mana-mana waris lelaki keluarga kami? Kami juga ingin memastikan bahawa tiada pencanggahan dalam Hukum Faraid terhadap pembahagian yang bakal dilaksanakan. Kami berharap SIS dapat membantu.

Ibubapa Prihatin
Melaka

Jawapan:

Perundangan Islam kaya dalam tatacara pembahagian harta. Pembahagian harta bergantung kepada cara dan peraturan pembahagiaannya dan berlandaskan Hukum Syara' dan undang-undang. Antara cara yang boleh dilakukan adalah hibah atau hadiah, sedekah, wasiat dan pembahagian secara faraid.

Terdapat perbezaan pembahagian harta ketika puan dan suami masih hidup dan setelah meninggal dunia. Pembahagian harta ketika puan dan suami masih hidup boleh dilakukan melalui pemberian hibah (pemindahan hakmilikan) dan mewasiatkan harta tersebut.

Manakala pembahagian harta selepas meninggal dunia atau pembahagian harta pusaka dilakukan secara faraid apabila tuan punya harta tidak membahagikan harta semasa hayatnya. Perlu dinyatakan bahawa faraid tidak akan terpakai sekiranya si mati, sebelum kematiannya, telah memindahkan harta bendanya kepada orang lain.

Jika puan dan suami ingin melaksanakan pemberian harta secara hibah, terdapat rukun yang harus dipenuhi. Rukun-rukun ini adalah lafaz ijab daripada pemberi hibah dan qabul daripada penerima hibah. Perlu juga ada ketentuan mengenai harta yang mahu dihibahkan. Untuk makluman puan dan suami, hibah perlu dilakukan semasa puan dan suami masih hidup.

Pemberian harta secara hibah dinyatakan di dalam kitab Jannatul Taalbin, juzuk ketiga pada muka surat 168 telah diberi pengertian hibah seperti berikut:

Hibah bererti memberi milik sesuatu barang yang mana mengikut kebiasaannya barang itu sah untuk dijual, atau diberi hutang kepada seseorang oleh ahli tabarru' (orang yang suka membuat kebajikan) dengan tidak ada barang tukaran.

Maka, puan dan suami boleh membahagikan harta-harta secara hibah dengan melakukan pemindahan hakmilikan harta-harta tersebut. Pemindahan hakmilikan adalah berdasarkan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang di Malaysia. Contohnya, jika puan dan suami ingin memindah milik tanah kepada anak, pemindahan tersebut mestilah berdasarkan Kanun Tanah Negara.

Manakala pemberian harta secara wasiat adalah berlandaslan kepada empat rukun wasiat iaitu al musi (orang yang berwasiat), al-muso lahu (orang yang diwasiatkan), al-muso bihi (barang yang diwasiatkan) dan sighah iaitu ijab dan qabul. Wasiat adalah suatu peluang yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk meluaskan pembahagian harta pusaka yang mereka tinggalkan kepada orang-orang yang selain daripada orang yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai ahli waris atau kepada pihak-pihak tertentu yang pada pendapat mereka baik diberikan sebahagian harta mereka.

Di dalam isu pemberian wasiat, menurut pandangan ulama-ulama Sunni, terdapat 2 syarat yang perlu diikuti iaitu, syarat pertama ialah  harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta si mati. Ini adalah berdasarkan pendapat ulama Sunni yang mendasarkan kesimpulan mereka daripada hadith Rasulullah s.a.w (diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud) yang telah menghadkan wasiat kepada satu pertiga.

Manakala syarat kedua adalah merujuk kepada wasiat harta tidak boleh diwariskan kepada waris yang telah tersenarai di dalam hukum faraid. Peraturan asas wasiat, ia hanya boleh diberikan kepada bukan waris. Anak adalah ahli waris, oleh itu merujuk nas, tidak boleh membuat wasiat kepada anak berkenaan. Riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda bermaksud, Sesungguhnya Allah mengurniakan hak kepada setiap yang berhak. Tidak harus wasiat untuk pewaris.

Merujuk kepada soalan yang diajukan, puan dan suami ingin mewasiatkan semua harta kepada anak-anak perempuan kerana tiada anak lelaki. Merujuk kepada nas dan pendapat utama mazhab Syafie, wasiat sebegini hukumnya harus, tetapi tidak boleh dilaksanakan kecuali selepas mendapat persetujuan waris lain.

Hanya dengan persetujuan waris lain barulah wasiat itu boleh dilaksanakan. Perlu dinyatakan bahawa waris lain merujuk kepada ibu bapa, abang atau adik lelaki di mana mereka berhak melalui hukum faraid mendapat bahagian melalui pusaka puan dan suami. Maka, sama ada puan dan suami membuat wasiat semua harta atau 1/3 saja kepada anak perempuan saja, hukum asalnya sama seperti pendapat utama mazhab Syafie iaitu mendapat pesetujuan ahli waris lain seperti yang dinyatakan di atas.

Kesimpulannya, puan dan suami boleh mewariskan kesemua harta tersebut kepada anak-anak perempuan melalui hibah dengan pemindahan hakmilik harta-harta tersebut semasa puan dan suami masih hidup. Manakala, pemberian harta secara wasiat kepada anak-anak perempuan boleh dilakukan jika mendapat persetujuan daripada ahli waris yang lain.

Di harap penjelasan dan informasi yang diberikan dapat membantu puan dan suami. Untuk makluman lanjut puan dan suami boleh menghubungi secara terus melalui alamat dan website yang dinyatakan di bawah.

Panel Peguam

Sisters in Islam

AYAH MAHU BUKTIKAN DIA LEBIH BERHAK

Soalan:

Selalunya apabila berlaku perceraian, hak penjagaan akan diberikan kepada ibu. Bagaimanapun, bagaimanakah seorang ayah boleh membuktikan bahawa dia lebih berhak untuk menjaga anak-anaknya berbanding dengan ibu mereka?

Apakah bukti-bukti yang boleh diterima di Mahkamah untuk membuktikan bahawa ayah lebih berhak daripada ibu dalam menjaga anak? Adakah anak-anak boleh diberi pilihan sama ada untuk tinggal bersama ayah atau ibu? Buat masa ini walaupun anak-anak tinggal bersama ayah dan ibu tetapi hampir semua tanggungjawab menjaga anak dan menguruskan rumahtangga termasuk membuat kerja rumah dilakukan oleh ayah. Adakah itu boleh membuktikan seorang ayah itu lebih berhak terhadap anaknya jika berlaku perceraian?

Antoe Hashim,
Kuala Lumpur

Jawapan:

Untuk membentuk keperibadian dan sahsiah anak-anak, adalah penting agar anak-anak mendapat perhatian daripada kedua-dua ibu dan bapa, walaupun mereka telah berpisah.

Hadhanah dilihat sebagai hak ibu bapa terhadap jagaan anak atau hak anak terhadap asuhan dan didikan yang baik. Ahli fuqaha bersetuju bahawa untuk menentukan hak ini, kebajikan anak itu merupakan perkara utama dan penting yang harus dipertimbangkan.

Para fuqaha sebenarnya lebih memberatkan seorang perempuan seperti ibu atau nenek diberikan hak hadhanah daripada lelaki. Ini berdasarkan kepada hadith Rasulullah yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud di mana Baginda bersabda kepada seorang perempuan yang diceraikan bahawa dialah yang lebih berhak kepada anaknya selama dia belum berkahwin lagi.

Malah, jika kita merujuk kepada seksyen 81(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 yang menyatakan bahawa ibu adalah orang yang paling berhak bagi menjaga anak kecilnya, tidak kira sama ada ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.

Hak seorang ibu ke atas anaknya adalah melebihi hak bapa dalam hadhanah. Oleh sebab itulah dalam seksyen 86(3) Akta menyatakan bahawa adalah untuk kebaikan seorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya dan anggapan ini memberikan perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukar jagaan.

Bagaimanapun, keputusan Mahkamah bergantung kepada fakta sesuatu kes dan boleh berubah melihat kepada keadaan yang menjurus kepada kebajikan dan kepentingan anak.
Apabila mencapai umur yang tertentu, anak-anak boleh membuat pilihannya sendiri sama ada untuk tinggal bersama ibu atau bapa. Seksyen 84 Akta menyatakan apabila kanak-kanak itu sudah mencapai umur kecerdikan (mumayiz), Mahkamah akan mengambil kira pandangan anak itu dalam membuat pilihannya.

Sikap saudara yang mengambil berat dan menjalankan hampir kesemua kerja-kerja rumahtangga mungkin boleh dilihat sebagai faktor menyumbang kepada sikap keprihatinan saudara terhadap kebajikan dan kepentingan anak.

Namun harus diingat, seperti yang telah dinyatakan, anak-anak juga berhak menyuarakan pendapat mereka jika Hakim berpendapat bahawa anak-anak sudah bijak dan cerdik memikirkan apa yang baik dan buruk untuk diri mereka.

Walaupun perpisahan terjadi, namun anak-anak masih berhak dan memerlukan kasih-sayang daripada kedua-dua orang tua mereka.

Panel Peguam

Sisters in Islam

BEKAS SUAMI LARANG KAHWIN BARU

Soalan:

Saya sudah bercerai dua tahun lepas. Saya dan bekas suami ada seorang anak perempuan berumur lima tahun. Mahkamah Syariah beri hak penjagaan anak kepada saya. Kini, saya bercadang untuk mendirikan rumahtangga sekali lagi. Malangnya bekas suami menunjukkan rasa tidak suka terhadap niat saya itu. Malah dia mengugut akan memohon hak penjagaan anak jika saya berkahwin lagi. Adakah hak penjagaan saya akan luput jika saya berkahwin lagi?

Ava Mikhail
Kuala Lumpur.

Jawapan:

Hak penjagaan anak tidak ada kaitan dengan perkahwinan baru ibu atau ayah. Kepentingan dan kebajikan anaklah yang akan dititikberatkan oleh mahkamah apabila menentukan hak penjagaan ini.

Salah faham berkenaan perkahwinan baru ini timbul kerana seksyen 83 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 ada menyatakan tentang perkahwinan baru yang akan memberi kesan kepada hak penjagaan.

Seksyen tersebut sebenarnya menyatakan bahawa sekiranya ibu berkahwin dengan orang lain dan menyebabkan kebajikan anaknya terjejas, maka hak penjagaan akan hilang.

Oleh itu, yang menjadi perkara utama ialah kepentingan dan kebajikan anak itu. Alasan perkahwinan baru semata-mata tidak boleh digunakan untuk menarik balik hak penjagaan.

Bekas suami haruslah membuktikan bahawa puan:

(a) menjejaskan kebajikan anak;
(b) berkelakuan buruk;
(c) berpindah kerana ingin menghalang bekas suami menjaga anak;
(d) telah keluar daripada Islam;
(e) menganiaya anak;

barulah bekas suami akan berjaya mendapat hak penjagaan anak.

Dalam kes Kamaruddin lawan Rosnah (1987), mahkamah syariah berkeputusan bahawa keutamaan akan diberikan kepada kesejahteraan anak tersebut.

Ini juga bersamaan dengan pandangan Ibnu Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah Juz 8 halaman 219 yang menyatakan bahawa Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak dan kemaslahan anak lebih penting dari hak penjaganya.
Puan boleh berkahwin semula dan niat baik itu tidak seharusnya dihalang. Puan boleh membuktikan kepada mahkamah bahawa perkahwinan tersebut tidak akan menjejaskan kehidupan anak puan.

Panel peguam

Sisters in Islam

BENARKAH IBU HANYA DAPAT HAK JAGA ANAK PEREMPUAN

Soalan:
Suami mengatakan hak penjagaan anak lelaki tunggal yang berusia 3 tahun akan diberi kepadanya sekiranya kami bercerai kerana ibu hanya akan mendapat hak penjagaan untuk anak perempuan. Adakah saya tetap tidak boleh mendapat hak penjagaan anak biarpun pendapatan saya lebih daripada cukup untuk menyara kami dua beranak?

Inas Ahmad Khidir,
Ujong Pasir, Melaka.

Jawapan:

Hak terhadap penjagaan anak sering kali menjadi persoalan apabila perceraian timbul. Perlulah diingat bahawa dalam memberikan hak penjagaan ini, perkara yang paling penting ialah kepentingan dan kebajikan anak itu. Ini merupakan hak anak, bukannya hak ibubapa.

Kami dapat rasakan bahawa puan keliru dengan apa yang diperkatakan oleh suami puan. Oleh itu, adalah penting di sini kita rujuk kepada apa yang diperkatakan dalam perundangan Islam.

Rasulullah SAW selalu menekankan bahawa ibu lebih berhak mendapat hak penjagaan ke atas anaknya. Pengorbanan ibu itu amat mulia apabila dia mempertaruhkan nyawanya sendiri bagi meneruskan zuriat kaumnya.

Ini dapat dilihat melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang berbunyi seperti berikut:

“Bahawasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW, bahawa anakku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya dan ribaankulah rumahnya tetapi bapanya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu daripada aku". Selepas mendengar aduan itu Rasulullah SAW bersabda, “Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkahwin lain." (Riwayat Abu Dawud)

Berhubung soalan puan, selagi mana anak itu masih kecil dan belum mencapai umur mumayyiz, puan sebagai ibu lebih berhak memelihara dan membesarkannya. Ini termaktub dalam Seksyen 82 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 yang menyebut:

“ibu adalah yang paling berhak daripada segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan."

Dalam kes Zawiyah lwn Ruslan (1980 JLD 1, 2 J.H) Yang Arif Khadi Besar Pulau Pinang Haji Harussani bin Haji Zakaria memutuskan anak-anak yang belum mumayyiz diserah kepada ibunya berdasarkan hujah Kitab Kifayah Al-Akhyar Juzu' 2 halaman 93 yang berbunyi seperti berikut:

“Apabila mencerai seorang lelaki akan isterinya dan ia mempunyai anak dengan isteri itu maka si isteri berhak memelihara anak itu sehingga anak itu berumur 7 tahun (mumayyiz)."

Namun demikian, ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menentukan sama ada seseorang itu layak mendapat hak penjagaan. Syarat-syarat ini bertujuan supaya kebajikan dan kepentingan anak terjamin.

Syarat-syarat kelayakan tersebut disenaraikan dalam Seksyen 83 Enakmen yang sama, iaitu:

(a) dia seorang Islam;

(b) dia sempurna akal;

(c) dia berumur yang melayakkan dia memberikan kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang diperlukan oleh kanak-kanak itu;

(d) dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan

(e) dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.

Seperti yang dapat kita lihat, undang-undang tidak menetapkan bahawa seorang ibu hanya boleh menjaga anak perempuannya sahaja. Apa yang dinyatakan oleh suami puan tidak benar sama sekali. Jelaslah di sini puan tidak perlu risau dengan kata-kata suami puan.

Sama ada puan bekerja atau tidak, itu tidak akan memberi kesan kepada hak puan untuk memohon hak hadhanah. Perlulah ditekankan di sini bahawa, walaupun hak hadhanah diberikan kepada ibu, bapa masih lagi bertanggungjawab memberi nafkah kepada anaknya.

Panel Peguam

Sisters in Islam

BEZA HAK PENJAGAAN DAN HADHANAH

Soalan:

Saya sedang dalam proses untuk mendapatkan hak penjagaan anak saya yang berumur lima tahun. Tuntutan saya ini tidak dipersetujui oleh bekas suami dan kami akan menghadapi perbicaraan tidak lama lagi. Saya telah diberitahu bahawa terdapat perbezaan di antara hak penjagaan dan hadhanah. Adakah ini benar? Apakah hak seorang penjaga dan hak seorang ibu yang menerima hak penjagaan. Adakah ini berbeza?

Maimunah Syuaib

Jawapan:

Perbezaan tentang hak penjagaan dan hadhanah ini berlaku kerana ahli fuqaha membahagikan hak dan tanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak ini kepada hadhanah dan hak penjagaan.

Hadhanah dilihat sebagai hak ibu bapa terhadap jagaan anak atau hak anak terhadap asuhan dan didikan yang baik. Para fuqaha bersetuju bahawa untuk menentukan hak ini, kebajikan anak itu merupakan perkara utama dan penting yang harus dipertimbangkan.

Para fuqaha juga bersetuju bahawa hadhanah lebih sesuai diberikan kepada perempuan daripada lelaki, seperti ibu atau nenek. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud di mana Baginda bersabda kepada seorang perempuan yang diceraikan bahawa dialah yang lebih berhak kepada anaknya selama dia belum berkahwin lagi.

Manakala hak penjagaan ini merujuk kepada hak untuk mewakili. Ia di ambil dari perkataan arab 'waliya'. Ini memberikan hak kepada salah seorang ibu atau bapa untuk membuat keputusan bagi pihak atau mewakili anaknya sama ada dalam perkara berkaitan dengan anak itu sendiri ataupun hartanya.

Ahli fuqaha berpendapat bapa lebih sesuai diberikan hak penjagaan. Namun mereka juga menyatakan bahawa hak ini bukanlah hak yang mutlak. Oleh itu, walaupun bapa telah diberikan hak penjagaan, hak ini bukanlah hanya kepada bapa semata-mata.

Dari segi perundangan di Malaysia, bapa merupakan penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa. Ini dapat dilihat dalam peruntukan seksyen 89(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003. Ini memberi maksud bahawa bapa mempunyai hak untuk membuat apa-apa keputusan yang melibatkan anak dan hartanya sebelum dia mencapai umur dewasa.

Antara hal-hal yang memerlukan kata putus daripada bapa ialah seperti hal pendaftaran kad pengenalan, pertukaran sekolah anak-anak, permohonan pasport. Hak penjaga ini adalah hak eksklusif seorang bapa. Ibu hanya boleh menjadi penjaga jika bapa telah melantiknya melalui wasiat ataupun terdapat perintah Mahkamah yang menyatakan bahawa ibu adalah penjaga anak itu.

Hak seorang ibu ke atas anaknya adalah melebihi hak bapa dalam hadhanah. Ini dinyatakan dengan jelas di bawah Seksyen 82(1) Enakmen, yang antara lain menyebut bahawa ibu adalah orang yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anaknya dalam masa ibunya masih dalam perkahwinan (belum bercerai) dan juga selepas perkahwinan dibubarkan (setelah bercerai). Dalam menentukan hak penjagaan ini, apa yang akan dilihat oleh Mahkamah ialah umur anak, karektor ibubapa dan yang paling penting ialah kebajikan anak itu. Seksyen 87(2) Enakmen menekankan tentang kebajikan anak.

Oleh sebab itu dalam seksyen 87(3) menyatakan bahawa adalah untuk kebaikan seorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya. Namun bagi anak yang telah mencapai umur mummayyiz, apabila Mahkamah merasakan bahawa dia bijak untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya, Mahkamah akan mengambil kira pandangannya.

Puan boleh memohon satu permohonan interim di Mahkamah Syariah. Ia bermaksud perintah hak penjagaan sementara dan akan berkuat kuasa sebelum perintah penjagaan diberi sepenuhnya. Permohonan ini adalah menurut seksyen 197 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

Oleh itu, anak akan bersama dengan puan sehinggalah keputusan muktamad diberikan oleh Mahkamah.

Panel Peguam

Sisters in Islam

HAK PENJAGAAN INTERIM

Soalan:

Saya telah bercerai dengan suami saya. Kami mempunyai tiga orang anak, dua lelaki (dua belas dan lima belas tahun) dan seorang perempuan (tujuh tahun). Saya kini menunggu tarikh perbicaraan untuk menuntut hak penjagaan anak-anak. Sekarang ini mereka tinggal bersama saya dan ibu saya. Masalahnya sekarang, bekas suami selalu membawa anak-anak dari rumah saya tanpa mengira waktu dan tempat. Kadang-kala dia mengambil mereka dari sekolah tanpa memberitahu saya terlebih dahulu sehinggakan saya menjadi terlalu runsing. Bagaimana saya nak atasi masalah ini? Bukannya saya tak mahu beri anak-anak berjumpa ayah mereka, tetapi saya mengharapkan bekas suami saya memahami keadaan saya.

Adeen Malik
Perak

Jawapan:

Memanglah sepatutnya jika salah seorang ibu atau ayah ingin mengambil anak-anak keluar untuk seketika waktu, perlu memberitahu pihak yang satu lagi. Ini untuk mengelakkan perselisihan faham dan juga atas alasan keselamatan. Ibu atau ayah yang tidak diberitahu ke mana dan di mana anaknya berada tentu berasa risau, lebih-lebih lagi dengan kes-kes penculikan kanak-kanak yang kerap berlaku.

Puan sebagai ibu sepatutnya dimaklumkan mengenai tindakan bekas suami. Tujuannya bukanlah untuk menghalang hak ayah melawat anak-anaknya tetapi sebagai menghormati hak ibu yang perlu diberitahu ke mana dan di mana anak-anaknya.

Untuk mengelakkan perselisihan faham daripada berlanjutan, sementara menunggu perintah hak penjagaan yang kekal, puan boleh suatu membuat permohonan hak penjagaan interim di Mahkamah Syariah yang berdekatan dengan tempat tinggal puan. Perintah interim bermaksud perintah sementara dan akan berkuatkuasa sebelum perintah hak penjagaan di beri sepenuhnya.

Antara sebab yang puan boleh kemukakan untuk permohonan interim ini adalah seperti keengganan bekas suami puan memberitahu bila dan di mana dia membawa anak-anak dan juga dikhuatiri bekas suami membawa lari anak-anak buat selama-lamanya.

Puan boleh juga memberikan hak lawatan kepada ayah anak-anak puan. Ini menunjukkan bahawa puan tidak berniat untuk menghalang anak-anak berjumpa ayah mereka. Sikap puan mengakui kepentingan kehadiran ayah mereka dalam hidup anak-anak seharusnya dipuji. Sememangnya anak-anak yang sihat tumbesarannya memerlukan kehadiran ibu dan ayah dalam kehidupan mereka.

Apabila menentukan hak penjagaan anak-anak, mahkamah tentunya melihat kepada kepentingan dan kebajikan anak-anak itu. Malah, dalam kes-kes tertentu, mahkamah mengambil kira pendapat anak-anak tentang hak penjagaan. Oleh itu, bolehlah dikatakan bahawa hak penjagaan ini sebenarnya merupakan hak anak itu sendiri, bukannya hak ibu dan ayah.

Bagi anak-anak yang sudah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), undang-undang memberikannya hak untuk memilih sama ada mahu tinggal bersama ibu atau ayahnya. Dalam kes puan ini, kami berpendapat bahawa anak-anak lelaki puan akan diminta oleh mahkamah memberi pandangan mereka dalam perbicaraan hak penjagaan nanti.

Bagi anak perempuan pula, mahkamah selalunya berpendapat bahawa ibu lebih sesuai menjaga anak yang masih kecil. Oleh itu, jika puan dapat membuktikan kepada mahkamah bahawa puan boleh menjaga kepentingan dan kebajikan anak perempuan dengan baik, kemungkinan besar puan akan mendapat hak penjagaan.

Anak-anak pada zaman kini lebih matang daripada umur mereka. Ibubapa yang bercerai seharusnya menghormati pendapat mereka, lebih-lebih lagi dalam hal yang berkaitan dengan hak mereka.

Panel peguam

Sisters in Islam

IBU LAYAK DAPAT HAK PENJAGAAN

Soalan:

SIS, suami saya baru meninggal dunia dan kini, keluarga sebelah suami ingin mendapatkan hak penjagaan anak dengan alasan pendapatan bulanan saya tidak cukup untuk menampung perbelanjaan anak saya apatah lagi dia merupakan cucu tunggal. Apakah yang boleh menyebabkan seorang ibu hilang hak penjagaan anaknya? Saya tidak sanggup berpisah dengan anak saya yang kini berusia 2 tahun.

Zara Sofea,
Damansara Perdana

Jawapan:

Kasih sayang ibu terhadap anaknya memang tidak dapat dinafikan. Seorang ibu sanggup melakukan apa sahaja demi kebahagiaan anaknya. Perundangan keluarga Islam telah menetapkan bahawa ibu adalah yang paling berhak berbanding segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan. Ini terkandung dalam seksyen 81 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984. 

Kita boleh merujuk kepada Surah Al-Baqarah pada ayat 233. Ayat tersebut menyatakan bahawa ..dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya.

Walaupun ibu dianggap sebagai yang paling berkelayakan, namun seksyen 82 menyatakan bahawa seorang ibu itu haruslah:
(a) seorang Islam;
(b) sempurna akal;
(c) dia berkelayakan untuk memberi kanak-kanak tersebut kasih sayang yang diperlukan oleh kanak-kanak tersebut;
(d) berkelakuan baik; dan
(e) mempunyai kediaman yang tidak akan membahayakan kanak-kanak tersebut.

Sekiranya ibu gagal memenuhi syarat tersebut, maka hak penjagaan berkemungkinan beralih kepada orang lain. Seksyen 83 Akta pula telah menggariskan situasi di mana hak seorang ibu terhadap hak penjagaan anaknya boleh hilang. Menurut seksyen tersebut, hak seseorang perempuan terhadap hadanah hilang sekiranya:

(a) perempuan itu berkahwin dengan seorang lelaki yang menjadi bukan muhrim kepada kanak-kanak itu
(b) perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka
(c) perempuan itu berpindah dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu
(d) perempuan itu murtad
(e) perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu

Perlu dinyatakan bahawa walaupun (a) berlaku, situasi di mana ibu telah berkahwin lain tidak boleh dijadikan alasan semata-mata. Ia haruslah dibuktikan bahwa perkahwinan tersebut akan mengganggu anak tersebut.

Berkenaan dengan perebutan hak penjagaan anak antara puan dan keluarga mertua, Seksyen 81(2) menyatakan bahawa apabila ibu telah hilang kelayakannya atau tidak mampu untuk menjaga anak itu, maka hak hadhanah akan berpindah kepada salah seorang yang berikut, mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu:-

(a) nenek sebelah ibu hingga ke atas peringkatnya;
(b) bapa;
(c) nenek sebelah bapa hingga ke atas peringkatnya;
(d) kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
(e) kakak atau adik perempuan seibu;
(f) kakak atau adik perempuan sebapa;
(g) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
(h) anak perempuan dari kakak atau adik seibu;
(i) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;
(j) emak saudara sebelah ibu;
(k) emak saudara sebelah bapa;
(l) waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai asabah atau residuari.

Di sini jelas menunjukkan bahawa hak puan dan ibu puan terhadap cucunya adalah lebih kuat berbanding dengan keluarga sebelah arwah suami puan. Memandangkan anak puan adalah cucu tunggal dalam keluarga arwah suami, perbincangan antara kedua belah pihak adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan perkara ini. Hak penjagaan tetap jatuh kepada puan tetapi keluarga mertua boleh datang melawat cucu mereka pada bila-bila masa.

Manakala dari segi pembayaran nafkah anak pula, seksyen 72 (2) menyatakan adalah menjadi kewajipan seseorang yang bertanggungan di bawah hukum syarak, supaya menangung nafkah atau memberi sumbangan kepada nafkah kanak-kanak jika bapa kanak-kanak itu telah mati. Ini bermaksud keluarga sebelah arwah suami puan mempunyai tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada anak dan membantu meringankan beban setelah kematian suami. Jadi puan boleh menuntut hak-hak anak puan dari keluarga arwah suami seperti perbelanjaan harian dan perbelanjaan persekolahan sehingga anak tersebut boleh menanggung dirinya sendiri.

Panel Peguam

Sisters in Islam

IBU MAHU HAK HADHANAH

Soalan:

Assalamualaikum,

Saya ingin meminta bantuan bagi mendapatkan hak penjagaan terhadap anak saya. Saya telah bercerai pada tahun 2006. Anak saya, lelaki, sekarang berumur 10 tahun. Saya masih menjaganya sehingga sekarang. Bapanya akan berjumpa dengan anak saya sekali-sekala dan tiada apa-apa masalah di situ. Malangnya, baru-baru ini bekas suami saya mahu anak saya tinggal dengan neneknya (ibu bekas suami saya) dan bersekolah di sana sehingga dia mengambil UPSR.

Dia telah memaksa anak saya membuat pilihan, dan anak saya sekarang sungguh tertekan. Untuk pengetahuan, saya bekerja sebagai akauntan di syarikat swasta. Saya mampu menanggung anak saya, memberikan rumah, pakaian, pelajaran dll. Bekas suami saya hanya memberikan RM300 sebulan dan sejak 3 bulan lepas hanya RM 150 sebulan, tetapi saya tidak menuntut apa-apa dari dia. Dia juga duduk menyewa dengan rakan-rakannya dan telah beberapa kali bertukar kerja.

Sekiranya pihak bekas suami mendesak untuk mengambil anak saya, saya mahu menuntut hak penjagaan rasmi. Apakah yang harus saya buat?

Terima kasih.

Puan Su
Bukit Cerakah

Jawapan:

Terima kasih kerana sudi merujuk masalah puan kepada kami di SIS. Di sini, kami berharap agar penerangan kami akan dapat membantu puan dalam membuat sebarang keputusan. Isu utama yang puan utarakan ialah hak penjagaan dan nafkah anak.

Hak Penjagaan anak atau hadhanah adalah menjaga, mengasuh, mendidik anak-anak yang masih kecil sama lelaki atau perempuan yang belum mumaiyiz. Skop penjagaan anak ini adalah termasuk menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merosakkannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya.

Ibu kanak-kanak itu berhak menjaga sama ada dalam masa masih suami isteri atau selepas penceraian. Merujuk kepada amalan Akta atau Enakmen Undang-undang Keluarga Islam di negara ini, secara amnya hak penjagaan anak yang belum mumaiyyiz diserahkan kepada ibunya.

Sehubungan dengan ini, seksyen 82 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor), 2003  memperuntukan bahawa, tertakluk kepada Seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan. Peruntukan ini sama juga telah diperuntukan dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam bagi Negeri-negeri di Malaysia.

Dalam situasi puan pada masa sekarang, tidak dinafikan bahawa puan telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk menjalankan hak terhadap hadhanah berbanding dengan bekas suami puan yang masih belum mempunyai kedudukan yang stabil dari segi kewangan.

Perkara seperti keadaan emosi anak iaitu sama ada akan terganggu jika tinggal berasingan dengan ibu atau bapa, persekolahan dan faktor umur akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Ini kerana, sudah menjadi lumrah bahawa anak yang masih kecil memerlukan perhatian daripada ibunya lebih daripada bapanya. Jadi, sedikit sebanyak faktor ini juga akan mempengaruhi keputusan Mahkamah.

Dalam menentukan hak penjagaan anak ini, ada beberapa perkara yang akan diteliti oleh Mahkamah. Ia akan meneliti karektor ibu dan bapa, sama ada akan memberi pengaruh yang buruk ataupun tidak kepada pembentukan peribadi anak. Tetapi perkara utama yang akan diteliti oleh Mahkamah ialah kebajikan anak itu sendiri. Ini ditekankan dalam seksyen 87 Enakmen tersebut yang menyatakan bahawa dalam membuat perintah tentang hak penjagaan anak, pertimbangan yang utama adalah kebajikan anak itu.

Puan boleh membuat permohonan hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan merujuk kepada Enakmen Tatacara MAL (Negeri Selangor) 2003.

Permohonan puan haruslah didaftarkan di mahkamah tersebut untuk tindakan selanjutnya. Adalah dinasihati agar melantik seorang peguam syarie untuk membantu puan agar permohonan akan berjalan dengan lancar.

Sebarang pertanyaan lanjut, puan boleh menghubungi pihak kami atau Pusat Bantuan Guaman yang beralamat di:
Pusat Bantuan Guaman Negeri Selangor
Tingkat 6, Plaza Perangsang Persiaran Perbandaran
40000 Shah Alam Selangor.
T: 03-55106192/55106298
F: 03-55190846

Panel peguam

Sisters in Islam

ISTERI DIUGUT LEPASKAN HAK ANAK

Soalan:

Saya pernah bekerja sebagai Pegawai Perhubungan Pelanggan (GRO) kerana kesempitan wang. Masa itu, saya baru diceraikan dan bekas suami tidak mahu memberi nafkah. Mahkamah juga enggan membantu saya mendapat nafkah daripada bekas suami. Saya berhenti menjadi GRO apabila berkahwin lagi.

Setelah melahirkan anak, suami kedua pula ceraikan saya. Dia juga mengugut agar saya tidak menuntut apa-apa daripadanya, walau nafkah anak sekalipun. Jika tidak, dia akan menuntut hak penjagaan ke atas kedua-dua anak saya. Katanya, mahkamah tidak akan memberi hak penjagaan kepada saya kerana saya pernah bekerja sebagai GRO. Adakah saya akan hilang hak penjagaan anak atas sebab ini?

Khairul Bariyah,
Pulau Pinang.

Jawapan:

Perkara yang paling menyedihkan bagi seorang ibu pastinya jika dia terpaksa berpisah dengan anaknya. Biarpun hubungan dengan suami terlerai, pertalian darah dengan anak tetap kekal utuh.

Perundangan keluarga Islam menetapkan ibu sebagai orang yang paling berhak menjaga anak kecilnya, baik semasa perkahwinan mahupun selepas bercerai. Ini termaktub dalam seksyen 82(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

Namun, seksyen 83 Enakmen yang sama ada menggariskan syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang boleh mendapat hak penjagaan anak, iaitu:

*Dia seorang Islam;

*Dia sempurna akal;

*Dia boleh memberi kasih sayang yang diperlukan oleh kanak-kanak itu;

*Dia berkelakuan baik dari segi akhlak; dan

*Dia tinggal di kawasan yang tidak akan membahayakan kanak-kanak itu dari segi akhlak atau jasmani.

Melihat kepada soalan puan, perenggan (d) perlu diambil perhatian. Mahkamah akan mengambil kira sama ada orang yang akan mendapat hak penjagaan berkelakuan baik atau tidak kerana ini amat penting dalam menjamin perkembangan peribadi anak itu.

Sekiranya bekas suami cuba mengungkit pekerjaan lama puan sebagai sebab tidak layak menjaga anak-anak, puan boleh mengemukakan bukti yang puan telah berubah serta tidak akan mengulangi melakukan pekerjaan tersebut. Mahkamah akan menimbangkan dengan seadil-adilnya jika puan menghuraikan dengan jujur dan terperinci alasan puan bekerja sebagai GRO dulu.

Jika bekas suami berjaya membuktikan bahawa puan tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan, hak penjagaan anak akan berpindah kepada orang lain menurut susunan keutamaan yang disenaraikan dalam seksyen 82(2) Enakmen.

Menurut peruntukan undang-undang ini, nenek sebelah ibu kanak-kanak itu adalah orang yang akan mendapat hak penjagaan sekiranya ibu tidak layak. Hanya setelah nenek sebelah ibu juga tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan, barulah sampai giliran bekas suami puan mendapat hak penjagaan anak.

Bekas suami puan sebenarnya tidak boleh menggunakan alasan sebegini untuk menidakkan hak puan sebagai isteri yang diceraikan. Sisters In Islam menyarankan agar puan tetap menuntut hak di mahkamah syariah.

Panel Peguam

Sisters in Islam

WANITA MUALAF LAYAK TUNTUT HAK PENJAGAAN ANAK

Soalan:

Saya seorang gadis berdarah Portugis yang telah memeluk agama Islam yang mulia ini semasa menuntut di universiti. Beberapa tahun kemudiannya, Allah SWT menemukan saya dengan seorang lelaki Muslim. Perasaan kasih yang luhur telah terjalin di antara kami berdua dan berakhir di jinjang pelamin. Kebahagiaan kami memuncak dengan kelahiran cahayamata lelaki yang kini berusia 6 tahun. Sayang sekali, harapkan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengahari. Setelah sekian lama mendirikan rumahtangga, saya berkeputusan untuk bercerai dengan suami kerana tidak dapat menerima kehadiran 'orang ketiga'. Masalahnya, saya bimbang tentang apa yang akan terjadi kepada anak lelaki saya. Adakah seorang mualaf seperti saya berhak mendapat hak penjagaan ke atas anaknya apabila dia bercerai dengan suaminya?

Azmaria Abdullah,
Kuala Lumpur

Jawapan:
Seperti yang kita sedia maklum, Surah an-Nisa 4:3 memberikan kebenaran kepada seorang lelaki untuk berkahwin lebih dari satu dengan syarat dia mesti berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Ayat yang sama turut menegaskan bahawa lelaki tersebut tidak boleh mengamalkan poligami sekiranya dia takut tidak dapat melayan isteri-isterinya dengan saksama. Dengan yang demikian, dia dapat mengelak daripada berbuat aniaya ke atas wanita-wanita yang dikahwininya.

Malangnya, kebanyakan orang memilih untuk membaca ayat di atas setakat mana ia membenarkan perkahwinan poligami, yakni hanya bahagian pertama ayat tersebut tanpa mengambilkira bahagian kedua yang menggariskan syarat yang dikenakan ke atas seorang suami yang ingin hidup berpoligami. Golongan ini juga tidak memperdulikan bahawa ayat di atas sepatutnya dibaca dengan ayat 129 surah yang sama. Ayat kedua ini jelas menyatakan bahawa seorang lelaki yang ingin berpoligami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterinya walaupun dia sangat ingin berbuat demikian. Dengan kata lain, lelaki tersebut hampir pasti tidak dapat memenuhi syarat yang membolehkan dia mengamalkan poligami. Atas sebab ini, adalah jauh lebih baik bagi lelaki itu agar kekal berkahwin dengan seorang isteri sahaja supaya dia tidak menganiaya dan menyakiti isterinya.

Isu berkaitan ketidakmampuan seorang suami yang mengamalkan perkahwinan poligami untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya adalah sesuatu yang perlu diambil perhatian umum. Ini kerana, seperti puan sendiri, terdapat begitu ramai wanita yang menderita akibat diduakan (mahupun ditigakan atau diempatkan) oleh suami tercinta apatah lagi jika perkahwinan itu sudah sekian lama wujud. Ramai antara wanita-wanita ini memilih untuk mendiamkan diri dan menelan segala kepahitan yang dialami hari demi hari. Namun, ada juga antara mereka yang memilih jalan keluar yakni dengan memohon perceraian atau pembubaran perkahwinan kerana sudah tidak sanggup berkongsi kasih sayang suami seperti apa yang puan ingin lakukan kini.

Seringkali kita terbaca kisah yang menyedihkan akan pelbagai dilema yang dihadapi oleh seorang isteri yang mahu berpisah dengan suaminya. Tambah memedihkan lagi jika perceraian ini terjadi berikutan kehendak suami yang memilih untuk berpoligami seperti suami puan. Tidak cukup dengan itu, masyarakat umum biasanya menyalahkan isteri apabila suaminya mahu mengamalkan poligami. Antara tuduhan yang lazim dibuat ke atas isteri malang itu termasuklah: isteri itu yang tidak pandai melayan suaminya, isteri itu tidak rajin berhias dan isteri itu tidak taat akan kehendak dan kemahuan suaminya. Biarpun berdepan dengan pelbagai kesukaran baik dalam menghadapi pandangan sinis masyarakat (dan kadangkala ahli keluarga sendiri) mahupun dari segi kewangan dan sebagainya, perkara utama yang pasti merisaukan isteri tersebut adalah nasib yang bakal menimpa anaknya akibat daripada perceraian itu, apatah lagi jika anak itu masih kecil.

Menurut Hukum Syara', hak penjagaan anak (hadhanah) bermaksud 'membesarkan anak dengan memberikannya makanan, pakaian dan perlindungan baik dari segi fizikal mahupun mental sehingga dia membesar dan boleh menjaga dirinya sendiri'. Memandangkan hadhanah berhubungkait dengan penjagaan anak sejak bayi lagi, adalah dipercayai bahawa proses ini tidak boleh berlaku tanpa sentuhan kasih sayang ibunya atau wanita lain yang merupakan muhrimnya. Ia tanggungjawab yang wajib dipenuhi oleh sesiapa jua yang mendapat hadhanah ke atas anak tersebut. Ini kerana, sebarang kealpaan dalam membesarkan anak itu boleh mendatangkan kemudharatan kepadanya.

Berhubung soalan puan, tidak terdapat sebarang peruntukan dalam ajaran Islam mahupun undang-undang syariah yang menyatakan bahawa seorang mualaf tidak boleh mendapat hadhanah ke atas anaknya. Apa yang dipentingkan dalam menentukan siapa yang akan menjaga kanak-kanak itu adalah sama ada orang yang bakal mendapat hadhanah itu adalah orang Islam atau bukan. Menurut Mazhab Shafii, orang bukan Islam tidak boleh mendapat hadhanah ke atas kanak-kanak Muslim. Ini juga merupakan undang-undang syariah bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di mana puan menetap, yakni di bawah seksyen 82 (a) Akta Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Peruntukan undang-undang ini menggariskan bahawa salah satu syarat bagi seseorang untuk mendapat hadhanah adalah dia mesti seorang Muslim.

Oleh yang demikian, puan tidak perlu bimbang bahawa status puan sebagai seorang mualaf akan menjadi penghalang bagi puan mendapat hadhanah ke atas anak lelaki puan. Ketahuilah bahawa seksyen 81 (1) akta yang disebut di atas turut menyatakan bahawa, melainkan adanya sebab-sebab tertentu, ibu dianggap paling berhak mendapat hak penjagaan ke atas anak yang masih kecil.

Akhir kata, puan sebagai seorang ibu sepatutnya diberi pujian dan penghormatan kerana cukup mengambil berat akan kebajikan dan masa depan anak puan biarpun puan sendiri kini perlu berdepan dengan cabaran yang menggugat jiwa. Semoga anak puan membesar sebagai orang yang berguna apabila dia dewasa kelak. Insyaallah.

Panel peguam

Sisters in Islam

TIDAK SANGGUP BERPISAH DENGAN ANAK

Soalan:
Suami saya telah mendapat hak penjagaan sementara anak kami yang berumur 7 tahun. Kami masih lagi dalam proses perbicaraan perceraian.

Beliau kini mendapat arahan untuk berpindah ke luar negara oleh majikannya. Saya tahu memang dia tidak boleh untuk menolak arahan tersebut kerana ia juga merupakan satu kenaikan pangkat tetapi bagaimana dengan hak saya? Saya juga perlukan anak saya. Tidak saya termampu untuk melawat anak saya di Australia setiap bulan ataupun tiga kali setahun. Saya cuma seorang kerani yang bergaji kecil. Saya juga mahu berjumpa dengan anak saya. Saya amat buntu kini.

Amina Daud
Taman Mega, Kuala Lumpur

Jawapan:
Perkara yang paling menyedihkan bagi seorang ibu ialah apabila terpaksa berpisah dengan anaknya. Namun, sebagai seorang ibu, pertalian darah antara puan dan anak masih kukuh walaupun hubungan antara puan dan suami telah berakhir, `air dicincang tak akan putus.' Kesempitan wang tidak seharusnya dijadikan sebab untuk memutuskan hubungan anak beranak.

Dalam surah al-Baqarah ayat 233 Allah telah berfirman; Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya dan janganlah juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya.

Dalam keadaan puan kini, undang-undang ada memperuntukkan bahawa mahkamah boleh mengeluarkan perintah untuk menahan seseorang daripada membawa anak ke luar negara. Ini disediakan dalam seksyen 105 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

Oleh itu, puan boleh membuat permohonan untuk mendapatkan perintah penahanan ini dengan menyatakan bahawa jika anak dibenarkan mengikut bapanya ke luar negara, maka puan tidak akan berpeluang untuk berjumpa dengannya lagi. Puan boleh memberi bukti terhadap ketidakmampuan puan untuk menziarahi anak sekiranya anak tersebut mengikut bapa berpindah ke luar negara.

Seksyen ini selanjutnya menyatakan bahawa selain daripada mahkamah mempunyai kuasa untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia, ia juga boleh membenarkan anak itu dibawa keluar dari Malaysia sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada apa-apa syarat atau akujanji yang difikirkan patut oleh Mahkamah.

Ini bermaksud, selain mencegah langsung suami puan membawa anak ke Australia, puan boleh meletakkan syarat-syarat yang difikirkan sesuai kepada suami jika dia ingin juga membawa anak mengikutnya ke luar negara. Contohnya, puan boleh meletakkan syarat bahawa puan dibenarkan untuk melawat anak sekali dalam masa sebulan. Suami puan boleh memberi janji kepada mahkamah untuk menghantar anak pulang ke Malaysia pada masa yang ditetapkan atau suami boleh bersetuju untuk menanggung semua atau sebahagian perbelanjaan perjalanan puan ke Australia untuk melihat anak. Perkara ini perlu dibincangkan bersama suami agar permuafakatan dapat diperolehi. Apa lagi kerana ini adalah bagi kebaikan anak bersama.

Kami nasihatkan juga puan dan suami berbincang tentang hak lawatan semasa musim cuti persekolahan dan cuti hari perayaan. Ini bagi mengelakkan berlaku perebutan anak.

Untuk menyokong permohonan puan ini, puan boleh mengambil khidmat seorang psikiatri kanak-kanak atau seorang yang pakar dalam hal kanak-kanak, sama ada dari kerajaan atau swasta. Beliau boleh memberi pendapat kepada mahkamah dan terpulang kepada kebijaksanaan mahkamah sama ada untuk mengikut atau tidak mengikut pandangan tersebut. Perkara ini telah diperuntukkan oleh seksyen 104 Akta.

Jika Mahkamah mengeluarkan satu perintah berkenaan dengan hal ini, maka puan dan suami wajib untuk mematuhinya. Seksyen 105(3) Akta menyatakan bahawa Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

Panel Peguam

Sisters in Islam

PERMOHONAN EX-PARTE DALAM KES HADHANAH UNTUK KEPENTINGAN ANAK-ANAK

Soalan:

SIS, saya mempunyai dua orang anak yang masih kecil. Anak lelaki saya berumur lima tahun dan anak kedua saya berumur tiga tahun. Suami telah menceraikan saya dan perbicaraan mengenai kes kami masih belum selesai. Untuk pengetahuan SIS, suami saya adalah warganegara Yeman. Apa yang menyedihkan saya, suami mengugut untuk mengambil anak-anak saya dan ingin membawa anak-anak ke luar negara. Suami juga berkeras mahu mengambil anak-anak selama tempoh kes kami dijalankan. Apakah yang perlu saya lakukan untuk mendapat hak penjagaan terhadap anak-anak saya? Saya buntu.

Ummi Farissa
Ampang

Jawapan:

Islam amat mengambil berat tentang penjagaan anak-anak atau hadhanah kerana pendidikan dan pembentukan sahsiah anak-anak itu perlu diberi perhatian oleh penjaga mereka. Secara amnya, apabila berlaku penceraian di antara suami dan isteri dan jika anak mereka belum lagi pandai memenuhi keperluan mereka sendiri atau belum mumaiyiz, maka ibulah yang paling layak mendapat hak penjagaan anak tersebut.

Hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud:
Seorang perempuan berkata, Ya Rasulullah! Sesungguhnya ini adalah anak lelakiku, perutku ini yang mengandungnya, dadaku ini yang menyusuinya dan ribaku ini tempat dia berlingkar. Bapanya telah menceraikan aku dan menyangka dirinya berhak merampasnya dariku. Maka Rasulullah s.a.w berkata, Kamu adalah lebih baik berhak ke atasnya (penjagaan anak) selama mana kamu tidak berkahwin lain.

Adalah disarankan bahawa puan memohon kepada mahkamah untuk satu permohonan hak jagaan sementara secara ex-parte sehingga kes hak jagaan anak kekal diputuskan di mahkamah. Permohonan ex-parte dalam kes hak jagaan anak atau hadhanah adalah apabila pihak pemohon membuat suatu permohonan di mahkamah Syariah secara sebelah pihak tanpa perlu menyampaikan notis permohonan kepada pihak yang satu lagi (responden) untuk mendapatkan hak penjagaan anak. Setelah mahkamah berpuas hati dengan keterangan dan permohonan yang difailkan oleh pemohon, mahkamah akan mengeluarkan perintah ex-parte.

Antara perkara yang perlu diambil perhatian ialah keadaan atau faktor yang membolehkan hadhanah dipohon secara ex-parte. Antara keadaan yang membolehkan permohonan ini adalah ditakuti anak boleh dilarikan ke luar negara. Seterusnya, keadaan yang menunjukkan bahawa ibu atau bapa anak tersebut murtad. Selain itu, jika ibu atau bapa anak tersebut rosak akhlaknya juga membolehkan permohonan perintah hadhanah secara ex-parte dilaksanakan. Perlu diingatkan bahawa perkara yang dititikberatkan oleh mahkamah ialah kebajikan dan kepentingan masa depan anak-anak tersebut.

Terdapat syarat-syarat dalam permohonan hadhanah secara ex-parte yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah. Puan perlu membuktikan kepada mahkamah bahawa permohonan itu dipohon disebabkan keadaan puan yang terdesak. Mahkamah akan melihat jika pemohon mengambil tindakan melalui proses biasa, haknya akan terjejas disebabkan faktor masa atau prosedur lain.

Selain itu, puan perlu menyegerakan permohonan ex-parte dan mengelakkan sebarang penangguhan. Perlu diingatkan bahawa perintah ex-parte ini adalah bersifat sementara. Pihak responden diberi hak untuk mengenepikan atau mengubahsuaikan perintah ex-parte ini atau mana-mana bahagian darinya dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah tersebut diterima.

Puan juga tidak perlu bimbang mengenai hak penjagaan mutlak terhadap anak-anak tersebut. Seksyen 81(1) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan bahawa tertakluk kepada seksyen 82 Akta tersebut, hak seorang ibu ke atas anaknya adalah melebihi hak bapa dalam hadhanah. Peruntukan ini terpakai sama ada ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan. Seksyen 82 Enakmen tersebut merujuk kepada kriteria-kriteria kelayakan untuk sesuatu hak penjagaan. Kriteria-kriteria yang digariskan adalah penjaga itu seorang Islam, sempurna akalnya, kelayakan umur dan mampu memberi kasih sayang yang sewajarnya terhadap kanak-kanak tersebut dan berakhlak baik. Selain itu, peruntukan tersebut menggariskan bahawa penjaga hendaklah tinggal dikawasan yang tidak membawa pengaruh negatif terhadap anak-anak itu.

Keputusan mahkamah bergantung kepada fakta sesuatu kes. Penghakiman atau suatu perintah terhadap sesuatu kes boleh berubah melihat kepada keadaan yang menjurus kepada kebajikan dan kepentingan anak.

Diharap informasi dan maklumat di atas sedikit sebanyak dapat membantu puan dalam mendapat hak penjagaan terhadap anak-anak puan. Pihak kami mengalu-alukan sebarang pertanyaan atau kemusykilan mengenai perkara-perkara yang berkaitan.

Panel Peguam

Sisters in Islam

PERLUKAH SAYA IKUT NASIHAT PEGUAM?

Soalan:

SELEPAS melalui satu proses Mahkamah yang amat rumit dan menyusahkan, akhirnya hak penjagaan anak diberikan kepada saya. Bekas suami mendapat hak lawatan setiap hujung minggu. Pada mulanya, suami mengambil anak dari rumah dan meminta izin daripada saya untuk bawa anak bermalam di rumahnya. Saya tidak pernah membantah atas permintaannya. Dua bulan kemudian, suami tak minta daripada saya dah untuk bawa anak bermalam di rumahnya. Saya tidak kisah, sebab anak itu anak dia juga, jadi tidak mengapalah.

Sekarang suami sudah berani ambil anak di sekolah tanpa beritahu saya dan bawa anak tinggal di rumahnya seminggu baru hantar balik ke rumah saya. Saya ceritakan masalah ini kepada peguam saya. Peguam kemudian nasihatkan saya supaya jangan bagi bekas suami ambil anak. Bukankah jika saya tidak beri anak kepada bekas suami, saya akan dikenakan tindakan menghina mahkamah kerana ingkar perintah mahkamah? Macam mana saya hendak tahu jika apa yang dinasihatinya ini betul atau tidak? Kawan saya kata tak boleh. Saya agak bingung kini. Bolehkah saya ikut apa yang dinasihatinya itu? Dan kalau nasihat yang diberikan tidak betul, apa yang boleh saya lakukan?

Mas Mona,
Padang Jawa, Klang

Jawapan:

Apabila satu perintah telah dikeluarkan oleh Mahkamah, semua pihak wajib untuk mematuhi setiap kata putus yang telah dimenterikan. Adalah menjadi satu kesalahan apabila tidak mematuhi dan perkara ini boleh dikenakan hukuman jika didapati bersalah.

Seksyen 229(3) Enakmen Tatacara Mal Syariah Selangor 2003 menyatakan bagi satu penghinaan yang dilakukan di luar Mahkamah, seperti melanggar perintah Mahkamah, satu permohonan yang disokong oleh affidavit hendaklah difailkan. Permohonan ini hendaklah memaklumkan kepada Mahkamah tentang penghinaan yang telah dilakukan. Mahkamah kemudiannya akan mengeluarkan satu notis tunjuk sebab kepada pihak yang telah dikatakan melanggar perintah ini. Kemudian satu perbicaraan akan dijalankan untuk menentukan penghinaan yang telah dikatakan itu.

Menurut Seksyen 229(1) Enakmen Tatacara Syariah Selangor 2004, ia menyatakan bahawa Mahkamah boleh membuat satu perintah pengkomitan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau dikenakan denda tidak melebihi dua ribu ringgit.

Melihat kepada kes puan ini, adalah nyata bahawa suami telah dengan sengaja mengingkari perintah Mahkamah.

Selain daripada dikenakan tindakan menghina mahkamah, satu perintah injuksi juga boleh dipohon.

Permohonan injunksi ini boleh dilakukan secara ex-parte dan boleh didengar dengan kadar segera oleh mahkamah, jika keadaan mendesak. Ini diperuntukkan dalam seksyen 200(3) tatacara Mal. Puan boleh menyatakan bahawa puan takut suami mengambil anak dan tidak memulakan kepada puan lagi. Tindakan suami yang berani melanggar perintah mahkamah juga boleh membantu permohonan puan ini. Dengan injunksi ini, puan boleh memaksa bekas suami mematuhi perintah mahkamah yang telah dikeluarkan apa-apa tindakan mahkamah.

Setelah perintah ini diperoleh, barulah peguam boleh menasihatkan puan agar tidak memberi anak kepada suami jika suami tidak mematuhi syarat-syarat di atas kerana terdapat satu perintah baru yang telah berkuat kuasa. Oleh itu, puan tidak akan dikenakan apa-apa tindakan mahkamah.

Selepas itu, puan hendaklah membuat permohonan kepada mahkamah untuk merubah perintah berkenaan perjanjian penjagaan. Perintah ini boleh diperoleh dalam seksyen 77 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003.

Di sini, puan boleh mengubah perjanjian hak lawatan yang telah diberikan sebelum ini. Mungkin puan boleh menghadkan hari bekas suami hanya dibenarkan melawat dengan kebenaran dan pengawasan puan sahaja, atau apa-apa syarat yang puan fikirkan sesuai.

Di Selangor, peguam-peguam syarienya adalah tertakluk kepada Kaedah-Kaedah Peguam Syarie 1991. Menurut kaedah ini, seorang peguam syarie boleh diambil tindakan tatatertib oleh satu Jawatankuasa Peguam Syarie.

Panel Peguam

Sisters in Islam

PENDAFTARAN ANAK DI LUAR NEGARA

Soalan:

Saya akan meneruskan pengajian di United Kingdom pada September akan datang. Masalah saya ialah saya kini sedang mengandung tiga bulan dan akan melahirkan bayi di sana nanti. Saya pula kini, atas sebab-sebab yang memang tidak boleh dielakkan, sedang dalam proses perpisahan dengan suami saya. Bagaimana saya mahu mendaftar anak saya di United Kingdom kelak? Perlukah suami atau bapa anak saya nanti ada bersama semasa membuat pendaftaran? Saya diberitahu bahawa tandatangan bapa diperlukan untuk membuat passport anak di bawah umur, adakah ini benar? Suami saya tidak akan berada di sana nanti.

Sharifah Dora,
Kuala Lumpur

Jawapan:

Untuk mendaftar anak di luar Negara, puan perlulah ke Kedutaan Malaysia di London yang beralamat di 45 Belgrave Square, London SW1X 8QT. Apabila di sana nanti, puan dikehendaki mengisi borang W, iaitu satu borang yang dikhaskan untuk pendaftaran kelahiran di luar Negara.

Puan hendaklah pastikan bahawa pendaftaran anak puan dibuat dalam masa setahun selepas kelahiran. Salinan sijil kelahiran dari hospital perlu disertakan. Puan juga perlu menyediakan gambar anak puan untuk pendaftaran tersebut.

Bagi memastikan kelancaran proses pendaftaran kelahiran anak, suami hendaklah hadir bersama. Tetapi, memandangkan situasi puan, kehadiran suami adalah tidak perlu. Ini kerana, berikutan dengan desakan daripada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan wanita, pada tahun 2000, Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu telah mengeluarkan satu Arahan Kementerian bahawa semua ibu dibolehkan menandatangani semua dokumen berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan anaknya. Contohnya dalam hal pendaftaran dan pertukaran sekolah, pendaftaran kelahiran, pendaftaran kad pengenalan dan sebagainya.

Langkah ini amatlah wajar kerana memberikan jalan penyelesaian kepada situasi di mana bapa kepada anak tersebut tidak dapat dihubungi atau pun menghilangkan diri entah ke mana. Malah ia sebenarnya mengambil kira kebajikan anak tersebut.

Tetapi, puan hendaklah menyediakan butir-butir bapa kepada anak puan seperti salinan kad pengenalannya, alamatnya yang terkini, alamat tempat kerjanya, sijil nikah dan apa-apa maklumat yang berkaitan. Ini adalah untuk memudahkan proses pendaftaran di United Kingdom nanti.

Untuk memudahkan proses pendaftaran nanti, puan bolehlah menghubungi Kedutaan Malaysia di London melalui nombor telefon 020 79190230 atau pun menghubungi Jabatan Imigresen di Malaysia di talian 03 20955077 sebelum puan berangkat ke United Kingdom.

Panel Peguam

Sisters in Islam.

CARA AMBIL ANAK ANGKAT

Soalan:

Seorang bayi perempuan telah ditinggalkan di hadapan rumah saya. Walaupun saya masih bujang, namun saya ingin mengambilnya sebagai anak angkat. Saya percaya bayi itu satu anugerah kepada saya. Apakah langkah-langkah yang perlu saya ambil supaya bayi itu menjadi milik saya yang sah di sisi undang-undang?

Hanina Hashim,
Kuala Lumpur

Jawapan:

Di Malaysia, terdapat dua cara untuk mendapatkan anak angkat. Cara yang pertama ialah dengan secara terus daripada ibu bapa yang ingin memberikan anak mereka sebagai anak angkat. Cara yang kedua ialah melalui permohonan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Dalam kes saudari, apabila terjumpa bayi yang ditinggalkan, apa yang perlu dilakukan ialah melaporkan hal tersebut ke balai polis yang berhampiran. Seterusnya, bayi itu akan dibawa ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan.

Kemudiannya JKM akan mengambil alih dan menempatkan bayi tersebut di bawah jagaannya. Satu jangka waktu diperuntukkan untuk tuntutan daripada ibu bapa kandungnya. Jika tiada tuntutan, bayi itu akan diserahkan untuk dijadikan anak angkat.

Oleh itu, saudari perlu membuat permohonan pengambilan anak angkat melalui JKM. Faktor utama yang dipertimbangkan oleh JKM ialah kebajikan bayi tersebut. Maka, selain daripada mengisi borang permohonan, satu temu duga akan dijalankan untuk menentukan sama ada saudari mampu dan layak menjadi ibu angkat kepada bayi tersebut.

Antara perkara-perkara yang yang dipertimbangkan oleh JKM ialah latar belakang sosial pemohon serta kesanggupan pemohon menjadi keluarga angkat. Ini kerana pertimbangan utama ialah kebajikan anak itu. Selain itu, syarat-syarat dalam Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 juga perlu dipenuhi.

Antara syarat-syarat perundangan yang perlu dipenuhi ialah:

– Ibu bapa angkat mestilah sekurang-kurangnya berumur 25 tahun dan sekurang-kurangnya 18 tahun lebih tua daripada anak angkat itu;

– Anak angkat itu hendaklah di bawah umur 18 tahun;

– Ibu bapa dan anak angkat hendaklah menetap di Malaysia.

Semasa menemu bual pemohon, pegawai JKM akan cuba membuat penilaian-penilaian seperti kemampuan pemohon untuk memberi kasih sayang, jagaan dan perlindungan yang sempurna kepada anak angkat itu nanti, pemohon faham implikasi dan cabaran menjadi keluarga angkat, pemohon mampu memelihara anak itu dari segi ekonomi, kesihatan, sosial, emosi, mental dan sebagainya.

Walaupun pada kebiasaannya pemohon anak angkat ini adalah pasangan yang telah berkahwin, namun tiada halangan dalam Akta bagi seorang yang bujang untuk memohon anak angkat.

Saudari perlulah membuktikan kepada JKM bahawa walaupun saudari akan menjaga anak angkat tersebut berseorangan, tetapi saudari sanggup mengambil apa-apa langkah yang perlu bagi memastikan bahawa kebajikan bayi tersebut akan terpelihara.

Melihat kepada amalan, agak sedikit sukar bagi seorang yang masih bujang untuk mendapat anak angkat. Oleh sebab tujuan utama JKM ialah memelihara kebajikan anak angkat tersebut, maka JKM berusaha untuk memberikan institusi keluarga yang sempurna kepada anak angkat itu.

Walaupun begitu, ada beberapa kes yang mana seorang yang bujang juga diberikan peluang mengambil anak angkat. Seperti yang telah diterangkan, yang menjadi keutamaan ialah kebajikan anak tersebut.

Kami memuji niat saudari yang mulia. Asal sahaja saudari menunjukkan kejujuran hati saudari, kami merasakan bahawa semua pihak akan dapat melihatnya. Semoga berjaya.

Panel Peguam

Sisters in Islam

KELIRU HAK ANAK ANGKAT

Soalan:

Saya memelihara seorang anak lelaki yang kini berumur tiga tahun sejak dia masih bayi. Dia adalah anak sepupu saya yang tidak dapat menjaga bayi tersebut sebab masalah tertentu. Anak itu telah menjadi sebahagian daripada keluarga saya walaupun saya masih belum mengambilnya sebagai anak angkat yang sah. Siapa yang bertanggungjawab ke atas nafkah anak ini? Memanglah selama ini saya yang menanggungnya tetapi saya cuma ingin pastikan tanggungjawab bapa sebenar anak ini. 

Bahari Barto
Kuala Lumpur

Jawapan:

Seorang anak itu lahir ke dunia dengan hak dan tanggungjawab. Salah satu hak penting yang diperuntukkan adalah hak untuk menerima nafkah.

Menurut hukum syarak tanggungjawab memberi nafkah kepada anak ini terbeban ke atas ayah. Sekiranya tiada ayah, maka adalah menjadi tanggungjawab waris memberi nafkah anak ini.

Ini jelas dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 223: Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya dan (jangan juga) menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan tersebut.

Seksyen 72(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 memperuntukkan kewajipan menanggung nafkah anaknya. Manakala seksyen 72(2) mempertanggungjawabkan mereka yang bertanggungan di bawah hukum syarak menanggung nafkah anak yang kematian ayah atau ayah menghilangkan diri.

Walaupun begitu terdapat beberapa kes yang mana beban menanggung nafkah dipertanggungjawabkan kepada orang lain, selain daripada ayahnya atau saudara-maranya.

Seksyen 78(1) Akta menyatakan:
jika seseorang lelaki telah menerima seseorang kanak-kanak yang bukan anaknya sebagai seorang ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajipannya menanggung nafkah kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak, setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat demikian.

Oleh yang demikian, jelas di sini bahawa saudara, sebagai penjaga, yang telahpun menganggap anak itu sebagai sebahagian ahli keluarga adalah bertanggungjawab atas nafkahnya.

Namu begitu, saudara tidak lagi bertanggungjawab memberi nafkah sekiranya anak itu di bawa pergi oleh ayah atau ibu kandungnya.

Perlu diingatkan bahawa tanggungjawab seorang ayah tidak lupus hanya kerana ada orang lain yang dipertanggungjawabkan ke atas nafkah anaknya.

Seksyen 78(3) memberi hak kepada saudara untuk menuntut kembali jumlah wang yang dibelanjakan untuk nafkah anak tersebut. Nafkah tersebut boleh dianggap sebagai hutang dan saudara boleh menuntutnya kemudian hari.

Panel peguam

Sisters in Islam

HUSBAND IS NOT BEING FAIR AFTER POLYGAMY

Question: 

My husband had taken a second wife without my consent. Since then, he has neglected to pay me the maintenance that he used to give before his second marriage. Not only that, since his second marriage, he also sometimes fails to pay the children's maintenance. When I lodged a complaint with the Religious Office, one of the ustazahs from the polygamy department told me that when a wife works, the husband's consent for her to work can be used to replace the monthly maintenance that is compulsory for him to pay. So, what are my rights as a wife? Is it true that a husband is not required to pay for maintenance for wives who work? Is my husband not being fair by not providing me with maintenance like he did prior to taking a second wife? Widuri, Taman Miharja Answer: Polygamy is allowed under Malaysian law but there must have been permission given by the Syariah Court. This is provided under Section 23 (1) if the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. Pursuant to Sections 23 (3) and (4) of the Act, in giving said permission to enter into a polygamous marriage, the Court will consider several factors. Among those factors are: whether the polygamous marriage is just and necessary, the financial situation of the husband, whether or not the husband would be able to act fairly towards the wives, whether or not the consent and views of the existing wives have been obtained and that the marriage will not cause darar syarie upon the existing wife. In your case, if your husband has taken another wife without the Court's permission, it is considered to be an offence under the law. Pursuant to Section 123 of the same Act, if he is charged and convicted of the offence, he can be fined for an amount not exceeding RM1000 or imprisoned for a period not exceeding 6 months, or both. Even though the law states that you are required to attend in Court for the purpose of obtaining your views prior to giving your husband the permission to take another wife, it is merely a factor that the Court would consider. It is not the determining factor for the Court to give permission for your husband to engage in a polygamous marriage. However, your husband has to prove that he has fulfilled all the requirements and conditions under Section 23 of the same Act. This was decided by the Selangor Appeal Committee in the case of Rajamah v. Abd Wahab (1990) JH 171. Because the husband failed to prove that he can fulfill all the said conditions and requirements, the Court decided to reject the husband's application for permission to take another wife. Grounds: In a polygamous marriage or not, it is the responsibility of the husband to provide for the wife's and children's maintenance. Surah Al-Nisaa verse 34 which means: The men will take care of the women, because Allah has given more to the men compared to the women, and because the men has spent (provide maintenance to support women) from part of their property. Polygamy should not be made as an excuse to not provide for maintenance. For this reason, the Syariah Courts in Malaysia set the rule that a husband has to obtain the Court's permission before entering into a polygamous marriage. This is to avoid injustice committed against the existing wife and her family. Justice is the most important aspect of a polygamous marriage. Allah in Surah Al-Nisaa verse 3 said as follows: “If you fear that you would not be able to be fair and just towards your wives then marry only one." The law has provided that the Court has the power to order a husband to pay maintenance to his wife and children. Section 59 (1) provides for this power. Therefore, you may make an application with the Syariah Court for an Order against your husband to pay maintenance. You may state that maintenance has not been received ever since your husband took a second wife as grounds for the application. You have to list down the items for which maintenance is being asked, for example, electrical bills, water bills, telephone bills, your children's bus fares, their school fees, their daily school expenses, clothes, household needs, your daily expenses and so on. The husband's duty to provide maintenance to his wife and children continues even though the wife has her own income. It does not mean that the husband can let go of his responsibilities by not providing maintenance. Section 128 of the same Act provides that a husband who does not act fairly towards his wife has committed an offence and can be fined for an amount not exceeding RM1000 or imprisoned for a period not exceeding 6 months or both. Even though you have lodged a complaint with the Religious Office, that office only plays a role in providing counselling or advice regarding the problems you face. You have to go to the Syariah Court in order to demand for maintenance because only the Syariah Court has the power to make an order to compel your husband to pay maintenance for you and your children. You are advised to seek for justice in the Syariah Court as it is clear that your husband is not being fair to you and your children upon him taking another wife.

Panel lawyers, Sisters In Islam.

POLIGAMI: APA MAKSUD ADIL?

Soalan :

Sis, saya adalah seorang wanita yang berjaya dalam kerjaya. Saya memang tidak memerlukan suami untuk menyara keperluan harian saya. Namun demikian, hati saya telah diketuk semula oleh kekasih lama yang telahpun berkeluarga. Dia telah melamar saya dan isterinya telah memberi izin ke atas perkahwinan ini atas sebab-sebab tertentu. Saya mendapat tahu bahawa seorang lelaki yang berhasrat untuk berpoligami perlu membuktikan kepada mahkamah bahawa dia perlu berlaku adil kepada isteri-isterinya.

Bolehkah SIS menjelaskan apakah yang dimaksudkan keadilan itu? Bagaimanakah saya boleh melindungi kepentingan saya dalam perkahwinan poligami?

Katrina Abdullah
Bangsar, Kuala Lumpur

Jawapan :

Secara dasarnya, poligami adalah merupakan amalan masyarakat turun temurun Arab Jahiliyah sejak sebelum kedatangan Islam lagi. Dengan datangnya Islam, poligami dihadkan kepada 4 sahaja berbanding dengan poligami tanpa had yang diamalkan sebelumnya . Seterusnya, bagi memastikan amalan poligami secara yang lebih adil dan menjamin kesejahteraan hidup, Islam juga telah menetapkan syarat-syarat tertentu dan mengambil jalan pertengahan yang lebih wajar. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki boleh berkahwin dengan lebih dari seorang perempuan tetapi tidak melebihi empat orang.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa', ayat 3 “Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah (dengan) perempuan-perempuan lain yang kamu berkenan, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau memadailah dengan hamba hamba perempuan yang kamu miliki. Itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman."

Ayat di atas menunjukkan amalan poligami lebih dilihat kepada satu tanggungjawab dan sekatan untuk memastikan keadilan terhadap anak-anak yatim. Tetapi, adakah poligami yang dibenarkan sekarang adalah lebih merupakan untuk memenuhi keperluan seksual lelaki daripada melindungi anak-anak yatim? Ayat di atas jelas menunjukkan al-Quran tidak menggalakkan poligami sebagai satu hak tanpa syarat, tetapi ia adalah untuk memastikan nasib balu dan anak yatim terbela.

Ini diperkuatkan lagi oleh ayat Surah an-Nisa 129 yang menyatakan “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya) Apabila al-Quran menegaskan dengan jelas mengenai keadilan terhadap wanita dan layanan yang adil terhadap para isteri, ia juga mengakui betapa mustahilnya memenuhi syarat ini. Dengan menekankan keperluan bagi layanan yang adil dan saksama untuk kesemua isteri, ayat 4:3 tidak boleh dilihat sebagai menggalakkan poligami.

Dalam perundangan di Malaysia, poligami dibenarkan tetapi ia hendaklah mendapat kebenaran Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Ini diperuntukkan dalam seksyen 23(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Kuala Lumpur) 1984.

Menurut seksyen 23(3) dan (4) Akta, dalam memberikan keizinan, Mahkamah akan mempertimbangkan beberapa perkara dan antaranya ialah mengapa perkahwinan poligami ini patut atau perlu, keadaan kewangan suami, sama ada suami boleh berlaku adil terhadap isteri-isteri, sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri telah diperolehi dan perkahwinan tersebut tidak akan mengakibatkan darar syarie kepada isteri sedia ada.

Persoalan sama ada keempat-empat syarat di atas perlu dipenuhi kesemuanya dalam satu-satu permohonan telah diputuskan dalam kes Aishah lwn Wan Mohd Yusof, [1990] 3 MLJ 1x dan [1991] JH VII, yang dibicarakan dalam Jawatan Kuasa Rayuan Mahkamah Syariah Selangor. Hakim membuat keputusan bahawa keempat-empat syarat yang disebut di bawah Sek. 23(4) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor adalah sama pentingnya dan hendaklah dibuktikan berasingan oleh pihak suami.

Undang-undang dibuat untuk melindungi hak-hak isteri sedia ada dan juga bakal isteri. Menurut Sek. 123 akta tersebut, memperuntukkan bahawa seorang suami yang tidak memberi keadilan yang sewajamya kepada isteri telah melakukan satu kesalahan dan boleh didenda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Peruntukan ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kaum wanita itu dilindungi dari penyalahgunaan amalan poligami. Penekanan perlu dibuat supaya suami memberikan keadilan yang secukupnya kepada isteri.

Syarat yang ketat ditetapkan dalam undang-undang keluarga Islam bukanlah bertujuan mengharamkan poligami. Ia dirangka bagi menjaga ketenteraman rumah tangga dan mengelak dari penindasan serta kezaliman suami terhadap isteri. Kecacatan poligami sebenarnya bukanlah dari segi prinsip tetapi lebih kepada perlaksanaannya oleh sesetengah lelaki yang menyimpang dari landasan syariat.

Di Malaysia, Sek. 22(1) akta tersebut membenarkan pendaftaran taklik tambahan di dalam sijil perkahwinan. Walaubagaimanapun, amalan ini tidak selalu dilakukan. Kebanyakan kita tidak menyedari bahawa kita boleh memasukkan syarat ini ke dalam perjanjian perkahwinan. Bagi mereka tahu mengenainya, ramai wanita masih teragak-agak untuk meminta syarat ini dimasukkan kerana mereka merasa tindakan ini sebagai mencabar undang-undang dan kepercayaan terhadap suami.

Dengan itu, antara cara yang boleh melindungi saudari dalam perkahwinan poligami adalah taklik tambahan. Ianya juga demi menjaga kepentingan semua pihak, saudari dan juga isteri pertama boleh menetapkan syarat-syarat yang perlu suami turuti supaya kerukunan kedua-dua rumahtangga dapat dipelihara. Syarat-syarat seperti aturan giliran, jumlah nafkah yang harus diberikan kepada isteri-isteri dan anak-anak, pembahagian harta bolehlah ditetapkan dalam taklik tambahan ini. Persetujuan semua pihak diperlukan dalam taklik ini. Tujuannya ialah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak lebih-lebih lagi hak anak-anak.

Jika syarat ini tidak dipatuhi oleh suami, isteri berhak untuk bercerai secara taklik. Kami juga berpendapat bahawa sekiranya suami melanggar mana-mana syarat perjanjian, ia memberi hak kepada isteri untuk memohon perceraian dan mendapat muta'ah (bayaran pampasan), kerana isteri terpaksa memohon bercerai srtelah berlaku kemungkiran perjanjian taklik.

Sebagai kesimpulan, sekiranya hak wanita Islam dijaga dan diperkembangkan mengikut lunas-lunas al-Quran maka keadilan yang terkandung di dalamnya sudah pasti diberi perhatian.

 

KELIRU DENGAN SYARAT POLIGAMI

Soalan:

Salam SIS, saya sudah berumahtangga hampir tujuh tahun. Remuk hati saya apabila suami menyampaikan hasrat untuk berkahwin lagi. Tidak dinafikan bahawa poligami dibenarkan dalam Hukum Syarak. Tetapi apa yang menyedihkan ialah poligami sering dilihat sebagai sesuatu yang menyeronokkan untuk kaum lelaki, sebaliknya tidak bagi wanita yang dimadukan. Saya agak keliru dengan peruntukan undang-undang mengenai poligami. Oleh itu, saya mahu tahu apakah syarat-syarat dari segi perundangan di Malaysia agar saya dan kaum wanita yang lain faham tentang kebaikan dan keburukan berpoligami?

Puan Sofeya
Ampang 

Jawapan:

Sejarah telah menunjukkan bahawa isu poligami ini telah wujud sebelum kedatangan Islam. Seperti yang telah tercatat dalam sejarah, kaum Ibrani dan Arab pada masa tersebut telah mempunyai berpuluh-puluh orang isteri. Keadaan tersebut dilihat sebagai suatu penindasan terhadap kaum wanita. Setelah syiar Islam disebarkan, poligami yang telah diamalkan oleh kaum-kaum tersebut diharamkan dan Islam mengharuskan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Hukum Syarak telah menggariskan bahawa hukum poligami adalah harus, tetapi keharusannya bukanlah secara mutlak. Oleh itu, hukum syarak telah menetapkan syarat-syarat tertentu untuk berpoligami. Merujuk kepada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa: 3 bermaksud, Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka berkahwinlah dengan perempuan yang kamu berkenan, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (antara isteri-isteri kamu), maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja. Yang demikian itu adalah lebih dekat, (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.

Kemudian dalam ayat 129 surah yang sama, Allah berfirman seterusnya:
“Dan kamu tidak akan dapat, berlaku adil antara isteri-isteri kamu, sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya).”

Menurut dua ayat di atas, poligami lebih dilihat kepada satu tanggungjawab dan sekatan untuk memastikan keadilan terhadap anak-anak yatim. Oleh itu, untuk menentukan keadilan antara isteri-isteri dan supaya tidak ada kezaliman yang berlaku dalam sesuatu perkahwinan poligami, maka kerajaan Malaysia menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebelum dia dibenarkan berkahwin satu lagi.

Mengikut perundangan Malaysia, poligami dibenarkan tetapi beberapa syarat harus dipenuhi. Setiap negeri mempunyai syarat yang berbeza berkaitan poligami. Contohnya di Selangor dan Kuala Lumpur, suami yang ingin berpoligami hendaklah mendapatkan kebenaran Mahkamah terlebih dahulu. Dalam mendapatkan kebenaran Mahkamah, ada beberapa faktor yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Ia juga bertujuan untuk memastikan bahawa seseorang suami itu benar-benar layak untuk berpoligami berdasarkan hokum syarak dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Malah ia juga bertujuan untuk mengelak penganiayaan kepada isteri sedia ada dan anak-anak serta bakal isteri kedua.

Peruntukan di bawah seksyen 23 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984, menyatakan bahawa permohonan untuk kebenaran berpoligami hendaklah dikemukakan di Mahkamah disertai dengan surat akuan menyatakan alasan-alasan mengapa poligami patut dan perlu dibenarkan, maklumat pemohon, pendapatan, bilangan tangungan  sedia ada dan tanggungan bakal isteri juga perlu dinyatakan. Selain itu, suami juga perlu mengemukakan izin atau pandangan isteri sedia ada sama ada ia diperolehi atau pun tidak terhadap permohonan poligami tersebut.

Merujuk seksyen 23(4) Akta, memperuntukan  faktor-faktor yang dipertimbangkan sebelum kelulusan berpoligami dibenarkan. Seksyen 23 (4) (a) Akta memperuntukkan bahawa faktor perkahwinan yang dicadangkan (berpoligami) perlu dijalankan itu adalah patut dan perlu diluluskan. Faktor-faktor tersebut adalah berdasarkan kepada kemandulan dan keuzuran jasmani atau kesihatan seperti gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Peruntukan ini merujuk kepada keadaan isteri tersebut terlalu lemah atau sakit dan tidak dapat melayan kehendak batin suami maka ia boleh menjadi salah satu alasan untuk mendapatkan kebenaran untuk berpoligami.

Syarat kedua adalah merujuk kepada seksyen 23 (4) (b) Akta menyatakan bahawa suami hendaklah mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak. Seterusnya seksyen 23 (4) (c) Akta memperuntukan bahawa suami berupaya memberi layanan sama rata kepada isteri-isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak. Bagi memenuhi kehendak ini, Hakim Syarie  perlu memastikan bahawa seseorang suami berlaku adil kepada isteri sedia kala dan bakal isteri. Perkara ini boleh dipastikan berdasarkan keterangan kedua-dua belah pihak berkaitan , sifat-sifat dan keperibadian seorang suami itu. Manakala seksyen 23 (4) (d) Akta pula memperuntukan perkahwinan yang dicadangkan itu tidak menyebabkan darar syarie (bahaya atau musibah) kepada isteri sedia ada atau bakal isteri.

Peruntukan-peruntukan yang dinyatakan perlu dipenuhi oleh seseorang suami sebelum mahkhamah memberi kebenaran untuk berpoligami. Undang-undang yang telah diperuntukan bukan untuk menyekat amalan berpoligami tetapi untuk menjaga maslahah  semua pihak bagi mengelakkan sebarang kesulitan atau komplikasi yang bakal ditempuhi kelak.

Diharap penjelasan dan informasi yang telah diberi dapat membantu puan. Untuk sebarang pertanyaan dan kemusykilan, puan boleh menghubungi pihak kami di SIS FORUM.

POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI

Soalan:

SIS, Baru-baru ini saya mendapat tahu bahawa suami saya telah berkahwin lain. Saya mendapat tahu apabila terbaca e-mail yang dihantar oleh madu saya. Apabila saya bertanyakan kepada suami, dia mengaku telah bernikah dengan perempuan itu dan mempunyai seoarang anak. Yang menjadi kemusykilan saya bagaimana suami boleh berkahwin tanpa kebenaran saya kerana setahu saya jika suami ingin berpoligami, dia mesti mendapatkan tandatangan isteri pertama yang menyatakan persetujuan untuk berpoligami.

Isteri Keliru
Selangor  

Jawapan:

Suami berpoligami tanpa pengetahuan atau izin isteri bukan lagi satu isu yang baru di negara kita. Persoalan yang sering ditimbulkan adalah sama ada izin isteri untuk suami berpoligami adalah suatu kemestian atau sekadar pemberitahuan semata. Merujuk kepada perundangan undang-undang Islam di Malaysia berkaitan isu poligami adalah masih lagi longgar dari segi prosedur dan praktis.

Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan bahawa suami perlu mendapatkan dan mengemukakan satu kebenaran bertulis di mahkamah untuk berpoligami. Manakala seksyen 23 (4) Enakmen tersebut menggariskan beberapa prosedur untuk suami yang ingin berpoligami. Mahkamah akan meneliti mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami untuk berpoligami, antaranya ialah seperti :-

 1.  pendapatan suami pada masa itu
              2. butir-butir tangungan kewangannya
              3.bilangan orang yang ditanggungnya
              4.izin atau pandangan isteri yang sedia ada diperolehi.

Manakala seksyen 23 (5) Enakmen tersebut menyatakan apabila menerima permohonan itu, mahkamah akan memanggil suami, isteri yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri dan mana-mana orang lain untuk memberi keterangan terhadap perkahwinan tersebut. Terdapat beberapa kes Mahkamah memanggil isteri sedia ada untuk memberi pandangan mereka terhadap permohonan poligami suaminya.

Ini sememangnya satu tindakan yang wajar kerana isteri sedia ada sudah bertahun-tahun tinggal bersama suaminya dan dia lebih tahu tentang suaminya daripada orang lain. Persoalan kemampuan suami untuk berlaku adil antara isteri-isteri adalah penting untuk ditentukan dan tiada siapa yang lebih layak memberi pandangan selain daripada isteri sedia ada.

Di Selangor, seorang suami yang ingin memohon berpoligami perlu mengikuti sesi kaunseling untuk perbincangan, nasihat dan untuk mendapatkan panduan. Kemudian, dia dikehendaki mengisi borang 1B, iaitu borang permohonan berpoligami. Suami kemudiannya perlu membuat Akuan Bersumpah di hadapan Ketua Pendaftar atau Pendaftar atau Timbalan Pendaftar atau Penolong Pendaftar bagi kariah masjidnya dengan membawa dua orang saksi lelaki.

Seperti yang dinyatakan, walaupun secara teorinya ada peruntukkan undang-undang tentang keizinan isteri sebagai salah satu pertimbangan yang wajar dilihat oleh Mahkamah Syariah dalam memberi kebenaran berpoligami.

Namun realitinya, isteri hanya diminta menandatangani borang permohonan sahaja. Walaubagaimanapun, seksyen 23 (8) Enakmen tersebut menyatakan bahawa jika suami tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan, maka suami perlu  dengan serta membayar jumlah mas kahwin dan pemberian kepada isteri yang sedia ada.  Untuk makluman puan, mahkamah mempunyai bidang kuasa atas permohonan pembayaran nafkah kepada isteri yang sedia ada. Selain itu, mahkamah juga mempunyai bidangkuasa dalam memerintahkan harta sepencarian atau apa-apa aset yang telah diperolehi semasa perkahwinan tersebut dibahagikan antara puan dan suami.

Oleh itu, puan boleh membuat permohonan di mahkamah mengenai pembahagian harta sepencarian serta apa-apa aset yang diperolehi bersama untuk dijadikan sebagai satu perintah mahkamah. Permohonan ini adalah termaktub di bawah seksyen 23 (10) Enakmen tersebut. Secara kesimpulannya dapat dinyatakan disini bahawa keizinan isteri dalam memberi kebenaran untuk suami berpoligami adalah salah satu prosedur merujuk kepada Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Puan juga boleh menfailkan permohonan mengenai harta atau aset-aset seperti yang dinyatakan di atas di Mahkamah Rendah Syariah untuk keperluan dan kepentingan puan dan anak-anak.

Diharap penjelasan yang diberi dapat membantu puan. Untuk sebarang pertanyaan, puan boleh menghubungi pihak kami atau Biro Bantuan Guaman yang berdekatan.

TIDAK ADIL MERAHSIAKAN POLIGAMI

Soalan:

Assalamualaikum,

Saya ingin meminta bantuan mengenai masalah saya, iaitu saya ingin berkahwin dengan suami orang. Kami merancang untuk berkahwin tetapi bakal suami saya tidak mahu berkahwin mengikut sistem perundangan (berkahwin tanpa memberitahu isterinya) sebab alasannya dia tak mahu isteri tertekan. Kami mencari tempat/negeri yang boleh membantu kami untuk kahwin tanpa perlu memohon kebenaran berpoligami. Buat pengetahuan Sisters kami telah berhubungan selama 6 tahun dan saya tak mahu menanggung dosa lebih lama lagi. Dan dalam masa yang sama saya juga tidak mahu merosakkan rumahtangga orang lain untuk berpisah amat sukar, saya amat berharap pihak Sisters dapat membantu saya.

Aisyah Fatima
Kuala Lumpur 

Jawapan:

Surah Al-Nisa' ayat 3 telah membawa maksud:

˜Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman”


Salah-satu sifat adil adalah kejujuran. 

Di dalam kes saudari, teman lelaki telah menunjukkan sifat yang amat tidak adil dengan melakukan satu perhubungan dengan wanita lain selain isterinya. Seorang suami harus bertanggungjawab dan tidak sepatutnya menyembunyikan niat untuk berkahwin lain dari isteri. 

Ini bukan sahaja kerana dia akan merubah status perkahwinan dengan isteri sedia-ada, tetapi juga mungkin akan timbul masalah lain. Perkahwinan poligami tidak sepatutya disembunyikan dari isteri kerana ia boleh memberi kesan yang amat zalim pada keluarga. 

Teman lelaki saudari yang mahu terus menyembunyikan perhubungan menunjukkan bahawa dia tidak bertanggungjawab ke atas keluarga dan isterinya. Sikap ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa dia bukanlah seorang yang adil dan tidak layak untuk berpoligami.

Dari segi perundangan pula, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 perlu dirujuk. Seksyen 23(1) telah memperuntukkan bahawa seorang lelaki yang mahu berpoligami perlu memohon keizinan daripada Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Jika dia berkahwin sebelum atau setelah gagal mendapatkan kebenaran tersebut maka tindakannya adalah salah di sisi undang-undang. Dia boleh didakwa di bawah Seksyen 123. Jika disabit kesalahan, beliau boleh dijatuhi hukuman penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak lebih RM1,000 atau kedua-duanya sekali.Salah-satu efek perkahwinan yang dilakukan tanpa kebenaran Mahkamah adalah perkahwinan tersebut tidak boleh didaftarkan. 

Tujuan pendaftaran ini bukan hanya satu formaliti bagi mendapatkan sijil nikah. Ia merupakan satu rekod yang mensahihkan bahawa perkahwinan tersebut bukan sahaja menurut undang-undang negeri tetapi juga telah menepati hukum syarak.Perkahwinan yang tidak didaftarkan adalah tidak sah dari segi undang-undang. Ia bermaksud bahawa puan tidak akan mempunyai hak sebagai seorang isteri dan tidak boleh membuat apa-apa tuntutan di Mahkamah Syariah kelak. 

Puan tidak akan dibenarkan menuntut hak ke atas nafkah, hak penjagaan atau nafkah anak, dan lain-lain tuntutan sehingga perkahwinan didaftarkan. Proses pendaftaran bukanlah satu perkara yang mudah terutama sekali sekiranya ia dilakukan di luar negeri, tanpa saksi yang dikenali atau suami enggan bekerjasama.Sekiranya saudari mempunyai anak kelak tanpa sijil nikah yang sah ia mungkin akan menyukarkan proses pendaftaran kelahiran dan lain-lain proses yang memerlukan kesahihan bahawa suami adalah bapa.

Perkahwinan poligami di luar negara atau negeri bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap ringan. Saudari tentu telah mendengar mengenai perkahwinan sindiket yang dijalankan oleh kadi yang tidak bertauliah dan menyebabkan perkahwinan tersebut tidak sah.

Perkara ini bukan sahaja kerana pasangan tidak berhati-hati tetapi juga kerana berlaku satu penipuan. Perkahwinan adalah satu tanggungjawab dan ia haruslah dipikul dengan sebaik-baiknya oleh pasangan. Apalagi di dalam perkahwinan poligami kerana ada isteri dan keluarga lain yang akan turut terlibat.Tujuan teman lelaki untuk merahsiakan perkahwinan poligami adalah tidak wajar dan tidak adil, bukan sahaja terhadap isterinya tetapi juga terhadap saudari. Kami menasihatkan saudari untuk berfikir sedalam-dalamnya sebelum mengambil apa-apa keputusan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi.

BERBOHONG UNTUK BERPOLIGAMI

Soalan:

Suami saya telah membuat permohonan untuk berpoligami di mahkamah syariah. Pihak mahkamah juga memberikan satu tarikh kepada saya untuk hadir di mahkamah. Tujuannya untuk mendapatkan pandangan saya sama ada suami saya layak berpoligami atau tidak. Saya tahu bahawa suami saya tidak mampu berpoligami. Duit gajinya hanya cukup-cukup untuk kami sekeluarga. Malah, dia sebenarnya berbohong kepada mahkamah tentang pendapatannya. Saya berharap agar mendapat panduan tentang apa yang perlu saya ketengahkan kepada mahkamah. Saya hanya mahukan keadilan kepada semua pihak. 

Amylea Sinderella
Kuala Lumpur

Jawapan:
Poligami merupakan satu tanggungjawab, bukannya hak. Sebab itulah Allah berfirman bahawa keadilan merupakan faktor paling penting untuk berpoligami. 

Kerajaan Malaysia amat mengambil berat persoalan keadilan ini. Undang-undang keluarga Islam tentang poligami telah dirangka supaya faktor keadilan dijadikan kayu pengukur bagi suami-suami yang berhasrat berpoligami. Justeru, dalam memberikan keizinan, mahkamah akan melihat kepada pelbagai sudut untuk menentukan aspek keadilan. 

Selain melihat kepada kemampuan kewangan, mahkamah tentunya ingin melihat kepada keupayaan suami memberi layanan sama rata kepada semua isterinya. Malah, mahkamah juga akan menyiasat bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie (bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa,  tubuh badan, akal fikiran, akhlak atau hartabenda mengikut kebiasaan yang diakui oleh hukum syara')  kepada isteri yang sedia ada. (Sila rujuk Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, seksyen 23(4) perenggan (a), (b), (c) dan (d)).

Tentunya mahkamah memerlukan keterangan daripada isteri sedia ada untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini. Ini merupakan peluang bagi isteri-isteri menyuarakan pandangan mereka berkenaan perkahwinan poligami suami mereka, kerana sudah tentunya isteri-isteri sedia ada akan terbabit sama dalam senario poligami ini. 

Malah, aspek keadilan adalah selaras dengan firman Allah berkaitan poligami. 

Ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan poligami ialah surah an-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kahwinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, tetapi jika takut tidak dapat berlaku adil (terhadap isteri-isteri), maka kahwinilah seorang sahaja yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

surah an-Nisa ayat 129:

“Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”

Mengenai surah an-Nisa ayat 3, Maulana Muhammad Ali (The Holy Quran (Lahore 1973) nota kaki 535, dipetik dalam Asghar Ali Engineer The Rights of Women in Islam, ms 156) memberi ulasan berikut:

Adalah diakui bahawa surah ini telah diturunkan untuk memberi panduan kepada orang-orang Islam dalam keadaan selepas peperangan Uhud dalam pertempuran tersebut, 70 orang lelaki Islam daripada bilangan 700 orang telah terkorban dan dengan itu bilangan kaum lelaki telah berkurangan dengan banyaknya, dan kaum lelaki itu merupakan golongan yang menyara kaum perempuan. Bilangan kaum lelaki mungkin akan berkurangan lagi di dalam pertempuran yang akan dihadapi selepas itu. Dengan demikian, ramai anak yatim menjadi tanggungan perempuan-perempuan balu yang menghadapi kesulitan untuk menyara diri mereka.

Oleh itu, dalam ulasannya, kepentingan penjagaan anak-anak yatim menjadi keutamaan dalam isu poligami.

Faktor kemampuan kewangan adalah antara perkara penting yang dilihat oleh mahkamah. Dalam kes Rajamah lwn. Abdul Wahab (1990) 7 JH 171, Jawatankuasa Ulang Bicara Syariah di Selangor telah membatalkan kelulusan permohonan poligami suaminya kerana mendapati suami tidak mampu dari segi kewangan.

Manakala dalam kes Aishah bte Abdul Rauf lwn. Wan Mohd Yusof bin Wan Othman [1990] 7 JH 152, Jawatankuasa Rayuan, Mahkamah Syariah, Selangor memutuskan bahawa empat syarat dalam seksyen 23(4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1984 di Selangor, sama dengan syarat-syarat di bawah seksyen 23(4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, perlu dipenuhi oleh setiap suami yang ingin berpoligami. (Syarat-syarat adalah seperti yang disebut di atas). 

Jawatankuasa Rayuan dalam kes ini menyatakan bahawa keempat-empat syarat yang dikenakan tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran. Tujuannnya untuk memastikan keadilan kepada pihak isteri yang dituntut sebagai wajib oleh al-Quran  di pangkal ayat surah an-Nisa membolehkan suami berpoligami, tetapi di hujung ayat menyekat poligami sekiranya suami tidak dapat berlaku adil.

Memberi keterangan palsu kepada mahkamah adalah satu kesalahan dan boleh dihukum. Tindakan suami puan berbohong mengenai pendapatannya akan mendatangkan masalah kepadanya. Ini juga menunjukkan peribadinya yang kurang elok dan kemungkinan besar tidak layak berpoligami. 

Diharap, dengan hujah-hujah yang kami berikan dapat memberi panduan kepada puan nanti.

BERPOLIGAMI PERLU ADIL

Soalan:

Awal tahun lalu, suami saya menyuarakan keinginannya untuk berpoligami. Pada mulanya saya tidak bersetuju kerana dia bukannya bergaji besar.

Pada pendapat saya, dia tidak mampu untuk menyara dua buah keluarga. Akhirnya, saya mengalah apabila dia berjanji akan menjaga kebajikan saya anak-beranak.

Malangnya, janjinya bertahan selama dua bulan sahaja. Sampai sekarang, suami langsung tidak memberi wang belanja untuk saya. Bila saya minta, dia kata dia tidak ada duit kerana madu saya baru melahirkan anak.

Dia juga jarang pulang ke rumah saya, kebiasaannya hanya sehari sebulan.

Bolehkah dia mengabaikan kami sebegini? Tiadakah apa-apa yang boleh saya buat agar suami memberi wang belanja dan melawat kami anak-beranak dengan lebih kerap?

Fakhriyah Daud,
Johor Bahru. 

Jawapan:
Acapkali kita terdengar kisah suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil terhadap keluarga isteri pertama. Sebelum berlangsungnya perkahwinan poligami, pelbagai janji manis dituturkan namun akhirnya janji-janji tersebut tidak dikotakan.

Ini berlawanan sekali dengan ajaran Islam yang menuntut umatnya menunaikan sebarang janji yang telah dibuat. Ini dapat dilihat melalui Surah al-Maidah ayat 1: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian."

Tambah menyedihkan lagi ialah apabila hal ini terjadi, wanita dan anak-anaklah yang sering menjadi mangsa.

Orang ramai biasanya menganggap bahawa mahkamah syariah mengeluarkan perintah mengarahkan suami membuat bayaran nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dalam kes cerai sahaja.

Sebenarnya, seorang isteri juga boleh memohon kepada mahkamah syariah supaya memerintahkan suaminya membayar nafkah untuk dirinya serta anak-anaknya sepanjang tempoh perkahwinan. Ini berdasarkan seksyen 60 serta seksyen 73 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.

Puan juga boleh meminta kepada mahkamah syariah supaya membuat perintah memotong gaji suami untuk dibayar sebagai nafkah. Selain itu, mahkamah syariah juga boleh memerintahkan agar harta alih (contohnya kereta) suami dijual dan hasilnya diberi kepada puan serta anak-anak puan sebagai nafkah. Ini berdasarkan kepada seksyen 159 (1) Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003.

Seperkara lagi, puan boleh membuat aduan ke mahkamah syariah bahawa suami tidak berlaku adil dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang berpoligami. Ini merupakan satu kesalahan di bawah seksyen 129 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 di mana suami puan boleh dibicarakan di mahkamah syariah.

Menurut seksyen tersebut, seorang suami yang didapati bersalah kerana tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isterinya seperti yang dikehendaki oleh hukum syarak boleh dijatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi tempoh enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Persoalan yang puan ajukan ini boleh dijadikan pedoman bukan sahaja kepada wanita yang berada dalam situasi yang sama, tetapi juga kepada wanita yang tidak kisah dipoligamikan. Malah kepada lelaki yang mengambil mudah perihal poligami ini juga perlu mengambil ikhtibar supaya tidak menzalimi hamba Allah s.w.t. yang lain.

Panel Peguam Sisters In Islam.

CADANGAN TAJUK ARTIKEL

Nyaris kahwini abang (Nyaris Kahwin Abang Sendiri)
Bapa berpoligami senyap-senyap

Soalan:
Baru-baru ini, saya dan tunang menyedari bahawa kami saudara sebapa. Arwah ayah kami telah berpoligami secara rahsia. Dulu, ayah pemandu teksi dan selalu keluar daerah menghantar pelanggan. Rupanya dia membahagikan masa antara dua buah keluarga!

Saya cukup tertekan dengan perbuatan ayah. Tunang saya juga buntu. Kami sudah lama bercinta dan saling menyayangi satu sama lain. Apa yang patut kami lakukan sekarang?

Noor Hazeerah Dzulkifli
Kuala Lumpur

Jawapan:
Lelaki yang berpoligami tanpa pengetahuan keluarganya adalah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi. Apatah lagi bagi yang sering bekerja di luar daerah – memang cukup mudah baginya mengaburi mata isteri dan anak-anaknya.

Sisters In Islam acapkali menerima soalan berkenaan suami yang berpoligami secara rahsia sehingga menyebabkan pelbagai masalah dan kerungsingan kepada ahli keluarganya.

Atas sebab inilah orang ramai perlu dididik tentang undang-undang berkaitan poligami. Ini untuk memastikan bahawa tiada perkara yang tidak diingini berlaku seperti yang hampir berlaku kepada saudari.

Di Malaysia, suami yang ingin berpoligami perlu memohon kebenaran mahkamah berdasarkan Seksyen 23 (1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984. Seksyen 23 (3) pula menyatakan bahawa permohonan berpoligami mestilah disertakan dengan akuan yang mengandungi beberapa butir, contohnya, alasan munasabah untuk berpoligami.

Sama ada izin atau pandangan isteri yang sedia ada terhadap perkahwinan poligami yang dicadangkan itu telah diperolehi atau tidak juga perlu diakui semasa membuat permohonan berpoligami (tersebut). Tetapi, seperti situasi saudari sekarang, ada keadaan di mana perkahwinan poligami dilangsungkan secara rahsia tanpa kebenaran mahkamah mahupun isteri asal. (perbuatan ayah anda telah)

Perlu ditegaskan bahawa perbuatan tersebut adalah melanggar undang-undang syariah Malaysia. Orang yang berpoligami tanpa kebenaran dianggap melakukan kesalahan di bawah Seksyen 124 Akta yang sama. Pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1000.00 atau penjara tidak lebih enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Berbalik kepada masalah yang saudari dan tunang hadapi, sudah tiada alternatif melainkan memutuskan pertunangan. Seksyen 9 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 menggariskan larangan berkahwin bagi pasangan yang mempunyai pertalian tertentu. Pasangan yang terdiri daripada adik-beradik sebapa tidak boleh berkahwin atas sebab perhubungan darah (Seksyen 9 (1) (d) Akta yang sama).

Perkahwinan itu bukan sahaja tidak dibenarkan oleh undang-undang, malah salah di sisi agama.

Apa yang telah berlaku kepada saudari dan tunang memang menyedihkan. Semoga kisah ini menjadi iktibar kepada orang ramai. Jangan kerana bapa ingin berpoligami secara rahsia, anak-anak yang menerima padahnya.

Nota: 
Undang-undang keluarga Islam di Maghribi dan Pakistan menetapkan bahawa suami yang ingin berpoligami perlu membuat permohonan di mahkamah dan mendapatkan kebenaran isteri pertamanya. Jika kebenaran isteri pertama tidak diperolehi, permohonan suami untuk berpoligami tidak akan dibenarkan.

Panel Peguam Sisters In Islam.

ISTERI MUALAF DIABAI SUAMI SELEPAS POLIGAMI

Soalan:

Saya seorang wanita Kristian yang telah memeluk agama Islam apabila saya berkahwin dengan seorang lelaki Muslim. Beberapa bulan yang lalu, suami saya telah berkahwin lagi. Saya memberi keizinan kepadanya kerana dia berjanji akan menjaga saya dan anak saya. Namun hanya manis mulut dibibir. Sehingga kini, suami saya langsung tidak memberi wang belanja, sebaliknya, sayalah yang menampung semua perbelanjaan kami dengan gaji saya yang tidak seberapa. Di sini saya ingin tahu, apakah tanggungjawab seorang suami yang mengamalkan poligami terhadap isterinya? Bolehkah dia mengabaikan hal kewangan keluarga kami sedemikian? Apa yang boleh saya lakukan untuk mengatasi masalah ini?

Siti Mary,
Kuala Lumpur.

Jawapan:

Kita sering mendengar masalah suami yang tidak mampu untuk berlaku adil setelah berpoligami, walaupun sebelum berkahwin, macam-macam yang dijanjikan. Tetapi apa yang menyedihkan ialah wanita dan anak-anak yang menjadi mangsa. Suami selalunya bersikap lepas tangan.

Persoalan yang puan ajukan ini boleh dijadikan pedoman bukan sahaja kepada wanita yang berada dalam situasi yang sama, tetapi juga kepada wanita yang tidak kisah dipoligamikan. Malah kepada lelaki yang mengambil mudah perihal poligami ini juga perlu mengambil iktibar supaya tidak menzalimi hamba Allah yang lain.

Kebanyakan wanita mungkin tidak tahu bahawa walaupun tidak bercerai isteri masih boleh memohon kepada Mahkamah Syariah supaya memerintahkan suaminya membayar nafkah bulanan. Menurut seksyen 59 serta seksyen 73 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, puan boleh memohon perintah Mahkamah mengarahkan suami puan membayar nafkah untuk puan dan anak. Malah puan juga boleh meminta kepada Mahkamah supaya membuat perintah potongan gaji suami puan untuk memudahkan urusan.

Tanggungjawab memberi nafkah kepada keluarga terletak dibahu suami puan. Puan tidak seharusnya dibebankan dengan tanggungjawab itu.

Puan juga boleh membuat aduan ke Mahkamah Syariah bahawa suami puan tidak berlaku adil terhadap puan dan anak-anak puan. Ini merupakan satu kesalahan di bawah seksyen 128 Akta tersebut di mana suami puan boleh dibicarakan di Mahkamah Syariah. Menurut seksyen ini, seorang suami yang tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isterinya seperti yang dikehendaki oleh Hukum Syara' adalah dianggap sebagai telah melakukan satu kesalahan dan boleh dijatuhkan hukuman denda tidak melebihi Ringgit Malaysia satu ribu atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Masalah ini bukanlah perkara baru dalam rumahtangga poligami. Keadaan rumahtangga poligami yang tidak bahagia dan terabai ini mengundang kepada masalah sosial di kalangan remaja.

Pihak-pihak yang berkenaan haruslah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan keadilan dilaksanakan oleh suami yang berpoligami untuk mengelakkan penganiayaan terhadap isteri dan anak-anak.

Mungkin kita boleh contohi negara-negara Islam yang lain yang mempunyai perundangan yang ketat berkaitan poligami.

Tunisia langsung mengharamkan poligami berdasarkan kepada pemahaman ayat 129 surah al-Nisaa yang bermaksud, “Dan kamu tidak akan dapat, berlaku adil antara isteri-isteri kamu, sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya)." Di negara tersebut, lelaki dan wanita yang tahu dan sengaja berpoligami adalah melakukan kesalahan jenayah dan boleh dihukum denda dan penjara.

Manakala di negara Maghribi pula, dalam undang-undang keluarganya yang baru, Moudawana, menetapkan bahawa poligami dilarang jika ada kemungkinan akan mendatangkan ketidakadilan antara isteri. Malah para isteri di Maghribi berpeluang untuk meletakkan syarat tidak mahu berpoligami dalam syarat perkahwinan mereka.

Panel Peguam Sisters In Islam.

SALAH BERPOLIGAMI TANPA KEBENARAN

Soalan:

Saya berusia 33 tahun dan sudah bahagia berkahwin selama lapan tahun. Kami belum ditakdirkan mempunyai anak. Entah bagaimana, saya mula berkawan rapat dengan seorang rakan perempuan sehingga menimbulkan rasa cinta dan sayang.

Kami merancang untuk berkahwin. Beliau mengetahui kedudukan saya yang sudah mempunyai isteri, malah mengenali isteri saya walaupun tidak begitu rapat. Saya tidak berhasrat memberitahu kepada isteri untuk berkahwin lagi kerana sudah tentu dia tidak bersetuju. Saya tidak mahu berpisah dengan isteri saya kerana saya tetap sayang kepadanya.

Bagaimanakah cara untuk berkahwin tanpa pengetahuan dan keizinan isteri? Apa yang saya tahu, sekiranya berdaftar, mahkamah akan memanggil isteri saya untuk perbicaraan. Jika mahkamah memanggil isteri saya, sudah tentu dia akan tahu tentang hasrat saya itu. Bolehkah saya berkahwin juga tanpa berdaftar di mahkamah? Apakah prosedurnya? Adakah saya hanya perlu membuat permohonan dari imam di kampung (yang ditauliahkan mengahwinkan seseorang)?

Suhaimi Haris,
Kuala Lumpur

Jawapan:

Sememangnya apabila berbicara mengenai isu poligami, yang menjadi tajuk utama adalah keadilan. Malah Allah telah berfirman dalam surah an-Nisa' Ayat 3.

Perundangan negara kita memandang berat prinsip keadilan ini. Sebab itulah ia menggariskan panduan yang perlu diikuti. Ini bukan sahaja untuk menjamin kepentingan isteri yang sedia ada, tetapi juga bakal isteri yang saudara akan nikahi. Saudara harus ingat bahawa poligami adalah satu tanggungjawab, bukannya keistimewaan.

Undang-undang memberi hak kepada isteri saudara untuk memberi pandangannya di mahkamah atas permohonan poligami saudara kerana jika saudara tidak mampu berlaku adil, yang akan menderita tentulah isteri saudara.

Tindakan saudara ingin mengambil jalan mudah dengan tidak mengikuti perundangan Islam yang telah ditetapkan di negara ini menunjukkan saudara tidak menghormati pihak berkuasa.

Seksyen 123 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan bahawa poligami tanpa kebenaran mahkamah adalah satu kesalahan dan hukumannya denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih dari enam bulan atau kedua-duanya. Malah, alasan mengelakkan zina untuk berpoligami pada pendapat saya sebenarnya menghina al-Quran. Ayat al-Quran tidak mengatakan bahawa takut melakukan zina boleh dijadikan sebagai satu alasan berpoligami. Begitu juga tidak ada undang-undang di Malaysia yang mengatakan bahawa nafsu boleh dijadikan alasan berpoligami.

Oleh itu, jika saudara menyayangi isteri saudara seperti yang dikatakan, janganlah membohongi isteri.

Panel Peguam Sisters In Islam.

SUAMI LEPAS TANGAN LEPAS BERPOLIGAMI

Soalan:

Suami saya telah bernikah lagi tanpa pengetahuan saya. Dia telah bernikah di sempadan Thailand. Dia sebenarnya tidak mampu untuk berkahwin lagi dengan duit gajinya sebagai seorang penghantar surat. Nasib baiklah saya bekerja, boleh juga kami anak-beranak hidup, kalau mengharapkan dia seorang memang tidak cukup untuk menampung hidup kami. Kini, apabila sudah ada isteri baru, langsung dia tidak mengambil tahu tentang saya dan anak-anak. Tetapi suami enggan melepaskan saya. Katanya, dia masih sayangkan saya. Saya tidak tahu apa yang perlu dibuat sekarang?

Jawapan:
Masalah puan ini dikongsi oleh ramai wanita di Malaysia. Ini kerana wujudnya peruntukan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam yang membenarkan seorang suami melangsungkan perkahwinan poligami tanpa kebenaran mahkamah syariah dan tanpa pengetahuan isterinya.

Walaupun ia adalah satu kesalahan di sisi undang-undang, tetapi jumlah dendanya yang sedikit (maksimum RM1,000) tidak mencegah langsung kegiatan seperti ini.

Peruntukan ini bertujuan memelihara hak-hak isteri kedua dan anak-anak yang lahir daripada perkahwinan tersebut. Malangnya, apabila disalahgunakan, ia akan mendatangkan ketidakadilan kepada kedua-dua keluarga, terutama keluarga isteri pertama seperti dalam kes puan ini.

Puan masih mempunyai pilihan walaupun suami enggan melepaskan dengan cara baik. Mengikut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Seksyen 2 mentakrifkan fasakh sebagai pembubaran perkahwinan disebabkan oleh sesuatu perkara yang diharuskan oleh hukum syarak mengikut seksyen 53.

Mengikut seksyen 53 enakmen tersebut, puan boleh mengguna pakai subseksyen (h)(vi) iaitu lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isterinya menderita, dengan tidak melayani isterinya secara adil mengikut kehendak-kehendak hukum syarak, bagi suami yang berpoligami.

Selain itu, puan boleh menggunakan alasan subseksyen (1)(b) iaitu suami telah cuai atau tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan. Satu lagi pilihan yang boleh puan ambil ialah mengemukakan tuntutan perceraian taklik, iaitu perceraian kerana suami melanggar perjanjian.

Di Malaysia, walaupun akta dan enakmen membenarkan pasangan suami isteri menambah taklik sedia ada yang telah dirangka oleh kerajaan, namun, tidak ramai yang tahu tentang peruntukan ini.

Di Melaka, taklik standard yang disediakan adalah berbunyi seperti berikut:
Bahawa adalah saya (nama suami) dengan sesungguhnya telah melafazkan taklik yang berbunyi:
A. Tiap-tiap kali saya tinggalkan isteri saya (nama isteri) lamanya tempoh empat bulan berturut-turut;
B. Atau saya tidak memberi nafkah yang wajib kepadanya lamanya empat bulan atau lebih;
C. Atau saya menyakiti tubuh badannya;
D. Atau saya tidak mempedulikan lamanya empat bulan, maka bolehlah isteri saya itu mengadukan kepada mana-mana kadi dan jika disabitkan oleh kadi akan aduannya maka gugurlah talak saya satu.

Oleh itu, puan boleh menggunakan alasan bahawa suami tidak memberikan nafkah yang wajib selama empat bulan atau lebih untuk permohonan taklik puan.

Dalam tindakan tuntutan fasakh dan taklik ini, puan haruslah membuktikan kepada mahkamah syariah tentang ketidakadilan dan kegagalan suami puan memberikan nafkah selama tiga bulan (atau empat bulan dalam tuntutan taklik).

Panel Peguam Sisters In Islam.

POLIGAMI DI SELANGOR – PERLUKAH SUAMI MINTA IZIN ISTERI

Soalan:

Saya telah lama hidup berpoligami. Tak usahlah saya buka cerita lama tersebut, sudah makan hati berulam jantung. Sehingga kini saya rasa tersinggung tetapi kerana saya memang sudah tidak ada tempat bergantung yang lain, saya terpaksa akur. Kawan saya kini mengalami perkara yang sama. Suami dia ingin berpoligami. Menurutnya, oleh sebab memang sudah ada undang-undang baru di Selangor, izin isteri adalah perlu dan wajib. Masa suami saya kahwin dulu dia tak ada pun minta izin saya. Betul ke ada undang-undang baru di Selangor yang suami kena minta izin isteri?

Suhaida Amin,
Kuala Lumpur.

Jawapan:

Terdapat dua ayat al-Quran yang membincangkan isu poligami. Surah Al-Nisa', ayat 3 menyatakan:
“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka berkahwinlah dengan perempuan yang kamu berkenan, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (Antara isteri-isteri kamu), maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja…Yang demikian itu adalah lebih dekat, (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.''

Kemudian dalam ayat 129 surah yang sama, Allah berfirman seterusnya;
“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isteri kamu, sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya).''

Menurut dua ayat di atas, poligami lebih dilihat kepada satu tanggungjawab dan sekatan untuk memastikan keadilan terhadap balu dan anak-anak yatim. Tetapi poligami yang berlaku sekarang kebanyakannya adalah tidak menurut asas ini.

Mengikut perundangan syariah di Malaysia, kaum lelaki dibenarkan berpoligami tetapi beliau haruslah memenuhi beberapa syarat. Setiap negeri mempunyai syarat yang berbeza berkaitan poligami. Contohnya di negeri Perak, suami yang hendak berpoligami tidak perlu memohon kebenaran mahkamah. Tetapi lain halnya di Selangor dan Kuala Lumpur. Di kedua-dua negeri ini, suami yang ingin berpoligami hendaklah mendapatkan kebenaran Mahkamah Syariah terlebih dahulu.

Di Selangor, seorang suami yang ingin memohon untuk kebenaran berpoligami perlu mengikuti sesi kaunseling untuk perbincangan, nasihat dan untuk mendapatkan panduan berumah tangga. Beliau harus mengisi borang IB, iaitu borang permohonan berpoligami dan membuat Akuan Bersumpah dengan membawa dua orang saksi lelaki. Mahkamah Syariah akan memberi satu tarikh bagi membicarakan permohonan suami.

Ini menurut seksyen 23 Undang-Undang Keluarga Islam (negeri Selangor) 2003. Dalam mendapatkan kebenaran mahkamah, ada beberapa faktor yang akan dipertimbangkan. Menurut seksyen 23(4) faktor-faktor yang dipertimbangkan ini antaranya adalah mengapa poligami itu patut dan perlu, pendapatan suami, tanggungannya, yang sedia ada dan yang akan ditanggungjawabkan dan sama ada izin atau pandangan isteri sedia ada telah diperoleh.

Apa yang dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Syariah akan juga mengambil kira perasaan isteri dalam perkahwinan poligami yang dirancang oleh suami. Ia bukanlah bermakna bahawa sekiranya isteri sedia ada tidak bersetuju, Mahkamah Syariah akan turut tidak bersetuju. Persetujuan isteri hanyalah salah satu perkara yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Mahkamah Syariah masih boleh memberi kebenaran bagi suami untuk berpoligami sekiranya isteri sedia ada tidak bersetuju ke atas permohonan poligami suami.

Salah satu seksyen (5) yang baru di dalam enakmen ini adalah Mahkamah Syariah hendaklah memanggil suami, isteri sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri dan mana-mana pihak yang mahkamah fikir patut untuk memberi keterangan tentang perkahwinan poligami ini.

Perkara ini membolehkan perkahwinan ini diketahui oleh semua pihak yang terbabit dan tidak berada di dalam keadaan rahsia. Ia dapat mengelakkan kes-kes di mana isteri sedia ada tidak mengetahui suami telah berkahwin lain, suami yang menipu mengenai status kahwinnya yang sebenar kepada bakal isteri, suami berbohong dalam borang permohonan kahwin dan ketidakadilan ke atas anak-anak kerana tidak mendapat nafkah secukupnya.

Adalah wajar bagi mahkamah untuk memanggil isteri sedia ada bagi memberi keterangan terhadap permohonan poligami suaminya. Ini kerana isteri sedia ada sudah bertahun-tahun bersama suaminya dan dia lebih arif terhadap prilaku suami daripada orang lain. Tentu sekali sekiranya suami adalah seorang yang suka mendera, menipu atau berbohong dia tidak layak untuk berpoligami.

Persoalan kemampuan suami untuk berlaku adil antara isteri-isteri adalah penting untuk ditentukan dan tiada siapa yang lebih layak memberi pandangan selain daripada isteri sedia ada. Suami yang mahu berpoligami haruslah tidak menganggu nafkah keluarga sedia ada.

Dalam kes Rajmah Lwn Abdul Wahab (1990) 7 JH 171, Jawatankuasa Ulang Bicara Syariah Selangor telah menolak permohonan poligami kerana suami telah gagal untuk membuktikan kemampuan kewangannya untuk berpoligami.

Sememangnya terdapat kes di mana suami tidak memberitahu isteri sedia ada mengenai permohonan poligaminya. Sekiranya suami berkahwin di luar negara maka dia hanya perlu mendaftarkan perkahwinan poligami tersebut.

Proses pengesahan adalah berlainan dari perbicaraan poligami dan isteri sedia ada tidak perlu dipanggil untuk hadir.
Juga sekiranya suami berkahwin di negeri lain dari tempat dia tinggal, contohnya sekiranya dia menetap di Selangor dan memohon untuk berkahwin di Perlis. Undang-undang Syariah di Malaysia adalah berdasarkan tempat dan bermakna keperluan syarat yang ada di Selangor adalah tidak terpakai di Perlis. Oleh itu, isteri sedia ada tidak perlu dipanggil.

Justeru adalah perlu bagi keseragaman undang-undang syariah di Malaysia, bersamaan dengan undang-undang sivil. Apalagi kita merupakan satu Negara dan oleh itu tidak perlu adanya berlainan undang-undang syariah di setiap negeri. ia juga memudahkan masyarakat Islam kita.

Panel Peguam Sisters In Islam.

SELEPAS POLIGAMI – SUAMI TIDAK BERLAKU ADIL

Soalan:

Suami saya telah berkahwin dua tanpa izin saya. Semenjak berkahwin dua, dia tidak pernah memberi wang saku kepada saya seperti dahulu, semasa dia belum berkahwin dua. Bukan itu sahaja, semenjak berkahwin dua, nafkah anak-anak juga kadang-kadang terabai. Apabila saya membuat aduan ke Pejabat Agama, seorang ustazah di bahagian poligami memberitahu bahawa apabila seorang isteri bekerja, keizinan suami yang membenarkannya bekerja boleh menggantikan nafkah yang wajib diberikan setiap bulan. Jadi, apakah hak saya sebagai isteri? Betulkah suami tidak wajib memberi nafkah sekiranya isteri bekerja? Adakah suami tidak berlaku adil dengan tidak memberikan nafkah seperti sebelum dia berpoligami?

Widuri, 
Taman Miharja

Jawapan:
Dalam perundangan di Malaysia, poligami dibenarkan tetapi ia hendaklah mendapat kebenaran Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Ini diperuntukkan dalam seksyen 23(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Kuala Lumpur) 1984.

Menurut seksyen 23(3) dan (4) Akta, dalam memberikan keizinan, Mahkamah akan mempertimbangkan beberapa perkara dan antaranya ialah mengapa perkahwinan poligami ini patut atau perlu, keadaan kewangan suami, sama ada suami boleh berlaku adil terhadap isteri-isteri, sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri telah diperolehi dan perkahwinan tersebut tidak akan mengakibatkan darar syarie kepada isteri sedia ada.

Dalam kes puan, sekiranya suami telah berkahwin tanpa keizinan Mahkamah, ia merupakan satu kesalahan di bawah undang-undang. Mengikut seksyen 123 Akta, jika sabit kesalahan dia akan dikenakan denda sebanyak tidak lebih daripada RM1000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan.

Walaupun undang-undang ada mengatakan bahawa Mahkamah akan memanggil puan untuk mendapatkan pandangan puan terlebih dahulu dalam mendapatkan kebenarannya bagi berpoligami, namun ia hanyalah salah satu faktor yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Ia bukanlah faktor penentu untuk mendapat keizinan Mahkamah.

Tetapi suami puan harus membuktikan bahawa dia dapat memenuhi kesemua syarat dan keperluan di bawah seksyen 23 Akta. Ini telah diputuskan oleh Jawatankuasa Ulang Bicara Selangor dalam kes Rajamah lwn Abd Wahab (1990) JH 171. Oleh sebab suami gagal membuktikan bahawa dia dapat memenuhi kesemua syarat dan keperluan tersebut, Mahkamah menolak permohonan suami untuk berpoligami.

Alasan
Berpoligami atau tidak, adalah menjadi kewajipan suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Surah Al-Nisaa ayat 34 yang bermaksud, Kaum lelaki akan menjaga kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.

Poligami tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak memberikan nafkah. Sebab itulah Mahkamah Syariah di Malaysia menetapkan perlunya seorang suami mendapatkan kebenaran Mahkamah sebelum berpoligami. Ini untuk mengelakkan ketidakadilan. Keadilan merupakan perkara utama dalam berpoligami. Allah telah berfirman dalam surah Al-Nisaa ayat 3 yang bermaksud Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka berkahwinlah seorang sahaja.

Undang-undang telah memperuntukkan bahawa Mahkamah mempunyai kuasa untuk memerintah seorang suami untuk membayar nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Seksyen 59(1) memperuntukkan kuasa ini. Oleh itu puan boleh memohon kepada Mahkamah Syariah untuk tuntutan nafkah. Puan boleh menyatakan bahawa nafkah tidak diterima semenjak suami berpoligami sebagai alasan permohonan. Puan perlu menyenaraikan tuntutan nafkah yang diperlukan sebagai contoh bil elektrik, air, telefon, bas sekolah anak-anak, yuran persekolahan, belanja harian persekolahan anak-anak, pakaian, kelengkapan rumah, perbelanjaan harian puan, dan lain-lain lagi. Tanggungjawab suami ke atas nafkah isteri dan anak adalah berterusan walaupun isteri bekerja. Ia tidak bermakna suami boleh lepas tangan dan tidak membayar nafkah.

Seksyen 128 Akta memperuntukkan bahawa seorang suami yang tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri telah melakukan satu kesalahan dan boleh didenda tidak lebih daripada RM1000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Walaupun puan telah membuat aduan di Pejabat Agama, namun Pejabat Agama hanyalah berperanan memberi kaunseling atau nasihat atas masalah puan. Puan perlu ke Mahkamah Syariah untuk membuat tuntutan nafkah kerana hanya Mahkamah Syariah yang berkuasa memberi perintah kepada suami puan.

Puan dinasihatkan supaya menuntut keadilan di Mahkamah Syariah kerana ternyata suami puan tidak berlaku adil setelah dia berpoligami.

Panel Peguam Sisters In Islam.

BAKAL SUAMI MAHU RAHSIA PERNIKAHAN

Soalan:

Assalamualaikum,

Saya ingin meminta bantuan mengenai masalah saya, iaitu saya ingin berkahwin dengan suami orang. Kami merancang untuk berkahwin tetapi bakal suami saya tidak mahu berkahwin mengikut sistem perundangan (berkahwin tanpa memberitahu isterinya) sebab tak mahu isteri tertekan. Kami mencari tempat/negeri yang boleh membantu kami untuk kahwin tanpa perlu memohon kebenaran berpoligami. Buat pengetahuan sisters kami telah berhubungan selama 6 tahun dan saya tak mahu menanggung dosa lebih lama lagi. Dan dalam masa yang sama saya juga tidak mahu merosakkan rumahtangga orang lain untuk berpisah amat sukar, saya amat berharap pihak sisters dapat membantu saya.

Mawar Abdullah,
Kuala Lumpur 

Jawapan:

Surah Al-Nisa' ayat 3 telah membawa maksud:

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman.”

Di dalam Surah yang sama pada ayat 129 pula Allah saw telah berfirman bahawa:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”

Membela
Ayat mengenai poligami ini telah turun selepas peperangan Uhud di mana terdapat ramai balu-balu dan anak-anak yatim yang memerlukan perlindungan kerana kematian suami dan bapa. Pada zaman tersebut wanita tidak mempunyai hak untuk bekerja dan tidak ada jalan untuk menyara diri dan keluarganya. Mereka perlu bergantung hidup pada seorang lelaki samada bapa, suami atau saudara lelaki yang lain. Oleh itu anggapan bahawa poligami sebagai satu hak adalah mungkin tidak tepat.

Poligami bertujuan untuk membela nasib wanita dan anak yatim.

Poligami bukanlah satu peluang yang dilunaskan oleh Islam. Ia merupakan praktik kaum Jahiliyah yang kadang-kala mempunyai berpuluh isteri. Malah Islam telah menyekat amalan ini dengan hanya membenarkan seorang suami mempunyai had seramai 4 orang isteri. Had ini juga dikenakan dengan syarat-syarat dan tujuan tertentu.

Salah-satu sifat adil adalah kejujuran. Di dalam kes saudari, teman lelaki telah menunjukkan sifat yang amat tidak adil dengan melakukan satu perhubungan dengan wanita lain selain isterinya. Walaupun ikatan poligami itu adalah halal, perlu diingatkan bahawa perhubungan kekasih antara saudari dan dia boleh dipertikaikan.

Niat
Sikap teman lelaki yang kini mahu menyembunyikan perkahwinan atas alasan tidak mahu menggangu isteri juga adalah tidak munasabah. Seorang suami harus bertanggungjawab dan tidak sepatutnya menyembunyikan niat untuk berkahwin lain dari isteri. Ini bukan sahaja kerana dia akan merubah status perkahwinan dengan isteri sedia-ada, tetapi juga mungkin akan timbul masalah lain.

Di dalam fail kami terdapat kes di mana timbul perbalahan keluarga apabila suami mati secara tiba-tiba dan isteri dan keluarganya tidak mengetahui kewujudan keluarga kedua. Juga terdapat kes di mana adik-beradik telah jatuh cinta kerana tidak menyedari ikatan kekeluargaan ini. Perkahwinan poligami tidak sepatutya disembunyikan dari isteri kerana ia boleh memberi kesan yang amat zalim pada keluarga.

Teman lelaki saudari yang mahu terus menyembunyikan perhubungan menunjukkan bahawa dia tidak bertanggungjawab ke atas keluarga dan isterinya. Sikap ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa dia bukanlah seorang yang adil dan tidak layak untuk berpoligami.

Dari segi perundangan pula, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 perlu dirujuk. Seksyen 23(1) telah memperuntukkan bahawa seorang lelaki yang mahu berpoligami perlu memohon keizinan daripada Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Jika dia berkahwin sebelum atau setelah gagal mendapatkan kebenaran tersebut maka tindakannya adalah salah di sisi undang-undang. Dia boleh didakwa di bawah Seksyen 123. Jika disabit kesalahan, beliau boleh dijatuhi hukuman penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak lebih RM1,000 atau kedua-duanya sekali.

Salah-satu efek perkahwinan yang dilakukan tanpa kebenaran Mahkamah adalah perkahwinan tersebut tidak boleh didaftarkan. Tujuan pendaftaran ini bukan hanya satu formaliti bagi mendapatkan sijil nikah. Ia merupakan satu rekod yang mensahihkan bahawa perkahwinan tersebut bukan sahaja menurut undang-undang negeri tetapi juga telah menepati hukum syarak.

Perkahwinan yang tidak didaftarkan adalah tidak sah dari segi undang-undang. Ia bermaksud bahawa puan tidak akan mempunyai hak sebagai seorang isteri dan tidak boleh membuat apa-apa tuntutan di Mahkamah Syariah kelak. Puan tidak akan dibenarkan menuntut hak ke atas nafkah, hak penjagaan atau nafkah anak, dan lain-lain tuntutan sehingga perkahwinan didaftarkan. Proses pendaftaran bukanlah satu perkara yang mudah terutama sekali sekiranya ia dilakukan di luar negeri, tanpa saksi yang dikenali atau suami enggan bekerjasama.

Pendaftaran
Sekiranya saudari mempunyai anak kelak tanpa sijil nikah yang sah ia mungkin akan menyukarkan proses pendaftaran kelahiran dan lain-lain proses yang memerlukan kesahihan bahawa suami adalah bapa.

Perkahwinan poligami di luar negara atau negeri bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap ringan. Saudari tentu telah mendengar mengenai perkahwinan sindiket yang dijalankan oleh kadi yang tidak bertauliah dan menyebabkan perkahwinan tersebut tidak sah. Perkara ini bukan sahaja kerana pasangan tidak berhati-hati tetapi juga kerana berlaku satu penipuan.
Perkahwinan adalah satu tanggungjawab dan ia haruslah dipikul dengan sebaik-baiknya oleh pasangan. Apalagi di dalam perkahwinan poligami kerana ada isteri dan keluarga lain yang akan turut terlibat.

Tujuan teman lelaki untuk merahsiakan perkahwinan poligami adalah tidak wajar dan tidak adil, bukan sahaja terhadap isterinya tetapi juga terhadap saudari. Kami menasihatkan saudari untuk berfikir sedalam-dalamnya sebelum mengambil apa-apa keputusan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi.

Panel Peguam Sisters In Islam.

PERLU KEBENARAN MAHKAMAH

Soalan:

Saya telah berkahwin selama 17 tahun dan dikurniakan dua orang anak. Suami saya kini telah menyatakan niatnya untuk berkahwin lain. Alasannya ialah dia telah jatuh cinta dan tidak mahu terjerumus ke lembah maksiat.

Saya tidak bersetuju dengan niatnya kerana tiada yang kurang pada diri dan layanan saya terhadapnya. Dia kini sedang membuat permohonan berpoligami di mahkamah. Apakah yang boleh saya lakukan?

Bagaimana jika dia berkahwin tanpa kebenaran?

-Mariam Salleh.

Jawapan:

Mengikut undang-undang Islam, seorang lelaki dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang isteri dengan syarat dia boleh berlaku adil kepada mereka.

Dalil membenarkan poligami ini dinyatakan dalam surah Al-Nisaa ayat 3 bermaksud:
Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman.

Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan telah memperuntukan tentang poligami. Seksyen 23 (1) dan juga seksyen yang sama di bawah Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor telah memperuntukkan keperluan izin daripada mahkamah sebelum seseorang lelaki mahu berpoligami.

Dalam kes puan, suami puan sedang membuat permohonan berpoligami di mahkamah. Pada kebiasaan mahkamah akan memanggil isteri yang sedia ada, iaitu puan, ke mahkamah untuk mengambil keterangan berkaitan dengan permohonan tersebut.

Ini diperuntukan dalam Seksyen 23 (4) (a). Oleh yang demikian, apabila dipanggil oleh mahkamah pada tarikh yang ditetapkan, puan perlulah tampil ke mahkamah memberi keterangan agar mahkamah berpuas hati sama ada:

a. Perkahwinan yang dicadangkan itu patut dan perlu jika ada hal keadaan seperti kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, gila di pihak isteri dan sebagainya.

b. Bahawa suami berkemampuan dari segi hukum syarak dengan melihat jumlah tanggungan sedia ada dan bakal ditanggung.

c. Bahawa suami berupaya beri layanan sama rata kepada semua isteri ikut hukum syarak dan

d. Bahawa perkahwinan dicadangkan tidak menyebabkan darar syarie kepada isteri yang sedia ada.
Apabila puan hadir ke mahkamah memberi keterangan mengenai perkara-perkara yang ditimbulkan oleh suami puan seperti di atas, mahkamah akan menilai sama ada kesemua perkara (a) hingga (d) di atas telah dipenuhi. Dan sekiranya mahkamah berpuas hati kesemuanya telah dipenuhi maka mahkamah membenarkan berpoligami tersebut, walaupun tanpa persetujuan puan.

Bagaimanapun, perlu diingat di sini bahawa mahkamah perlu menurut Seksyen 23 mematuhi kesemua syarat dan keperluan dalam seksyen tersebut tanpa mengabaikan salah satu daripadanya.

Sekiranya mahkamah membenarkan poligami tersebut tanpa menilai atau berpuas hati dengan kesemua syarat dan keperluan yang diperuntukan, puan boleh merayu terhadap keputusan mahkamah tersebut dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan dibuat.

Kes yang menjelaskan kepentingan syarat tersebut ialah Aishah vs Wan Mohd Yusof (1990) 7 Jurnal Hukum muka surat 152, di mana Jawatan Kuasa Rayuan telah menolak keputusan Hakim Mahkamah Syariah Shah Alam, yang telah membenarkan permohonan berpoligami atas alasan pemohon ada kemampuan nafkah zahir dan batin serta takut berlaku zina dan maksiat.

Isteri telah merayu kepada Jawatan Kuasa Rayuan yang membenarkan rayuan kerana hakim dahulu tidak langsung mengambil kira kesemua syarat di bawah Seksyen 23 (4).

Beban untuk membuktikan sama ada suami tersebut memenuhi setiap syarat dan keperluan di dalam Seksyen 23 tersebut, adalah terletak kepada suami seperti yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Ulang Bicara Selangor dalam kes Rajamah lwn. Abd Wahab (1990) Jurnal Hukum 171, iaitu beban membuktikan bahawa ia boleh memelihara lebih daripada satu isteri adalah ke atas suami. Oleh kerana suami gagal membuktikan kebenaran untuk berpoligami telah dibatalkan.

Sekiranya suami puan tidak mendapat kebenaran berpoligami dari mahkamah dan dia pergi ke luar daerah untuk berkahwin, puan boleh membuat aduan mengenai perkara tersebut di Bahagian Pengaduan dan Penguatkuasaan Syariah Jabatan Agama Islam.

Jika disabit kesalahan, menurut Seksyen 123, dia boleh dihukum denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih enam bulan.

– Siti Razasah Razak dari Tetuan Razasah Razak & Co

DAFTAR NIKAH ELAK PENGANIAYAAN

Soalan:

Saya telah bernikah pada 1998 dan mempunyai lima orang anak. Suami masih belum membuat pendaftaran pernikahan walaupun telah berkali-kali saya minta.

Pernikahan ini tidak diketahui oleh isteri pertama dan sebab itulah suami enggan mendaftar. Masalah saya kini, suami sudah lama tidak memberikan nafkah kepada saya sekeluarga.

Bagaimana saya nak buat tuntutan nafkah ini? Adakah saya perlu mendaftarkan pernikahan terlebih dahulu?

Leen Juwita,
Kuala Lumpur.


Jawapan:

Sikap pihak-pihak yang meremehkan pendaftaran pernikahan, lebih-lebih lagi dalam pernikahan poligami, haruslah dihapuskan. Sikap ini bukan sahaja menganiaya kaum wanita, malah anak-anak juga menanggungnya.

Seperti dalam kes puan ini, untuk menuntut hak yang telah diberikan oleh undang-undang, pendaftaran pernikahan perlu dilakukan terlebih dahulu.

Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, apabila pihak-pihak yang bermastautin di Wilayah Persekutuan bernikah maka menjadi kewajipan mereka untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Ini adalah seperti yang termaktub di seksyen 25 Akta. Hanya dengan pendaftaran barulah Sijil Perakuan Nikah akan dikeluarkan oleh Pendaftar.

Seksyen 31 pula memberikan tempoh masa selama enam bulan bagi mereka yang telah bernikah di luar negeri untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Sekiranya pendaftaran dilakukan selepas tempoh waktu tersebut, jika disabitkan kesalahan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Tujuan utama pendaftaran adalah untuk memastikan agar pernikahan puan sah di sisi syarak. Sesuatu pernikahan hanya akan dianggap sah apabila sempurna kelima-lima rukun nikah. Pada masa ini, seperti yang puan maklum, pernikahan secara sindiket amat berleluasa. Pernikahan ini tidak sah di sisi hukum syarak. Antaranya kerana penggunaan wali yang mengakadnikahkan pernikahan tersebut tidak mempunyai kuasa atau tauliah.

Oleh itu adalah amat perlu bagi puan untuk mendaftarkan pernikahan bagi memastikan sama ada pernikahan itu adalah sah dari sisi syarak. Pendaftaran juga akan memastikan hak-hak puan sebagai seorang isteri terjamin. Untuk membuat tuntutan nafkah, mahkamah syariah hanya ada bidangkuasa untuk mendengar tuntutan itu setelah pernikahan puan didaftarkan.

Setelah pendaftaran, puan boleh menuntut nafkah daripada suami. Ini adalah selaras dengan seksyen 59(1) Akta yang menyatakan bahawa mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isterinya.

Rujukan juga boleh dilakukan ke atas seksyen 72 yang menyatakan antara lain adalah menjadi kewajipan seorang lelaki menanggung nafkah anaknya sama ada anak itu berada di dalam jagaannya atau orang lain, sama ada dengan mengadakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah.

Jelas di sini bahawa suami puan tidak boleh melarikan diri daripada tanggungjawabnya sebagai seorang suami untuk memperuntukkan nafkah bagi keluarganya. Jika dia gagal maka perintah mahkamah boleh dituntut dan sebarang tunggakan akan dianggap sebagai hutang suami.

Panel Peguam

Sisters in Islam

DAFTAR PERKAHWINAN ELAK KOMPLIKASI

Soalan:

Salam SIS, saya adalah isteri kedua dan telah berkahwin pada tahun 2007 di Songkla, Thailand. Untuk pengetahuan SIS, sehingga kini kami belum mendaftarkan perkahwinan kami. Suami enggan mendaftarkan perkahwinan kami. Saya merasa gelisah dan bimbang mengenangkan masa depan saya. Apa akan terjadi kepada saya sekiranya saya tidak mendaftarkan perkahwinan ini? Saya sebatang kara dan bergantung sepenuh harapan kepada suami. Bantulah saya.

Seri Melati
Bukit Jalil, Kuala Lumpur

Jawapan:

Sesungguhnya, perkahwinan adalah satu tanggungjawab dan ia haruslah dipikul dengan sebaik-baiknya oleh pasangan. Apalagi di dalam perkahwinan poligami kerana ada isteri dan keluarga lain yang akan turut terlibat. Perundangan di negara kita memandang berat akan prinsip keadilan ini. Oleh sebab itu, beberapa panduan telah digariskan bagi menjamin kepentingan isteri sedia ada dan bakal isteri.

Setiap perkahwinan perlu didaftarkan mengikut peruntukan yang termaktub di bawah undang-undang keluarga Islam dan lain-lain prosedur yang berkaitan. Secara amnya, setiap undang-undang keluarga Islam di Malaysia mempunyai peruntukan yang sama mengenai pendaftaran perkahwinan.

Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, Seksyen 23(1) telah memperuntukkan bahawa seorang lelaki yang mahu berpoligami perlu memohon keizinan daripada Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Jika dia berkahwin sebelum atau setelah gagal mendapatkan kebenaran tersebut maka tindakannya adalah salah di sisi undang-undang. Dia boleh didakwa di bawah Seksyen 123. Jika disabit kesalahan, boleh dijatuhi hukuman penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak lebih RM1,000 atau kedua-duanya sekali.

Adalah menjadi kewajipan suami dan isteri untuk mendaftar perkahwinan mereka. Perkara ini adalah satu formaliti yang mesti dipatuhi seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen 25 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984. Sijil perakuan nikah hanya akan dikeluarkan setelah pendaftaran perkahwinan didaftarkan.

Pendaftaran perkahwinan boleh dilakukan oleh suami atau isteri. Setelah mendapat pengesahan perkahwinan daripada Mahkamah Syariah, segala dokumen perkahwinan perlu di bawa ke Majlis Agama Islam terdekat. Ini adalah kerana, sebelum membuat pendaftaran perkahwinan, pegawai pendaftar perlu memastikan samada perkahwinan tersebut sah dari segi syarak dan undang-undang.

Salah satu efek perkahwinan yang dilakukan tanpa kebenaran Mahkamah adalah perkahwinan tersebut tidak boleh didaftarkan. Tujuan pendaftaran ini bukan hanya satu formaliti bagi mendapatkan sijil nikah. Ia merupakan satu rekod yang mensahihkan bahawa perkahwinan tersebut bukan sahaja menurut undang-undang negeri tetapi juga telah menepati hukum syarak.

Perkahwinan yang tidak didaftarkan adalah tidak sah dari segi undang-undang. Ia bermaksud bahawa puan tidak akan mempunyai hak sebagai seorang isteri dan tidak boleh membuat apa-apa tuntutan di Mahkamah Syariah kelak. Puan tidak akan dibenarkan menuntut hak ke atas nafkah, hak penjagaan atau nafkah anak, dan lain-lain tuntutan sehingga perkahwinan didaftarkan.

Sekiranya puan mempunyai anak kelak tanpa sijil nikah yang sah ia mungkin akan menyukarkan proses pendaftaran kelahiran dan lain-lain proses yang memerlukan kesahihan bahawa suami adalah bapa.

Diharapkan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat membantu puan.

Panel peguam

Sisters in Islam

MEMOHON KEBENARAN BERKAHWIN

Soalan:

SAYA dan tunang akan mendirikan rumah tangga. Saya berasal dari Perak tetapi telah tinggal di Selangor sedekad lamanya. Tunang saya pula dari Kuala Lumpur. Saya difahamkan bahawa kami perlu memohon untuk mendapat kebenaran berkahwin.

Di mana patut kami memohon? Di Selangor atau Kuala Lumpur? Perlukah saya kembali ke Perak? Selain itu, apa yang perlu kami sediakan untuk membuat permohonan ini?

Megat Nazim Megat Shaari
Selangor Darul Ehsan.

Jawapan:

Menurut Seksyen 16 (1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan perlu membuat permohonan berkahwin kepada Pendaftar Nikah bagi kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin.

Jika pasangan berasal dari negeri yang berlainan seperti situasi saudara, pihak lelaki dan perempuan perlu memohon di negeri masjid masing-masing. Surat kebenaran berkahwin yang saudara peroleh nanti perlu dihantar bersama borang permohonan berkahwin tunang saudara kepada Pendaftar Nikah negerinya.

Saudara boleh membuat permohonan di Selangor yakni di Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) walaupun saudara berasal dari Perak. Apa yang saudara perlu dapatkan adalah Surat Pengesahan Pemastautin daripada salah seorang yang berikut: penghulu, ketua kampung, nazir masjid, pengerusi jawatankuasa kampung, atau pengerusi jawatankuasa penduduk taman perumahan.

Surat ini menunjukkan bahawa saudara menetap di Selangor dan membolehkan saudara membuat permohonan berkahwin di Selangor.

Prosedur untuk saudara memohon kebenaran berkahwin adalah seperti berikut:

– Hadir kursus praperkahwinan yang diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam dan dapatkan sijil di akhir kursus;

– Dapatkan Borang Pemeriksaan Ujian Darah/HIV berharga RM10 dari JAIS dan buat pemeriksaan di Klinik Kesihatan Kecil Kerajaan yang terpilih;

– Dapatkan borang 1A (Permohonan Oleh Lelaki Untuk Kebenaran Berkahwin) di JAIS, lengkapkan dan hantar kepada JAIS tiga bulan sebelum akad nikah bersama dokumen sokongan berikut:
– Salinan kad pengenalan saudara;

– Salinan kad pengenalan dua orang saksi;

– Salinan sijil kursus praperkahwinan;

– Borang laporan pemeriksaan ujian darah / HIV yang telah diperakukan;

– Salinan borang permohonan 1A; dan

– Surat Pengesahan Pemastautin.

– Dapatkan pengesahan daripada Pendaftar Nikah di JAIS (halaman tiga, borang 1A);

– Dapatkan surat kebenaran berkahwin (halaman 4, borang 1A) dari JAIS; dan

– Serahkan surat kebenaran tersebut kepada tunang saudara.

Merujuk kepada langkah keempat, pastikan saudara mendapat pengesahan daripada Pendaftar Nikah. Ia perlu bagi bakal pengantin dari negeri yang berlainan untuk mengesahkan bahawa segala perkara yang disebut dalam borang permohonan berkahwin saudara adalah benar.

Pasangan saudara pula perlu memohon kebenaran berkahwin di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi).

– Hadir kursus pra perkahwinan yang diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam dan dapatkan sijil di akhir kursus;

– Dapatkan Borang Pemeriksaan Ujian Darah / HIV berharga RM10.00 dari JAWI dan buat pemeriksaan di Klinik Kesihatan Kecil Kerajaan yang terpilih;

– Dapatkan borang 1C (Permohonan Oleh Perempuan Untuk Kebenaran Berkahwin) dan 1D (Perwakilan Wali dan Wakalah) di Jawi, lengkapkan dan hantar kepada Jawi dua bulan sebelum akad nikah bersama dokumen sokongan (dokumen yang sama seperti permohonan saudara);

– Dapatkan pengesahan daripada Pendaftar Nikah di Jawi;

– Dapatkan surat kebenaran berkahwin (halaman 3 borang 1C) dari Jawi;

– Serahkan kebenaran tersebut kepada Pendaftar Nikah di Jawi.

Borang permohonan hendaklah disampaikan sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh perkahwinan. Dinasihatkan memohon lebih awal bagi memastikan tiada kesulitan yang timbul. Perlu juga diingatkan bahawa setiap kebenaran berkahwin hanya sah bagi tempoh 90 hari dari tarikh dikeluarkan.

Pendaftar kariah masjid tunang saudara akan meneliti borang permohonan perkahwinan tersebut bagi menentukan segala keperluan telah dipenuhi. Sekiranya dia berpuas hati, surat kebenaran berkahwin akan dikeluarkan.

Panel peguam

Sisters in Islam

BAKAL SUAMI AJAK NIKAH DI PERLIS

Soalan:

Saya bakal mendirikan rumahtangga sebagai isteri kedua tidak lama lagi. Saya dan bakal suami kedua-duanya menetap di Selangor. Isteri pertama tidak ada masalah untuk memberi keizinan. Tetapi, bakal suami ingin bernikah di Perlis kerana katanya proses di Selangor memakan masa dan kelulusannya belum pasti. Dia sudah pun menukarkan alamatnya di Perlis dan menyuruh saya berbuat begitu juga. Betulkah tindakan ini? Apakah tindakan ini akan memberi komplikasi undang-undang kelak? Adakah hak-hak saya akan terjejas sekiranya saya berkahwin di Perlis berbanding di Selangor?

Ariela Mahmud,
Shah Alam

Jawapan:

Poligami di Malaysia dibenarkan hanya selepas beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dipenuhi oleh pihak-pihak. Antara syarat-syarat yang ditetapkan ialah perkahwinan yang dicadangkan itu mestilah patut atau perlu, suami haruslah berkemampuan daripada segi kewangan untuk berkahwin lebih dari satu, suami akan memberi layanan sama rata terhadap isteri atau isteri-isteri sedia ada dan perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syarie (bahaya atau musibah) kepada isteri sedia ada.

Mungkin kebanyakan suami yang ingin berkahwin lebih dari satu berpendapat bahawa syarat-syarat ini bertujuan untuk menyusahkan mereka. Namun harus diingat bahawa ayat 3 surah al-Nisa' menyatakan, Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka berkahwinlah dengan perempuan yang kamu berkenan, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (antara isteri-isteri kamu), maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja Yang demikian itu adalah lebih dekat, (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.

Oleh itu, untuk menentukan keadilan antara isteri-isteri dan supaya tidak ada kezaliman yang berlaku dalam sesuatu perkahwinan poligami, maka kerajaan Malaysia menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebelum dia dibenarkan berkahwin satu lagi.

Di Selangor, seksyen 23 menyatakan bahawa setiap orang yang ingin berpoligami perlulah memohon kebenaran daripada Mahkamah Syariah. Dalam membuat pertimbangan sama ada syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi, Mahkamah boleh memanggil isteri sedia ada, bakal isteri, bakal wali untuk menentukan sama ada suami itu layak untuk berpoligami.

Orang yang layak untuk membantu Mahkamah menentukan sama ada suami mampu berlaku adil dan perkahwinan yang baru ini tidak akan mendatangkan bahaya atau musibah tentulah isteri sedia ada yang telah sekian lama tinggal bersama. Dia tentulah masak dengan perangai dan keperibadian suaminya. Manakala bakal isteri dan bakal wali akan dipanggil untuk memastikan bahawa mereka sedia maklum bahawa pihak lelaki itu adalah suami orang. Ini untuk mengelakkan suami menipu bahawa dia bujang.

Oleh itu, janganlah mengambil mudah perkara ini. Tindakan bakal suami yang mencari jalan pintas menunjukkan ketidakjujuran beliau dan juga sikapnya yang tidak menghormati undang-undang Islam di Malaysia yang dibuat berlandaskan hukum syarak.

Sebenarnya, Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Perlis (1991) dalam seksyen 23 menyatakan syarat-syarat yang lebih kurang sama seperti di negeri Selangor. Tetapi, undang-undang ini tidak dilaksanakan oleh sebab pada sekitar awal tahun 2004, pihak Majlis Agama negeri Perlis telah melonggarkan syarat-syarat berpoligami.

Oleh sebab undang-undang keluarga Islam adalah berbeza di setiap negeri, maka, di Perlis, tiada diperuntukkan untuk pendaftaran taklik seperti yang telah diperuntukkan di Selangor di bawah seksyen 22 Enakmennya. Malah di Selangor, saudari boleh meletakkan taklik tambahan.

Taklik tambahan ini amatlah berguna lebih-lebih lagi dalam perkahwinan poligami. Untuk menjaga kepentingan semua pihak, saudari dan juga isteri pertama boleh menetapkan syarat-syarat yang perlu suami turuti supaya kerukunan kedua-dua rumahtangga dapat dipelihara.

Persetujuan semua pihak diperlukan dalam taklik ini. Tujuannya ialah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak lebih-lebih lagi hak anak-anak.

Isteri pertama telah pun memberikan persetujuan. Eloklah jika saudari melangsungkan perkahwinan mengikut cara yang betul agar hak-hak saudari terpelihara.

Panel Peguam

Sisters in Islam

PELUK ISLAM DI LUAR NEGARA TIDAK PERLU DAFTAR SEMULA

Soalan:

Suami saya memeluk agama Islam apabila berkahwin dengan saya dua bulan lepas. Perkahwinan kami dan pendaftaran pemelukan agama Islam suami saya dibuat di Australia. Kami akan kembali ke Kuala Lumpur dalam masa tiga bulan lagi.

Adakah suami saya perlu mendaftar semula statusnya sebagai mualaf sekembali ke tanah air? Bolehkah kami mendaftarkan perkahwinan di Malaysia nanti sekiranya suami saya tidak mendaftar sebagai mualaf?

Shahzia Qamalia,
Adelaide, Australia

Jawapan:

Di malaysia, terdapat peruntukan undang-undang yang menggariskan prosedur memeluk agama Islam yang perlu dituruti oleh sesiapa yang berniat masuk Islam. Bagi penduduk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, undang-undang yang terpakai terdapat dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, khususnya Bahagian 9 yang mengandungi panduan dari segi perundangan untuk seseorang masuk Islam.

Menurut Seksyen 89 (1) Akta tersebut, seseorang yang telah masuk Islam boleh memohon kepada Pendaftar Mualaf untuk mendaftarkan dirinya sebagai seorang saudara baru.

Selepas Pendaftar Mualaf berpuas hati dengan permohonan yang dikemukakan, nama dan butir-butir diri pemohon akan didaftarkan dalam Daftar Mualaf. Butir-butir pemohon memeluk Islam terutamanya tarikh dia memeluk Islam juga akan dicatatkan dalam daftar berkenaan.

Selepas mendaftarkan diri sebagai saudara baru, Pendaftar Mualaf akan memberikan satu surat Perakuan Masuk Islam kepada pemohon. Ini selari dengan Seksyen 90 Akta yang sama.

Perakuan Masuk Islam adalah bukti muktamad bahawa seseorang telah memeluk Islam.

Berhubung soalan yang puan ajukan, tidak terdapat sebarang peruntukan undang-undang yang memerlukan seseorang yang memeluk Islam di luar negara untuk mendaftarkan dirinya di Malaysia sebagai mualaf.

Pendaftaran nama oleh saudara baru dalam Daftar Mualaf seperti yang diterangkan di atas hanya diperlukan bagi mereka yang memeluk agama Islam di dalam Malaysia.

Menurut seorang pegawai di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi) pula, penukaran agama suami puan tidak perlu didaftarkan di Malaysia selagi dokumen-dokumen pengenalan dirinya (seperti MyKad dan Pasport) telah menunjukkan bahawa dia beragama Islam.

Puan juga tidak perlu bimbang tentang hal pendaftaran perkahwinan. Selagi dokumen-dokumen pengenalan diri suami puan menunjukkan bahawa dia sudah memeluk Islam, tidak ada sebarang masalah untuk puan suami isteri memohon mendaftarkan perkahwinan sekembalinya ke tanah air nanti.

Jika puan ada sebarang soalan lanjut berkenaan hal ehwal pemelukan agama Islam atau pendaftaran perkahwinan yang dilangsungkan di luar negara, puan boleh menghubungi Jawi di talian 03-22749333.

Sisters In Islam turut mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Pengantin Baru kepada puan suami isteri. Moga-moga perkahwinan anda berdua kekal hingga ke anak cucu.

Panel peguam

Sisters in Islam

PROSEDUR PERKAHWINAN DENGAN WARGA ASING

Soalan:

SIS, saya merancang untuk mendirikan rumahtangga tidak lama lagi. Pasangan saya adalah warga Pakistan yang telah 3 tahun menetap di Malaysia. Apakah prosedur-prosedur yang perlu lakukan untuk melangsungkan perkahwinan kami. Adakah pasangan saya perlu mengikuti kursus pra perkahwinan?

Irma
Ampang

Jawapan:

Tahniah kerana bakal melangsungkan perkahwinan tidak lama lagi. Perkahwinan adalah sesuatu yang digalakkan oleh Islam, terutamanya bagi mereka yang telah menyiapkan dirinya. Ia merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang harus dipikul oleh pasangan yang berkahwin.

Perkahwinan di antara rakyat Malaysia dan warga asing atau di antara dua warga asing adalah boleh dan dibenarkan untuk dilakukan di Malaysia. Bagi perkahwinan di antara rakyat Malaysia dan warganegara asing, prosedur yang harus diikuti adalah berlainan daripada prosedur perkahwinan di antara sesama rakyat Malaysia.

Secara amnya apabila warga asing dan rakyat Malaysia ingin berkahwin, mereka wajib untuk memohon kebenaran berkahwin dari Jabatan Agama.

Borang permohonan perkahwinan haruslah disertakan dengan dokumen-dokumen berikut:-

 • Salinan pasport atau salinan kad pengenalan (lelaki dan perempuan);
 • Surat kebenaran dari kedutaan negara pemohon (bagi kes saudari, Kedutaan Pakistan);
 • Surat keterangan dari Jabatan Imigresen Malaysia;
 • Surat Akuan Cerai atau Surat Akuan Kematian (jika pernah berkahwin atau kematian pasangan sebelumnya);
 • Surat Kebenaran Poligami dari Mahkamah Syariah di Malaysia (jika berpoligami);
 • Surat wakalah wali (bagi wanita); dan
 • Salinan Sijil Kursus Perkahwinan.

Borang permohonan dan dokumen-dokumen ini haruslah dikemukakan kepada Penolong Pendaftar Nikah Kariah di mana saudari bermastautin.

Ini adalah untuk mendapatkan kelulusan bernikah dari Pendaftar Nikah. Permohonan ini haruslah diserahkan dalam tempoh sebulan atau tidak kurang dari tujuh hari sebelum tarikh perkahwinan yang dirancang.  Adalah dinasihatkan untuk melakukan persediaan awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan.

Sekiranya bakal suami saudari adalah penduduk tetap negara ini atau pemegang Kad Pengenalan Merah, dokumen yang lain harus disertakan iaitu:

 • Salinan Kad Pengenalan Merah dan permit masuk; dan
 • Surat Pengesahan dari Jabatan Pendaftaran Negara atau pengesahan permit masuk dari Jabatan Imigresen.

Kedua-dua situasi di atas adalah bagi warga asing yang mempunyai pas masuk secara sosial atau perniagaan. Situasi adalah berbeza bagi warga asing yang dibenarkan masuk ke negara ini melalui permit pekerjaan.

Perlu dimaklumkan bahawa warga asing yang memegang permit kerja adalah tidak dibenarkan memohon untuk berkahwin di negara ini. Sekiranya perkahwinan ini berlangsung dengan tidak mematuhi undang-undang maka ia akan memberi implikasi kepada permit kerja yang telah diberi kepadanya.

Ini adalah berdasarkan kepada kontrak yang telah dipersetujui dan ditandatangani. Sekiranya warga asing tersebut mahu berkahwin dengan wanita tempatan, kontrak atau permit kerja pekerja asing tersebut di Malaysia adalah terbatal. Kemudian warga asing tersebut perlu pulang ke negara asal untuk tempoh 6 bulan (cooling period) dan sepanjang tempoh tersebut warga asing tersebut hanya diberikan pas sementara (pas lawatan) yang tidak akan dilanjutkan. Selepas tempoh 6 bulan tersebut barulah warga asing tersebut boleh mendaftar di imigresen untuk mendaftar sebagai suami kepada warganegara.

Untuk pengetahuan saudari, satu Pekeliling telah dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dimana suami/isteri kepada warganegara Malaysia yang telah diberikan/layak diberikan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang berdasarkan syarat-syarat dan peraturan-peraturan semasa yang sedang berkuatkuasa adalah dibenarkan untuk bekerja (melakukan pekerjaan berbayar), berniaga dan pekerjaan profesional tanpa perlu menukar status Pas Lawatan Sosial mereka kepada pas kerja yang berkaitan (Pas Penggajian/Pas Lawatan Kerja Sementara).

Berkenaan dengan kursus pra perkahwinan, warga asing tidak diwajibkan mengikutinya. Walau bagaimanapun jika kursus pra perkahwinan diadakan dalam bahasa yang boleh difahami oleh bakal suami saudari, digalakkan untuk menyertainya.

Panel Peguam

Sisters in Islam

WALI HAKIM - AYAH ENGGAN

Soalan:

Assalamualaikum Sis,
Saya dan tunang bakal melangsungkan perkahwinan hujung bulan ini. Namun demikian, telah berlaku salah faham antara saya dan bapa sehingga menyebabkan bapa enggan menjadi wali. Puas sudah saya meminta maaf dan memujuk, bapa masih berdegil. Saya berasa sedih kerana perkahwinan yang diidamkan seperti tiada restu dari bapa. Sekiranya bapa masih enggan, apakah cara-cara untuk saya memohon menggunakan wali hakim? Dalam keadaan apakah wali hakim boleh digunakan?

Anak Abah,
Cheras, Kuala Lumpur

Jawapan:

Antara rukun nikah adalah wali. Namun demikian, ada kalanya, pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan boleh menggunakan wali hakim. Adalah wajar jika kita merujuk kepada pengertian wali secara umum dan pembahagiannya. Kemudian kita ikuti dengan penjelasan tentang wali hakim: definisi, kedudukan dan sebab-sebab yang membolehkannya berperanan di dalam sesuatu perkahwinan?

Wali dalam urusan perkahwinan ialah seorang yang memiliki kuasa mengahwinkan seseorang anak perempuan sama ada dia adalah penjaganya ataupun bukan.

Kewujudan wali adalah penting bagi mengesahkan sesuatu perkahwinan. Wali (di dalam Mazhab Shafi`i) merupakan salah satu rukun perkahwinan. Tanpa wali atau keizinannya kepada wakilnya, sesuatu perkahwinan itu di hukum tidak sah. Hukum ini adalah merujuk kepada sebuah Hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud: Siapa sahaja perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, maka perkahwinannya itu batal (tidak sah), jika dia disetubuhi (oleh lelaki yang mengahwininya itu) maka dia berhak mendapat maskahwin kerana dia (iaitu lelaki itu) telah menghalalkan kemaluannya dan jika mereka (iaitu para wali) berbalah, maka sultanlah yang menjadi wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali (riwayat al-Darimi, al-Hakim, al-Baihaqi dan Abu Daud al-Tayalisi).

Berdasarkan kepada Hadis di atas, ulama' membahagikan wali kepada dua peringkat; iaitu wali nasab dan wali hakim atau disebut juga sebagai wali sultan.

Wali nasab ialah orang yang mempunyai pertalian keturunan dengan seseorang perempuan yang bakal berkahwin, seperti bapanya, datuknya dan lain-lain.

Wali hakim ialah Ketua Negara Islam atau wakilnya seperti Kadi Besar, Kadi-kadi Daerah atau mereka yang mendapat tauliah daripada Pejabat-pejabat Kadi Daerah, biasanya mereka ini terdiri daripada imam masjid, bilalnya atau seorang alim kampung.

Wali hakim bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Menurut Seksyen 2(1) Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, wali hakim bererti wali yang ditauliahkan oleh Yang diPertuan Agong dalam hal Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak atau oleh Raja dalam hal sesuatu negeri lain, untuk mengahwinankan perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab. Terdapat beberapa situasi di mana wali hakim boleh digunakan.

Pertama: Tidak ada wali nasab
Bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti mereka yang baru memeluk islam dan tiada saudara maranya yang memeluk Islam, atau perempuan yang tidak mempunyai wali langsung, maka wali hakim yang akan menjadi wali dalam perkahwinannnya, Rasullah saw bersabda Sultanlah menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. (Riwayat al Khamsak).

Kedua: Anak tidak sah taraf atau anak angkat
Anak tidak sah taraf atau anak yang lahir sebelum adanya perkahwinan yang sah. Sekiranya anak yang tidak sah taraf itu perempuan dan semasa dia berkahwin maka walinya ialah wali hakim. Begitu juga dengan anak angkat. Jika anak angkat itu berasal daripada anak tidak sah taraf maka walinya adalah wali hakim kerana anak itu dianggap tidak mempunyai wali nasab.

Ketiga: Wali yang ada tidak cukup syarat
Sekiranya wali aqrab tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali ab’ad mengikut tertib wali. Syarat-syarat sah menjadi wali ialah, Islam, baligh, berakal (orang gila, mabuk dan orang yang sangat bodoh tidak sah menjadi wali), lelaki, adil dan merdeka. Sekiranya satu-satunya wali yang ada tidak cukup syarat dan tidak ada lagi wali yang lain, maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.

Keempat: Wali aqrab menunaikan haji atau umrah
Jika wali aqrab menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlucut dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali ab’ad, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim. Ini adalah terkandung dalam kitab Minhaj Talibin dalam bab Nikah. Sekiranya wali aqrab itu membuat wakalah wali sebelum membuat haji atau umrah atau semasa ihram maka wakalah wali itu tidak sah. Rasullullah saw bersabda: Orang yang ihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang dan juga tidak boleh berkahwin. (Riwayat Muslim)

Kelima: Wali enggan
Mengikut pendapat para Fuqaha bahawa wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya berkahwin walhal pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak. Perbuatan wali menghalang atau enggan menikahkan wanita tanpa ada alasan syarak adalah dilarang dan dianggap satu tindakan yang zalim kepada wanita itu.

Menurut Jumhur Fuqaha (Shafi'e, Maliki dan Hanbali) apabila wali aqrab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Rasullullah s.a.w. bersabda: Kalau wali-wali itu enggan maka Sultan atau hakim menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (Riwayat Abu Daud dan At-Tamizi).

Dalam kes Azizah bte Mat lawan Mat b Salleh (1976, Jld.11.1JH) mengenai wali enggan di Mahkamah Kadi Perlis, Yang Arif telah memutuskan, perempuan itu berhak mendapat wali Raja atau Hakim untuk berkahwin. Kadi menyatakan: Berdasarkan kepada hukum syarak, apabila seseorang wali itu tidak mahu mewakilkan nikah anaknya kerana enggan atau berselisih faham, maka bolehlah dinikahkan perempuan itu dengan wali hakim atau wali raja dengan alasan:

Pertama: Dari riwayat Abu Daud, Ahmad dan At-tamizi, Aishah r.a meriwayatkan Nabi s.a.w. telah bersabda: Jika mereka berselisih, maka Sultan atau Rajalah wali bagi orang yang tidak ada wali.

Kedua: Rasullullah s.a.w. bersabda: Kalau datang kepadamu lelaki beragama dan berakhlak baik, maka nikahkanlah ia. Jika kamu tidak melakukannya, nescaya akan terjadi fitnah dan kerosakan yang besar. Ini daripada riwayat At-Tamizi).

Ini bermakna wali yang enggan menikahkan seseorang perempuan tanpa alasan munasabah mengikut syarak, maka hak wali itu berpindah kepada wali hakim.

Dalam situasi yang dihadapi oleh saudari, maka saudari bolehlah membuat permohonan wali hakim kepada mahkamah di bawah seksyen 13 (b) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah).

Panel Peguam

Sisters in Islam

ANAK TAK SAH TARAF BERWALI HAKIM

Soalan:

Saya pernah terlanjur dengan teman lelaki saya sehingga melahirkan anak perempuan yang tidak sah taraf. Kami bernikah atas desakan keluarga. Selepas itu, saya melahirkan seorang anak lelaki. Malangnya, suami telah meninggalkan saya begitu sahaja apabila anak kedua kami mencapai usia 1 tahun 2 bulan.

Saya telah ke Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) untuk memohon cerai tetapi saya diberitahu bahawa surat nikah saya adalah palsu. Ini bermakna anak kedua saya juga tidak sah taraf!

Sedihnya hati saya hanya tuhan yang mengerti. Walaupun tiada yang tampil secara terang-terangan, saya tahu ramai yang menghina anak sulung saya sebagai anak tidak sah taraf. Bukan setakat jiran-jiran, ada juga saudara-mara yang berbuat demikian. Kini, anak lelaki saya bakal melalui nasib yang sama. Tidakkah mereka mengasihani anak-anak saya yang masih kecil dan tidak bersalah?

Tambah merisaukan saya sekarang, apa yang akan berlaku kepada anak-anak saya apabila mereka ingin berkahwin nanti? Memandangkan mereka anak tidak sah taraf, siapakah yang boleh menjadi wali mereka? Bolehkah mereka diwalikan oleh bapa saudara mereka?

Nor Haryati,
Kuala Lumpur

Jawapan:

Anak merupakan anugerah tuhan yang cukup berharga. Sesungguhnya, Allah S.W.T telah berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 46 yang berbunyi seperti berikut:

Kekayaan dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia.

Malangnya, ada segelintir manusia di kalangan masyarakat umum yang bertanggapan buruk terhadap anak yang tidak sah taraf. Bagi mereka, anak yang tidak sah taraf adalah tidak suci, malah, rendah pula kedudukannya jika dibandingkan dengan anak yang sah taraf.

Dalam hal ini, kita boleh membuat rujukan kepada hadith yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah R.A., di mana Rasulullah S.A.W. telah bersabda yang bermaksud seperti berikut:

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci).

Melihat kepada hadith tersebut, jelas sekali bahawa semua anak yang dilahirkan adalah suci sifatnya, tanpa mengira sama ada tarafnya sah atau tidak.

Tambahan pula, ibu bapalah yang memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak seseorang anak agar dia menjadi orang yang berbudi pekerti mulia. Selagi anak itu membesar sebagai individu yang baik lagi berguna atas didikan ibu bapanya, sama ada tarafnya sah atau tidak sudah tidak relevan lagi.

Berkenaan dengan soalan yang puan kemukakan, wali adalah salah satu rukun nikah yang perlu dipenuhi supaya sesuatu perkahwinan sah di sisi hukum syara'.

Apabila tiba masa untuk anak perempuan puan bernikah nanti, dia tidak boleh diwalikan oleh bapanya sebagai wali mujbir. Ini adalah kerana anak tidak sah taraf bukan dikira sebagai muhrim kepada bapanya.

Sebaliknya, anak perempuan puan perlu menggunakan khidmat wali hakim.

Menurut Seksyen 2 (1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, wali hakim bererti wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi kawasan Wilayah-Wilayah Persekutuan, untuk mengahwinkan perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab.

Menurut pegawai di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) yang boleh dihubungi di talian 03 22749333, hanya wali hakim yang boleh menjadi wali bagi mengahwinkan anak perempuan yang tidak sah taraf. Ini bermakna, bapa saudara anak perempuan puan juga tidak boleh menjadi wali untuk mengahwinkannya.

Anak perempuan puan boleh membuat permohonan untuk menggunakan khidmat wali hakim di mahkamah syariah tempat dia bermastautin.

Walau bagaimanapun, puan tidak perlu bimbang. Soal masalah perwalian tidak timbul bagi anak lelaki puan.

Kami di Sisters in Islam ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi pujian terhadap puan sebagai seorang ibu yang mengambil berat akan kebajikan dan masa depan anak-anaknya. Semoga mereka menjadi orang yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti tinggi apabila dewasa kelak. Insyaallah.

Panel Peguam

Sisters in Islam

BAPA FASIQ TIDAK LAYAK MENJADI WALI

Soalan:

Saya ingin bernikah tidak lama lagi. Saya tahu saya perlu diwalikan nanti, tetapi bapa saya bukanlah orang yang layak mewalikan saya. Setelah dia bernikah lagi lima belas tahun yang lepas, dia telah melupakan kami sekeluarga. Bertanya khabar pun tidak pernah, inikan pula nak beri duit kepada kami anak-beranak.

Kini, apabila saya nak bernikah, saya terpaksa minta izin dia pula. Setahu saya, ada syarat-syarat kelayakan untuk menjadi wali. Pada pendapat saya, seorang bapa yang tidak bertanggungjawab tidak layak menjadi wali. Adakah cara lain untuk saya melangsungkan pernikahan ini mengikut adab dan aturan yang sempurna?

Aliya Ashraf,
Kelantan.

Jawapan:

Menurut Mazhab Shafie, wali merupakan satu keperluan semasa pernikahan. Walaupun terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang mereka yang berhak menjadi wali nikah dan susunan keutamaannya, tetapi mereka bersetuju bahawa seorang wali haruslah sempurna akalnya, sudah mencapai umur dewasa (baligh) dan beragama Islam.

Namun, dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kelantan) yang lama meletakkan syarat-syarat yang perlu ada bagi seorang wali. Antaranya, seorang yang layak menjadi wali adalah orang yang tidak fasiq, iaitu tidak melakukan apa-apa dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil.

Oleh itu, jika melihat kepada syarat kelayakan ini, seorang bapa yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang bapa sememangnya seorang yang fasiq dan kelayakannya sebagai seorang wali boleh dipersoalkan.

Mengenai prosedur pernikahan yang harus saudari lalui, seksyen 13 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kelantan) 2002 menyatakan sesuatu pernikahan memerlukan persetujuan:

(a) kedua-dua bakal pengantin; dan

(b) wali pihak perempuan; atau

(c) Hakim Syariah yang mempunyai bidangkuasa di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seorang yang diberi kuasa untuk menjadi wali oleh Hakim Syariah itu,

Seksyen tersebut antara lainnya menyatakan keperluan wali atau penggunaan wali hakim bagi memastikan sesuatu pernikahan tersebut diiktiraf dan membolehkan ia didaftarkan.

Saudari perlu merujuk kepada Mahkamah Syariah Kelantan bagi prosedur penggunaan wali hakim sebagai wali saudari. Mahkamah akan mengadakan perbicaraan sebelum kebenaran bagi wali hakim diberikan. Saudari perlu mengemukakan dua orang saksi. Sila bawa salinan kad pengenalan mereka bagi proses permohonan. Saudari bolehlah menyatakan kepada mahkamah sikap tidak bertanggungjawab bapa saudari itu yang menjadi sebab utama dia tidak layak menjadi wali.

Mahkamah akan menetapkan tarikh bicara dan saudari akan diminta hadir bagi tujuan perbicaraan.

Panel Peguam

Sisters in Islam

BAPA ROGOL ANAK MASIH SAH JADI WALI?

Soalan:

Saya bakal melangsungkan perkahwinan dengan pemuda pilihan sendiri pada bulan Mac tahun hadapan. Saya difahamkan bahawa di dalam Islam, seseorang perempuan yang mahu berkahwin perlu diwalikan oleh bapanya. Soalan saya adalah mengenai kesahan wali bapa saya. Ini adalah kerana bapa pernah merogol saya berulang-kali sehingga saya terpaksa lari dari rumah masih layak untuk menjadi wali? Adakah cara lain untuk saya bernikah tanpa diwalikan oleh bapa?

Angah
Kuala Lumpur

Jawapan:

Hukum Syarak telah menggariskan bahawa wali adalah salah satu syarat yang terdapat di dalam rukun nikah. Tidak sah sesuatu perkahwinan jika ketiadaan salah satu rukun-rukun nikah tersebut. Manakala undang-undang Syariah di Malaysia memperuntukan seseorang wali di dalam perkahwinan Islam adalah perlu bagi memastikan perkahwinan tersebut diiktiraf dan boleh didaftarkan. Wali atau wali nasab (keturunan) merujuk kepada bapa sebagai wali  mujbir dan wali  aqrab  yang mempunyai kedudukan teratas dalam senarai wali nasab. Wali-wali yang lain (senarai selepas bapa seperti datuk sebelah bapa, abang dan bapa saudara saudara selepas dan seterusnya) tidak berhak menikahkan anaknya sekiranya wali mujbir seperti bapanya atau datuknya masih hidup dan cukup syarat-syaratnya menjadi wali.

Secara amnya, jumhur fuqaha berpendapat bahawa syarat-syarat kelayakan wali adalah merujuk kepada sempurna akalnya, seorang dewasa dan beragama Islam.

Namun, terdapat beberapa pengecualian kelayakan wali seperti wali fasik. Mengikut pendapat Mazhab Syafi'e dan Hanbali wali fasik tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Perkara ini berdasarkan sebuah hadith dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah saw bersabda, Tidak sah nikah melainkan wali yang adil dan ada saksi yang adil. (Riwayat Ahmad)

Apa yang dimaksudkan dengan adil ialah seseorang itu berpegang kuat (istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajipan agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, menderhaka kepada kedua-dua ibu bapa dan sebagainya serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil.

Sebagai bapa yang sepatutnya menjaga maruah anak perempuannya tetapi, beliau sendiri mencemar kesucian anak sendiri. Maka, dapat dinyatakan di sini bahawa bapa saudari tidak berhak untuk menjadi wali. Namun yang demikian, saudari boleh merujuk perkara ini kepada pejabat agama berdekatan untuk menentukan keesahan status bapa saudari sebagai wali. Ini adalah kerana pihak tersebut mempunyai bidang kuasa mengenai perkara tersebut.

Walaubagaimanapun, saudari boleh melangsungkan pernikahan saudari dengan berwalikan wali aqrab yang lain seperti datuk, abang atau bapa saudara mengikut susunan wali yang telah digariskan oleh Hukum Syarak. Selain itu, seperti yang dinyatakan di atas, saudari boleh memohon kepada Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk memohon wali hakim/wali raja dalam perkahwinan tersebut.

Merujuk kepada seksyen 13 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 memperuntukan bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta tersebut melainkan jika wali perempuan tersebut bersetuju terhadap perkahwinan itu. Seksyen tersebut juga memperuntukan bahawa Hakim Syariah mempunyai bidang kuasa untuk memberi persetujuan untuk menggunakan wali raja terhadap perkahwinan itu mengikut Hukum Syarak. Namun, persetujuan tersebut boleh diberi jika pihak perempuan tiada mempunyai wali nasab mengikut Hukum Syarak. Persetujuan itu diberikan selepas penyiasatan yang wajar dilakukan mengenai perkara tersebut.

Oleh itu, saudari boleh memohon kepada mahkamah untuk mengunakan wali hakim atau wali raja. Perkara ini telah dinyatakan di dalam sebuah hadith, yang mana Aishah berkata Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa: Tiada ada perkahwinan kecuali berwali dan pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak berwali. (Ibn Majah Sunan, Karachi, mukasurat 135)

Untuk sebarang maklumat lanjut mengenai perkara ini, saudari boleh merujuk perkara ini di mana-mana pejabat agama terdekat. Saudari juga boleh merujuk kepada Biro Bantuan Guaman Wilayah Persekutuan mengenai prosedur undang-undang.

Panel Peguam

Sisters in Islam

Hubungi Telenisa

X