This memorandum is submitted to the Government of Malaysia to reiterate our call for the Syariah Criminal Offences laws to be repealed on the grounds that they have no basis in Islamic legal theory and practice; they conflict with the Federal Constitution and that they conflict or overlap with the Penal Code and other federal laws.
CADANGAN PEMBAHARUAN SEMENTARA (INTERIM REFORM) RANG UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (PINDAAN) (WILAYAH PERSEKETUAN) 2005
VIOLATION OF MUSLIM WOMEN’S HUMAN RIGHTS: FURTHER DISCRIMINATION AGAINST MUSLIM WOMEN UNDER THE SELANGOR ISLAMIC FAMILY LAW BILL 2003 THROUGH SELECTIVE GENDER NEUTRAL PROVISIONS
MEMORANDUM PERBANDINGAN RANG UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 DENGAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 1984
Pihak kerajaan PAS Terengganu kini menyatakan bahawa rang undang-undang jenayah syariah (Hudud dan Qisas) yang dikeluarkan pada Mei 2002 hanyalah cadangan atau lakaran sahaja.
Patik sekelian yang bertanda tangan dibawah merafak sembah memohon limpah perkenan Kebawah Duli-Duli Yang Maha Mulia Majlis Raja Raja Melayu untuk memberi pertimbangan keatas kemelut penuduhan yang dibuat ke atas diri patik- patik oleh organisasi-organisasi tertentu.
MEMORANDUM PERBANDINGAN RANG UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DENGAN AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984
Memorandum on the Administration of Justice in Malaysia
Dengan segala hormatnya kami merujuk kepada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada 23 September 2000, di mana wang-wang KWSP dan PERKESO si mati mesti dibahagikan kepada kesemua waris mengikut hukum faraidh.

Mеrsin еscort

-

ankara еscort Bayan

-

Eskort Adana

-

Antalya partner

-

İzmir escort partner

-

Avcılar escort

-

Eskişehir kapalı escort

-

Escort Mеrsin partner

-

Bursa vip escort

-

İzmir vip escort modelleri

-

İzmir oral yapan escort