Memorandum

Patik sekelian yang bertanda tangan dibawah merafak sembah memohon limpah perkenan Kebawah Duli-Duli Yang Maha Mulia Majlis Raja Raja Melayu untuk memberi pertimbangan keatas kemelut penuduhan yang dibuat ke atas diri patik- patik oleh organisasi-organisasi tertentu.
MEMORANDUM PERBANDINGAN RANG UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DENGAN AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984
Memorandum on the Administration of Justice in Malaysia
Dengan segala hormatnya kami merujuk kepada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada 23 September 2000, di mana wang-wang KWSP dan PERKESO si mati mesti dibahagikan kepada kesemua waris mengikut hukum faraidh.
MEMORANDUM PEMBAHARUAN PROSES PERCERAIAN DAN TUNTUTAN SAMPINGAN DALAM PROSIDING MAHKAMAH SYARIAH
MEMORANDUM PEMBAHARUAN PROSES PERCERAIAN DAN TUNTUTAN SAMPINGAN DALAM PROSIDING MAHKAMAH SYARIAH
RINGKASAN MEMORANDUM PEMBAHARUAN PROSES PERCERAIAN DAN TUNTUTAN SAMPINGAN DALAM PROSIDING MAHKAMAH SYARIAH
Patik sekelian yang bertanda tangan dibawah merafak sembah memohon limpah perkenan Kebawah Duli-Duli Yang Maha Mulia Majlis Raja Raja Melayu untuk memberi pertimbangan keatas kemelut penuduhan yang dibuat ke atas diri patik- patik oleh organisasi-organisasi tertentu.
VIOLATION OF MUSLIM WOMEN’S HUMAN RIGHTS: FURTHER DISCRIMINATION AGAINST MUSLIM WOMEN UNDER THE SELANGOR ISLAMIC FAMILY LAW BILL 2003 THROUGH SELECTIVE GENDER NEUTRAL PROVISIONS
MEMORANDUM ON REFORM OF THE ISLAMIC FAMILY LAWS AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN THE SYARIAH SYSTEM IN MALAYSIA
MEMORANDUM MENGENAI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM MENGENAI POLIGAMI
MEMORANDUM ON REFORM OF THE ISLAMIC FAMILY LAWS ON POLYGAMY - Submitted to Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad on 11 December 1996 by Sisters in Islam and Association of Women Lawyers.
We, Sisters in Islam, write to you to express our deep concern at the passing on 25 November 1993 of the Kelantan Syariah Criminal Bill (H) 1993. This Bill was passed unanimously by all 36 State Assemblymen, including two from the Barisan Nasional.