Tag: JAG

Memorandum JAG: Keadilan bagi Dua Wanita yang Dijatuhkan Hukuman Sebat di Makamah Syariah Terengganu

Latar belakangPada 12 Ogos 2018, dua wanita telah didapati bersalah atas cubaan musahaqah (hubungan seks sesama wanita) di bawah Seksyen 30 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001, dibaca bersama dengan Seksyen 59 (1) Enakmen yang sama. Kedua-dua wanita tersebut telah mengaku bersalah, namun yang menjadi persoalannya adakah mereka telah mendapat perwakilan undang-undang yang sewajarnya…

Proses Rundingan Terhadap Pindaan Kepada Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 2005

Gabungan Kumpulan Wanita Bertindak bagi Kesamarataan Gender (JAG) mengalu-alukan sikap Kerajaan, terutamanya Perdana Menteri dan Kabinet yang begitu peka dan prihatin terhadap suara rakyat, terutamanya golongan wanita, dalam isu Pindaan Rang Undang-Undang Keluarga Islam 2005 ini. Maka kami menyambut baik kenyataan Perdana Menteri tentang perlunya sistem Shariah dikaji semula bagi memastikan ianya selari dengan komitmen…

Amendments To The Islamic Family Law Bill (Federal Territories), 2005

PRESS STATEMENT In response to the Bill on the amendments to the Islamic Family Law, the All Women’s Action Society (AWAM) wishes to voice its grave concerns on the substance of the amendments as well as the manner with which the Bill was passed. While AWAM acknowledges the need to reform the Islamic Family Law…

Memorandum Kepada Ahli Dewan Senat untuk Mengkaji Semula Rang Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2005

Diserahkan oleh Joint Action Group on Gender Equality (JAG) Memorandum bersama Joint Action Group on Gender Equality (JAG) ini diserahkan kepada ahli Dewan Senat supaya menarik balik dan mengkaji semula Rang Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2005, yang telah diluluskan dalam persidangan Dewan Rakyat pada 26 September 2005. Walaupun beberapa pindaan dalam Rang tersebut…

X