Tag: Domestic Violence

Akta Keganasan Rumahtangga Dan Percanggahan Bidangkuasa

Merujuk kepada surat Dr. Rahmah Hashim, Ketua Biro Hal Ehwal Wanita, Angkatan Belia Islam Malaysia (New Straits Times, 11 Mei 1996), kami ingin membuat keyataan berikut: Tentangan yang terdapat terhadap Akta Keganasan Rumahtangga 1994 (AKR) nampaknya berkisar di sekeliling persoalan percanggahan bidangkuasa di antara Mahkamah Syari’ah dan Mahkamah Sivil. Telah berkali-kali dinyatakan bahawa keganasan rumahtangga…

Domestic Violence is a Crime

The statement made by Dr Abdul Hamid Othman, the Minister in the Prime Minister’s Department (10 March 1996), on the implementation of the Domestic Violence Act (DVA) is most disturbing. Women’s groups which had been involved for years in the negotiation for the DVA must be consulted in the current review of the law. We…

Keganasan Rumahtangga Merupakan Kelakuan Jenayah

Kenyataan oleh Dr. Abdul Hamid Othman, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, mengenai perlaksanaan Akta Keganasan Rumahtangga (AKR) sangat membimbangkan. Kami tidak setuju supaya diadakan Akta Keganasan Rumahtangga yang berasingan untuk orang Islam di bawah pentadbiran Mahkamah Syariah atas sebab-sebab berikut: Pertama, sungguh pun hal-hal berkaitan kekeluargaan untuk umat Islam adalah terdapat di bawah bidang kuasa…

X